جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نوکنده

بندرگز | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز نوکنده


اذان صبح: ٠٤:٤٦:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٥٩
نیمه شب: ٠٠:١١:٣٧

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوکنده (شهرستان بندرگز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر نوکنده)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نوکنده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوکنده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت فاطمه (س)
در تعریف امام علىّ علیه السلام فرمود : او پیشوائى الهى و ربّانى است ، تجسّم نور و روشنائى است ، مركز توجّه تمامى موجودات و عارفان است ، فرزندى پاك از خانواده پاكان مى باشد، گوینده‌اى حقّگو و هدایتگر است ، او مركز و محور امامت و رهبریّت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوکنده

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوکنده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوکنده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نوکنده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوکنده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوکنده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٢:١٥١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٤:٥٤١٢:٥١:٥٦١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٩:٠٢٠٠:٠٤:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥١:٤٧١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٤:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥١:٣٩١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٠٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠١:٢٥١٢:٥١:٣١١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:٤٩٠٠:٠٣:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٠:١٧١٢:٥١:٢٤١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٩:١١١٢:٥١:١٧١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٣:٤١٠٠:٠٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥١:١١١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٢:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥١:٠٥١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٠٢:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥١:٠٠١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٢:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥٠:٥٦١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٢:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٤٢٠٥:٥٣:٥٧١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠١:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٢:٥٨١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠١:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٠:٤٥١٩:٥٠:٠٢٢٠:١٠:٠٨٠٠:٠١:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٤٠٠٥:٥١:٠٤١٢:٥٠:٤٣١٩:٥٠:٥٣٢٠:١١:٠٣٠٠:٠١:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٢١٠٥:٥٠:٠٩١٢:٥٠:٤٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٠:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٩:١٦١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٥٢٠٠:٠٠:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٣:٤٦٠٠:٠٠:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤٧:٣٣١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٤:١٦٢٠:١٤:٣٩٠٠:٠٠:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤٦:٤٤١٢:٥٠:٤١١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:٠٠:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:١١٠٥:٤٥:٥٦١٢:٥٠:٤٢١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٦:٢٥٢٣:٥٩:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤٥:١٠١٢:٥٠:٤٤١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٧:١٨٢٣:٥٩:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٤٤:٢٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٨:١٠٢٣:٥٩:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٤٧٠٥:٤٣:٤٣١٢:٥٠:٤٩١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٩:٠١٢٣:٥٩:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٤٣:٠١١٢:٥٠:٥٣١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٥٢٢٣:٥٩:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:٤١٠٥:٤٢:٢١١٢:٥٠:٥٧١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٤٣٢٣:٥٩:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٤١:٤٣١٢:٥١:٠١٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢١:٣٢٢٣:٥٩:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:٤١٠٥:٤١:٠٧١٢:٥١:٠٦٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٢:٢٢٢٣:٥٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوکنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوکنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوکنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوکنده

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر نوکنده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوکنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوکنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر نوکنده

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر نوکنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر نوکنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر نوکنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوکنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوکنده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نوکنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر نوکنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوکنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نوکنده

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٧:٣٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٥٩٠٠:١١:٣٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:٢٤١٢:٥٦:٤٧١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٣:٣٥٠٠:١١:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٩:١٣١٢:٥٦:٣١١٩:٣٣:١٣١٩:٥٢:١٢٠٠:١١:٢٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٦:١٤١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٤٧٠٠:١١:١٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٥:٥٧١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٩:٢٢٠٠:١١:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢١:٣٩١٢:٥٥:٤٠١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٥٧٠٠:١٠:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٥:٢٢١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:٣٠٠٠:١٠:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٥:٠٤١٩:٢٦:١٦١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٠:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٤:٠٤١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٠:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٤:٥٢١٢:٥٤:٢٧١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٠:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٥:٤١١٢:٥٤:٠٨١٩:٢١:٥٩١٩:٤٠:٤٠٠٠:١٠:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٦:٢٩١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٩:١٢٠٠:٠٩:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٣:٢٩١٩:١٩:٠٥١٩:٣٧:٤٢٠٠:٠٩:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٨:٠٥١٢:٥٣:٠٩١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:١٣٠٠:٠٩:٢٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٨:٥٣١٢:٥٢:٤٩١٩:١٦:٠٩١٩:٣٤:٤٣٠٠:٠٩:٠٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٩:٤١١٢:٥٢:٢٩١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:١٣٠٠:٠٨:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٠:٢٨١٢:٥٢:٠٨١٩:١٣:١١١٩:٣١:٤٣٠٠:٠٨:٤٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣١:١٦١٢:٥١:٤٧١٩:١١:٤٢١٩:٣٠:١٢٠٠:٠٨:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٢:٠٤١٢:٥١:٢٦١٩:١٠:١٣١٩:٢٨:٤١٠٠:٠٨:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٢:٥٢١٢:٥١:٠٥١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:١٠٠٠:٠٧:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٣:٣٩١٢:٥٠:٤٤١٩:٠٧:١٣١٩:٢٥:٣٨٠٠:٠٧:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٤:٢٧١٢:٥٠:٢٣١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٤:٠٧٠٠:٠٧:٢١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٥:١٥١٢:٥٠:٠١١٩:٠٤:١٢١٩:٢٢:٣٥٠٠:٠٧:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٦:٠٣١٢:٤٩:٤٠١٩:٠٢:٤١١٩:٢١:٠٤٠٠:٠٦:٤٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٦:٥١١٢:٤٩:١٨١٩:٠١:١٠١٩:١٩:٣٢٠٠:٠٦:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٧:٣٨١٢:٤٨:٥٧١٨:٥٩:٣٩١٩:١٨:٠١٠٠:٠٦:١٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٨:٢٦١٢:٤٨:٣٥١٨:٥٨:٠٩١٩:١٦:٢٩٠٠:٠٥:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٩:١٤١٢:٤٨:١٤١٨:٥٦:٣٨١٩:١٤:٥٧٠٠:٠٥:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٠:٠٣١٢:٤٧:٥٢١٨:٥٥:٠٧١٩:١٣:٢٦٠٠:٠٥:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٠:٥١١٢:٤٧:٣١١٨:٥٣:٣٦١٩:١١:٥٤٢٣:٣٥:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤١:٣٩١١:٤٧:١٠١٧:٥٢:٠٥١٨:١٠:٢٣٢٣:٠٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نوکنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نوکنده شهر نوکنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نوکنده شهر نوکنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوکنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوکنده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوکنده

بخش نوکنده یکی از بخش‌های شهرستان بندر گز در استان گلستان ایران است

شهر نوکنده در ویکیپدیا

شهر نوکنده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوکنده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوکنده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوکنده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوکنده
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نوکنده + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر نوکنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوکنده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوکنده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نوکنده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوکنده دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوکنده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نوکنده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوکنده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نوکنده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوکنده
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوکنده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو