جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نیارک

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز نیارک

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٠٥:١٦
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٢٥
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٥٦

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نیارک (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر نیارک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر نیارک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیارک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

توماس ادیسون
اگر هر كاری را كه توان انجامش را داریم بكنیم، براستی، خود را سرگشته خواهیم ساخت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نیارک

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نیارک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیارک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نیارک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نیارک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نیارک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٨:٤٦١٣:١٢:٢٠١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٢٧:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٧:٢٥١٣:١٢:٠٦١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٦:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٦:٠٥١٣:١١:٥٢١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:١٢٠٠:٢٦:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٤:٤٦١٣:١١:٣٩١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٦:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٣:٢٨١٣:١١:٢٦١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٥:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٢:١١١٣:١١:١٣١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢٥:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣٠:٥٤١٣:١١:٠١١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٤:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٩:٣٨١٣:١٠:٤٩١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٤:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٠:٣٨١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٤:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٠:٢٧١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٣:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٠:١٦١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٣:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٠:٠٦١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٣:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:٢١٠٠:٢٢:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٢:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢١:١٢١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:١١٠٠:٢٢:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٩:٣١١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢٢:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢١:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٩:١٧٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢١:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٣١٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٩:١١٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢١:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٠:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٠:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٠:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١١:٣٩١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٩:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٩:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٩:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نیارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نیارک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیارک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نیارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نیارک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نیارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نیارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نیارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیارک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیارک

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نیارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیارک

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نیارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیارک شهر نیارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نیارک شهر نیارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نیارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیارک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نیارک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر نیارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نیارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نیارک

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٥:٤٤١٣:١٥:٠٧١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢٩:٥٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٦:٣٢١٣:١٤:٥٢١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٩:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٧:٢١١٣:١٤:٣٦١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:١١٠٠:٢٩:٣٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٨:٠٩١٣:١٤:١٩١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢٩:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٨:٥٧١٣:١٤:٠٢١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٩:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٩:٤٥١٣:١٣:٤٥١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٩:٠٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٤٠:٣٣١٣:١٣:٢٧١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٨:٥٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٢٠٦:٤١:٢٠١٣:١٣:٠٩١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٨:٤٨
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٢:٥٠١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٨:٣٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٢:٥٦١٣:١٢:٣٢١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:١٢٠٠:٢٨:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٣:٤٣١٣:١٢:١٣١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٨:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٤:٣٠١٣:١١:٥٣١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٨:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٥:١٨١٣:١١:٣٣١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٧:٤٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٦:٠٥١٣:١١:١٤١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:١٩٠٠:٢٧:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٦:٥٢١٣:١٠:٥٣١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٥٠٠٠:٢٧:٢١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٧:٤٠١٣:١٠:٣٣١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:٢٠٠٠:٢٧:٠٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٨:٢٧١٣:١٠:١٢١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٥٠٠٠:٢٦:٥٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٩:١٤١٣:٠٩:٥٢١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:٢٠٠٠:٢٦:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٥٠:٠١١٣:٠٩:٣١١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٥٠٠٠:٢٦:٢١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٨٠٦:٥٠:٤٨١٣:٠٩:١٠١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:٢٠٠٠:٢٦:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥١:٣٦١٣:٠٨:٤٩١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٤٩٠٠:٢٥:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٢:٢٣١٣:٠٨:٢٨١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:١٨٠٠:٢٥:٣٣
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٣:١٠١٣:٠٨:٠٦١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٤٧٠٠:٢٥:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٣:٥٨١٣:٠٧:٤٥١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:١٧٠٠:٢٥:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٥٤:٤٥١٣:٠٧:٢٤١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:٤٦٠٠:٢٤:٤٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٥:٣٣١٣:٠٧:٠٢١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:١٥٠٠:٢٤:٢٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٦:٢٠١٣:٠٦:٤١١٩:١٦:٢٦١٩:٣٤:٤٤٠٠:٢٤:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٧:٠٨١٣:٠٦:٢٠١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:١٣٠٠:٢٣:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٧:٥٦١٣:٠٥:٥٨١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:٤٢٠٠:٢٣:٣٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٩٠٦:٥٨:٤٤١٣:٠٥:٣٧١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:١١٢٣:٥٣:١٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٤٠٥:٥٩:٣٢١٢:٠٥:١٦١٨:١٠:٢٥١٨:٢٨:٤٠٢٣:٢٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نیارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نیارک شهر نیارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نیارک شهر نیارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نیارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نیارک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نیارک

نیارک روستایی از توابع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین در استان قزوین ایران است. زبان مردم روستای نیارک ترکی آذربایجانی است و اصالتاً از شاهسون‌های اردبیل هستند

شهر نیارک در ویکیپدیا

شهر نیارک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نیارک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نیارک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نیارک بر روی نقشه

شهر نیارک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نیارک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نیارک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نیارک
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر نیارک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نیارک + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نیارک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نیارک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نیارک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نیارک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نیارک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ نیارک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نیارک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نیارک
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ نیارک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نیارک
زمان پخش اذان آنلاین به افق نیارک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نیارک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نیارک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نیارک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو