جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نگار

بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز نگار


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٤٧
غروب آفتاب: ١٨:٤٧:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٠٤:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٢٧

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نگار (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر نگار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نگار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نگار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مدارا كردن با مردم، صدقه است. (زیرا انسان مهربانی را به دیگران بذل می¬كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر نگار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نگار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نگار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نگار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نگار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نگار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٤:٣٨١٢:٤٠:٣٤١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٨:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٣:٤١١٢:٤٠:٢٥١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٢١٢٣:٥٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٢:٤٥١٢:٤٠:١٦١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٠٢٢٣:٥٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠١:٥٠١٢:٤٠:٠٨١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٤٢٢٣:٥٧:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٠:٥٦١٢:٤٠:٠٠١٩:١٩:٢٩١٩:٣٧:٢٣٢٣:٥٧:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٠:٠٣١٢:٣٩:٥٣١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٠٤٢٣:٥٦:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٩:١١١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٨:٤٥٢٣:٥٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٨:٢٠١٢:٣٩:٤٠١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:٢٦٢٣:٥٦:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٧:٣٠١٢:٣٩:٣٤١٩:٢٢:٠٣١٩:٤٠:٠٧٢٣:٥٦:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٦:٤١١٢:٣٩:٢٩١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٤٨٢٣:٥٦:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٥:٥٣١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٢٩٢٣:٥٥:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٥:٠٦١٢:٣٩:٢١١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:١٠٢٣:٥٥:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٩:١٧١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٥١٢٣:٥٥:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٣:٣٥١٢:٣٩:١٤١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:٣٢٢٣:٥٥:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٢:٥٢١٢:٣٩:١٢١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:١٣٢٣:٥٥:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٢:١٠١٢:٣٩:١٠١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٥٤٢٣:٥٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٤:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٠:٤٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:١٥٢٣:٥٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٠:١١١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥٤:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٣٦٢٣:٥٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٨:٥٨١٢:٣٩:١١١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:١٧٢٣:٥٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٨:٢٣١٢:٣٩:١٣١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣٩:١٥١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٣٧٢٣:٥٤:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٣٧٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٩:١٨١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:١٦٢٣:٥٤:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٩:٢١١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٥٦٢٣:٥٤:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٦:١٩١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:٣٥٢٣:٥٤:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:١٣٢٣:٥٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٥:٢٤١٢:٣٩:٣٥١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٥٢٢٣:٥٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٩:٤١١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٣٠٢٣:٥٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نگار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر نگار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نگار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نگار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر نگار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر نگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر نگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر نگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نگار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نگار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نگار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر نگار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نگار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نگار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٤:٣٦١٢:٤٥:٣٢١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٢٩٠٠:٠٤:٢٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٥:١٠١٢:٤٥:١٦١٩:١٤:٥٥١٩:٣٢:٢٢٠٠:٠٤:١٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٥:٤٤١٢:٤٥:٠٠١٩:١٣:٤٩١٩:٣١:١٤٠٠:٠٤:٠٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٦:١٧١٢:٤٤:٤٣١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٠٦٠٠:٠٣:٥٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٦:٥٠١٢:٤٤:٢٦١٩:١١:٣٥١٩:٢٨:٥٦٠٠:٠٣:٤٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٧:٢٣١٢:٤٤:٠٩١٩:١٠:٢٧١٩:٢٧:٤٧٠٠:٠٣:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٧:٥٦١٢:٤٣:٥١١٩:٠٩:١٩١٩:٢٦:٣٧٠٠:٠٣:١٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٨:٢٩١٢:٤٣:٣٣١٩:٠٨:١٠١٩:٢٥:٢٦٠٠:٠٣:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:٠٢١٢:٤٣:١٥١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٤:١٥٠٠:٠٢:٥٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:١٩:٣٥١٢:٤٢:٥٦١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٣:٠٣٠٠:٠٢:٣٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٠:٠٧١٢:٤٢:٣٧١٩:٠٤:٣٩١٩:٢١:٥١٠٠:٠٢:٢٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٠:٤٠١٢:٤٢:١٨١٩:٠٣:٢٨١٩:٢٠:٣٨٠٠:٠٢:٠٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢١:١٢١٢:٤١:٥٨١٩:٠٢:١٦١٩:١٩:٢٥٠٠:٠١:٥٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢١:٤٤١٢:٤١:٣٨١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:١٢٠٠:٠١:٣٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٢:١٦١٢:٤١:١٨١٨:٥٩:٥٢١٩:١٦:٥٨٠٠:٠١:٢٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٢:٤٨١٢:٤٠:٥٨١٨:٥٨:٣٩١٩:١٥:٤٤٠٠:٠١:٠٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٣:٢٠١٢:٤٠:٣٧١٨:٥٧:٢٦١٩:١٤:٣٠٠٠:٠٠:٤٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٣:٥٢١٢:٤٠:١٦١٨:٥٦:١٣١٩:١٣:١٦٠٠:٠٠:٣٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٤:٢٤١٢:٣٩:٥٥١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٠١٠٠:٠٠:١٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٤:٥٦١٢:٣٩:٣٤١٨:٥٣:٤٥١٩:١٠:٤٦٢٣:٥٩:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٥:٢٨١٢:٣٩:١٣١٨:٥٢:٣١١٩:٠٩:٣١٢٣:٥٩:٤٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٥:٥٩١٢:٣٨:٥٢١٨:٥١:١٧١٩:٠٨:١٦٢٣:٥٩:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٦:٣١١٢:٣٨:٣٠١٨:٥٠:٠٢١٩:٠٧:٠١٢٣:٥٩:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٧:٠٣١٢:٣٨:٠٩١٨:٤٨:٤٧١٩:٠٥:٤٥٢٣:٥٨:٤٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٢٧:٣٥١٢:٣٧:٤٧١٨:٤٧:٣٣١٩:٠٤:٣٠٢٣:٥٨:٢٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٢٨:٠٦١٢:٣٧:٢٦١٨:٤٦:١٨١٩:٠٣:١٤٢٣:٥٨:٠٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٢٨:٣٨١٢:٣٧:٠٤١٨:٤٥:٠٣١٩:٠١:٥٩٢٣:٥٧:٤٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٢٩:١٠١٢:٣٦:٤٣١٨:٤٣:٤٨١٩:٠٠:٤٤٢٣:٥٧:٣٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٢٠٦:٢٩:٤٢١٢:٣٦:٢١١٨:٤٢:٣٣١٨:٥٩:٢٨٢٣:٥٧:١١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٠:١٥١٢:٣٦:٠٠١٨:٤١:١٨١٨:٥٨:١٣٢٣:٢٦:٥٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٥٠٥:٣٠:٤٧١١:٣٥:٣٩١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٦:٥٨٢٢:٥٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نگار شهر نگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نگار شهر نگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نگار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نگار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نگار

نگار شهری است در استان کرمان در جنوب شرقی ایران. این شهر در شهرستان بردسیر قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۹٬۳۰۵ نفر بوده‌است

شهر نگار در ویکیپدیا

شهر نگار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نگار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نگار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نگار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نگار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نگار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نگار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نگار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر نگار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نگار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نگار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نگار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نگار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نگار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نگار
زمان پخش اذان آنلاین به افق نگار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نگار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نگار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نگار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نگار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نگار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو