جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نولون

حویق | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز نولون


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٣٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٣٤
اذان مغرب: ١٧:١٦:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٢٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نولون (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای نولون)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نولون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نولون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رالف والدو امرسون
یافتن نیكویی‌ها در همه جا، معیار سلامت روانی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نولون

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نولون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نولون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نولون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نولون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نولون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٥:٥٩١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٤:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٢:٥٥٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٤:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٤:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٢:١٥١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٣:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢١:٠٢١٣:١٢:٢٨٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٣:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٩:٥٠١٣:١٢:٢١٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٣:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١١٠٦:١٨:٤٠١٣:١٢:١٤٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢٣:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٧:٣٠١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٢:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٦:٢٢١٣:١٢:٠١٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٢:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٥:١٥١٣:١١:٥٥٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٢٢:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٤:١٠١٣:١١:٥٠٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٢١:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٣٠٦:١٣:٠٥١٣:١١:٤٥٢٠:١١:٠٠٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢١:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:١٢:٠٢١٣:١١:٤١٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢١:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١١:٠٠١٣:١١:٣٨٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢١:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٩:٥٩١٣:١١:٣٥٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢٠:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٩:٠٠١٣:١١:٣٣٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٠:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٨:٠٢١٣:١١:٣١٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٠:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٧:٠٦١٣:١١:٣٠٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٧:١١٠٠:٢٠:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٤٠٠٦:٠٦:١١١٣:١١:٣٠٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٨:٠٨٠٠:١٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢١٠٦:٠٥:١٨١٣:١١:٣٠٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٩:٠٤٠٠:١٩:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٠٣٠٦:٠٤:٢٦١٣:١١:٣١٢٠:١٩:٠٥٢٠:٤٠:٠٠٠٠:١٩:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٣:٣٦١٣:١١:٣٢٢٠:١٩:٥٨٢٠:٤٠:٥٦٠٠:١٩:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٣٠٦:٠٢:٤٧١٣:١١:٣٤٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤١:٥١٠٠:١٩:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٢٠٠٦:٠٢:٠٠١٣:١١:٣٦٢٠:٢١:٤١٢٠:٤٢:٤٦٠٠:١٨:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠١:١٥١٣:١١:٣٩٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٣:٤٠٠٠:١٨:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٥٩٠٦:٠٠:٣١١٣:١١:٤٣٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٤:٣٤٠٠:١٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٩:٤٩١٣:١١:٤٧٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٥:٢٧٠٠:١٨:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٩:٠٨١٣:١١:٥١٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٦:١٩٠٠:١٨:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٤٣٠٥:٥٨:٢٩١٣:١١:٥٦٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٧:١١٠٠:١٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نولون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نولون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نولون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نولون

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نولون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نولون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نولون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نولون

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نولون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نولون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نولون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نولون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نولون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نولون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نولون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نولون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نولون

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٧:٠٢:٥١١٢:٠١:٠٨١٦:٥٩:٠٥١٧:١٩:٢٥٢٣:١٦:٠٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٧:٠٣:٥٤١٢:٠١:٢٤١٦:٥٨:٣٥١٧:١٨:٥٨٢٣:١٦:١٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٧:٠٤:٥٦١٢:٠١:٤١١٦:٥٨:٠٦١٧:١٨:٣٢٢٣:١٦:٣١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠٥:٥٩١٢:٠١:٥٨١٦:٥٧:٤٠١٧:١٨:٠٨٢٣:١٦:٤٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٧:٠٠١٢:٠٢:١٧١٦:٥٧:١٦١٧:١٧:٤٧٢٣:١٦:٥٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠٨:٠١١٢:٠٢:٣٦١٦:٥٦:٥٤١٧:١٧:٢٧٢٣:١٧:١٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٩:٠٢١٢:٠٢:٥٦١٦:٥٦:٣٤١٧:١٧:٠٩٢٣:١٧:٣٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٦٠٧:١٠:٠٢١٢:٠٣:١٦١٦:٥٦:١٦١٧:١٦:٥٤٢٣:١٧:٤٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٨٠٧:١١:٠١١٢:٠٣:٣٨١٦:٥٦:٠٠١٧:١٦:٤٠٢٣:١٨:٠٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٨٠٧:١١:٥٩١٢:٠٤:٠٠١٦:٥٥:٤٦١٧:١٦:٢٩٢٣:١٨:٢٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٩٠٧:١٢:٥٦١٢:٠٤:٢٢١٦:٥٥:٣٤١٧:١٦:١٩٢٣:١٨:٤١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:١٣:٥٣١٢:٠٤:٤٥١٦:٥٥:٢٥١٧:١٦:١٢٢٣:١٩:٠١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٧٠٧:١٤:٤٩١٢:٠٥:٠٩١٦:٥٥:١٧١٧:١٦:٠٦٢٣:١٩:٢١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٥٠٧:١٥:٤٣١٢:٠٥:٣٤١٦:٥٥:١٢١٧:١٦:٠٣٢٣:١٩:٤٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٣٠٧:١٦:٣٧١٢:٠٥:٥٩١٦:٥٥:٠٩١٧:١٦:٠١٢٣:٢٠:٠٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٧:٣٠١٢:٠٦:٢٤١٦:٥٥:٠٨١٧:١٦:٠٢٢٣:٢٠:٢٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١٨:٢١١٢:٠٦:٥٠١٦:٥٥:٠٩١٧:١٦:٠٤٢٣:٢٠:٥٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٩:١١١٢:٠٧:١٦١٦:٥٥:١٢١٧:١٦:٠٩٢٣:٢١:١٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٥٠٧:٢٠:٠٠١٢:٠٧:٤٣١٦:٥٥:١٧١٧:١٦:١٦٢٣:٢١:٣٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٨٠٧:٢٠:٤٨١٢:٠٨:١٠١٦:٥٥:٢٥١٧:١٦:٢٥٢٣:٢٢:٠٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٠٠٧:٢١:٣٥١٢:٠٨:٣٨١٦:٥٥:٣٤١٧:١٦:٣٥٢٣:٢٢:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٢٠٧:٢٢:٢٠١٢:٠٩:٠٦١٦:٥٥:٤٦١٧:١٦:٤٨٢٣:٢٢:٥٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٢٠٧:٢٣:٠٣١٢:٠٩:٣٤١٦:٥٥:٥٩١٧:١٧:٠٣٢٣:٢٣:٢٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤١٠٧:٢٣:٤٥١٢:١٠:٠٣١٦:٥٦:١٥١٧:١٧:١٩٢٣:٢٣:٤٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١٩٠٧:٢٤:٢٦١٢:١٠:٣٢١٦:٥٦:٣٣١٧:١٧:٣٨٢٣:٢٤:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٦٠٧:٢٥:٠٥١٢:١١:٠١١٦:٥٦:٥٣١٧:١٧:٥٨٢٣:٢٤:٤٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢٥:٤٣١٢:١١:٣٠١٦:٥٧:١٤١٧:١٨:٢١٢٣:٢٥:١٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٦٠٧:٢٦:١٩١٢:١٢:٠٠١٦:٥٧:٣٨١٧:١٨:٤٥٢٣:٢٥:٣٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٦:٥٣١٢:١٢:٢٩١٦:٥٨:٠٤١٧:١٩:١١٢٣:٢٦:٠٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢٧:٢٦١٢:١٢:٥٩١٦:٥٨:٣٢١٧:١٩:٣٩٢٣:٢٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نولون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نولون روستای نولون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نولون روستای نولون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نولون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نولون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نولون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نولون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نولون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نولون

روستای نولون بر روی نقشه

روستای نولون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نولون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نولون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نولون
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نولون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای نولون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نولون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نولون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نولون رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نولون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نولون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نولون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نولون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نولون
افق شرعی امروز فردا نولون دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نولون
زمان پخش اذان مستقیم به افق نولون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نولون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو