جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نکا

نکا | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نکا


اذان صبح: ٠٥:١٦:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:١٩:١٥
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٤٣
نیمه شب: ٠٠:١٦:٥١

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نکا (شهرستان نکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر نکا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نکا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نکا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

نیچه
تا زمانی كه امری یا كسی را كم ارزش می پنداریم، نفرت نمی ورزیم، بلكه تازه زمانی چنین می كنیم كه آن را همسان یا برتر می دانیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نکا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نکا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نکا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نکا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نکا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نکا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٧:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٠٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥٤:٢٥١٩:٤١:٥٢٢٠:٠١:١٩٠٠:٠٧:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٤:١٦١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٣:١٠٠٠:٠٦:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٦:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٦:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠١:٥١١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٥:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٠٥:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٣:٢٩١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٤:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٣:٢٤١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠٤:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٣٣٠٠:٠٤:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥٣:١٧١٩:٥١:٢٧٢٠:١١:٢٨٠٠:٠٤:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٥٣:١٤١٩:٥٢:١٨٢٠:١٢:٢٣٠٠:٠٣:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٣٠٥:٥٣:٤٦١٢:٥٣:١٢١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:١٧٠٠:٠٣:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:١٥٠٥:٥٢:٥١١٢:٥٣:١٠١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٤:١١٠٠:٠٣:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٥٨٠٥:٥١:٥٨١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٥:٠٥٠٠:٠٣:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٤٣٠٥:٥١:٠٦١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٥٩٠٠:٠٣:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٢٩٠٥:٥٠:١٥١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:٥٢٠٠:٠٢:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٩:٢٦١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:٤٥٠٠:٠٢:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥٣:١١١٩:٥٨:١١٢٠:١٨:٣٨٠٠:٠٢:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٤٧:٥٣١٢:٥٣:١٣١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٩:٣٠٠٠:٠٢:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٧:٠٩١٢:٥٣:١٥١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٠٢:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٤٦:٢٦١٢:٥٣:١٨٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢١:١٤٠٠:٠٢:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٤٥:٤٥١٢:٥٣:٢١٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٠٢:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٤٥:٠٥١٢:٥٣:٢٦٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٠١:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٣٨٠٥:٤٤:٢٧١٢:٥٣:٣٠٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٠١:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٤٣:٥٠١٢:٥٣:٣٥٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٠١:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نکا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نکا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر نکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نکا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥١:٢٠١٣:٠٢:٢٣١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٢٤٠٠:١٩:٠٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٩:٥٢١٣:٠٢:٠٥١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:١٨٠٠:١٨:٤٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٨:٢٣١٣:٠١:٤٧١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:١١٠٠:١٨:٢٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٦:٥٥١٣:٠١:٢٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٠٤٠٠:١٨:٠٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٥:٢٧١٣:٠١:١١١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:٥٧٠٠:١٧:٣٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٤:٠٠١٣:٠٠:٥٣١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٥٠٠٠:١٧:١٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠٠:٣٥١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٦:٥١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤١:٠٥١٣:٠٠:١٧١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٣٦٠٠:١٦:٢٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٩:٣٨١٣:٠٠:٠٠١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٣٠٠٠:١٦:٠٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١١:١٠٠٦:٣٨:١١١٢:٥٩:٤٢١٩:٢١:٥٠١٩:٤٠:٢٣٠٠:١٥:٤١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٦:٤٥١٢:٥٩:٢٥١٩:٢٢:٤٢١٩:٤١:١٦٠٠:١٥:١٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٥:١٩١٢:٥٩:٠٨١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:١٠٠٠:١٤:٥٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٣:٥٤١٢:٥٨:٥١١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:٠٣٠٠:١٤:٣٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٢:٢٨١٢:٥٨:٣٤١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٥٧٠٠:١٤:٠٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣١:٠٤١٢:٥٨:١٨١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٥١٠٠:١٣:٤٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٨:٠٢١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٣:٢٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٨:١٦١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٣٩٠٠:١٢:٥٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٦:٥٣١٢:٥٧:٣٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٣٣٠٠:١٢:٣٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٥:٣٠١٢:٥٧:١٥١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٢٧٠٠:١٢:١١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٤:٠٨١٢:٥٧:٠٠١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:٢١٠٠:١١:٤٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:٤٧١٢:٥٦:٤٦١٩:٣١:٢١١٩:٥٠:١٦٠٠:١١:٢٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:٢٦١٢:٥٦:٣٢١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:١٠٠٠:١١:٠٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٦:١٨١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٠:٤١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٦:٠٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٠:١٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٩:٥٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٦:١١١٢:٥٥:٣٩١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٩:٣٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٤:٥٤١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٤٦٠٠:٠٩:١٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٣:٣٨١٢:٥٥:١٦١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٨:٥٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٣٦٠٠:٠٨:٣٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١١:٠٩١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر نکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نکا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نکا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر نکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نکا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٠:١٠١٢:٠٤:١١١٨:٠٨:٤٧١٨:٢٧:٠٦٢٣:٥١:١٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٨:٤١١٣:٠٣:٥٣١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:٥٩٠٠:٢٠:٥٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٧:١٣١٣:٠٣:٣٥١٩:١٠:٣٣١٩:٢٨:٥٢٠٠:٢٠:٣٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٥:٤٥١٣:٠٣:١٧١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:٤٥٠٠:٢٠:١٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٤:١٦١٣:٠٢:٥٩١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٣٨٠٠:١٩:٥١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٢:٤٨١٣:٠٢:٤١١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٣١٠٠:١٩:٣٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥١:٢٠١٣:٠٢:٢٣١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٢٤٠٠:١٩:٠٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٩:٥٢١٣:٠٢:٠٥١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:١٨٠٠:١٨:٤٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٨:٢٣١٣:٠١:٤٧١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:١١٠٠:١٨:٢٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٦:٥٥١٣:٠١:٢٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٠٤٠٠:١٨:٠٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٥:٢٧١٣:٠١:١١١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:٥٧٠٠:١٧:٣٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٤:٠٠١٣:٠٠:٥٣١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٥٠٠٠:١٧:١٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠٠:٣٥١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٦:٥١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤١:٠٥١٣:٠٠:١٧١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٣٦٠٠:١٦:٢٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٩:٣٨١٣:٠٠:٠٠١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٣٠٠٠:١٦:٠٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٠٠٦:٣٨:١١١٢:٥٩:٤٢١٩:٢١:٥٠١٩:٤٠:٢٣٠٠:١٥:٤١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٦:٤٥١٢:٥٩:٢٥١٩:٢٢:٤٢١٩:٤١:١٦٠٠:١٥:١٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٥:١٩١٢:٥٩:٠٨١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:١٠٠٠:١٤:٥٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٣:٥٤١٢:٥٨:٥١١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:٠٣٠٠:١٤:٣٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٢:٢٨١٢:٥٨:٣٤١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٥٧٠٠:١٤:٠٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣١:٠٤١٢:٥٨:١٨١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٥١٠٠:١٣:٤٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٨:٠٢١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٣:٢٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٨:١٦١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٣٩٠٠:١٢:٥٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٦:٥٣١٢:٥٧:٣٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٣٣٠٠:١٢:٣٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٥:٣٠١٢:٥٧:١٥١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٢٧٠٠:١٢:١١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٤:٠٨١٢:٥٧:٠٠١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:٢١٠٠:١١:٤٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:٤٧١٢:٥٦:٤٦١٩:٣١:٢١١٩:٥٠:١٦٠٠:١١:٢٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:٢٦١٢:٥٦:٣٢١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:١٠٠٠:١١:٠٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٦:١٨١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٠:٤١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٦:٠٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٠:١٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نکا شهر نکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نکا شهر نکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نکا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نکا

نکا شهری صنعتی توریستی در استان مازندران در شمال ایران. این شهر مرکز شهرستان نکا است. و در اندک منابع و سفرنامه‌های قدیمی نام این شهر مشاهده می‌گردد. اما چنانکه در کتیبه‌ای چوبی که بر در معصوم زاده نکا سید عبدا

شهر نکا در ویکیپدیا

شهر نکا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نکا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نکا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نکا بر روی نقشه

شهر نکا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نکا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نکا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نکا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نکا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر نکا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نکا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نکا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نکا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نکا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نکا
جدول اوقات شرعی امروز فردا نکا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نکا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نکا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نکا
زمان پخش اذان مستقیم به افق نکا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نکا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نکا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو