جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نوشین شهر

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز نوشین شهر


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٣٤
اذان ظهر: ١٢:١٥:١٧
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٣٨

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوشین شهر (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر نوشین شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نوشین شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوشین شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
محبت و خوش قلبی در كسب و كار نیز گرانبها است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوشین شهر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوشین شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوشین شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نوشین شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوشین شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوشین شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٩:٥٧١٣:٢٧:٣٤٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٣٩:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢٧:٢٤٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٣٩:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٧:٣٠١٣:٢٧:١٦٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٨:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣٦:١٨١٣:٢٧:٠٧٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٣٨:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣٥:٠٨١٣:٢٧:٠٠٢٠:١٩:٢٨٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٣٨:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٠٠٦:٣٣:٥٨١٣:٢٦:٥٢٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٣٨:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢٦:٤٦٢٠:٢١:١٧٢٠:٤١:٢٠٠٠:٣٧:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٦:٤٠٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:١٨٠٠:٣٧:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٣٠:٣٦١٣:٢٦:٣٤٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٣:١٦٠٠:٣٧:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٩:٣١١٣:٢٦:٢٩٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٤:١٤٠٠:٣٦:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٨:٢٧١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٥:١٢٠٠:٣٦:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٧:٢٥١٣:٢٦:٢٠٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٣٦:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٦:٤٤٢٠:٤٧:٠٦٠٠:٣٦:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٢٥:٢٤١٣:٢٦:١٤٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٨:٠٤٠٠:٣٥:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٢٤:٢٦١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٩:٠١٠٠:٣٥:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٢٣:٢٩١٣:٢٦:١٠٢٠:٢٩:٢٤٢٠:٤٩:٥٧٠٠:٣٥:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٦٠٦:٢٢:٣٣١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٢١:٣٩١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣١:١٠٢٠:٥١:٥٠٠٠:٣٤:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٢٠:٤٦١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣٢:٠٢٢٠:٥٢:٤٥٠٠:٣٤:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٩:٥٥١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٣:٤١٠٠:٣٤:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٩:٠٦١٣:٢٦:١١٢٠:٣٣:٤٥٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٣٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١٨:١٨١٣:٢٦:١٣٢٠:٣٤:٣٦٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٣٤:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١٧:٣٢١٣:٢٦:١٥٢٠:٣٥:٢٧٢٠:٥٦:٢٤٠٠:٣٤:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٦:١٨٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٧:١٨٠٠:٣٣:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٦:٠٤١٣:٢٦:٢٢٢٠:٣٧:٠٧٢٠:٥٨:١٠٠٠:٣٣:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٢٠٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٦:٢٦٢٠:٣٧:٥٦٢٠:٥٩:٠٣٠٠:٣٣:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:١٦٠٦:١٤:٤٢١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٨:٤٤٢٠:٥٩:٥٤٠٠:٣٣:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٣٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٦:٣٥٢٠:٣٩:٣٢٢١:٠٠:٤٥٠٠:٣٣:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:١٣٠٦:١٣:٢٨١٣:٢٦:٤١٢٠:٤٠:١٩٢١:٠١:٣٥٠٠:٣٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوشین شهر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نوشین شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوشین شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوشین شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نوشین شهر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نوشین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نوشین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نوشین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوشین شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوشین شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نوشین شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر نوشین شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوشین شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نوشین شهر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤٥:١٨١٢:١٤:٠٩١٧:٤٢:٢٩١٨:٠١:٢٨٢٣:٣١:١٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٦:١٨١٢:١٤:٠١١٧:٤١:١٤١٨:٠٠:١٤٢٣:٣١:٠٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٧:١٨١٢:١٣:٥٤١٧:٣٩:٥٩١٧:٥٩:٠١٢٣:٣٠:٥٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٨:١٩١٢:١٣:٤٧١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٧:٥٠٢٣:٣٠:٤٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٩:٢٠١٢:١٣:٤١١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٦:٤٠٢٣:٣٠:٣٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٥٠:٢١١٢:١٣:٣٦١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٥:٣٠٢٣:٣٠:٢٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥١:٢٢١٢:١٣:٣١١٧:٣٥:١٢١٧:٥٤:٢٣٢٣:٣٠:٢٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥٢:٢٤١٢:١٣:٢٨١٧:٣٤:٠٣١٧:٥٣:١٦٢٣:٣٠:١٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥٣:٢٦١٢:١٣:٢٥١٧:٣٢:٥٥١٧:٥٢:١١٢٣:٣٠:٠٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٤:٢٨١٢:١٣:٢٣١٧:٣١:٤٩١٧:٥١:٠٧٢٣:٣٠:٠١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٥:٣١١٢:١٣:٢١١٧:٣٠:٤٤١٧:٥٠:٠٥٢٣:٢٩:٥٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٦:٣٣١٢:١٣:٢١١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٩:٠٣٢٣:٢٩:٥٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٧:٣٦١٢:١٣:٢١١٧:٢٨:٣٨١٧:٤٨:٠٤٢٣:٢٩:٤٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٨:٣٩١٢:١٣:٢٢١٧:٢٧:٣٧١٧:٤٧:٠٦٢٣:٢٩:٤٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٩:٤٣١٢:١٣:٢٤١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٦:٠٩٢٣:٢٩:٤٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٧:٠٠:٤٦١٢:١٣:٢٦١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٥:١٤٢٣:٢٩:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠١:٥٠١٢:١٣:٣٠١٧:٢٤:٤٤١٧:٤٤:٢٠٢٣:٢٩:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٠٠٧:٠٢:٥٣١٢:١٣:٣٤١٧:٢٣:٤٩١٧:٤٣:٢٨٢٣:٢٩:٤٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٥٠٧:٠٣:٥٧١٢:١٣:٣٩١٧:٢٢:٥٦١٧:٤٢:٣٨٢٣:٢٩:٤٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠٥:٠١١٢:١٣:٤٥١٧:٢٢:٠٥١٧:٤١:٤٩٢٣:٢٩:٤٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٦:٠٥١٢:١٣:٥٢١٧:٢١:١٥١٧:٤١:٠٢٢٣:٢٩:٤٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٧:٠٩١٢:١٤:٠٠١٧:٢٠:٢٧١٧:٤٠:١٦٢٣:٢٩:٥١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٥٠٧:٠٨:١٣١٢:١٤:٠٨١٧:١٩:٤٠١٧:٣٩:٣٢٢٣:٢٩:٥٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٩:١٦١٢:١٤:١٧١٧:١٨:٥٦١٧:٣٨:٥١٢٣:٣٠:٠٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٥٠٧:١٠:٢٠١٢:١٤:٢٨١٧:١٨:١٣١٧:٣٨:١٠٢٣:٣٠:٠٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:١١:٢٤١٢:١٤:٣٩١٧:١٧:٣٢١٧:٣٧:٣٢٢٣:٣٠:١٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٤٠٧:١٢:٢٧١٢:١٤:٥١١٧:١٦:٥٢١٧:٣٦:٥٥٢٣:٣٠:٢٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٩٠٧:١٣:٣١١٢:١٥:٠٣١٧:١٦:١٥١٧:٣٦:٢١٢٣:٣٠:٢٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٣٠٧:١٤:٣٤١٢:١٥:١٧١٧:١٥:٤٠١٧:٣٥:٤٨٢٣:٣٠:٣٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:١٥:٣٧١٢:١٥:٣١١٧:١٥:٠٦١٧:٣٥:١٧٢٣:٣٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نوشین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نوشین شهر شهر نوشین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نوشین شهر شهر نوشین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوشین شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوشین شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوشین شهر

نوشین‌شهر شهری است در بخش نازلو شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران. زبان بیشتر مردم نوشین شهر ترکی آذربایجانی و اقلیتی کردی کرمانجی است. بیشتر مردم نوشین شهر، شیعه واقلیتی سنی شافعی شامل کردها و ترکها هستند

شهر نوشین شهر در ویکیپدیا

شهر نوشین شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوشین شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوشین شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوشین شهر بر روی نقشه

شهر نوشین شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوشین شهر
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نوشین شهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر نوشین شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوشین شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوشین شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نوشین شهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوشین شهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نوشین شهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نوشین شهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوشین شهر
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ نوشین شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوشین شهر
زمان پخش اذان زنده به افق نوشین شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو