جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نگار

بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز نگار

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٢١
اذان ظهر: ١١:٢٧:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٢١:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٨:٠١

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نگار (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر نگار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نگار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نگار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
همه ی ما گنجینه ای داریم كه هرچه بخواهیم می توانیم از آن بیرون بكشیم؛ گنجینه ی گمان!

اوقات شرعی ماه جاری شهر نگار

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نگار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نگار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نگار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نگار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نگار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٧:١٩١٢:٤٣:٠٤١٩:٠٩:١٧١٩:٢٦:٣٧٠٠:٠٢:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٦:١٣١٢:٤٢:٤٩١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٧:١٦٠٠:٠١:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٥:٠٧١٢:٤٢:٣٥١٩:١٠:٣١١٩:٢٧:٥٥٠٠:٠١:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٤:٠٣١٢:٤٢:٢١١٩:١١:٠٨١٩:٢٨:٣٤٠٠:٠١:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٢:٥٩١٢:٤٢:٠٨١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:١٣٠٠:٠٠:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١١:٥٥١٢:٤١:٥٥١٩:١٢:٢٢١٩:٢٩:٥٢٠٠:٠٠:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٠:٥٢١٢:٤١:٤٢١٩:١٢:٥٩١٩:٣٠:٣١٠٠:٠٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٩:٥٠١٢:٤١:٣٠١٩:١٣:٣٧١٩:٣١:١١٢٣:٥٩:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٨:٤٩١٢:٤١:١٨١٩:١٤:١٤١٩:٣١:٥٠٢٣:٥٩:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٧:٤٨١٢:٤١:٠٧١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:٣٠٢٣:٥٩:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٦:٤٩١٢:٤٠:٥٦١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:١٠٢٣:٥٨:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤٠:٤٥١٩:١٦:٠٨١٩:٣٣:٥٠٢٣:٥٨:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٠:٣٥١٩:١٦:٤٦١٩:٣٤:٣٠٢٣:٥٨:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٣:٥٤١٢:٤٠:٢٦١٩:١٧:٢٤١٩:٣٥:١٠٢٣:٥٨:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤٠:١٧١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٥١٢٣:٥٧:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٢:٠٣١٢:٤٠:٠٨١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٣١٢٣:٥٧:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠١:٠٨١٢:٤٠:٠٠١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:١٢٢٣:٥٧:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٠:١٥١٢:٣٩:٥٣١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٥٣٢٣:٥٧:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٥٩:٢٢١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٣٣٢٣:٥٦:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٨:٣١١٢:٣٩:٤٠١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:١٤٢٣:٥٦:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٧:٤٠١٢:٣٩:٣٤١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٥٥٢٣:٥٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٦:٥١١٢:٣٩:٢٩١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٣٦٢٣:٥٦:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٩:٢٤١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:١٨٢٣:٥٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٥:١٦١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٥٩٢٣:٥٥:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٤:٣٠١٢:٣٩:١٧١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:٤٠٢٣:٥٥:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٣:٤٦١٢:٣٩:١٤١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٢١٢٣:٥٥:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٣:٠٢١٢:٣٩:١٢١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٥:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٩:١٠١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٤٣٢٣:٥٥:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٢٤٢٣:٥٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نگار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نگار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نگار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نگار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نگار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نگار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نگار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نگار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر نگار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نگار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نگار

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نگار شهر نگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نگار شهر نگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نگار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نگار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نگار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر نگار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نگار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نگار

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٤٩:٢١١١:٢٧:١٣١٧:٠٤:٤٢١٧:٢١:٥٧٢٢:٤٨:٠١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٠:٠٣١١:٢٧:٠٥١٧:٠٣:٤٤١٧:٢١:٠٠٢٢:٤٧:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٠:٤٥١١:٢٦:٥٧١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٠:٠٤٢٢:٤٧:٤١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥١:٢٧١١:٢٦:٥٠١٧:٠١:٥٠١٧:١٩:١٠٢٢:٤٧:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٢:١٠١١:٢٦:٤٤١٧:٠٠:٥٥١٧:١٨:١٦٢٢:٤٧:٢٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٢:٥٣١١:٢٦:٣٨١٧:٠٠:٠٠١٧:١٧:٢٤٢٢:٤٧:١٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٣:٣٧١١:٢٦:٣٣١٦:٥٩:٠٧١٧:١٦:٣٢٢٢:٤٧:٠٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٤:٢١١١:٢٦:٢٩١٦:٥٨:١٥١٧:١٥:٤٢٢٢:٤٧:٠١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٥:٠٦١١:٢٦:٢٦١٦:٥٧:٢٤١٧:١٤:٥٣٢٢:٤٦:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٥٠٥:٥٥:٥١١١:٢٦:٢٣١٦:٥٦:٣٥١٧:١٤:٠٥٢٢:٤٦:٤٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٤٠٥:٥٦:٣٦١١:٢٦:٢٢١٦:٥٥:٤٦١٧:١٣:١٨٢٢:٤٦:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٥:٥٧:٢١١١:٢٦:٢١١٦:٥٤:٥٩١٧:١٢:٣٣٢٢:٤٦:٤١
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٥:٥٨:٠٧١١:٢٦:٢١١٦:٥٤:١٣١٧:١١:٤٩٢٢:٤٦:٣٨
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٥:٥٨:٥٤١١:٢٦:٢١١٦:٥٣:٢٨١٧:١١:٠٦٢٢:٤٦:٣٥
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٢٠٥:٥٩:٤١١١:٢٦:٢٣١٦:٥٢:٤٥١٧:١٠:٢٥٢٢:٤٦:٣٤
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٠:٢٨١١:٢٦:٢٥١٦:٥٢:٠٣١٧:٠٩:٤٥٢٢:٤٦:٣٣
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠١:١٥١١:٢٦:٢٩١٦:٥١:٢٢١٧:٠٩:٠٦٢٢:٤٦:٣٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٢:٠٣١١:٢٦:٣٣١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٨:٢٩٢٢:٤٦:٣٤
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٢:٥١١١:٢٦:٣٨١٦:٥٠:٠٥١٧:٠٧:٥٣٢٢:٤٦:٣٥
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٣:٣٩١١:٢٦:٤٣١٦:٤٩:٢٩١٧:٠٧:١٩٢٢:٤٦:٣٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٤:٢٨١١:٢٦:٥٠١٦:٤٨:٥٤١٧:٠٦:٤٦٢٢:٤٦:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٥:١٧١١:٢٦:٥٨١٦:٤٨:٢١١٧:٠٦:١٥٢٢:٤٦:٤٥
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٦:٠٦١١:٢٧:٠٦١٦:٤٧:٤٩١٧:٠٥:٤٥٢٢:٤٦:٥١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٦:٥٥١١:٢٧:١٥١٦:٤٧:١٨١٧:٠٥:١٦٢٢:٤٦:٥٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٧:٤٤١١:٢٧:٢٦١٦:٤٦:٥٠١٧:٠٤:٥٠٢٢:٤٧:٠٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٨:٣٤١١:٢٧:٣٧١٦:٤٦:٢٢١٧:٠٤:٢٤٢٢:٤٧:١١
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٩:٢٤١١:٢٧:٤٨١٦:٤٥:٥٧١٧:٠٤:٠١٢٢:٤٧:١٩
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٠:١٣١١:٢٨:٠١١٦:٤٥:٣٣١٧:٠٣:٣٩٢٢:٤٧:٢٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١١:٠٣١١:٢٨:١٥١٦:٤٥:١٠١٧:٠٣:١٨٢٢:٤٧:٣٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١١:٥٣١١:٢٨:٢٩١٦:٤٤:٤٩١٧:٠٢:٥٩٢٢:٤٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نگار شهر نگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نگار شهر نگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نگار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نگار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نگار

نگار شهری است در استان کرمان در جنوب شرقی ایران. این شهر در شهرستان بردسیر قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۹٬۳۰۵ نفر بوده‌است

شهر نگار در ویکیپدیا

شهر نگار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نگار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نگار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نگار بر روی نقشه

شهر نگار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نگار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نگار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نگار
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نگار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر نگار + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نگار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نگار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نگار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نگار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نگار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نگار
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ نگار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نگار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نگار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نگار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نگار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نگار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نگار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نگار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو