جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نوک آباد

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نوک آباد

اذان صبح: ٠٤:٢١:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٥٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:٢٦

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نوک آباد (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای نوک آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نوک آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نوک آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

سیسرون
نفرت همان خشم و غضب است كه روی هم انباشته شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نوک آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نوک آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوک آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نوک آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوک آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نوک آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٠٩:٠٩١٢:٣١:٥٨١٨:٥٥:١١١٩:١١:٥٩٢٣:٥٢:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٠٨:١٠١٢:٣١:٤٤١٨:٥٥:٤٢١٩:١٢:٣٠٢٣:٥٢:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٠٧:١١١٢:٣١:٣٠١٨:٥٦:١٢١٩:١٣:٠٢٢٣:٥١:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٦:١٣١٢:٣١:١٦١٨:٥٦:٤٣١٩:١٣:٣٥٢٣:٥١:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٥:١٥١٢:٣١:٠٢١٨:٥٧:١٣١٩:١٤:٠٧٢٣:٥١:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٤:١٨١٢:٣٠:٤٩١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٣٩٢٣:٥٠:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٣:٢٢١٢:٣٠:٣٧١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:١٢٢٣:٥٠:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٢:٢٦١٢:٣٠:٢٤١٨:٥٨:٤٦١٩:١٥:٤٥٢٣:٥٠:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠١:٣١١٢:٣٠:١٣١٨:٥٩:١٧١٩:١٦:١٨٢٣:٤٩:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٠:٣٧١٢:٣٠:٠١١٨:٥٩:٤٨١٩:١٦:٥١٢٣:٤٩:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٩:٤٤١٢:٢٩:٥٠١٩:٠٠:٢٠١٩:١٧:٢٤٢٣:٤٩:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٢٨٠٥:٥٨:٥١١٢:٢٩:٤٠١٩:٠٠:٥٢١٩:١٧:٥٨٢٣:٤٩:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٤٠٥:٥٧:٥٩١٢:٢٩:٣٠١٩:٠١:٢٣١٩:١٨:٣٢٢٣:٤٨:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٢٠٠٥:٥٧:٠٨١٢:٢٩:٢٠١٩:٠١:٥٥١٩:١٩:٠٦٢٣:٤٨:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٦:١٨١٢:٢٩:١١١٩:٠٢:٢٧١٩:١٩:٤٠٢٣:٤٨:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٦٠٥:٥٥:٢٨١٢:٢٩:٠٣١٩:٠٢:٥٩١٩:٢٠:١٤٢٣:٤٨:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٤:٤٠١٢:٢٨:٥٥١٩:٠٣:٣٢١٩:٢٠:٤٨٢٣:٤٧:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٣:٥٢١٢:٢٨:٤٧١٩:٠٤:٠٤١٩:٢١:٢٣٢٣:٤٧:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٣:٠٦١٢:٢٨:٤١١٩:٠٤:٣٧١٩:٢١:٥٧٢٣:٤٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٢:٢٠١٢:٢٨:٣٤١٩:٠٥:١٠١٩:٢٢:٣٢٢٣:٤٧:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥١:٣٦١٢:٢٨:٢٩١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٣:٠٧٢٣:٤٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٠:٥٢١٢:٢٨:٢٣١٩:٠٦:١٥١٩:٢٣:٤٢٢٣:٤٦:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٠:١٠١٢:٢٨:١٩١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٤:١٨٢٣:٤٦:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٩:٢٨١٢:٢٨:١٥١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٤:٥٣٢٣:٤٦:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٤٨:٤٨١٢:٢٨:١١١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٥:٢٨٢٣:٤٦:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٠٤٢٣:٤٦:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤٧:٣١١٢:٢٨:٠٦١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٤٠٢٣:٤٦:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٦:٥٤١٢:٢٨:٠٥١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٧:١٥٢٣:٤٥:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٦:١٨١٢:٢٨:٠٤١٩:١٠:٠٩١٩:٢٧:٥١٢٣:٤٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوک آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نوک آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نوک آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوک آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نوک آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نوک آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نوک آباد روستای نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نوک آباد روستای نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوک آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نوک آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نوک آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٣٩:١٢١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٣١٢٣:٤٨:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٣٩:٢٦١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٤٣٢٣:٤٩:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٢٠٥:٣٩:٤٠١٢:٣٤:٠١١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٥٣٢٣:٤٩:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣٤:١٤١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٧:٠٣٢٣:٤٩:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٠:١٣١٢:٣٤:٢٦١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:١١٢٣:٤٩:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٤٠:٣٠١٢:٣٤:٣٩١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:١٨٢٣:٥٠:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٨٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٤:٥٢١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٢٣٢٣:٥٠:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤١٠٥:٤١:٠٧١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٢٨٢٣:٥٠:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤١:٢٧١٢:٣٥:١٦١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٧:٣١٢٣:٥٠:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤١:٤٨١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٧:٣٢٢٣:٥٠:٥٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣٥:٣٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٣٢٢٣:٥١:١٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٢:٣١١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٣١٢٣:٥١:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٢:٥٤١٢:٣٦:٠١١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٢٩٢٣:٥١:٤١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٣:١٨١٢:٣٦:١٢١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٧:٢٥٢٣:٥١:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٦:٢٢١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٢:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٦:٣٢١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:١٤٢٣:٥٢:٢٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٤:٣١١٢:٣٦:٤٢١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٧:٠٦٢٣:٥٢:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٤:٥٧١٢:٣٦:٥١١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٥٧٢٣:٥٢:٤٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٥:٢٣١٢:٣٧:٠٠١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٤٦٢٣:٥٣:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٣٤٢٣:٥٣:١٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٦:١٧١٢:٣٧:١٦١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٢١٢٣:٥٣:٢٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣٧:٢٤١٩:٢٧:٥١١٩:٤٦:٠٦٢٣:٥٣:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٧:١٣١٢:٣٧:٣١١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٥٠٢٣:٥٣:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٧:٣٧١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:٣٣٢٣:٥٤:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٧:٤٣١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٤:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٨:٣٩١٢:٣٧:٤٩١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٥٤٢٣:٥٤:٢٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٣٣٢٣:٥٤:٣٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣٧:٥٩١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:١٠٢٣:٥٤:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٨:٠٣١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٤٦٢٣:٥٤:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٢١٢٣:٥٥:٠٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥١:٠٩١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٥٤٢٣:٥٥:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نوک آباد روستای نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نوک آباد روستای نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوک آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نوک آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نوک آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نوک آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نوک آباد

روستای نوک آباد بر روی نقشه

روستای نوک آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نوک آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نوک آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نوک آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نوک آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نوک آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نوک آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوک آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوک آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوک آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق نوک آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوک آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوک آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نوک آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا نوک آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نوک آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو