جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نوکنده

بندرگز | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز نوکنده

اذان صبح: ٠٣:٥٣:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٤٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٥:٣٢

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوکنده (شهرستان بندرگز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر نوکنده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نوکنده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوکنده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
یك روش عالی برای موفقیت در كار این است : افكارتان را روی كاغذ بیاورید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوکنده

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوکنده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوکنده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نوکنده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوکنده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نوکنده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢١:٥٣١٢:٥٤:٣٥١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٤٨٠٠:٠٩:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٠:٣١١٢:٥٤:٢١١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٧:٤٢٠٠:٠٨:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٩:١٠١٢:٥٤:٠٦١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٨:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٧:٥٠١٢:٥٣:٥٣١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠٨:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٣:٣٩١٩:٣١:٢٥١٩:٥٠:٢٨٠٠:٠٧:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٥:١١١٢:٥٣:٢٦١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٧:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٣:٥٣١٢:٥٣:١٣١٩:٣٣:١٠١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٧:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٣:٠١١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٣:١٣٠٠:٠٦:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١١:١٩١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٦:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٦:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٦:٤١١٩:٥٦:٠٠٠٠:٠٥:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٢:١٦١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٥:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٥:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٥:١٠١٢:٥١:٥٧١٩:٣٩:١٩١٩:٥٨:٤٧٠٠:٠٤:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥١:٤٨١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٤:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥١:٤٠١٩:٤١:٠٥٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٤:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠١:٤٠١٢:٥١:٣٢١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٣:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥١:٢٤١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٣:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥١:١٧١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٠٣:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٨:٢١١٢:٥١:١١١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٠٢:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٧:١٦١٢:٥١:٠٥١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٥:١٧٠٠:٠٢:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٦:١٣١٢:٥١:٠٠١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٦:١٣٠٠:٠٢:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٥:١٢١٢:٥٠:٥٦١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٠٢:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:٠٢٠٥:٥٤:١١١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠١:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥٣:١٢١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٠١:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:١٨٠٥:٥٢:١٤١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠١:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٥٨٠٥:٥١:١٧١٢:٥٠:٤٣١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠١:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٤٠٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥٠:٤٢١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٤٤٠٠:٠٠:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٩:٢٨١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٣٨٠٠:٠٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوکنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوکنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوکنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوکنده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نوکنده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوکنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوکنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نوکنده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر نوکنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نوکنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نوکنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوکنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوکنده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نوکنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر نوکنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوکنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نوکنده

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نوکنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نوکنده شهر نوکنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نوکنده شهر نوکنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نوکنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوکنده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نوکنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوکنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوکنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نوکنده

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٧٠٥:٣٥:٤٦١٢:٥٦:١٢٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٨:١٤٠٠:٠١:٢٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢١٠٥:٣٦:٠٠١٢:٥٦:٢٥٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٠١:٤٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٨٠٥:٣٦:١٦١٢:٥٦:٣٨٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٠١:٥٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٨٠٥:٣٦:٣٣١٢:٥٦:٥١٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٨:٤١٠٠:٠٢:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٠٠٥:٣٦:٥٢١٢:٥٧:٠٣٢٠:١٧:١١٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٠٢:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٣٧:١٢١٢:٥٧:١٦٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٨:٥١٠٠:٠٢:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٢٠٥:٣٧:٣٣١٢:٥٧:٢٩٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٠٣:٠٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤١٠٥:٣٧:٥٦١٢:٥٧:٤١٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٠٣:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٣٠٥:٣٨:٢٠١٢:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٠٣:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٦٠٥:٣٨:٤٥١٢:٥٨:٠٥٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٠٣:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٢٠٥:٣٩:١٢١٢:٥٨:١٦٢٠:١٧:١١٢٠:٣٨:٤١٠٠:٠٤:٠٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠١٠٥:٣٩:٣٩١٢:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٨:٣٣٠٠:٠٤:٢٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤١٠٥:٤٠:٠٨١٢:٥٨:٣٨٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٠٤:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٤٠:٣٩١٢:٥٨:٤٩٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٨:١٢٠٠:٠٤:٥٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٤١:١٠١٢:٥٨:٥٩٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٠٥:١٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٤١:٤٢١٢:٥٩:٠٩٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٠٥:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤١٠٥:٤٢:١٦١٢:٥٩:١٩٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٠٥:٤٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣١٠٥:٤٢:٥٠١٢:٥٩:٢٨٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٠٦:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٤٣:٢٦١٢:٥٩:٣٧٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٠٦:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٦٠٥:٤٤:٠٢١٢:٥٩:٤٥٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٠٦:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٠٠٥:٤٤:٣٩١٢:٥٩:٥٣٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٠٦:٥٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٦٠٥:٤٥:١٨١٣:٠٠:٠١٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٠٧:١٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٤٠٥:٤٥:٥٧١٣:٠٠:٠٨٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٠٧:٣١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٣٠٥:٤٦:٣٧١٣:٠٠:١٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٠٧:٤٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٤٧:١٨١٣:٠٠:٢٠٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٠٨:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٤٧:٥٩١٣:٠٠:٢٦٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٠٨:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٤٨:٤١١٣:٠٠:٣١٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٠٨:٣٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٤٩:٢٤١٣:٠٠:٣٦٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٢:١٥٠٠:٠٨:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٦٠٥:٥٠:٠٧١٣:٠٠:٤٠٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣١:٣٦٠٠:٠٩:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٥٠:٥٢١٣:٠٠:٤٣٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٠٩:١٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٥١:٣٦١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٩:٣١٢٠:٣٠:١٣٠٠:٠٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نوکنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نوکنده شهر نوکنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نوکنده شهر نوکنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوکنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوکنده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوکنده

بخش نوکنده یکی از بخش‌های شهرستان بندر گز در استان گلستان ایران است

شهر نوکنده در ویکیپدیا

شهر نوکنده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوکنده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوکنده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوکنده بر روی نقشه

شهر نوکنده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوکنده
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نوکنده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر نوکنده + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نوکنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوکنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نوکنده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوکنده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوکنده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نوکنده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوکنده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوکنده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نوکنده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق نوکنده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوکنده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوکنده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوکنده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو