جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نگور

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نگور

اذان صبح: ٠٤:٣١:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٣١:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٠:٣٩

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نگور (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر نگور)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر نگور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نگور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
رشد و پیشرفت شما بستگی به این دارد كه از درسهایی كه آموخته اید، كِی و چگونه بهره بگیرید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نگور

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نگور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نگور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نگور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نگور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نگور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٣:٥٦١٢:٢٥:٤٣١٨:٤٧:٥٢١٩:٠٤:٢٨٢٣:٤٦:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٢:٥٩١٢:٢٥:٢٨١٨:٤٨:٢٠١٩:٠٤:٥٧٢٣:٤٦:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٢:٠٢١٢:٢٥:١٤١٨:٤٨:٤٨١٩:٠٥:٢٧٢٣:٤٦:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:١١٠٦:٠١:٠٦١٢:٢٥:٠٠١٨:٤٩:١٦١٩:٠٥:٥٧٢٣:٤٥:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٠:١١١٢:٢٤:٤٧١٨:٤٩:٤٤١٩:٠٦:٢٧٢٣:٤٥:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٠١٠٥:٥٩:١٦١٢:٢٤:٣٣١٨:٥٠:١٣١٩:٠٦:٥٧٢٣:٤٥:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٥٧٠٥:٥٨:٢٢١٢:٢٤:٢١١٨:٥٠:٤٢١٩:٠٧:٢٧٢٣:٤٤:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٥٣٠٥:٥٧:٢٩١٢:٢٤:٠٩١٨:٥١:١٠١٩:٠٧:٥٨٢٣:٤٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٤٩٠٥:٥٦:٣٦١٢:٢٣:٥٧١٨:٥١:٣٩١٩:٠٨:٢٨٢٣:٤٤:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٤٦٠٥:٥٥:٤٤١٢:٢٣:٤٥١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٨:٥٩٢٣:٤٣:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٤:٥٣١٢:٢٣:٣٤١٨:٥٢:٣٨١٩:٠٩:٣٠٢٣:٤٣:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٤:٠٢١٢:٢٣:٢٤١٨:٥٣:٠٧١٩:١٠:٠٢٢٣:٤٣:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٣:١٣١٢:٢٣:١٤١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٣٣٢٣:٤٣:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٥٢:٢٤١٢:٢٣:٠٤١٨:٥٤:٠٦١٩:١١:٠٥٢٣:٤٢:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥١:٣٦١٢:٢٢:٥٥١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٣٧٢٣:٤٢:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٠:٤٩١٢:٢٢:٤٧١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:٠٩٢٣:٤٢:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٠:٠٢١٢:٢٢:٣٩١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٤١٢٣:٤٢:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٤٩:١٧١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٦:٠٧١٩:١٣:١٣٢٣:٤١:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٢٢:٢٥١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:٤٦٢٣:٤١:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٤٧:٤٩١٢:٢٢:١٨١٨:٥٧:٠٨١٩:١٤:١٨٢٣:٤١:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٤٧:٠٦١٢:٢٢:١٣١٨:٥٧:٣٩١٩:١٤:٥١٢٣:٤١:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٢:٠٧١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:٢٤٢٣:٤١:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٢٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٢:٠٣١٨:٥٨:٤١١٩:١٥:٥٨٢٣:٤١:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٥:٠٥١٢:٢١:٥٩١٨:٥٩:١٢١٩:١٦:٣١٢٣:٤٠:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٤:٢٧١٢:٢١:٥٦١٨:٥٩:٤٤١٩:١٧:٠٤٢٣:٤٠:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٣:٤٩١٢:٢١:٥٣١٩:٠٠:١٥١٩:١٧:٣٨٢٣:٤٠:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٣:١٣١٢:٢١:٥٠١٩:٠٠:٤٦١٩:١٨:١١٢٣:٤٠:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٢:٣٨١٢:٢١:٤٩١٩:٠١:١٨١٩:١٨:٤٥٢٣:٤٠:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٢:٠٤١٢:٢١:٤٨١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:١٩٢٣:٤٠:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نگور

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر نگور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نگور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نگور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر نگور

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر نگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر نگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر نگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نگور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نگور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر نگور

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر نگور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نگور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر نگور

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر نگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر نگور شهر نگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر نگور شهر نگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نگور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نگور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نگور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر نگور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نگور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نگور

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣١:٥٦١٩:١٥:٥٦١٩:٣٣:٤٠٢٣:٤٩:٤٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣١:٥٧١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:١٢٢٣:٤٩:٥٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣١:٥٩١٩:١٥:٠٣١٩:٣٢:٤٣٢٣:٥٠:٠١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٩:٠٧١٢:٣١:٥٩١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:١٣٢٣:٥٠:٠٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٩:٣٧١٢:٣١:٥٩١٩:١٤:٠٥١٩:٣١:٤٢٢٣:٥٠:١٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٠:٠٦١٢:٣١:٥٩١٩:١٣:٣٥١٩:٣١:٠٩٢٣:٥٠:١٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣١:٥٧١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:٣٥٢٣:٥٠:٢٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥١:٠٤١٢:٣١:٥٥١٩:١٢:٢٩١٩:٣٠:٠٠٢٣:٥٠:٢٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥١:٣٣١٢:٣١:٥٣١٩:١١:٥٥١٩:٢٩:٢٣٢٣:٥٠:٣١
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣١:٥٠١٩:١١:٢٠١٩:٢٨:٤٦٢٣:٥٠:٣٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣١:٤٦١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٠٧٢٣:٥٠:٣٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣١:٤١١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٢٧٢٣:٥٠:٣٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٣:٢٨١٢:٣١:٣٦١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٦:٤٦٢٣:٥٠:٣٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣١:٣١١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٦:٠٤٢٣:٥٠:٣٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٤:٢٥١٢:٣١:٢٥١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٥:٢١٢٣:٥٠:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٤:٥٣١٢:٣١:١٨١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٤:٣٧٢٣:٥٠:٣٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٥:٢١١٢:٣١:١١١٩:٠٦:٤١١٩:٢٣:٥٢٢٣:٥٠:٣٧
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٥:٤٩١٢:٣١:٠٣١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٠٦٢٣:٥٠:٣٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٥:٥٦:١٧١٢:٣٠:٥٤١٩:٠٥:١٢١٩:٢٢:١٩٢٣:٥٠:٣٢
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٥:٥٦:٤٤١٢:٣٠:٤٥١٩:٠٤:٢٦١٩:٢١:٣١٢٣:٥٠:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٧:١٢١٢:٣٠:٣٥١٩:٠٣:٣٩١٩:٢٠:٤٢٢٣:٥٠:٢٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١١٠٥:٥٧:٣٩١٢:٣٠:٢٥١٩:٠٢:٥١١٩:١٩:٥٣٢٣:٥٠:٢١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٠٠٥:٥٨:٠٦١٢:٣٠:١٤١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:٠٢٢٣:٥٠:١٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٠:٠٣١٩:٠١:١٣١٩:١٨:١١٢٣:٥٠:١٠
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٥:٥٩:٠٠١٢:٢٩:٥١١٩:٠٠:٢٢١٩:١٧:١٨٢٣:٥٠:٠٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٥٠٥:٥٩:٢٦١٢:٢٩:٣٩١٨:٥٩:٣١١٩:١٦:٢٥٢٣:٤٩:٥٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٣٠٥:٥٩:٥٣١٢:٢٩:٢٦١٨:٥٨:٣٩١٩:١٥:٣١٢٣:٤٩:٥٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٠:١٩١٢:٢٩:١٣١٨:٥٧:٤٦١٩:١٤:٣٦٢٣:٤٩:٤٢
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٠:٤٥١٢:٢٨:٥٩١٨:٥٦:٥٢١٩:١٣:٤١٢٣:٤٩:٣٣
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠١:١١١٢:٢٨:٤٥١٨:٥٥:٥٨١٩:١٢:٤٥٢٣:٤٩:٢٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠١:٣٦١٢:٢٨:٣٠١٨:٥٥:٠٣١٩:١١:٤٨٢٣:٤٩:١٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نگور شهر نگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نگور شهر نگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نگور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نگور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نگور

نِگور یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران در منطقه چابهار است. محصولات کشاورزی کشتزارهای پیرامون نگور جو، ذرت، حبوبات، خرمالو و خرما است

شهر نگور در ویکیپدیا

شهر نگور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نگور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نگور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نگور بر روی نقشه

شهر نگور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نگور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نگور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نگور
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر نگور + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر نگور + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر نگور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نگور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نگور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نگور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نگور رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نگور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نگور
زمان پخش اذان زنده به افق نگور
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نگور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نگور
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نگور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نگور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق نگور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نگور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو