جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نوش آباد

آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نوش آباد

اذان صبح: ٠٤:١٦:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٤١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٨:٢٥

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوش آباد (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر نوش آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نوش آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوش آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

امام علی (ع)
ای مردم! تأدیب و تربیتِ نفوس خویش را خود به عهده بگیرید و نفس‌های خود را از عاداتِ پلید منصرف كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوش آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوش آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوش آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نوش آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوش آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نوش آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٤:٣٠١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٠٩٠٠:٢١:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٤:١٦١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٥٨٠٠:٢٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٢:٠٨١٣:٠٤:٠١١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٤٦٠٠:٢٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٠:٥٤١٣:٠٣:٤٨١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٣٤٠٠:٢٠:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٣:٣٤١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٩:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٣:٢١١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:١١٠٠:١٩:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٣:٠٨١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠٢:٥٦١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٨:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٢:٤٤١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٣٨٠٠:١٨:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٢:٣٣١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٨:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:١٦٠٠:١٧:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٢:١٢١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٧:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٧:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٩:١٦١٣:٠١:٥٢١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٦:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٨:١١١٣:٠١:٤٣١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٦:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٧:٠٧١٣:٠١:٣٥١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٦:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٦:٠٤١٣:٠١:٢٧١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٥:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٥:٠٢١٣:٠١:١٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٥:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٤:٠١١٣:٠١:١٢١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٣:٠٢١٣:٠١:٠٦١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٥:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٢:٠٣١٣:٠١:٠٠١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٤:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:١٥٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٢١٠٠:١٤:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٠:١٠١٣:٠٠:٥١١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:١٠٠٠:١٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٤:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٣:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٠:٤١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٣:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٣:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:١٧٠٠:١٣:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٣:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوش آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نوش آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نوش آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر نوش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نوش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نوش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوش آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نوش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر نوش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نوش آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نوش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نوش آباد شهر نوش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نوش آباد شهر نوش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نوش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوش آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نوش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نوش آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٥٣:١٤١٣:٠٦:٠٧٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٣٧٠٠:١٤:٥٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤١٠٥:٥٣:٢٨١٣:٠٦:٢٠٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:٤٨٠٠:١٥:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥٣:٤٣١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٥٨٠٠:١٥:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٧٠٥:٥٤:٠٠١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٩:٢٩٢٠:٤٠:٠٦٠٠:١٥:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٥٤:١٨١٣:٠٦:٥٩٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:١٢٠٠:١٥:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٠٠٥:٥٤:٣٧١٣:٠٧:١١٢٠:١٩:٤١٢٠:٤٠:١٧٠٠:١٦:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٥٤:٥٨١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٩:٤٥٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٦:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥٥:١٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:٢١٠٠:١٦:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٥:٤٢١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٦:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٦:٠٦١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٩:٤٦٢٠:٤٠:١٨٠٠:١٧:٠٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٨:١١٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤٠:١٤٠٠:١٧:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤٠:٠٨٠٠:١٧:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٩:٣٣٢٠:٤٠:٠١٠٠:١٧:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٥٢٠٠:١٨:٠٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٣٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٤١٠٠:١٨:٢٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٩:٢٨٠٠:١٨:٤١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٩:١٤٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٩:١٤٠٠:١٨:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٥٨٠٠:١٩:١٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٤٠٠٠:١٩:٢٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠١:٠١١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٨:٢٠٠٠:١٩:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٥٩٠٠:١٩:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٢:١١١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٢٠:١٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٠:٠٣٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٧:١١٠٠:٢٠:٢٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٠:٠٩٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٢٠:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٤:٠٠١٣:١٠:١٦٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:١٧٠٠:٢٠:٥٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٤:٣٨١٣:١٠:٢١٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢١:١١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٦:٠٥:١٦١٣:١٠:٢٦٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢١:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٥:٥٥١٣:١٠:٣١٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢١:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٦:٣٥١٣:١٠:٣٥٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢١:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٧:١٥١٣:١٠:٣٨٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٢:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٧:٥٥١٣:١٠:٤١٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٢:١٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نوش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نوش آباد شهر نوش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نوش آباد شهر نوش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوش آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوش آباد

نوش‌آباد نام شهری است در استان اصفهان ایران که در شمال شهر کاشان و غرب شهر آران و بیدگل واقع شده است

شهر نوش آباد در ویکیپدیا

شهر نوش آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوش آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوش آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوش آباد بر روی نقشه

شهر نوش آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوش آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوش آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوش آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نوش آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر نوش آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نوش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نوش آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوش آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوش آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوش آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوش آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق نوش آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوش آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نوش آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نوش آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ نوش آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نوش آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوش آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو