جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نیارک

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز نیارک


اذان صبح: ٠٥:٣٠:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٤٠
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٠١
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٠٣

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیارک (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر نیارک)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نیارک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیارک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

ناتانیل براندن
دستیابی به آرمانها، بدون تلاش و جنبش، به هیچ جا جز خواب و گمان راه نخواهد یافت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیارک

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیارک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیارک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نیارک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیارک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نیارک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٠:١٥١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٣:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٠:٠٥١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢٣:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٢:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٢:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٩:٣١١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٢١٠٠:٢١:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٨:٤١١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢١:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٩:١٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:١٢٠٠:٢١:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:٣١١٣:٠٩:١١٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢١:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٠:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٠:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٠:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٠:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:١١:٢٦١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٩:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٣٦٠٠:١٩:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٣٠٠٠:١٩:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٢٤٠٠:١٩:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:١٧٠٠:١٨:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:١١٠٠:١٨:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٨:٤٠٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٨:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٨:٤١٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٨:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٨:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٤١٠٠:١٨:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٥:٣٣٠٠:١٧:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥١٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٢٤٠٠:١٧:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٧:١٤٠٠:١٧:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤٥٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٨:٠٤٠٠:١٧:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٦٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٩:٠١٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:٥٤٠٠:١٧:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٤٢٠٠:١٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیارک

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نیارک

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نیارک

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٦:٥٢١٣:١٧:٥٤١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٥٢٠٠:٣٤:٤٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٥:٢٤١٣:١٧:٣٦١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٤٤٠٠:٣٤:٢١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٣:٥٧١٣:١٧:١٨١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٣٧٠٠:٣٣:٥٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٢:٢٩١٣:١٧:٠٠١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٣٠٠٠:٣٣:٣٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠١:٠١١٣:١٦:٤٢١٩:٣٢:٥٩١٩:٥١:٢٣٠٠:٣٣:١٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٥٩:٣٤١٣:١٦:٢٤١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:١٦٠٠:٣٢:٥٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٨:٠٧١٣:١٦:٠٦١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٢:٢٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٦:٤٠١٣:١٥:٤٨١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٠١٠٠:٣٢:٠٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٥:١٣١٣:١٥:٣١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٥٤٠٠:٣١:٤٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٣:٤٧١٣:١٥:١٣١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٤٧٠٠:٣١:١٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٢:٢١١٣:١٤:٥٦١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٤٠٠٠:٣٠:٥٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٥٠:٥٥١٣:١٤:٣٩١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٣٣٠٠:٣٠:٣٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٩:٣٠١٣:١٤:٢٢١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٢٧٠٠:٣٠:٠٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٨:٠٥١٣:١٤:٠٥١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢٩:٤٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٦:٤١١٣:١٣:٤٩١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢٩:٢٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٥:١٧١٣:١٣:٣٣١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢٨:٥٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:٥٤١٣:١٣:١٧١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٨:٣٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٣:٥١٠٦:٤٢:٣١١٣:١٣:٠١١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٨:١١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٣٠٦:٤١:٠٩١٣:١٢:٤٦١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٧:٤٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٩:٤٧١٣:١٢:٣١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٢٧:٢٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٨:٢٦١٣:١٢:١٧١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٧:٠٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٢:٠٣١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٦:٤٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٥:٤٦١٣:١١:٤٩١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٦:١٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٤:٢٧١٣:١١:٣٦١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٥:٥٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٣:٠٩١٣:١١:٢٣١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٥:٣٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٣١:٥٢١٣:١١:١٠١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٥:١٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٠:٥٨١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٤:٥٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٠:٤٧١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٤:٣١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٠:٣٥١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٤:١١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٦:٥١١٣:١٠:٢٥١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر نیارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نیارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نیارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیارک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیارک

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیارک

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٥:٤٠١٢:١٩:٤٢١٨:٢٤:١٨١٨:٤٢:٣٥٠٠:٠٦:٥٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٤:١٢١٣:١٩:٢٤١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٢٨٠٠:٣٦:٣١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٢٠٧:١٢:٤٤١٣:١٩:٠٦١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٢١٠٠:٣٦:١٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٧٠٧:١١:١٦١٣:١٨:٤٨١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:١٣٠٠:٣٥:٤٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٢٠٧:٠٩:٤٨١٣:١٨:٣٠١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٦:٠٦٠٠:٣٥:٢٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٨:٢٠١٣:١٨:١٢١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٥٩٠٠:٣٥:٠٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٦:٥٢١٣:١٧:٥٤١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٥٢٠٠:٣٤:٤٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٥:٢٤١٣:١٧:٣٦١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٤٤٠٠:٣٤:٢١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٣:٥٧١٣:١٧:١٨١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٣٧٠٠:٣٣:٥٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٢:٢٩١٣:١٧:٠٠١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٣٠٠٠:٣٣:٣٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠١:٠١١٣:١٦:٤٢١٩:٣٢:٥٩١٩:٥١:٢٣٠٠:٣٣:١٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٥٩:٣٤١٣:١٦:٢٤١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:١٦٠٠:٣٢:٥٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٨:٠٧١٣:١٦:٠٦١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٢:٢٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٦:٤٠١٣:١٥:٤٨١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٠١٠٠:٣٢:٠٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٥:١٣١٣:١٥:٣١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٥٤٠٠:٣١:٤٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٣:٤٧١٣:١٥:١٣١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٤٧٠٠:٣١:١٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٢:٢١١٣:١٤:٥٦١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٤٠٠٠:٣٠:٥٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٥٠:٥٥١٣:١٤:٣٩١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٣٣٠٠:٣٠:٣٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٩:٣٠١٣:١٤:٢٢١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٢٧٠٠:٣٠:٠٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٨:٠٥١٣:١٤:٠٥١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢٩:٤٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٦:٤١١٣:١٣:٤٩١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢٩:٢٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٥:١٧١٣:١٣:٣٣١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢٨:٥٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:٥٤١٣:١٣:١٧١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٨:٣٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥١٠٦:٤٢:٣١١٣:١٣:٠١١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٨:١١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٣٠٦:٤١:٠٩١٣:١٢:٤٦١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٧:٤٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٩:٤٧١٣:١٢:٣١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٢٧:٢٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٨:٢٦١٣:١٢:١٧١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٧:٠٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٢:٠٣١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٦:٤٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٥:٤٦١٣:١١:٤٩١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٦:١٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٤:٢٧١٣:١١:٣٦١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٥:٥٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٣:٠٩١٣:١١:٢٣١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نیارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیارک شهر نیارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نیارک شهر نیارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیارک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیارک

نیارک روستایی از توابع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین در استان قزوین ایران است. زبان مردم روستای نیارک ترکی آذربایجانی است و اصالتاً از شاهسون‌های اردبیل هستند

شهر نیارک در ویکیپدیا

شهر نیارک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیارک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیارک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیارک بر روی نقشه

شهر نیارک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیارک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیارک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیارک
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نیارک + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر نیارک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نیارک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیارک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیارک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیارک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نیارک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نیارک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نیارک
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیارک
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نیارک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نیارک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نیارک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیارک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو