جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نوکرس

کوهستان | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نوکرس

اذان صبح: ٠٤:٣٣:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١٦
اذان ظهر: ١١:٥٦:٠٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٢٥
اذان مغرب: ١٨:١٢:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٤:٠٩

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نوکرس (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای نوکرس)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای نوکرس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نوکرس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

نیچه
سبك نوشتار بر آن است كه با كمترین ابزار، خواننده را به همان دریافتی برساند كه سبك گفتار می رساند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نوکرس

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نوکرس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوکرس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نوکرس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوکرس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نوکرس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٥:١٧١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢٠:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:١٣٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٩:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٩:١٧١٣:٠٤:٤٩١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٩:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٤:٣٥١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:٤٤٠٠:١٩:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٤:٢٢١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٨:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٤:١٠١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٨:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٨:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٧:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٣:٣٤١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٧:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٧:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٩:١٠١٣:٠٣:١٣١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٦:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٣:٠٣١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٦:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٦:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٢:٤٤١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٤٩٠٠:١٥:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠١٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٢:٣٦١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٥:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٣:٢١١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٣٨٠٠:١٥:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٢:١٤١٣:٠٢:٢١١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٤:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١١:٠٩١٣:٠٢:١٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٤:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٤:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:١٧٠٠:١٣:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠١:٥٧١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:١٢٠٠:١٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠١:٥٢١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠١:٤٨١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٨:٠١٠٠:١٣:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠١:٤٥١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠١:٤٢١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٢:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٢:١٣١٣:٠١:٣٨٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٣٧٠٠:١٢:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٦٠٦:٠١:٢٠١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٢:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٢٤٠٠:١١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نوکرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نوکرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نوکرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوکرس

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نوکرس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نوکرس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوکرس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نوکرس

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نوکرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نوکرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نوکرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نوکرس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوکرس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نوکرس

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای نوکرس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوکرس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نوکرس

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نوکرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نوکرس روستای نوکرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نوکرس روستای نوکرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نوکرس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوکرس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نوکرس

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوکرس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوکرس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نوکرس

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٥٣:١٧١١:٥٧:٥١١٨:٠١:٥١١٨:٢٠:٠٣٢٣:١٥:٤٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٤:٠٤١١:٥٧:٣٠١٨:٠٠:٢٢١٨:١٨:٣٣٢٣:١٥:٢٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٤:٥٢١١:٥٧:٠٩١٧:٥٨:٥٢١٨:١٧:٠٤٢٣:١٥:٠٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٥:٤٠١١:٥٦:٤٩١٧:٥٧:٢٣١٨:١٥:٣٤٢٣:١٤:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٦:٢٨١١:٥٦:٢٨١٧:٥٥:٥٤١٨:١٤:٠٥٢٣:١٤:٢٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٧:١٦١١:٥٦:٠٨١٧:٥٤:٢٥١٨:١٢:٣٦٢٣:١٤:٠٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٥:٥٨:٠٥١١:٥٥:٤٧١٧:٥٢:٥٦١٨:١١:٠٧٢٣:١٣:٥١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٨:٥٣١١:٥٥:٢٧١٧:٥١:٢٨١٨:٠٩:٣٩٢٣:١٣:٣٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٩:٤٢١١:٥٥:٠٨١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٨:١١٢٣:١٣:١٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٠:٣١١١:٥٤:٤٨١٧:٤٨:٣٢١٨:٠٦:٤٤٢٣:١٢:٥٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠١:٢٠١١:٥٤:٢٩١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٥:١٧٢٣:١٢:٣٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٢:١٠١١:٥٤:١٠١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٣:٥٠٢٣:١٢:١٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٣:٠٠١١:٥٣:٥٢١٧:٤٤:١١١٨:٠٢:٢٤٢٣:١٢:٠١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٣:٥٠١١:٥٣:٣٤١٧:٤٢:٤٤١٨:٠٠:٥٩٢٣:١١:٤٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٤:٤٠١١:٥٣:١٦١٧:٤١:١٩١٧:٥٩:٣٤٢٣:١١:٢٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٥:٣١١١:٥٢:٥٨١٧:٣٩:٥٤١٧:٥٨:٠٩٢٣:١١:٠٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٦:٢١١١:٥٢:٤٢١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٦:٤٦٢٣:١٠:٥٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٧:١٣١١:٥٢:٢٥١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٥:٢٣٢٣:١٠:٣٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:٠٤١١:٥٢:٠٩١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٤:٠٠٢٣:١٠:١٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٨:٥٦١١:٥١:٥٤١٧:٣٤:١٩١٧:٥٢:٣٩٢٣:١٠:٠٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٩:٤٩١١:٥١:٣٩١٧:٣٢:٥٧١٧:٥١:١٨٢٣:٠٩:٤٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٠:٤١١١:٥١:٢٤١٧:٣١:٣٦١٧:٤٩:٥٨٢٣:٠٩:٣٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١١:٣٤١١:٥١:١٠١٧:٣٠:١٥١٧:٤٨:٣٨٢٣:٠٩:١٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٢:٢٨١١:٥٠:٥٧١٧:٢٨:٥٥١٧:٤٧:٢٠٢٣:٠٩:٠٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٣:٢٢١١:٥٠:٤٤١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٦:٠٢٢٣:٠٨:٤٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٤:١٦١١:٥٠:٣٢١٧:٢٦:١٨١٧:٤٤:٤٦٢٣:٠٨:٣٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٥:١٠١١:٥٠:٢١١٧:٢٥:٠١١٧:٤٣:٣٠٢٣:٠٨:٢١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٦:٠٥١١:٥٠:١٠١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٢:١٥٢٣:٠٨:٠٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٧:٠٠١١:٤٩:٥٩١٧:٢٢:٢٩١٧:٤١:٠١٢٣:٠٧:٥٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٧:٥٦١١:٤٩:٥٠١٧:٢١:١٤١٧:٣٩:٤٨٢٣:٠٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نوکرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نوکرس روستای نوکرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نوکرس روستای نوکرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نوکرس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوکرس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نوکرس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نوکرس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نوکرس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نوکرس

روستای نوکرس بر روی نقشه

روستای نوکرس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نوکرس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نوکرس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نوکرس
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای نوکرس + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای نوکرس + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نوکرس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نوکرس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نوکرس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نوکرس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نوکرس رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نوکرس
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نوکرس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوکرس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا نوکرس دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نوکرس
زمان پخش اذان آنلاین به افق نوکرس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوکرس
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نوکرس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نوکرس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو