جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نوکرس

کوهستان | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نوکرس


اذان صبح: ٠٥:٤٣:١٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٣٩
اذان ظهر: ١٢:١٧:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٠٤

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نوکرس (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای نوکرس)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای نوکرس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوکرس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گابریل گارسیا ماركز
هرگز وقت خود را با كسی كه حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نوکرس

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نوکرس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوکرس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نوکرس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوکرس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوکرس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٣:٢١١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٦:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٣:١١١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٦:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١١٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٣:٠١١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٦:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٦:٣١١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٥:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٥:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٤:١٣١٣:٠٢:٣٥١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٥:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٥٣٠٠:١٥:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١١:٥٩١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٤:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٢:١٣١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٤:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٤:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٣:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠١:٥٧١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٣:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠١:٥٢١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٧:٢١٠٠:١٣:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠١:٤٨١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٨:١٥٠٠:١٣:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠١:٤٥١٩:٥٩:١٤٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٢:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٠:٠٤٢٠:٢٠:٠٣٠٠:١٢:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٢:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٠٤٠٦:٠٢:٠١١٣:٠١:٣٨٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٢:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠١:٠٨١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٣٤٠٦:٠٠:١٧١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٣٦٠٠:١١:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٤:٢٩٠٠:١١:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:١١٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:٢١٠٠:١١:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠١٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٦:١٣٠٠:١١:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٧:٠٥٠٠:١١:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٥٦:٢٣١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١١:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٥:٤٠١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٠:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٤٠٠٥:٥٥:٠٠١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:٣٧٠٠:١٠:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٤:٢١١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣٠:٢٧٠٠:١٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٩٠٥:٥٣:٤٣١٣:٠١:٥٨٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣١:١٦٠٠:١٠:٣٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٣:٠٧١٣:٠٢:٠٣٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٠:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوکرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوکرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوکرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوکرس

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نوکرس

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نوکرس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوکرس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نوکرس

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:١٢٠٧:١٠:٣٩١٢:١٧:٥٢١٧:٢٥:٢٧١٧:٤٤:٥٨٢٣:٣٤:٠٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:١٠:٠٠١٢:١٨:٠٤١٧:٢٦:٣١١٧:٤٦:٠٠٢٣:٣٤:٢٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٩:١٩١٢:١٨:١٥١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٧:٠١٢٣:٣٤:٣٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٣٦٠٧:٠٨:٣٧١٢:١٨:٢٦١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٨:٠٣٢٣:٣٤:٤٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤١:٠٠٠٧:٠٧:٥٢١٢:١٨:٣٦١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٩:٠٤٢٣:٣٥:٠٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٧:٠٧١٢:١٨:٤٥١٧:٣٠:٤٧١٧:٥٠:٠٥٢٣:٣٥:١٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٦:١٩١٢:١٨:٥٣١٧:٣١:٥٠١٧:٥١:٠٧٢٣:٣٥:٢٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٥:٣٠١٢:١٩:٠٠١٧:٣٢:٥٤١٧:٥٢:٠٨٢٣:٣٥:٣٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٤:٤٠١٢:١٩:٠٦١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٣:٠٩٢٣:٣٥:٤٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٣:٤٧١٢:١٩:١٢١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٤:١٠٢٣:٣٥:٥٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٥٢٠٧:٠٢:٥٤١٢:١٩:١٦١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٥:١١٢٣:٣٦:٠٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٦:٠٥٠٧:٠١:٥٩١٢:١٩:٢٠١٧:٣٧:٠٨١٧:٥٦:١٢٢٣:٣٦:١٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠١:٠٢١٢:١٩:٢٣١٧:٣٨:١١١٧:٥٧:١٣٢٣:٣٦:١٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٠:٠٤١٢:١٩:٢٦١٧:٣٩:١٤١٧:٥٨:١٣٢٣:٣٦:٢٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٩:٠٥١٢:١٩:٢٧١٧:٤٠:١٧١٧:٥٩:١٣٢٣:٣٦:٢٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٨:٠٥١٢:١٩:٢٨١٧:٤١:١٩١٨:٠٠:١٤٢٣:٣٦:٣٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٧:٠٣١٢:١٩:٢٨١٧:٤٢:٢١١٨:٠١:١٣٢٣:٣٦:٣٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٦:٠٠١٢:١٩:٢٧١٧:٤٣:٢٣١٨:٠٢:١٣٢٣:٣٦:٣٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٤:٥٥١٢:١٩:٢٦١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:١٣٢٣:٣٦:٣٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٣:٥٠١٢:١٩:٢٣١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٤:١٢٢٣:٣٦:٣٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٤٣١٢:١٩:٢١١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٥:١١٢٣:٣٦:٣٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥١:٣٥١٢:١٩:١٧١٧:٤٧:٢٨١٨:٠٦:١٠٢٣:٣٦:٣٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥٠:٢٦١٢:١٩:١٣١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٧:٠٨٢٣:٣٦:٣٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٩:١٦١٢:١٩:٠٨١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٨:٠٧٢٣:٣٦:٣٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٨:٠٥١٢:١٩:٠٢١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٩:٠٥٢٣:٣٦:٢٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٦:٥٣١٢:١٨:٥٦١٧:٥١:٢٨١٨:١٠:٠٣٢٣:٣٦:٢٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٥:٤٠١٢:١٨:٤٩١٧:٥٢:٢٨١٨:١١:٠٠٢٣:٣٦:٢٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٤:٢٧١٢:١٨:٤١١٧:٥٣:٢٧١٨:١١:٥٨٢٣:٣٦:١٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٣:١٢١٢:١٨:٣٣١٧:٥٤:٢٥١٨:١٢:٥٥٢٣:٣٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نوکرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نوکرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نوکرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نوکرس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوکرس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نوکرس

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای نوکرس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوکرس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نوکرس

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:١٣:٥٦١٢:١٦:٢٢١٧:١٩:٠٧١٧:٣٨:٥٤٢٣:٣٢:١٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٣:٢٨١٢:١٦:٣٩١٧:٢٠:١٠١٧:٣٩:٥٤٢٣:٣٢:٣٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١٢:٥٨١٢:١٦:٥٥١٧:٢١:١٣١٧:٤٠:٥٤٢٣:٣٢:٥٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:١٢:٢٦١٢:١٧:١١١٧:٢٢:١٦١٧:٤١:٥٥٢٣:٣٣:١١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١١:٥٢١٢:١٧:٢٥١٧:٢٣:١٩١٧:٤٢:٥٦٢٣:٣٣:٣٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:١١:١٦١٢:١٧:٣٩١٧:٢٤:٢٣١٧:٤٣:٥٧٢٣:٣٣:٤٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:١٠:٣٩١٢:١٧:٥٢١٧:٢٥:٢٧١٧:٤٤:٥٨٢٣:٣٤:٠٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:١٠:٠٠١٢:١٨:٠٤١٧:٢٦:٣١١٧:٤٦:٠٠٢٣:٣٤:٢٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٩:١٩١٢:١٨:١٥١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٧:٠١٢٣:٣٤:٣٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٦٠٧:٠٨:٣٧١٢:١٨:٢٦١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٨:٠٣٢٣:٣٤:٤٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٠٠٧:٠٧:٥٢١٢:١٨:٣٦١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٩:٠٤٢٣:٣٥:٠٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٧:٠٧١٢:١٨:٤٥١٧:٣٠:٤٧١٧:٥٠:٠٥٢٣:٣٥:١٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٦:١٩١٢:١٨:٥٣١٧:٣١:٥٠١٧:٥١:٠٧٢٣:٣٥:٢٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٥:٣٠١٢:١٩:٠٠١٧:٣٢:٥٤١٧:٥٢:٠٨٢٣:٣٥:٣٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٤:٤٠١٢:١٩:٠٦١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٣:٠٩٢٣:٣٥:٤٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٣:٤٧١٢:١٩:١٢١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٤:١٠٢٣:٣٥:٥٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٢٠٧:٠٢:٥٤١٢:١٩:١٦١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٥:١١٢٣:٣٦:٠٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٥٠٧:٠١:٥٩١٢:١٩:٢٠١٧:٣٧:٠٨١٧:٥٦:١٢٢٣:٣٦:١٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠١:٠٢١٢:١٩:٢٣١٧:٣٨:١١١٧:٥٧:١٣٢٣:٣٦:١٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٠:٠٤١٢:١٩:٢٦١٧:٣٩:١٤١٧:٥٨:١٣٢٣:٣٦:٢٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٩:٠٥١٢:١٩:٢٧١٧:٤٠:١٧١٧:٥٩:١٣٢٣:٣٦:٢٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٨:٠٥١٢:١٩:٢٨١٧:٤١:١٩١٨:٠٠:١٤٢٣:٣٦:٣٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٧:٠٣١٢:١٩:٢٨١٧:٤٢:٢١١٨:٠١:١٣٢٣:٣٦:٣٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٦:٠٠١٢:١٩:٢٧١٧:٤٣:٢٣١٨:٠٢:١٣٢٣:٣٦:٣٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٤:٥٥١٢:١٩:٢٦١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:١٣٢٣:٣٦:٣٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٣:٥٠١٢:١٩:٢٣١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٤:١٢٢٣:٣٦:٣٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٤٣١٢:١٩:٢١١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٥:١١٢٣:٣٦:٣٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥١:٣٥١٢:١٩:١٧١٧:٤٧:٢٨١٨:٠٦:١٠٢٣:٣٦:٣٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥٠:٢٦١٢:١٩:١٣١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٧:٠٨٢٣:٣٦:٣٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٩:١٦١٢:١٩:٠٨١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٨:٠٧٢٣:٣٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نوکرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نوکرس روستای نوکرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نوکرس روستای نوکرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نوکرس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوکرس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نوکرس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نوکرس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نوکرس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نوکرس

روستای نوکرس بر روی نقشه

روستای نوکرس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نوکرس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نوکرس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نوکرس
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای نوکرس + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای نوکرس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوکرس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نوکرس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نوکرس رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوکرس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوکرس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوکرس
زمان پخش اذان زنده به افق نوکرس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوکرس
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ نوکرس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ نوکرس دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوکرس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نوکرس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو