جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نوشهر

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نوشهر


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٠
اذان ظهر: ١١:٤٩:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٣٠

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوشهر (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر نوشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر نوشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

اریك نیوتن
هر نقاش فقط چیزهایی را می بیند كه می خواهد ببیند و فقط چیزهایی را می خواهد ببیند كه دوست می دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوشهر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نوشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٧:٠٥١٣:٠١:٥٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٥:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٥:٥٣١٣:٠١:٤٣١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٤:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:١٧٠٦:١٤:٤١١٣:٠١:٣٤١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٤:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٣:٣١١٣:٠١:٢٥١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٤:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٢:٢٢١٣:٠١:١٧١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٣:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١١:١٣١٣:٠١:٠٩١٩:٥١:٤٠٢٠:١١:١٦٠٠:١٣:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٠:٠٦١٣:٠١:٠٢١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٢:١١٠٠:١٣:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٢:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٤:١٧٢٠:١٤:٠٢٠٠:١٢:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٢:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٦:٠١٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٢:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٤٨٠٠:١١:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٤٣٠٠:١١:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٨:٣٨٠٠:١١:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠١:٥١١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٩:٣٢٠٠:١١:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤٢٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٠:٢٢٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:٢٧٠٠:١٠:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٢٤٠٦:٠٠:٠٠١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠١:١٠٢٠:٢١:٢١٠٠:١٠:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٠:١٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٠:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٠:١٨٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٠:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٠:١٨٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٤:٠٢٠٠:١٠:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٠:١٩٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٠٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:١٦٠٥:٥٥:٤٨١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٠٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٥:٠٢١٣:٠٠:٢٢٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٠٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٢:٥٩٠٥:٥٤:١٨١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٠٩:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٣:٣٥١٣:٠٠:٢٨٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٠٩:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٤٩٠٥:٥٢:٥٤١٣:٠٠:٣١٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٩:١٤٠٠:٠٩:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٥٢:١٤١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٠٩:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٥١:٣٦١٣:٠٠:٤٠٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٠٨:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٥١:٠٠١٣:٠٠:٤٥٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣١:٤٣٠٠:٠٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوشهر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر نوشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر نوشهر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر نوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر نوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر نوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر نوشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر نوشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر نوشهر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٢:٠٧١١:٥٦:٢٧١٨:٠٠:١٢١٨:١٨:٢٨٢٣:١٤:٠٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٢:٥٦١١:٥٦:٠٦١٧:٥٨:٤١١٨:١٦:٥٧٢٣:١٣:٤٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٣:٤٤١١:٥٥:٤٥١٧:٥٧:١١١٨:١٥:٢٧٢٣:١٣:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٤:٣٣١١:٥٥:٢٥١٧:٥٥:٤١١٨:١٣:٥٧٢٣:١٣:١٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٥:٢٢١١:٥٥:٠٤١٧:٥٤:١١١٨:١٢:٢٧٢٣:١٢:٥٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٦:١٢١١:٥٤:٤٤١٧:٥٢:٤٢١٨:١٠:٥٧٢٣:١٢:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٧:٠١١١:٥٤:٢٤١٧:٥١:١٢١٨:٠٩:٢٨٢٣:١٢:١٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٧:٥١١١:٥٤:٠٤١٧:٤٩:٤٣١٨:٠٧:٥٩٢٣:١١:٥٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٨:٤١١١:٥٣:٤٤١٧:٤٨:١٤١٨:٠٦:٣١٢٣:١١:٤٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٦٠٥:٥٩:٣١١١:٥٣:٢٥١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٥:٠٣٢٣:١١:٢٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٠:٢١١١:٥٣:٠٦١٧:٤٥:١٨١٨:٠٣:٣٥٢٣:١١:٠٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠١:١١١١:٥٢:٤٨١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٠٨٢٣:١٠:٤٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٢:٠٢١١:٥٢:٢٩١٧:٤٢:٢٣١٨:٠٠:٤١٢٣:١٠:٢٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٢:٥٣١١:٥٢:١١١٧:٤٠:٥٦١٧:٥٩:١٥٢٣:١٠:١١
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٣:٤٥١١:٥١:٥٤١٧:٣٩:٢٩١٧:٥٧:٤٩٢٣:٠٩:٥٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٤:٣٦١١:٥١:٣٦١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٦:٢٤٢٣:٠٩:٣٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٥:٢٨١١:٥١:٢٠١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٥:٠٠٢٣:٠٩:١٩
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٦:٢٠١١:٥١:٠٣١٧:٣٥:١٤١٧:٥٣:٣٦٢٣:٠٩:٠٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٧:١٣١١:٥٠:٤٧١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:١٣٢٣:٠٨:٤٦
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٨:٠٥١١:٥٠:٣٢١٧:٣٢:٢٦١٧:٥٠:٥١٢٣:٠٨:٣٠
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٨:٥٨١١:٥٠:١٧١٧:٣١:٠٣١٧:٤٩:٢٩٢٣:٠٨:١٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٩:٥٢١١:٥٠:٠٢١٧:٢٩:٤١١٧:٤٨:٠٨٢٣:٠٧:٥٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٠:٤٦١١:٤٩:٤٩١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٦:٤٨٢٣:٠٧:٤٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١١:٤٠١١:٤٩:٣٥١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٥:٢٩٢٣:٠٧:٣٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٢:٣٤١١:٤٩:٢٢١٧:٢٥:٣٩١٧:٤٤:١١٢٣:٠٧:١٥
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٣:٢٩١١:٤٩:١٠١٧:٢٤:٢١١٧:٤٢:٥٤٢٣:٠٧:٠٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٤:٢٤١١:٤٨:٥٩١٧:٢٣:٠٣١٧:٤١:٣٧٢٣:٠٦:٤٨
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٥:٢٠١١:٤٨:٤٨١٧:٢١:٤٥١٧:٤٠:٢٢٢٣:٠٦:٣٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٦:١٦١١:٤٨:٣٨١٧:٢٠:٢٩١٧:٣٩:٠٧٢٣:٠٦:٢٣
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٧:١٢١١:٤٨:٢٨١٧:١٩:١٤١٧:٣٧:٥٤٢٣:٠٦:١٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر نوشهر شهر نوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر نوشهر شهر نوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوشهر

نوشهر یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. شهر نوشهر مرکز شهرستان نوشهر در استان مازندران است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۱۲۸۶۴۷ نفر بوده‌است. زبان مازندرانی به گویش کجوری در این شهر، گویشوَر دارد

شهر نوشهر در ویکیپدیا

شهر نوشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوشهر
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر نوشهر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر نوشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نوشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نوشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نوشهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو