جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نوکنده

بندرگز | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز نوکنده


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٠١
اذان ظهر: ١٢:٥٥:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٢٩

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوکنده (شهرستان بندرگز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر نوکنده)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر نوکنده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوکنده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
محبت و خوش قلبی در كسب و كار نیز گرانبها است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوکنده

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوکنده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوکنده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نوکنده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوکنده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوکنده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٢:١٥١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٤:٥٤١٢:٥١:٥٦١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٩:٠٢٠٠:٠٤:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥١:٤٧١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٤:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥١:٣٩١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٠٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠١:٢٥١٢:٥١:٣١١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:٤٩٠٠:٠٣:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٠:١٧١٢:٥١:٢٤١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٩:١١١٢:٥١:١٧١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٣:٤١٠٠:٠٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥١:١١١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٢:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥١:٠٥١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٠٢:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥١:٠٠١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٢:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥٠:٥٦١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٢:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٤٢٠٥:٥٣:٥٧١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠١:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٢:٥٨١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠١:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٠:٤٥١٩:٥٠:٠٢٢٠:١٠:٠٨٠٠:٠١:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٤٠٠٥:٥١:٠٤١٢:٥٠:٤٣١٩:٥٠:٥٣٢٠:١١:٠٣٠٠:٠١:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٢١٠٥:٥٠:٠٩١٢:٥٠:٤٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٠:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٩:١٦١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٥٢٠٠:٠٠:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٣:٤٦٠٠:٠٠:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤٧:٣٣١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٤:١٦٢٠:١٤:٣٩٠٠:٠٠:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤٦:٤٤١٢:٥٠:٤١١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:٠٠:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:١١٠٥:٤٥:٥٦١٢:٥٠:٤٢١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٦:٢٥٢٣:٥٩:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤٥:١٠١٢:٥٠:٤٤١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٧:١٨٢٣:٥٩:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٤٤:٢٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٨:١٠٢٣:٥٩:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٤٧٠٥:٤٣:٤٣١٢:٥٠:٤٩١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٩:٠١٢٣:٥٩:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٤٣:٠١١٢:٥٠:٥٣١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٥٢٢٣:٥٩:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:٤١٠٥:٤٢:٢١١٢:٥٠:٥٧١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٤٣٢٣:٥٩:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٤١:٤٣١٢:٥١:٠١٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢١:٣٢٢٣:٥٩:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:٤١٠٥:٤١:٠٧١٢:٥١:٠٦٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٢:٢٢٢٣:٥٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوکنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوکنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوکنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوکنده

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر نوکنده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوکنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوکنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر نوکنده

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر نوکنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر نوکنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر نوکنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوکنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوکنده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر نوکنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر نوکنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوکنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر نوکنده

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٦٠٥:٤٢:١٢١٢:٥٠:٥٨٢٠:٠٠:٠٩٢٠:٢٠:٥٥٢٣:٥٩:١٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٤١:٣٤١٢:٥١:٠٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢١:٤٤٢٣:٥٩:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٤٠:٥٨١٢:٥١:٠٨٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٢:٣٣٢٣:٥٩:٠٦
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣١٠٥:٤٠:٢٣١٢:٥١:١٣٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٣:٢١٢٣:٥٩:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٩:٥٠١٢:٥١:١٩٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٤:٠٩٢٣:٥٨:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٤٠٥:٣٩:١٩١٢:٥١:٢٦٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٤:٥٥٢٣:٥٨:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٨:٤٩١٢:٥١:٣٣٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٥:٤١٢٣:٥٨:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٣٨:٢٢١٢:٥١:٤١٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٦:٢٦٢٣:٥٨:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٣٧:٥٦١٢:٥١:٤٩٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٧:١٠٢٣:٥٨:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٧٠٥:٣٧:٣١١٢:٥١:٥٧٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٧:٥٣٢٣:٥٨:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٣٧:٠٨١٢:٥٢:٠٦٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٨:٣٥٢٣:٥٨:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٧٠٥:٣٦:٤٨١٢:٥٢:١٦٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٩:١٦٢٣:٥٨:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٠٠٥:٣٦:٢٨١٢:٥٢:٢٥٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٩:٥٦٢٣:٥٨:٥٣
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٦٠٥:٣٦:١١١٢:٥٢:٣٥٢٠:٠٩:١٦٢٠:٣٠:٣٥٢٣:٥٨:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٣٥٠٥:٣٥:٥٥١٢:٥٢:٤٦٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣١:١٣٢٣:٥٨:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٥٠٥:٣٥:٤١١٢:٥٢:٥٧٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣١:٥٠٢٣:٥٩:٠٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٣٩٠٥:٣٥:٢٩١٢:٥٣:٠٨٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٢:٢٥٢٣:٥٩:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٥٠٥:٣٥:١٩١٢:٥٣:١٩٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٢:٥٩٢٣:٥٩:١٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٣٥:١٠١٢:٥٣:٣١٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٣:٣١٢٣:٥٩:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٣٤٠٥:٣٥:٠٣١٢:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٤:٠٢٢٣:٥٩:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:١٨٠٥:٣٤:٥٨١٢:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٤:٣٢٢٣:٥٩:٣٢
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٣٤:٥٤١٢:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٥:٠١٢٣:٥٩:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٣٠٥:٣٤:٥٢١٢:٥٤:١٩٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٥:٢٧٢٣:٥٩:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٤٤٠٥:٣٤:٥٢١٢:٥٤:٣٢٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٥:٥٣٢٣:٥٩:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٣٤:٥٣١٢:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٦:١٦٠٠:٠٠:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٣٤:٥٧١٢:٥٤:٥٧٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٠٠:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٣٥:٠١١٢:٥٥:١٠٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٠٠:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٦٠٥:٣٥:٠٨١٢:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٧:١٨٠٠:٠٠:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٤١٠٥:٣٥:١٦١٢:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٠٠:٥٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٤٨٠٥:٣٥:٢٥١٢:٥٥:٤٩٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٧:٥١٠٠:٠١:٠٥
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٨٠٥:٣٥:٣٧١٢:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٠١:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نوکنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر نوکنده شهر نوکنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر نوکنده شهر نوکنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوکنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوکنده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر نوکنده

بخش نوکنده یکی از بخش‌های شهرستان بندر گز در استان گلستان ایران است

شهر نوکنده در ویکیپدیا

شهر نوکنده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوکنده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوکنده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوکنده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوکنده
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر نوکنده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر نوکنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوکنده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوکنده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق نوکنده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نوکنده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوکنده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوکنده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوکنده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نوکنده
افق شرعی امروز فردا نوکنده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوکنده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو