جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نوشین شهر

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز نوشین شهر

اذان صبح: ٠٤:٥٨:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٤٥
اذان ظهر: ١٢:١٩:٥٩
غروب آفتاب: ١٨:١٥:٣٨
اذان مغرب: ١٨:٣٤:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٧:١٦

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوشین شهر (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر نوشین شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نوشین شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوشین شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

حضرت محمد (ص)
عمّامه تاج عربان است. هرگاه كه عمّامه را بطرف كنند خدا عزّت‌شان را برطرف خواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوشین شهر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوشین شهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوشین شهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نوشین شهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوشین شهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نوشین شهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٤:٥٠١٣:٢٩:٤٩٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٤٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٥٧٠٦:٥٣:٢٦١٣:٢٩:٣٥٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٤٣:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٥٢:٠٣١٣:٢٩:٢١٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٤٢:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٣٥٠٦:٥٠:٤١١٣:٢٩:٠٨٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٣١٠٠:٤٢:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٩:٢٠١٣:٢٨:٥٥٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٤٢:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٨:٠٠١٣:٢٨:٤٢٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٤١:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٦:٤٠١٣:٢٨:٣٠٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٤١:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٥٧٠٦:٤٥:٢١١٣:٢٨:١٨٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٢٣٠٠:٤١:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:١٨٠٦:٤٤:٠٣١٣:٢٨:٠٦٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٢١٠٠:٤٠:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٤٢:٤٦١٣:٢٧:٥٦٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:١٩٠٠:٤٠:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٤١:٣٠١٣:٢٧:٤٥٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:١٧٠٠:٤٠:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٤٠:١٤١٣:٢٧:٣٥٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٥٠٠:٣٩:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٩:٠٠١٣:٢٧:٢٦٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:١٣٠٠:٣٩:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٧:١٧٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٧:١١٠٠:٣٩:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٣٦:٣٥١٣:٢٧:٠٨٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:١٠٠٠:٣٨:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣٥:٢٤١٣:٢٧:٠٠٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣٨:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٦:٥٣٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٣٨:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٣٣:٠٥١٣:٢٦:٤٦٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:٠٤٠٠:٣٧:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٣١:٥٧١٣:٢٦:٤٠٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٣٠:٥١١٣:٢٦:٣٤٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٣:٠١٠٠:٣٧:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٩:٤٥١٣:٢٦:٢٩٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣٦:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٨:٤٢١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٣٦:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٧:٣٩١٣:٢٦:٢٠٢٠:٢٥:٣٦٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٣٦:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٦:٣٨١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٣٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٢٥:٣٨١٣:٢٦:١٤٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٧:٤٩٠٠:٣٥:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٤:٣٩١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٣٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٣:٤٢١٣:٢٦:١٠٢٠:٢٩:١١٢٠:٤٩:٤٣٠٠:٣٥:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٥٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٥:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٥٠٦:٢١:٥٢١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥١:٣٦٠٠:٣٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوشین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوشین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوشین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوشین شهر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نوشین شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوشین شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوشین شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نوشین شهر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نوشین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نوشین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نوشین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوشین شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوشین شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوشین شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نوشین شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوشین شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوشین شهر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نوشین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوشین شهر شهر نوشین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوشین شهر شهر نوشین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نوشین شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوشین شهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نوشین شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشین شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوشین شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نوشین شهر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٧:٤٤١٢:٢٢:٢٣١٨:٢٦:٢٧١٨:٤٤:٥٩٢٣:٣٩:٢٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٨:٣٥١٢:٢٢:٠٢١٨:٢٤:٥٣١٨:٤٣:٢٥٢٣:٣٩:٠٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٩:٢٦١٢:٢١:٤١١٨:٢٣:٢٠١٨:٤١:٥٢٢٣:٣٨:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٠:١٨١٢:٢١:٢١١٨:٢١:٤٧١٨:٤٠:١٩٢٣:٣٨:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢١:٠٩١٢:٢١:٠٠١٨:٢٠:١٥١٨:٣٨:٤٦٢٣:٣٨:١١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٢:٠١١٢:٢٠:٤٠١٨:١٨:٤٢١٨:٣٧:١٤٢٣:٣٧:٥٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٢:٥٣١٢:٢٠:١٩١٨:١٧:١٠١٨:٣٥:٤٢٢٣:٣٧:٣٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٣:٤٥١٢:١٩:٥٩١٨:١٥:٣٨١٨:٣٤:١٠٢٣:٣٧:١٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٤:٣٨١٢:١٩:٤٠١٨:١٤:٠٦١٨:٣٢:٣٨٢٣:٣٦:٥٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٥:٣٠١٢:١٩:٢٠١٨:١٢:٣٥١٨:٣١:٠٧٢٣:٣٦:٤٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٦:٢٣١٢:١٩:٠١١٨:١١:٠٤١٨:٢٩:٣٧٢٣:٣٦:٢٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٧:١٦١٢:١٨:٤٢١٨:٠٩:٣٣١٨:٢٨:٠٧٢٣:٣٦:٠٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٨:١٠١٢:١٨:٢٤١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٦:٣٧٢٣:٣٥:٤٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٩:٠٣١٢:١٨:٠٦١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٥:٠٨٢٣:٣٥:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٩:٥٧١٢:١٧:٤٨١٨:٠٥:٠٤١٨:٢٣:٣٩٢٣:٣٥:١١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٠:٥٢١٢:١٧:٣١١٨:٠٣:٣٥١٨:٢٢:١١٢٣:٣٤:٥٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣١:٤٦١٢:١٧:١٤١٨:٠٢:٠٧١٨:٢٠:٤٤٢٣:٣٤:٣٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٢:٤١١٢:١٦:٥٧١٨:٠٠:٣٩١٨:١٩:١٨٢٣:٣٤:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٣:٣٦١٢:١٦:٤١١٧:٥٩:١٢١٨:١٧:٥٢٢٣:٣٤:٠٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٤:٣٢١٢:١٦:٢٦١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:٢٧٢٣:٣٣:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٥:٢٨١٢:١٦:١١١٧:٥٦:٢٠١٨:١٥:٠٢٢٣:٣٣:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٦:٢٤١٢:١٥:٥٦١٧:٥٤:٥٦١٨:١٣:٣٩٢٣:٣٣:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٧:٢١١٢:١٥:٤٣١٧:٥٣:٣١١٨:١٢:١٦٢٣:٣٣:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٨:١٨١٢:١٥:٢٩١٧:٥٢:٠٨١٨:١٠:٥٤٢٣:٣٢:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٩:١٥١٢:١٥:١٧١٧:٥٠:٤٦١٨:٠٩:٣٣٢٣:٣٢:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٠:١٣١٢:١٥:٠٤١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٨:١٣٢٣:٣٢:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:١٧٠٦:٤١:١١١٢:١٤:٥٣١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:٥٤٢٣:٣٢:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:١١٠٦:٤٢:٠٩١٢:١٤:٤٢١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٥:٣٥٢٣:٣١:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٣:٠٨١٢:١٤:٣٢١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٤:١٨٢٣:٣١:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٤:٠٧١٢:١٤:٢٢١٧:٤٤:٠٦١٨:٠٣:٠٢٢٣:٣١:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نوشین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نوشین شهر شهر نوشین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نوشین شهر شهر نوشین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوشین شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوشین شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوشین شهر

نوشین‌شهر شهری است در بخش نازلو شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران. زبان بیشتر مردم نوشین شهر ترکی آذربایجانی و اقلیتی کردی کرمانجی است. بیشتر مردم نوشین شهر، شیعه واقلیتی سنی شافعی شامل کردها و ترکها هستند

شهر نوشین شهر در ویکیپدیا

شهر نوشین شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوشین شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوشین شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوشین شهر بر روی نقشه

شهر نوشین شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوشین شهر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نوشین شهر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نوشین شهر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نوشین شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوشین شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نوشین شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوشین شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق نوشین شهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق نوشین شهر
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نوشین شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نوشین شهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نوشین شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوشین شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نوشین شهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوشین شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوشین شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو