جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نکا

نکا | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نکا

اذان صبح: ٠٥:٢٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٢٦
اذان ظهر: ١١:٤٦:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٠١:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠١:٥١

پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
١٨ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٠٣ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نکا (شهرستان نکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ آذر ٩٩ شهر نکا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر نکا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نکا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی معلولان

پرمودا باترا
نسبت به همه، خوش‌بین باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نکا

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی دسامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نکا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نکا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نکا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نکا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نکا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٤:٢٨١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:٠٨٠٠:١١:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٣:٠٦١٢:٥٦:٤٩١٩:٣١:٠٩١٩:٥٠:٠٣٠٠:١١:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٦:٣٥١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٥٧٠٠:١١:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٠:٢٦١٢:٥٦:٢١١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٥٢٠٠:١٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٦:٠٨١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٠:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٥:٤٢١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٣٧٠٠:٠٩:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٥:١٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٥:٣٢٠٠:٠٩:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٥:١٨١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٨:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٢:٤١١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٧:٢٣٠٠:٠٨:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١١:٢٦١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٨:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٠:١٣١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٩:١٣٠٠:٠٧:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٩:٠٠١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٠:٤٦٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٧:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٤:٢٦١٩:٤١:٣٨٢٠:٠١:٠٤٠٠:٠٧:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٤:١٧١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٠٦:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٠٦:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠٦:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٠٦:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٠٥:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٠٥:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٠٥:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥٣:٢٩١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٠٤:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٧:٥٢١٢:٥٣:٢٤١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٠٤:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:١٩٠٠:٠٤:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٥:٥٣١٢:٥٣:١٧١٩:٥١:١٣٢٠:١١:١٤٠٠:٠٤:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:١١٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥٣:١٤١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٢:٠٩٠٠:٠٣:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٥١٠٥:٥٣:٥٩١٢:٥٣:١٢١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٣:٠٤٠٠:٠٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:٣٣٠٥:٥٣:٠٤١٢:٥٣:١٠١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٥٨٠٠:٠٣:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٢:١٠١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نکا

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر نکا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر نکا

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر نکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر نکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نکا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نکا

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ م شهر نکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نکا

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٠ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر نکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نکا شهر نکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نکا شهر نکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نکا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نکا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نکا

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٩٠٦:٤٠:٥٥١١:٤٢:٤٤١٦:٤٤:١٤١٧:٠٤:٠٧٢٢:٥٨:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١٣:٠١٠٦:٤١:٥٥١١:٤٣:٠٠١٦:٤٣:٤٦١٧:٠٣:٤٢٢٢:٥٨:٤٩
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤٢:٥٥١١:٤٣:١٦١٦:٤٣:٢٠١٧:٠٣:١٨٢٢:٥٩:٠٢
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٣:٥٥١١:٤٣:٣٤١٦:٤٢:٥٥١٧:٠٢:٥٦٢٢:٥٩:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٤:٥٤١١:٤٣:٥٢١٦:٤٢:٣٣١٧:٠٢:٣٦٢٢:٥٩:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٥:٥٣١١:٤٤:١١١٦:٤٢:١٢١٧:٠٢:١٧٢٢:٥٩:٤٤
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٦:٥١١١:٤٤:٣٠١٦:٤١:٥٤١٧:٠٢:٠١٢٣:٠٠:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٧:٤٩١١:٤٤:٥١١٦:٤١:٣٧١٧:٠١:٤٧٢٣:٠٠:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٨:٤٦١١:٤٥:١١١٦:٤١:٢٣١٧:٠١:٣٥٢٣:٠٠:٣٤
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٩:٤٢١١:٤٥:٣٣١٦:٤١:١٠١٧:٠١:٢٤٢٣:٠٠:٥٢
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٥٠:٣٧١١:٤٥:٥٥١٦:٤١:٠٠١٧:٠١:١٦٢٣:٠١:١١
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٢٠٦:٥١:٣٢١١:٤٦:١٨١٦:٤٠:٥٢١٧:٠١:٠٩٢٣:٠١:٣١
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٥٢:٢٦١١:٤٦:٤٢١٦:٤٠:٤٥١٧:٠١:٠٥٢٣:٠١:٥١
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٥٣:١٩١١:٤٧:٠٦١٦:٤٠:٤١١٧:٠١:٠٢٢٣:٠٢:١٢
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٥٤:١٢١١:٤٧:٣١١٦:٤٠:٣٩١٧:٠١:٠٢٢٣:٠٢:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٥:٠٣١١:٤٧:٥٦١٦:٤٠:٣٩١٧:٠١:٠٣٢٣:٠٢:٥٦
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٥:٥٣١١:٤٨:٢٢١٦:٤٠:٤١١٧:٠١:٠٧٢٣:٠٣:١٩
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٦:٤٢١١:٤٨:٤٨١٦:٤٠:٤٥١٧:٠١:١٢٢٣:٠٣:٤٣
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٧:٣١١١:٤٩:١٥١٦:٤٠:٥١١٧:٠١:٢٠٢٣:٠٤:٠٧
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٨:١٨١١:٤٩:٤٢١٦:٤٠:٥٩١٧:٠١:٢٩٢٣:٠٤:٣٢
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٩:٠٤١١:٥٠:١٠١٦:٤١:٠٩١٧:٠١:٤٠٢٣:٠٤:٥٨
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٩:٤٨١١:٥٠:٣٨١٦:٤١:٢١١٧:٠١:٥٤٢٣:٠٥:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٦٠٧:٠٠:٣١١١:٥١:٠٦١٦:٤١:٣٥١٧:٠٢:٠٩٢٣:٠٥:٥٠
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٥٠٧:٠١:١٣١١:٥١:٣٥١٦:٤١:٥١١٧:٠٢:٢٦٢٣:٠٦:١٧
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٣٠٧:٠١:٥٤١١:٥٢:٠٤١٦:٤٢:١٠١٧:٠٢:٤٥٢٣:٠٦:٤٥
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٠٠٧:٠٢:٣٣١١:٥٢:٣٣١٦:٤٢:٣٠١٧:٠٣:٠٥٢٣:٠٧:١٣
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٦٠٧:٠٣:١١١١:٥٣:٠٢١٦:٤٢:٥١١٧:٠٣:٢٨٢٣:٠٧:٤١
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣١٠٧:٠٣:٤٧١١:٥٣:٣٢١٦:٤٣:١٥١٧:٠٣:٥٢٢٣:٠٨:١٠
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٤٠٧:٠٤:٢١١١:٥٤:٠٢١٦:٤٣:٤١١٧:٠٤:١٨٢٣:٠٨:٣٩
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠٤:٥٤١١:٥٤:٣٢١٦:٤٤:٠٨١٧:٠٤:٤٦٢٣:٠٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نکا شهر نکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نکا شهر نکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نکا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نکا

نکا شهری صنعتی توریستی در استان مازندران در شمال ایران. این شهر مرکز شهرستان نکا است. و در اندک منابع و سفرنامه‌های قدیمی نام این شهر مشاهده می‌گردد. اما چنانکه در کتیبه‌ای چوبی که بر در معصوم زاده نکا سید عبدا

شهر نکا در ویکیپدیا

شهر نکا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نکا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نکا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نکا بر روی نقشه

شهر نکا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نکا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نکا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نکا
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر نکا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر نکا + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر نکا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نکا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نکا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نکا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نکا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نکا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نکا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نکا دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ نکا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نکا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا نکا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نکا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نکا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نکا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو