جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نگور

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نگور


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٤٧
اذان ظهر: ١١:١٠:٥٥
غروب آفتاب: ١٦:٣٥:٤٩
اذان مغرب: ١٦:٥٣:١٠
نیمه شب: ٢٢:٣١:٥٥

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نگور (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر نگور)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نگور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نگور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
ثمره كشتن، كشته شدن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نگور

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نگور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نگور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نگور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نگور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نگور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٣:٠١١٢:٢٣:١٢١٨:٥٣:٤٥١٩:١٠:٤٢٢٣:٤٣:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٢:١٣١٢:٢٣:٠٣١٨:٥٤:١٥١٩:١١:١٤٢٣:٤٢:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥١:٢٥١٢:٢٢:٥٤١٨:٥٤:٤٥١٩:١١:٤٦٢٣:٤٢:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٠:٣٨١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٥:١٥١٩:١٢:١٨٢٣:٤٢:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٤٩:٥٢١٢:٢٢:٣٨١٨:٥٥:٤٥١٩:١٢:٥٠٢٣:٤٢:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٤٩:٠٧١٢:٢٢:٣١١٨:٥٦:١٦١٩:١٣:٢٣٢٣:٤١:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٤٨:٢٣١٢:٢٢:٢٤١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٥٥٢٣:٤١:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤١٠٥:٤٧:٤٠١٢:٢٢:١٨١٨:٥٧:١٧١٩:١٤:٢٨٢٣:٤١:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٦:٥٧١٢:٢٢:١٣١٨:٥٧:٤٨١٩:١٥:٠١٢٣:٤١:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٦:١٦١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٣٤٢٣:٤١:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٢:٠٣١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٠٧٢٣:٤٠:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٤:٥٦١٢:٢١:٥٩١٨:٥٩:٢١١٩:١٦:٤٠٢٣:٤٠:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٤:١٨١٢:٢١:٥٦١٨:٥٩:٥٢١٩:١٧:١٣٢٣:٤٠:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٣:٤١١٢:٢١:٥٣١٩:٠٠:٢٣١٩:١٧:٤٦٢٣:٤٠:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢١:٥٠١٩:٠٠:٥٥١٩:١٨:٢٠٢٣:٤٠:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٢:٣٠١٢:٢١:٤٩١٩:٠١:٢٦١٩:١٨:٥٣٢٣:٤٠:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤١:٥٦١٢:٢١:٤٨١٩:٠١:٥٧١٩:١٩:٢٧٢٣:٤٠:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:١٩٠٥:٤١:٢٣١٢:٢١:٤٧١٩:٠٢:٢٩١٩:٢٠:٠٠٢٣:٤٠:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٠:٥١١٢:٢١:٤٧١٩:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٣٤٢٣:٣٩:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٠:٢١١٢:٢١:٤٨١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:٠٧٢٣:٣٩:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:١١٠٥:٣٩:٥٢١٢:٢١:٤٩١٩:٠٤:٠٣١٩:٢١:٤١٢٣:٣٩:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٣١٠٥:٣٩:٢٤١٢:٢١:٥١١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:١٤٢٣:٣٩:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٣٨:٥٧١٢:٢١:٥٣١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٢:٤٧٢٣:٣٩:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٨:٣١١٢:٢١:٥٦١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٢١٢٣:٣٩:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٨:٠٧١٢:٢٢:٠٠١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٣:٥٤٢٣:٣٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٣٠٥:٣٧:٤٣١٢:٢٢:٠٤١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٢٩٠٥:٣٧:٢١١٢:٢٢:٠٨١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٥٩٢٣:٣٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٥٧٠٥:٣٧:٠٠١٢:٢٢:١٤١٩:٠٧:٤١١٩:٢٥:٣٢٢٣:٣٩:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٢٦٠٥:٣٦:٤١١٢:٢٢:١٩١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٠٤٢٣:٣٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نگور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نگور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نگور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نگور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نگور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نگور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نگور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نگور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر نگور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نگور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نگور

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:١٢٠٥:٢٧:٤٣١١:٠٩:٤٨١٦:٥١:٣٣١٧:٠٨:٠٧٢٢:٣٢:٠٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٠٠٥:٢٨:١٦١١:٠٩:٤٠١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٧:١٩٢٢:٣١:٥٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٩٠٥:٢٨:٥٠١١:٠٩:٣٣١٦:٤٩:٥٦١٧:٠٦:٣٢٢٢:٣١:٤٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٨٠٥:٢٩:٢٤١١:٠٩:٢٦١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٥:٤٦٢٢:٣١:٣٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٨٠٥:٢٩:٥٨١١:٠٩:٢٠١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٥:٠١٢٢:٣١:٣٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٣٠:٣٣١١:٠٩:١٥١٦:٤٧:٣٧١٧:٠٤:١٧٢٢:٣١:٢٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٧٠٥:٣١:٠٩١١:٠٩:١٠١٦:٤٦:٥٣١٧:٠٣:٣٥٢٢:٣١:١٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٨٠٥:٣١:٤٥١١:٠٩:٠٦١٦:٤٦:١٠١٧:٠٢:٥٣٢٢:٣١:٠٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٨٠٥:٣٢:٢١١١:٠٩:٠٣١٦:٤٥:٢٧١٧:٠٢:١٣٢٢:٣١:٠٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٣٢:٥٨١١:٠٩:٠١١٦:٤٤:٤٧١٧:٠١:٣٣٢٢:٣٠:٥٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:١٠٠٥:٣٣:٣٥١١:٠٩:٠٠١٦:٤٤:٠٧١٧:٠٠:٥٥٢٢:٣٠:٥٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٢٠٥:٣٤:١٢١١:٠٨:٥٩١٦:٤٣:٢٨١٧:٠٠:١٨٢٢:٣٠:٥١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١٤٠٥:٣٤:٥٠١١:٠٨:٥٩١٦:٤٢:٥١١٦:٥٩:٤٢٢٢:٣٠:٤٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٦٠٥:٣٥:٢٩١١:٠٩:٠٠١٦:٤٢:١٤١٦:٥٩:٠٨٢٢:٣٠:٤٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١٨٠٥:٣٦:٠٨١١:٠٩:٠٢١٦:٤١:٣٩١٦:٥٨:٣٥٢٢:٣٠:٤٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٣٦:٤٧١١:٠٩:٠٥١٦:٤١:٠٥١٦:٥٨:٠٢٢٢:٣٠:٤٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٣٧:٢٦١١:٠٩:٠٨١٦:٤٠:٣٣١٦:٥٧:٣٢٢٢:٣٠:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٣٨:٠٦١١:٠٩:١٢١٦:٤٠:٠٢١٦:٥٧:٠٢٢٢:٣٠:٤٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣١٠٥:٣٨:٤٧١١:٠٩:١٧١٦:٣٩:٣٢١٦:٥٦:٣٤٢٢:٣٠:٤٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٣٩:٢٧١١:٠٩:٢٣١٦:٣٩:٠٣١٦:٥٦:٠٧٢٢:٣٠:٥١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٠:٠٨١١:٠٩:٣٠١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٥:٤٢٢٢:٣٠:٥٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٤٠٥:٤٠:٥٠١١:٠٩:٣٨١٦:٣٨:١٠١٦:٥٥:١٨٢٢:٣١:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤١:٣١١١:٠٩:٤٦١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٤:٥٥٢٢:٣١:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٢:١٣١١:٠٩:٥٥١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٤:٣٤٢٢:٣١:١١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٢:٥٦١١:١٠:٠٦١٦:٣٧:٠١١٦:٥٤:١٤٢٢:٣١:١٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٤٣:٣٨١١:١٠:١٧١٦:٣٦:٤١١٦:٥٣:٥٦٢٢:٣١:٢٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٤٤:٢١١١:١٠:٢٨١٦:٣٦:٢٢١٦:٥٣:٣٩٢٢:٣١:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٥:٠٤١١:١٠:٤١١٦:٣٦:٠٥١٦:٥٣:٢٤٢٢:٣١:٤٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٤٥:٤٧١١:١٠:٥٥١٦:٣٥:٤٩١٦:٥٣:١٠٢٢:٣١:٥٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٤٦:٣٠١١:١١:٠٩١٦:٣٥:٣٥١٦:٥٢:٥٧٢٢:٣٢:٠٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نگور شهر نگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نگور شهر نگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نگور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نگور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نگور

نِگور یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران در منطقه چابهار است. محصولات کشاورزی کشتزارهای پیرامون نگور جو، ذرت، حبوبات، خرمالو و خرما است

شهر نگور در ویکیپدیا

شهر نگور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نگور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نگور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نگور بر روی نقشه

شهر نگور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نگور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نگور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نگور
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نگور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر نگور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نگور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نگور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نگور رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نگور
افق شرعی امروز فردا نگور دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نگور
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نگور
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نگور
جدول اوقات شرعی امروز فردا نگور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نگور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نگور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نگور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو