جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نوش آباد

آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نوش آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٥١
اذان ظهر: ١١:٥٧:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٤٧
اذان مغرب: ١٨:١٩:٢٩
نیمه شب: ٢٣:١٦:٠٥

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوش آباد (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر نوش آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نوش آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوش آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

چانگ سی
ارزش یك پیمان نامه ی خوب، بستگی به میزان اعتبار آن دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوش آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوش آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوش آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نوش آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوش آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوش آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٩:٠١١٣:٠١:٥١١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٦:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:٤٢١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٦:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٦:٥٣١٣:٠١:٣٤١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٦:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٥:٥٠١٣:٠١:٢٦١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٥:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٤:٤٨١٣:٠١:١٩١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٥:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٣:٤٨١٣:٠١:١٢١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٥:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٣١٠٦:١٢:٤٩١٣:٠١:٠٦١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٥:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٤٠٦:١١:٥٠١٣:٠١:٠٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٤:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٠:٥٥١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٤:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٠:٥١١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٢٣٠٠:١٤:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:١٣٠٠:١٤:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٣:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٠:٤١١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٥١٠٠:١٣:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٤٠٠٠:١٣:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٣:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:١٧٠٠:١٣:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٣:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٢:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٢:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:٣٠٠٠:١٢:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:١٧٠٠:١٢:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٠:٤١٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٢:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٥١٠٠:١٢:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٢٢٠٠:١٢:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٨:٠٢١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٢:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٥٢٠٠:١١:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١١:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوش آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر نوش آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر نوش آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر نوش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر نوش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر نوش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوش آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نوش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر نوش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نوش آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٢٣:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣١:٤٣١٣:٠٦:٤٢١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٣:١٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٢:٢٥١٣:٠٦:٢٦١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:١٣٠٠:٢٣:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٦:٠٩١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢٢:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٥:٥٢١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٣٦٠٠:٢٢:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٤:٣٢١٣:٠٥:٣٥١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:١٧٠٠:٢٢:٣٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٥:١٧١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٥٨٠٠:٢٢:٢٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٥:٥٧١٣:٠٤:٥٩١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٣٧٠٠:٢٢:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٦:٣٩١٣:٠٤:٤١١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:١٧٠٠:٢٢:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٧:٢١١٣:٠٤:٢٢١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٥٦٠٠:٢١:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٨:٠٢١٣:٠٤:٠٣١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٣٤٠٠:٢١:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٨:٤٤١٣:٠٣:٤٤١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:١٢٠٠:٢١:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٩:٢٦١٣:٠٣:٢٤١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٤٩٠٠:٢١:١٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٠:٠٧١٣:٠٣:٠٤١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٢٦٠٠:٢٠:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٢:٤٤١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٢:٠٣٠٠:٢٠:٤١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٤١:٣٠١٣:٠٢:٢٤١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٤٠٠٠:٢٠:٢٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٢:١٢١٣:٠٢:٠٣١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:١٦٠٠:٢٠:١٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٢:٥٣١٣:٠١:٤٢١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٥٢٠٠:١٩:٥٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٣:٣٤١٣:٠١:٢١١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:٢٧٠٠:١٩:٣٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٤:١٥١٣:٠١:٠٠١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٠٣٠٠:١٩:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٤:٥٧١٣:٠٠:٣٩١٩:١٥:٤٩١٩:٣٣:٣٨٠٠:١٩:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٥:٣٨١٣:٠٠:١٨١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:١٣٠٠:١٨:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٦:١٩١٢:٥٩:٥٦١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:٤٨٠٠:١٨:٣٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٧:٠٠١٢:٥٩:٣٥١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:٢٣٠٠:١٨:١٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٧:٤٢١٢:٥٩:١٣١٩:١٠:١٣١٩:٢٧:٥٨٠٠:١٧:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٨:٢٣١٢:٥٨:٥٢١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٦:٣٣٠٠:١٧:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٤٩:٠٤١٢:٥٨:٣٠١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:٠٨٠٠:١٧:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٣٠٦:٤٩:٤٦١٢:٥٨:٠٩١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:٤٣٠٠:١٧:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٠:٢٨١٢:٥٧:٤٧١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:١٨٠٠:١٦:٤٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥١:٠٩١٢:٥٧:٢٦١٩:٠٣:١١١٩:٢٠:٥٤٢٣:٤٦:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥١:٥١١١:٥٧:٠٥١٨:٠١:٤٧١٨:١٩:٢٩٢٣:١٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نوش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نوش آباد شهر نوش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نوش آباد شهر نوش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوش آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوش آباد

نوش‌آباد نام شهری است در استان اصفهان ایران که در شمال شهر کاشان و غرب شهر آران و بیدگل واقع شده است

شهر نوش آباد در ویکیپدیا

شهر نوش آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوش آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوش آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوش آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوش آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوش آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوش آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نوش آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر نوش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوش آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوش آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوش آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نوش آباد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نوش آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نوش آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوش آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوش آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوش آباد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نوش آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نوش آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوش آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو