جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نوک آباد

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نوک آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٣:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٩
اذان ظهر: ١١:٣٥:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٠٨
اذان مغرب: ١٧:١٥:٤٣
نیمه شب: ٢٢:٥٥:٣٦

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوک آباد (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر نوک آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر نوک آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوک آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناشناس
خدا هرگز وعده آسمان همیشه آبی، مراتع همیشه سبز و قلب همیشه رها از رنجها را نداده است، بلكه او وعده عشق و محبت نامیرا و حضور وفادارانه و همدلانه خود را داده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوک آباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوک آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوک آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نوک آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوک آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوک آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٠:٣٣١٢:٢١:٢٨١٨:٥٢:٤٦١٩:٠٩:٥٦٢٣:٤٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢١:١٧١٨:٥٣:١٨١٩:١٠:٣١٢٣:٤٠:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٤٨:٤٧١٢:٢١:٠٨١٨:٥٣:٥١١٩:١١:٠٥٢٣:٤٠:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٤٧:٥٥١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٤:٢٤١٩:١١:٤١٢٣:٣٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٧:٠٥١٢:٢٠:٥٠١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:١٦٢٣:٣٩:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٠:٤١١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٥١٢٣:٣٩:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٤٥:٢٦١٢:٢٠:٣٤١٨:٥٦:٠٤١٩:١٣:٢٧٢٣:٣٩:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤٤:٣٧١٢:٢٠:٢٦١٨:٥٦:٣٨١٩:١٤:٠٢٢٣:٣٩:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٣:٥٠١٢:٢٠:٢٠١٨:٥٧:١١١٩:١٤:٣٨٢٣:٣٨:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٣:٠٤١٢:٢٠:١٣١٨:٥٧:٤٥١٩:١٥:١٤٢٣:٣٨:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٢:١٩١٢:٢٠:٠٨١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٥٠٢٣:٣٨:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٠:٠٣١٨:٥٨:٥٢١٩:١٦:٢٥٢٣:٣٨:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٠:٥١١٢:١٩:٥٨١٨:٥٩:٢٦١٩:١٧:٠٢٢٣:٣٨:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٠:٠٩١٢:١٩:٥٤١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٣٨٢٣:٣٧:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٣٩:٢٨١٢:١٩:٥١١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:١٤٢٣:٣٧:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٥٠٠٥:٣٨:٤٨١٢:١٩:٤٨١٩:٠١:٠٨١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٧:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٥٧٠٥:٣٨:٠٩١٢:١٩:٤٦١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٢٦٢٣:٣٧:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٠٦٠٥:٣٧:٣٢١٢:١٩:٤٤١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:٠٢٢٣:٣٧:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:١٦٠٥:٣٦:٥٥١٢:١٩:٤٣١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٣٩٢٣:٣٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٢٧٠٥:٣٦:٢٠١٢:١٩:٤٢١٩:٠٣:٢٤١٩:٢١:١٥٢٣:٣٧:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٥:٤٥١٢:١٩:٤٢١٩:٠٣:٥٨١٩:٢١:٥١٢٣:٣٦:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٣٥:١٢١٢:١٩:٤٣١٩:٠٤:٣٢١٩:٢٢:٢٧٢٣:٣٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٤:٤١١٢:١٩:٤٤١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٣:٠٣٢٣:٣٦:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٤:١٠١٢:١٩:٤٦١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٦:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٣:٤١١٢:١٩:٤٩١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:١٥٢٣:٣٦:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٣:١٣١٢:١٩:٥١١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٤:٥١٢٣:٣٦:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٣٢:٤٦١٢:١٩:٥٥١٩:٠٧:٢١١٩:٢٥:٢٦٢٣:٣٦:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٣٢:٢١١٢:١٩:٥٩١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٦:٠١٢٣:٣٦:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٣١:٥٦١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٣٦٢٣:٣٦:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٧:١١٢٣:٣٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوک آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر نوک آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر نوک آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١١:٢١١١:٢٤:٤٠١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٦:١٢٢٢:٤٤:٠٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١١:٤٣١١:٢٥:٠٩١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٦:٤٩٢٢:٤٤:٣٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٢:٠٤١١:٢٥:٣٨١٦:٣٩:١٧١٦:٥٧:٢٦٢٢:٤٥:٠٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٢:٢٣١١:٢٦:٠٧١٦:٣٩:٥٦١٦:٥٨:٠٥٢٢:٤٥:٣٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥١:١٢٠٦:١٢:٤١١١:٢٦:٣٦١٦:٤٠:٣٦١٦:٥٨:٤٤٢٢:٤٦:٠٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٢:٥٨١١:٢٧:٠٤١٦:٤١:١٧١٦:٥٩:٢٤٢٢:٤٦:٣٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٣:١٣١١:٢٧:٣٢١٦:٤١:٥٨١٧:٠٠:٠٤٢٢:٤٧:٠٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٣:٢٦١١:٢٨:٠٠١٦:٤٢:٤٠١٧:٠٠:٤٥٢٢:٤٧:٣٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٣:٣٨١١:٢٨:٢٧١٦:٤٣:٢٣١٧:٠١:٢٧٢٢:٤٨:٠١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٣:٤٩١١:٢٨:٥٤١٦:٤٤:٠٦١٧:٠٢:٠٩٢٢:٤٨:٢٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٣:٥٨١١:٢٩:٢٠١٦:٤٤:٥٠١٧:٠٢:٥٢٢٢:٤٨:٥٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٤:٠٦١١:٢٩:٤٦١٦:٤٥:٣٤١٧:٠٣:٣٥٢٢:٤٩:٢٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٤:١٢١١:٣٠:١١١٦:٤٦:١٩١٧:٠٤:١٩٢٢:٤٩:٥٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٤:١٦١١:٣٠:٣٦١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٥:٠٣٢٢:٥٠:١٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٤:١٩١١:٣١:٠٠١٦:٤٧:٥١١٧:٠٥:٤٧٢٢:٥٠:٤٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٤:٢١١١:٣١:٢٤١٦:٤٨:٣٧١٧:٠٦:٣٢٢٢:٥١:١١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٤:٢١١١:٣١:٤٧١٦:٤٩:٢٣١٧:٠٧:١٧٢٢:٥١:٣٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٤:١٩١١:٣٢:٠٩١٦:٥٠:١٠١٧:٠٨:٠٢٢٢:٥٢:٠١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٤:١٦١١:٣٢:٣١١٦:٥٠:٥٧١٧:٠٨:٤٨٢٢:٥٢:٢٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٤:١١١١:٣٢:٥٢١٦:٥١:٤٥١٧:٠٩:٣٤٢٢:٥٢:٤٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٤:٠٥١١:٣٣:١٣١٦:٥٢:٣٢١٧:١٠:١٩٢٢:٥٣:١٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٣:٥٧١١:٣٣:٣٢١٦:٥٣:٢٠١٧:١١:٠٥٢٢:٥٣:٣٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٣:٤٨١١:٣٣:٥١١٦:٥٤:٠٨١٧:١١:٥٢٢٢:٥٣:٥٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٣:٣٧١١:٣٤:١٠١٦:٥٤:٥٦١٧:١٢:٣٨٢٢:٥٤:١٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٣:٢٥١١:٣٤:٢٨١٦:٥٥:٤٤١٧:١٣:٢٤٢٢:٥٤:٣٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٣:١١١١:٣٤:٤٤١٦:٥٦:٣٢١٧:١٤:١١٢٢:٥٤:٥٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٢:٥٦١١:٣٥:٠١١٦:٥٧:٢٠١٧:١٤:٥٧٢٢:٥٥:١٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٢:٣٩١١:٣٥:١٦١٦:٥٨:٠٨١٧:١٥:٤٣٢٢:٥٥:٣٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٢:٢٠١١:٣٥:٣١١٦:٥٨:٥٦١٧:١٦:٢٩٢٢:٥٥:٥٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٢:٠٠١١:٣٥:٤٥١٦:٥٩:٤٤١٧:١٧:١٥٢٢:٥٦:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوک آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نوک آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر نوک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نوک آباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٣:٢٥١١:٣٤:٢٨١٦:٥٥:٤٤١٧:١٣:٢٤٢٢:٥٤:٣٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٣:١١١١:٣٤:٤٤١٦:٥٦:٣٢١٧:١٤:١١٢٢:٥٤:٥٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٢:٥٦١١:٣٥:٠١١٦:٥٧:٢٠١٧:١٤:٥٧٢٢:٥٥:١٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٢:٣٩١١:٣٥:١٦١٦:٥٨:٠٨١٧:١٥:٤٣٢٢:٥٥:٣٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٢:٢٠١١:٣٥:٣١١٦:٥٨:٥٦١٧:١٦:٢٩٢٢:٥٥:٥٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٢:٠٠١١:٣٥:٤٥١٦:٥٩:٤٤١٧:١٧:١٥٢٢:٥٦:١٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١١:٣٩١١:٣٥:٥٨١٧:٠٠:٣٢١٧:١٨:٠١٢٢:٥٦:٢٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:١١:١٦١١:٣٦:١٠١٧:٠١:١٩١٧:١٨:٤٧٢٢:٥٦:٤١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٠:٥٢١١:٣٦:٢١١٧:٠٢:٠٧١٧:١٩:٣٢٢٢:٥٦:٥٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٠:٢٦١١:٣٦:٣٢١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٠:١٧٢٢:٥٧:٠٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:٠٩:٥٩١١:٣٦:٤١١٧:٠٣:٤١١٧:٢١:٠٢٢٢:٥٧:٢٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:٠٩:٣١١١:٣٦:٥٠١٧:٠٤:٢٧١٧:٢١:٤٧٢٢:٥٧:٣٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٠٩:٠١١١:٣٦:٥٨١٧:٠٥:١٤١٧:٢٢:٣٢٢٢:٥٧:٤٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:٠٨:٢٩١١:٣٧:٠٦١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٣:١٦٢٢:٥٧:٥٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٠٧:٥٧١١:٣٧:١٢١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٤:٠٠٢٢:٥٨:٠٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٠٧:٢٣١١:٣٧:١٨١٧:٠٧:٣١١٧:٢٤:٤٣٢٢:٥٨:١٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٦:٤٧١١:٣٧:٢٢١٧:٠٨:١٦١٧:٢٥:٢٧٢٢:٥٨:٢٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٦:١١١١:٣٧:٢٦١٧:٠٩:٠١١٧:٢٦:٠٩٢٢:٥٨:٢٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٥:٣٣١١:٣٧:٢٩١٧:٠٩:٤٥١٧:٢٦:٥٢٢٢:٥٨:٣٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٤:٥٤١١:٣٧:٣٢١٧:١٠:٢٩١٧:٢٧:٣٤٢٢:٥٨:٣٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٠٤:١٣١١:٣٧:٣٣١٧:١١:١٣١٧:٢٨:١٦٢٢:٥٨:٤٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٣:٣٢١١:٣٧:٣٤١٧:١١:٥٦١٧:٢٨:٥٧٢٢:٥٨:٤٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٢:٤٩١١:٣٧:٣٤١٧:١٢:٣٩١٧:٢٩:٣٩٢٢:٥٨:٤٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٢:٠٦١١:٣٧:٣٣١٧:١٣:٢١١٧:٣٠:١٩٢٢:٥٨:٤٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠١:٢١١١:٣٧:٣٢١٧:١٤:٠٣١٧:٣١:٠٠٢٢:٥٨:٥٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٠:٣٥١١:٣٧:٣٠١٧:١٤:٤٥١٧:٣١:٤٠٢٢:٥٨:٥٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٥:٥٩:٤٨١١:٣٧:٢٧١٧:١٥:٢٦١٧:٣٢:٢٠٢٢:٥٨:٤٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٢٠٥:٥٩:٠٠١١:٣٧:٢٣١٧:١٦:٠٧١٧:٣٢:٥٩٢٢:٥٨:٤٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٥:٥٨:١١١١:٣٧:١٩١٧:١٦:٤٨١٧:٣٣:٣٨٢٢:٥٨:٤٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٥:٥٧:٢١١١:٣٧:١٤١٧:١٧:٢٨١٧:٣٤:١٧٢٢:٥٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نوک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نوک آباد شهر نوک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نوک آباد شهر نوک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوک آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوک آباد

نوک‌آباد یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. این شهر پس از خاش بزرگترین شهر شهرستان خاش می‌باشد. اکثر ساکنین نوک آباد را قوم هاشم زهی تشکیل می‌دهند. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲٬۸۲۱ نفر بوده است

شهر نوک آباد در ویکیپدیا

شهر نوک آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوک آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوک آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوک آباد بر روی نقشه

شهر نوک آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوک آباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر نوک آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوک آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوک آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوک آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوک آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوک آباد
افق شرعی امروز فردا نوک آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نوک آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوک آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوک آباد دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ نوک آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوک آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو