جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نوک آباد

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نوک آباد


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٧
اذان ظهر: ١١:٢٥:١٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٠٩
اذان مغرب: ١٦:٥٨:١١
نیمه شب: ٢٢:٤٤:٥٣

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نوک آباد (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای نوک آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نوک آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوک آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام موسی (ع)
هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نوک آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نوک آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوک آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نوک آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوک آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوک آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٣٠٥:٥٨:٣٩١٢:٢٩:٣٨١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:٠٧٢٣:٤٩:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٧:٤٧١٢:٢٩:٢٨١٩:٠١:٣٢١٩:١٨:٤١٢٣:٤٨:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠٦٠٥:٥٦:٥٦١٢:٢٩:١٩١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:١٥٢٣:٤٨:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٦:٠٧١٢:٢٩:١٠١٩:٠٢:٣٦١٩:١٩:٤٩٢٣:٤٨:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٥:١٨١٢:٢٩:٠٢١٩:٠٣:٠٩١٩:٢٠:٢٤٢٣:٤٨:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٤:٢٩١٢:٢٨:٥٤١٩:٠٣:٤١١٩:٢٠:٥٨٢٣:٤٧:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٣:٤٢١٢:٢٨:٤٧١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٣٣٢٣:٤٧:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٢:٥٦١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٢:٠٧٢٣:٤٧:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٢:١١١٢:٢٨:٣٤١٩:٠٥:١٩١٩:٢٢:٤٢٢٣:٤٧:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥١:٢٦١٢:٢٨:٢٩١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٣:١٧٢٣:٤٧:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٠:٤٣١٢:٢٨:٢٣١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٦:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٠:٠١١٢:٢٨:١٩١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٤:٢٧٢٣:٤٦:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٩:١٩١٢:٢٨:١٥١٩:٠٧:٣١١٩:٢٥:٠٣٢٣:٤٦:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٤٨:٣٩١٢:٢٨:١١١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٥:٣٨٢٣:٤٦:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٦:١٣٢٣:٤٦:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٧:٢٢١٢:٢٨:٠٦١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٤٩٢٣:٤٦:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٦:٤٥١٢:٢٨:٠٥١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٧:٢٤٢٣:٤٥:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٤٦:٠٩١٢:٢٨:٠٤١٩:١٠:١٧١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٥:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:١٦٠٥:٤٥:٣٥١٢:٢٨:٠٣١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:٣٥٢٣:٤٥:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٥:٠١١٢:٢٨:٠٣١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:١٠٢٣:٤٥:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٤٥٠٥:٤٤:٢٩١٢:٢٨:٠٤١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٤٥٢٣:٤٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٣:٥٨١٢:٢٨:٠٥١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٢١٢٣:٤٥:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:١٨٠٥:٤٣:٢٨١٢:٢٨:٠٧١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:٥٦٢٣:٤٥:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٤٣:٠٠١٢:٢٨:٠٩١٩:١٣:٣٦١٩:٣١:٣١٢٣:٤٥:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٨:١٢١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:٠٦٢٣:٤٥:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:١٨٠٥:٤٢:٠٧١٢:٢٨:١٦١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٤٠٢٣:٤٥:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤١٠٥:٤١:٤٢١٢:٢٨:٢٠١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:١٥٢٣:٤٥:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤١:١٨١٢:٢٨:٢٤١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٤٩٢٣:٤٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣١٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٨:٢٩١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:٢٣٢٣:٤٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوک آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نوک آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نوک آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوک آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نوک آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نوک آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٥:٤٠١١:١٧:٤٠١٦:٣٩:٢٨١٦:٥٧:٠٣٢٢:٣٨:١١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٦:٢٥١١:١٧:٥٧١٦:٣٩:١٥١٦:٥٦:٥٢٢٢:٣٨:٢٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٣٠٥:٥٧:١١١١:١٨:١٣١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٦:٤٣٢٢:٣٨:٣٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٥:٥٧:٥٦١١:١٨:٣١١٦:٣٨:٥٤١٦:٥٦:٣٥٢٢:٣٨:٥٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٨:٤١١١:١٨:٥٠١٦:٣٨:٤٦١٦:٥٦:٢٩٢٢:٣٩:٠٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٠٠٥:٥٩:٢٦١١:١٩:٠٩١٦:٣٨:٤٠١٦:٥٦:٢٤٢٢:٣٩:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٠:١١١١:١٩:٢٩١٦:٣٨:٣٥١٦:٥٦:٢١٢٢:٣٩:٤١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٠:٥٦١١:١٩:٤٩١٦:٣٨:٣٢١٦:٥٦:١٩٢٢:٣٩:٥٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠١:٤١١١:٢٠:١٠١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٦:١٩٢٢:٤٠:١٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٢:٢٥١١:٢٠:٣٢١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٦:٢٠٢٢:٤٠:٣٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٣:٠٩١١:٢٠:٥٥١٦:٣٨:٣١١٦:٥٦:٢٣٢٢:٤٠:٥٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٣:٥٣١١:٢١:١٨١٦:٣٨:٣٤١٦:٥٦:٢٧٢٢:٤١:١٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٤:٣٧١١:٢١:٤٢١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٦:٣٣٢٢:٤١:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٥:٢٠١١:٢٢:٠٦١٦:٣٨:٤٥١٦:٥٦:٤٠٢٢:٤٢:٠٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٦:٠٢١١:٢٢:٣١١٦:٣٨:٥٢١٦:٥٦:٤٩٢٢:٤٢:٢٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٦:٤٤١١:٢٢:٥٦١٦:٣٩:٠١١٦:٥٦:٥٩٢٢:٤٢:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٧:٢٦١١:٢٣:٢٢١٦:٣٩:١٢١٦:٥٧:١١٢٢:٤٣:١٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٨:٠٧١١:٢٣:٤٩١٦:٣٩:٢٤١٦:٥٧:٢٤٢٢:٤٣:٣٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٠٨:٤٨١١:٢٤:١٦١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٧:٣٨٢٢:٤٤:٠١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٠٩:٢٨١١:٢٤:٤٣١٦:٣٩:٥٣١٦:٥٧:٥٤٢٢:٤٤:٢٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٠:٠٧١١:٢٥:١٠١٦:٤٠:٠٩١٦:٥٨:١١٢٢:٤٤:٥٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٠:٤٥١١:٢٥:٣٨١٦:٤٠:٢٧١٦:٥٨:٣٠٢٢:٤٥:١٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:١١:٢٣١١:٢٦:٠٧١٦:٤٠:٤٦١٦:٥٨:٥٠٢٢:٤٥:٤٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٢:٠٠١١:٢٦:٣٥١٦:٤١:٠٧١٦:٥٩:١١٢٢:٤٦:١٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٢:٣٦١١:٢٧:٠٤١٦:٤١:٢٩١٦:٥٩:٣٤٢٢:٤٦:٤٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٣:١٢١١:٢٧:٣٣١٦:٤١:٥٢١٦:٥٩:٥٧٢٢:٤٧:١٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٣:٤٦١١:٢٨:٠٣١٦:٤٢:١٧١٧:٠٠:٢٣٢٢:٤٧:٣٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٤:٢٠١١:٢٨:٣٢١٦:٤٢:٤٣١٧:٠٠:٤٩٢٢:٤٨:٠٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٤:٥٢١١:٢٩:٠٢١٦:٤٣:١٠١٧:٠١:١٦٢٢:٤٨:٣٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٥:٢٤١١:٢٩:٣٢١٦:٤٣:٣٩١٧:٠١:٤٥٢٢:٤٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نوک آباد روستای نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نوک آباد روستای نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوک آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نوک آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نوک آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نوک آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نوک آباد

روستای نوک آباد بر روی نقشه

روستای نوک آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نوک آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نوک آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نوک آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوک آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نوک آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نوک آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نوک آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوک آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوک آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوک آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نوک آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نوک آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوک آباد
زمان پخش اذان زنده به افق نوک آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نوک آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو