جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نوک آباد

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نوک آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:١٠:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٢٧:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٧:٤٢

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوک آباد (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر نوک آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر نوک آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوک آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سیمون دوبووار
یكدندگی به خرج دادن در برابر چیزی كه برداشتنی نیست، رفتاری نابخردانه است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوک آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوک آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوک آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نوک آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوک آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نوک آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٠:٢٢١٢:٢٣:٣٨١٨:٤٧:١٨١٩:٠٤:١١٢٣:٤٣:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٢٢٠٥:٥٩:٢١١٢:٢٣:٢٣١٨:٤٧:٥٠١٩:٠٤:٤٣٢٣:٤٣:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:١٢٠٥:٥٨:٢١١٢:٢٣:٠٩١٨:٤٨:٢١١٩:٠٥:١٧٢٣:٤٣:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٠٢٠٥:٥٧:٢٢١٢:٢٢:٥٥١٨:٤٨:٥٣١٩:٠٥:٥٠٢٣:٤٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٥٣٠٥:٥٦:٢٣١٢:٢٢:٤٢١٨:٤٩:٢٤١٩:٠٦:٢٣٢٣:٤٢:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٥:٢٥١٢:٢٢:٢٩١٨:٤٩:٥٦١٩:٠٦:٥٧٢٣:٤٢:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٤:٢٨١٢:٢٢:١٦١٨:٥٠:٢٨١٩:٠٧:٣٠٢٣:٤١:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٣:٣١١٢:٢٢:٠٤١٨:٥١:٠٠١٩:٠٨:٠٤٢٣:٤١:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٢:٣٥١٢:٢١:٥٢١٨:٥١:٣٢١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤١:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:١٣٠٥:٥١:٤٠١٢:٢١:٤١١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:١٢٢٣:٤١:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٠:٤٦١٢:٢١:٣٠١٨:٥٢:٣٧١٩:٠٩:٤٧٢٣:٤٠:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٤٩:٥٢١٢:٢١:١٩١٨:٥٣:١٠١٩:١٠:٢١٢٣:٤٠:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٤٨:٥٩١٢:٢١:٠٩١٨:٥٣:٤٢١٩:١٠:٥٦٢٣:٤٠:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٥١٠٥:٤٨:٠٧١٢:٢١:٠٠١٨:٥٤:١٥١٩:١١:٣١٢٣:٤٠:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٧:١٦١٢:٢٠:٥١١٨:٥٤:٤٨١٩:١٢:٠٦٢٣:٣٩:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٦:٢٦١٢:٢٠:٤٢١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٤١٢٣:٣٩:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٠:٣٤١٨:٥٥:٥٥١٩:١٣:١٦٢٣:٣٩:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٤:٤٨١٢:٢٠:٢٧١٨:٥٦:٢٨١٩:١٣:٥٢٢٣:٣٩:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢٠:٢٠١٨:٥٧:٠١١٩:١٤:٢٨٢٣:٣٨:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٣:١٤١٢:٢٠:١٤١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٠٣٢٣:٣٨:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٢:٢٨١٢:٢٠:٠٨١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:٣٩٢٣:٣٨:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤١:٤٤١٢:٢٠:٠٣١٨:٥٨:٤٣١٩:١٦:١٥٢٣:٣٨:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤١:٠١١٢:١٩:٥٨١٨:٥٩:١٧١٩:١٦:٥٢٢٣:٣٨:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٠:١٨١٢:١٩:٥٤١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٢٨٢٣:٣٧:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٥٦٠٥:٣٩:٣٧١٢:١٩:٥١١٩:٠٠:٢٥١٩:١٨:٠٤٢٣:٣٧:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٣٨:٥٧١٢:١٩:٤٨١٩:٠٠:٥٩١٩:١٨:٤١٢٣:٣٧:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٠٩٠٥:٣٨:١٨١٢:١٩:٤٦١٩:٠١:٣٣١٩:١٩:١٧٢٣:٣٧:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:١٨٠٥:٣٧:٤٠١٢:١٩:٤٤١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:٥٣٢٣:٣٧:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٢٨٠٥:٣٧:٠٣١٢:١٩:٤٣١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:٣٠٢٣:٣٧:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوک آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر نوک آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر نوک آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوک آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر نوک آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر نوک آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر نوک آباد شهر نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر نوک آباد شهر نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوک آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نوک آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نوک آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٢:١٨١٢:٢٩:٥١١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:١١٢٣:٤٦:٤٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٢:٤٩١٢:٢٩:٥٣١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٤١٢٣:٤٦:٥٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٣:٢٠١٢:٢٩:٥٤١٩:١٦:١٠١٩:٣٤:١٠٢٣:٤٧:٠٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٣:٥٢١٢:٢٩:٥٤١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٣٧٢٣:٤٧:٠٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٤:٢٣١٢:٢٩:٥٤١٩:١٥:٠٨١٩:٣٣:٠٣٢٣:٤٧:١٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢٩:٥٤١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:٢٨٢٣:٤٧:١٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٥:٢٦١٢:٢٩:٥٢١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٥١٢٣:٤٧:٢٤
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٥:٥٨١٢:٢٩:٥١١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:١٤٢٣:٤٧:٢٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٩:٤٨١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:٣٤٢٣:٤٧:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٧:٠١١٢:٢٩:٤٥١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٥٤٢٣:٤٧:٣٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٤٧:٣٢١٢:٢٩:٤١١٩:١١:٣٠١٩:٢٩:١٣٢٣:٤٧:٣٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٨:٠٤١٢:٢٩:٣٧١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:٣٠٢٣:٤٧:٤١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢٩:٣٢١٩:١٠:٠٨١٩:٢٧:٤٧٢٣:٤٧:٤٢
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٩:٠٦١٢:٢٩:٢٦١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٧:٠٢٢٣:٤٧:٤٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٩:٣٧١٢:٢٩:٢٠١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:١٦٢٣:٤٧:٤٣
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٠:٠٨١٢:٢٩:١٣١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٥:٢٩٢٣:٤٧:٤٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٠:٣٩١٢:٢٩:٠٦١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٤١٢٣:٤٧:٤٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥١:١٠١٢:٢٨:٥٨١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٧:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥١:٤١١٢:٢٨:٤٩١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:٠٢٢٣:٤٧:٣٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٢:١١١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:١١٢٣:٤٧:٣٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٢:٤٢١٢:٢٨:٣١١٩:٠٣:٥٧١٩:٢١:١٩٢٣:٤٧:٣٢
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٣:١٢١٢:٢٨:٢٠١٩:٠٣:٠٧١٩:٢٠:٢٦٢٣:٤٧:٢٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٣:٤٢١٢:٢٨:١٠١٩:٠٢:١٥١٩:١٩:٣٢٢٣:٤٧:٢٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٤:١٢١٢:٢٧:٥٨١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:٣٧٢٣:٤٧:١٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٤:٤٢١٢:٢٧:٤٧١٩:٠٠:٢٩١٩:١٧:٤٢٢٣:٤٧:١٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥٥:١٢١٢:٢٧:٣٤١٨:٥٩:٣٤١٩:١٦:٤٥٢٣:٤٧:٠٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٥:٤١١٢:٢٧:٢٢١٨:٥٨:٣٩١٩:١٥:٤٨٢٣:٤٧:٠٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٦:١٠١٢:٢٧:٠٨١٨:٥٧:٤٣١٩:١٤:٥٠٢٣:٤٦:٥٢
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٢٠٥:٥٦:٤٠١٢:٢٦:٥٥١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٥٢٢٣:٤٦:٤٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٥:٥٧:٠٩١٢:٢٦:٤٠١٨:٥٥:٤٩١٩:١٢:٥٢٢٣:٤٦:٣٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٥:٥٧:٣٧١٢:٢٦:٢٦١٨:٥٤:٥٠١٩:١١:٥٢٢٣:٤٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نوک آباد شهر نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نوک آباد شهر نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوک آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوک آباد

نوک‌آباد یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. این شهر پس از خاش بزرگترین شهر شهرستان خاش می‌باشد. اکثر ساکنین نوک آباد را قوم هاشم زهی تشکیل می‌دهند. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲٬۸۲۱ نفر بوده است

شهر نوک آباد در ویکیپدیا

شهر نوک آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوک آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوک آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوک آباد بر روی نقشه

شهر نوک آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوک آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نوک آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوک آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نوک آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق نوک آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوک آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوک آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نوک آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوک آباد
افق شرعی امروز فردا نوک آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نوک آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو