جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نوک آباد

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نوک آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٧:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٤٥
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٠
غروب آفتاب: ١٦:٣٠:٤١
اذان مغرب: ١٦:٤٨:١٩
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٦

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوک آباد (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر نوک آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نوک آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوک آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
بچه همیشه از محیط خود، اولویتها، نگرشها و علایق و اصول اعتقادی را می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوک آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوک آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوک آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نوک آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوک آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوک آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٤٨:٤٧١٢:٢١:٠٨١٨:٥٣:٥١١٩:١١:٠٥٢٣:٤٠:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٤٧:٥٥١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٤:٢٤١٩:١١:٤١٢٣:٣٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٧:٠٥١٢:٢٠:٥٠١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:١٦٢٣:٣٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٠:٤١١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٥١٢٣:٣٩:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٤٥:٢٦١٢:٢٠:٣٤١٨:٥٦:٠٤١٩:١٣:٢٧٢٣:٣٩:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤٤:٣٧١٢:٢٠:٢٦١٨:٥٦:٣٨١٩:١٤:٠٢٢٣:٣٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٣:٥٠١٢:٢٠:٢٠١٨:٥٧:١١١٩:١٤:٣٨٢٣:٣٨:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٣:٠٤١٢:٢٠:١٣١٨:٥٧:٤٥١٩:١٥:١٤٢٣:٣٨:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٢:١٩١٢:٢٠:٠٨١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٥٠٢٣:٣٨:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٠:٠٣١٨:٥٨:٥٢١٩:١٦:٢٥٢٣:٣٨:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٠:٥١١٢:١٩:٥٨١٨:٥٩:٢٦١٩:١٧:٠٢٢٣:٣٨:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٠:٠٩١٢:١٩:٥٤١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٣٨٢٣:٣٧:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٣٩:٢٨١٢:١٩:٥١١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:١٤٢٣:٣٧:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٥٠٠٥:٣٨:٤٨١٢:١٩:٤٨١٩:٠١:٠٨١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٧:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٥٧٠٥:٣٨:٠٩١٢:١٩:٤٦١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٢٦٢٣:٣٧:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٠٦٠٥:٣٧:٣٢١٢:١٩:٤٤١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:٠٢٢٣:٣٧:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:١٦٠٥:٣٦:٥٥١٢:١٩:٤٣١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٣٩٢٣:٣٧:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٢٧٠٥:٣٦:٢٠١٢:١٩:٤٢١٩:٠٣:٢٤١٩:٢١:١٥٢٣:٣٧:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٥:٤٥١٢:١٩:٤٢١٩:٠٣:٥٨١٩:٢١:٥١٢٣:٣٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٣٥:١٢١٢:١٩:٤٣١٩:٠٤:٣٢١٩:٢٢:٢٧٢٣:٣٦:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٤:٤١١٢:١٩:٤٤١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٣:٠٣٢٣:٣٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٤:١٠١٢:١٩:٤٦١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٦:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٣:٤١١٢:١٩:٤٩١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:١٥٢٣:٣٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٣:١٣١٢:١٩:٥١١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٤:٥١٢٣:٣٦:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٣٢:٤٦١٢:١٩:٥٥١٩:٠٧:٢١١٩:٢٥:٢٦٢٣:٣٦:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٣٢:٢١١٢:١٩:٥٩١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٦:٠١٢٣:٣٦:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٣١:٥٦١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٣٦٢٣:٣٦:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٧:١١٢٣:٣٦:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٣١:١٢١٢:٢٠:١٤١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:٤٥٢٣:٣٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوک آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نوک آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نوک آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوک آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نوک آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نوک آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٠٠٥:٢٧:١٨١١:٠٧:٤٣١٦:٤٧:٤٨١٧:٠٤:٣٦٢٢:٢٩:٣٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:١١٠٥:٢٧:٥٤١١:٠٧:٣٥١٦:٤٦:٥٥١٧:٠٣:٤٥٢٢:٢٩:١٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٤٣٠٥:٢٨:٣١١١:٠٧:٢٨١٦:٤٦:٠٣١٧:٠٢:٥٥٢٢:٢٩:١٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٢٩:٠٩١١:٠٧:٢١١٦:٤٥:١٣١٧:٠٢:٠٦٢٢:٢٩:٠١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٨٠٥:٢٩:٤٦١١:٠٧:١٥١٦:٤٤:٢٣١٧:٠١:١٨٢٢:٢٨:٥٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٠:٢٥١١:٠٧:١٠١٦:٤٣:٣٥١٧:٠٠:٣١٢٢:٢٨:٤٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٤٠٥:٣١:٠٣١١:٠٧:٠٥١٦:٤٢:٤٧١٦:٥٩:٤٥٢٢:٢٨:٣٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٣١:٤٢١١:٠٧:٠١١٦:٤٢:٠١١٦:٥٩:٠٠٢٢:٢٨:٣١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٢٠٥:٣٢:٢٢١١:٠٦:٥٩١٦:٤١:١٦١٦:٥٨:١٦٢٢:٢٨:٢٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٦٠٥:٣٣:٠٢١١:٠٦:٥٦١٦:٤٠:٣٢١٦:٥٧:٣٤٢٢:٢٨:٢١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:١٠٠٥:٣٣:٤٢١١:٠٦:٥٥١٦:٣٩:٤٩١٦:٥٦:٥٣٢٢:٢٨:١٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٤٠٥:٣٤:٢٣١١:٠٦:٥٤١٦:٣٩:٠٧١٦:٥٦:١٣٢٢:٢٨:١٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٣٥:٠٤١١:٠٦:٥٤١٦:٣٨:٢٦١٦:٥٥:٣٤٢٢:٢٨:١٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٤٠٥:٣٥:٤٥١١:٠٦:٥٥١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٤:٥٧٢٢:٢٨:٠٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٩٠٥:٣٦:٢٧١١:٠٦:٥٧١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٤:٢٠٢٢:٢٨:٠٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٥٠٥:٣٧:٠٩١١:٠٧:٠٠١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٣:٤٥٢٢:٢٨:٠٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٤١٠٥:٣٧:٥٢١١:٠٧:٠٣١٦:٣٥:٥٧١٦:٥٣:١٢٢٢:٢٨:٠٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٧٠٥:٣٨:٣٥١١:٠٧:٠٧١٦:٣٥:٢٣١٦:٥٢:٤٠٢٢:٢٨:٠٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٣٩:١٨١١:٠٧:١٢١٦:٣٤:٥٠١٦:٥٢:٠٩٢٢:٢٨:١٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٠:٠١١١:٠٧:١٨١٦:٣٤:١٨١٦:٥١:٣٩٢٢:٢٨:١٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٠:٤٥١١:٠٧:٢٥١٦:٣٣:٤٨١٦:٥١:١١٢٢:٢٨:١٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤١:٢٩١١:٠٧:٣٣١٦:٣٣:٢٠١٦:٥٠:٤٤٢٢:٢٨:٢١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٢:١٤١١:٠٧:٤١١٦:٣٢:٥٣١٦:٥٠:١٩٢٢:٢٨:٢٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٢:٥٨١١:٠٧:٥١١٦:٣٢:٢٧١٦:٤٩:٥٥٢٢:٢٨:٣٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤٣:٤٣١١:٠٨:٠١١٦:٣٢:٠٣١٦:٤٩:٣٣٢٢:٢٨:٣٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٤:٢٨١١:٠٨:١٢١٦:٣١:٤٠١٦:٤٩:١٢٢٢:٢٨:٤٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٤٥:١٤١١:٠٨:٢٤١٦:٣١:١٩١٦:٤٨:٥٣٢٢:٢٨:٥٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٥:٥٩١١:٠٨:٣٦١٦:٣٠:٥٩١٦:٤٨:٣٥٢٢:٢٩:٠٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٥:٤٦:٤٥١١:٠٨:٥٠١٦:٣٠:٤١١٦:٤٨:١٩٢٢:٢٩:١٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٤٧:٣١١١:٠٩:٠٤١٦:٣٠:٢٥١٦:٤٨:٠٤٢٢:٢٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نوک آباد شهر نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نوک آباد شهر نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوک آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوک آباد

نوک‌آباد یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. این شهر پس از خاش بزرگترین شهر شهرستان خاش می‌باشد. اکثر ساکنین نوک آباد را قوم هاشم زهی تشکیل می‌دهند. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲٬۸۲۱ نفر بوده است

شهر نوک آباد در ویکیپدیا

شهر نوک آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوک آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوک آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوک آباد بر روی نقشه

شهر نوک آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوک آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوک آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوک آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوک آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوک آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا نوک آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوک آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوک آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نوک آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوک آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوک آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو