جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نوشین شهر

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز نوشین شهر


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٣٤:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٤٩:٥٤

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوشین شهر (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر نوشین شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نوشین شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوشین شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام سجاد (ع)
چنانچه مردم منافع و فضایل تحصیل علوم را مى دانستند هر آینه آن را تحصیل مى كردند گرچه با ریخته شدن و یا فرو رفتن زیر آب ها در گرداب هاى خطرناك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوشین شهر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوشین شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوشین شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نوشین شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوشین شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوشین شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٤١:١٢١٣:٢٧:٤٣٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٩:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٩:٥٧١٣:٢٧:٣٤٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٣٩:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢٧:٢٤٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٣٩:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٧:٣٠١٣:٢٧:١٦٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٨:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣٦:١٨١٣:٢٧:٠٧٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٣٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣٥:٠٨١٣:٢٧:٠٠٢٠:١٩:٢٨٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٣٨:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٠٠٦:٣٣:٥٨١٣:٢٦:٥٢٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٣٨:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢٦:٤٦٢٠:٢١:١٧٢٠:٤١:٢٠٠٠:٣٧:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٦:٤٠٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:١٨٠٠:٣٧:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٣٠:٣٦١٣:٢٦:٣٤٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٣:١٦٠٠:٣٧:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٩:٣١١٣:٢٦:٢٩٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٤:١٤٠٠:٣٦:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٨:٢٧١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٥:١٢٠٠:٣٦:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٧:٢٥١٣:٢٦:٢٠٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٣٦:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٦:٤٤٢٠:٤٧:٠٦٠٠:٣٦:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٢٥:٢٤١٣:٢٦:١٤٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٨:٠٤٠٠:٣٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٢٤:٢٦١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٩:٠١٠٠:٣٥:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٢٣:٢٩١٣:٢٦:١٠٢٠:٢٩:٢٤٢٠:٤٩:٥٧٠٠:٣٥:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٦٠٦:٢٢:٣٣١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣٥:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٢١:٣٩١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣١:١٠٢٠:٥١:٥٠٠٠:٣٤:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٢٠:٤٦١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣٢:٠٢٢٠:٥٢:٤٥٠٠:٣٤:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٩:٥٥١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٣:٤١٠٠:٣٤:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٩:٠٦١٣:٢٦:١١٢٠:٣٣:٤٥٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٣٤:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١٨:١٨١٣:٢٦:١٣٢٠:٣٤:٣٦٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٣٤:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١٧:٣٢١٣:٢٦:١٥٢٠:٣٥:٢٧٢٠:٥٦:٢٤٠٠:٣٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٦:١٨٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٧:١٨٠٠:٣٣:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٦:٠٤١٣:٢٦:٢٢٢٠:٣٧:٠٧٢٠:٥٨:١٠٠٠:٣٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٢٠٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٦:٢٦٢٠:٣٧:٥٦٢٠:٥٩:٠٣٠٠:٣٣:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:١٦٠٦:١٤:٤٢١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٨:٤٤٢٠:٥٩:٥٤٠٠:٣٣:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٣٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٦:٣٥٢٠:٣٩:٣٢٢١:٠٠:٤٥٠٠:٣٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوشین شهر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نوشین شهر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشین شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوشین شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نوشین شهر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢٣:٥٧١٣:٣٥:٢٢١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٥١:٢٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢٢:٢٦١٣:٣٥:٠٤١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٥١:٠٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٠:٥٥١٣:٣٤:٤٦١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٥٠:٤٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٢:٠٥٠٧:١٩:٢٥١٣:٣٤:٢٨١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٥٠:١٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٧:٥٤١٣:٣٤:١٠١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٤٩:٥٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٨:٤٣٠٧:١٦:٢٣١٣:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٤٠٠:٤٩:٣١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٤:٥٣١٣:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٤٠٠٠:٤٩:٠٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٥:٢٠٠٧:١٣:٢٣١٣:٣٣:١٧١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٣٦٠٠:٤٨:٤٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٣:٣٨٠٧:١١:٥٣١٣:٣٢:٥٩١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٣٢٠٠:٤٨:٢٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٠:٢٤١٣:٣٢:٤٢١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٨٠٠:٤٧:٥٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٨:٥٥١٣:٣٢:٢٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٢٤٠٠:٤٧:٣٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٧:٢٦١٣:٣٢:٠٨١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٢٠٠٠:٤٧:٠٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٥:٥٨١٣:٣١:٥١١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:١٧٠٠:٤٦:٤٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٤:٣٠١٣:٣١:٣٤١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:١٣٠٠:٤٦:٢١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٣:٢٥٠٧:٠٣:٠٣١٣:٣١:١٨٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:١٠٠٠:٤٥:٥٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣١:٤٣٠٧:٠١:٣٦١٣:٣١:٠١٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٤٥:٣٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٠:٠١٠٧:٠٠:٠٩١٣:٣٠:٤٦٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٠٣٠٠:٤٥:٠٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٨:٤٣١٣:٣٠:٣٠٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٤٤:٤٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٧:١٨١٣:٣٠:١٥٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٤٤:٢٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٥:٥٣١٣:٣٠:٠٠٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٤٣:٥٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥٤:٢٩١٣:٢٩:٤٥٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٤٣:٣٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢٩:٣١٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٤٣:١٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٥١:٤٣١٣:٢٩:١٨٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٤٢:٥٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٨:١١٠٦:٥٠:٢٢١٣:٢٩:٠٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٤٢:٢٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٩:٠١١٣:٢٨:٥١٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٤٢:٠٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٧:٤٠١٣:٢٨:٣٩٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٤١٠٠:٤١:٤٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٦:٢١١٣:٢٨:٢٧٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٤١:٢٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٣٣٠٦:٤٥:٠٢١٣:٢٨:١٥٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٣٧٠٠:٤١:٠٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٤٣:٤٤١٣:٢٨:٠٤٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٤٠:٣٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:١٧٠٦:٤٢:٢٨١٣:٢٧:٥٣٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٤٠:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر نوشین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نوشین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نوشین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوشین شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوشین شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نوشین شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشین شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوشین شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نوشین شهر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٣:٠٤١٢:٣٧:١٠١٨:٤١:٥٣١٩:٠٠:٢٨٠٠:٢٣:٣٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٢٠٠٧:٣١:٣٣١٣:٣٦:٥٢١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٢٤٠٠:٥٣:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٤٢٠٧:٣٠:٠٢١٣:٣٦:٣٤١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٥٢:٥٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠٤٠٧:٢٨:٣١١٣:٣٦:١٧١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:١٦٠٠:٥٢:٣٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٢٥٠٧:٢٧:٠٠١٣:٣٥:٥٩١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:١٢٠٠:٥٢:١٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٤٦٠٧:٢٥:٢٨١٣:٣٥:٤١١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٥١:٤٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢٣:٥٧١٣:٣٥:٢٢١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٥١:٢٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢٢:٢٦١٣:٣٥:٠٤١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٥١:٠٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٠:٥٥١٣:٣٤:٤٦١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٥٠:٤٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٥٠٧:١٩:٢٥١٣:٣٤:٢٨١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٥٠:١٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٧:٥٤١٣:٣٤:١٠١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٤٩:٥٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٣٠٧:١٦:٢٣١٣:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٤٠٠:٤٩:٣١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٤:٥٣١٣:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٤٠٠٠:٤٩:٠٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٠٠٧:١٣:٢٣١٣:٣٣:١٧١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٣٦٠٠:٤٨:٤٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٨٠٧:١١:٥٣١٣:٣٢:٥٩١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٣٢٠٠:٤٨:٢٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٠:٢٤١٣:٣٢:٤٢١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٨٠٠:٤٧:٥٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٨:٥٥١٣:٣٢:٢٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٢٤٠٠:٤٧:٣٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٧:٢٦١٣:٣٢:٠٨١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٢٠٠٠:٤٧:٠٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٥:٥٨١٣:٣١:٥١١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:١٧٠٠:٤٦:٤٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٤:٣٠١٣:٣١:٣٤١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:١٣٠٠:٤٦:٢١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٥٠٧:٠٣:٠٣١٣:٣١:١٨٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:١٠٠٠:٤٥:٥٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٣٠٧:٠١:٣٦١٣:٣١:٠١٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٤٥:٣٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠١٠٧:٠٠:٠٩١٣:٣٠:٤٦٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٠٣٠٠:٤٥:٠٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٨:٤٣١٣:٣٠:٣٠٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٤٤:٤٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٧:١٨١٣:٣٠:١٥٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٤٤:٢٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٥:٥٣١٣:٣٠:٠٠٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٤٣:٥٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥٤:٢٩١٣:٢٩:٤٥٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٤٣:٣٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٣٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢٩:٣١٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٤٣:١٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٥١:٤٣١٣:٢٩:١٨٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٤٢:٥٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١١٠٦:٥٠:٢٢١٣:٢٩:٠٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٤٢:٢٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٩:٠١١٣:٢٨:٥١٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٤٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نوشین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نوشین شهر شهر نوشین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نوشین شهر شهر نوشین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوشین شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوشین شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوشین شهر

نوشین‌شهر شهری است در بخش نازلو شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران. زبان بیشتر مردم نوشین شهر ترکی آذربایجانی و اقلیتی کردی کرمانجی است. بیشتر مردم نوشین شهر، شیعه واقلیتی سنی شافعی شامل کردها و ترکها هستند

شهر نوشین شهر در ویکیپدیا

شهر نوشین شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوشین شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوشین شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوشین شهر بر روی نقشه

شهر نوشین شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوشین شهر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نوشین شهر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر نوشین شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوشین شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوشین شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نوشین شهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوشین شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوشین شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نوشین شهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق نوشین شهر
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نوشین شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوشین شهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا نوشین شهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو