جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نکا

نکا | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نکا


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥٤
اذان ظهر: ١١:٤٠:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٥٤
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٢٦

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نکا (شهرستان نکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر نکا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نکا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نکا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مونسكیو
نداشتن بردباری و شكیبایی در كارهای كوچك، نقشه های بزرگ را بر هم می زند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نکا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نکا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نکا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نکا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نکا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نکا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٠٧:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥٤:٢٥١٩:٤١:٥٢٢٠:٠١:١٩٠٠:٠٧:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٤:١٦١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠٦:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٣:١٠٠٠:٠٦:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٦:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٦:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠١:٥١١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٥:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٥:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٠٥:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٣:٢٩١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٤:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٣:٢٤١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠٤:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٣٣٠٠:٠٤:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥٣:١٧١٩:٥١:٢٧٢٠:١١:٢٨٠٠:٠٤:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٥٣:١٤١٩:٥٢:١٨٢٠:١٢:٢٣٠٠:٠٣:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٣٠٥:٥٣:٤٦١٢:٥٣:١٢١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:١٧٠٠:٠٣:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:١٥٠٥:٥٢:٥١١٢:٥٣:١٠١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٤:١١٠٠:٠٣:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٥٨٠٥:٥١:٥٨١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٥:٠٥٠٠:٠٣:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٤٣٠٥:٥١:٠٦١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٥٩٠٠:٠٣:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٢٩٠٥:٥٠:١٥١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:٥٢٠٠:٠٢:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٩:٢٦١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:٤٥٠٠:٠٢:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥٣:١١١٩:٥٨:١١٢٠:١٨:٣٨٠٠:٠٢:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٤٧:٥٣١٢:٥٣:١٣١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٩:٣٠٠٠:٠٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٧:٠٩١٢:٥٣:١٥١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٠٢:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٤٦:٢٦١٢:٥٣:١٨٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢١:١٤٠٠:٠٢:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٤٥:٤٥١٢:٥٣:٢١٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٠٢:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٤٥:٠٥١٢:٥٣:٢٦٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٠١:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٣٨٠٥:٤٤:٢٧١٢:٥٣:٣٠٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٠١:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٤٣:٥٠١٢:٥٣:٣٥٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٠١:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٤٣:١٦١٢:٥٣:٤١٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٥:٢١٠٠:٠١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نکا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نکا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نکا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نکا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نکا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر نکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نکا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٠:٥٩١١:٤١:١٠١٧:١٠:٥١١٧:٢٩:٣٢٢٢:٥٨:٥١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١١:٥٦١١:٤١:٠١١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٨:٢١٢٢:٥٨:٤١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٢:٥٣١١:٤٠:٥٤١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٧:١١٢٢:٥٨:٣١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٣:٥١١١:٤٠:٤٧١٧:٠٧:١٤١٧:٢٦:٠٢٢٢:٥٨:٢١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٤:٤٩١١:٤٠:٤١١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٤:٥٤٢٢:٥٨:١٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٥:٤٨١١:٤٠:٣٦١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٣:٤٨٢٢:٥٨:٠٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١٦:٤٦١١:٤٠:٣٢١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:٤٢٢٢:٥٧:٥٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٧:٤٦١١:٤٠:٢٨١٧:٠٢:٤٢١٧:٢١:٣٨٢٢:٥٧:٥٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٨:٤٥١١:٤٠:٢٥١٧:٠١:٣٧١٧:٢٠:٣٥٢٢:٥٧:٤٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٩:٤٥١١:٤٠:٢٣١٧:٠٠:٣٣١٧:١٩:٣٤٢٢:٥٧:٣٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٠:٤٥١١:٤٠:٢١١٦:٥٩:٣١١٧:١٨:٣٤٢٢:٥٧:٣٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢١:٤٥١١:٤٠:٢١١٦:٥٨:٣٠١٧:١٧:٣٥٢٢:٥٧:٢٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٤٥١١:٤٠:٢١١٦:٥٧:٣٠١٧:١٦:٣٨٢٢:٥٧:٢٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٣:٤٦١١:٤٠:٢٢١٦:٥٦:٣٢١٧:١٥:٤٢٢٢:٥٧:٢٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٤:٤٧١١:٤٠:٢٤١٦:٥٥:٣٥١٧:١٤:٤٨٢٢:٥٧:٢١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٥:٤٨١١:٤٠:٢٦١٦:٥٤:٤٠١٧:١٣:٥٥٢٢:٥٧:٢٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٦:٤٩١١:٤٠:٣٠١٦:٥٣:٤٦١٧:١٣:٠٣٢٢:٥٧:٢٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٧:٥٠١١:٤٠:٣٤١٦:٥٢:٥٣١٧:١٢:١٤٢٢:٥٧:٢٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٨:٥١١١:٤٠:٣٩١٦:٥٢:٠٢١٧:١١:٢٥٢٢:٥٧:٢١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٩:٥٣١١:٤٠:٤٥١٦:٥١:١٣١٧:١٠:٣٩٢٢:٥٧:٢٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٠:٥٤١١:٤٠:٥٢١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٩:٥٤٢٢:٥٧:٢٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣١:٥٦١١:٤٠:٥٩١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٩:١٠٢٢:٥٧:٢٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٢:٥٨١١:٤١:٠٨١٦:٤٨:٥٦١٧:٠٨:٢٩٢٢:٥٧:٣٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٣:٥٩١١:٤١:١٧١٦:٤٨:١٣١٧:٠٧:٤٩٢٢:٥٧:٣٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٥:٠١١١:٤١:٢٧١٦:٤٧:٣٢١٧:٠٧:١١٢٢:٥٧:٤٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٦:٠٢١١:٤١:٣٨١٦:٤٦:٥٣١٧:٠٦:٣٤٢٢:٥٧:٥٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٧:٠٤١١:٤١:٥٠١٦:٤٦:١٦١٧:٠٦:٠٠٢٢:٥٨:٠٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٨:٠٥١١:٤٢:٠٣١٦:٤٥:٤١١٧:٠٥:٢٧٢٢:٥٨:٠٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٩:٠٦١١:٤٢:١٧١٦:٤٥:٠٧١٧:٠٤:٥٦٢٢:٥٨:١٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٤٠:٠٧١١:٤٢:٣١١٦:٤٤:٣٦١٧:٠٤:٢٧٢٢:٥٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نکا شهر نکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نکا شهر نکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نکا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نکا

نکا شهری صنعتی توریستی در استان مازندران در شمال ایران. این شهر مرکز شهرستان نکا است. و در اندک منابع و سفرنامه‌های قدیمی نام این شهر مشاهده می‌گردد. اما چنانکه در کتیبه‌ای چوبی که بر در معصوم زاده نکا سید عبدا

شهر نکا در ویکیپدیا

شهر نکا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نکا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نکا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نکا بر روی نقشه

شهر نکا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نکا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نکا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نکا
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نکا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر نکا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نکا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نکا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نکا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق نکا
زمان پخش اذان آنلاین به افق نکا
جدول اوقات شرعی امروز فردا نکا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نکا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق نکا
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ نکا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نکا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نکا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نکا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو