جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نوسود

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز نوسود

اذان صبح: ٠٥:٤٨:١٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٤٧
اذان ظهر: ١٣:١٨:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٣١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٦:٥٠

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوسود (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر نوسود)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر نوسود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوسود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

آرتور شوپنهاور
افكار هم مثل انسانها هستند؛ همواره و به دلخواه نمی آیند؛ باید انتظار كشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوسود

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوسود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوسود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نوسود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوسود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نوسود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢٥:١١١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٢١٠٠:٤٠:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٥١:٤٨١٣:٢٤:٥٦١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:١٢٠٠:٤٠:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٥٠:٣٢١٣:٢٤:٤٣١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٠٣٠٠:٤٠:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٩:١٦١٣:٢٤:٢٩٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣٩:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٨:٠١١٣:٢٤:١٦٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٤٦٠٠:٣٩:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٦:٤٧١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٣٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٥:٣٣١٣:٢٣:٥١٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٩٠٠:٣٨:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٤:٢٠١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٨:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤٣:٠٨١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:١٢٠٠:٣٨:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٥٥٠٦:٤١:٥٧١٣:٢٣:١٧٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٣٧:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٢٦٠٦:٤٠:٤٧١٣:٢٣:٠٧٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٣٧:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٩:٣٨١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٣٧:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٣٦:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٧:٢٢١٣:٢٢:٣٨٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٣١٠٠:٣٦:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٦:١٦١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٣٦:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٥:١١١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣٥:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢٢:١٤٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣٥:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢٢:٠٨٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٥:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢٢:٠١٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٥١٠٠:٣٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٣١:٠١١٣:٢١:٥٦٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٤:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٣٠:٠١١٣:٢١:٥٠٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٤:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٩:٠٣١٣:٢١:٤٦٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٣٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٨:٠٦١٣:٢١:٤٢٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٤:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٧:١٠١٣:٢١:٣٩٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:١١٠٠:٣٣:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٦:١٥١٣:٢١:٣٦٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٣٣:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢١:٣٤٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٣:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٤:٣٠١٣:٢١:٣٢٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٣٣:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٣:٣٩١٣:٢١:٣١٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٣٣:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٢:٥٠١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٣٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوسود

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نوسود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نوسود

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوسود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوسود

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوسود

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوسود شهر نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوسود شهر نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوسود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نوسود

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نوسود

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٥٠٦:٥٠:٢٣١٣:٢٧:٥٨٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٤٣:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٧٠٦:٥١:٠٨١٣:٢٧:٤٢٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٤٣:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥١:٥٣١٣:٢٧:٢٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٠٠٠٠:٤٣:٢٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٩٠٦:٥٢:٣٨١٣:٢٧:٠٩٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٤٠٠٠:٤٣:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥٣:٢٣١٣:٢٦:٥٢١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:١٩٠٠:٤٣:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٤:٠٧١٣:٢٦:٣٥١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٦:٥٧٠٠:٤٢:٥٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٤:٥٢١٣:٢٦:١٧١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٣٥٠٠:٤٢:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٥:٣٦١٣:٢٥:٥٩١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:١٢٠٠:٤٢:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٦:٢١١٣:٢٥:٤١١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٤٩٠٠:٤٢:٢١
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٧:٠٥١٣:٢٥:٢٢١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٢٥٠٠:٤٢:٠٩
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٧:٤٩١٣:٢٥:٠٣١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٠٠٠٠:٤١:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٨:٣٣١٣:٢٤:٤٣١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٤١:٤٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٩:١٨١٣:٢٤:٢٤١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:١١٠٠:٤١:٢٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠٠:٠٢١٣:٢٤:٠٤١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٤١:١٦
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠٠:٤٥١٣:٢٣:٤٤١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:١٩٠٠:٤١:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠١:٢٩١٣:٢٣:٢٣١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٤٠:٤٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٢:١٣١٣:٢٣:٠٣١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٢٧٠٠:٤٠:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٢:٥٧١٣:٢٢:٤٢١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٤٠:١٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٣:٤١١٣:٢٢:٢١١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٣٣٠٠:٤٠:٠٠
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٤:٢٥١٣:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٠٦٠٠:٣٩:٤٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠٥:٠٩١٣:٢١:٣٩١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٣٩٠٠:٣٩:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٥:٥٣١٣:٢١:١٨١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:١٢٠٠:٣٩:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٦:٣٧١٣:٢٠:٥٧١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٤٤٠٠:٣٨:٥٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٦٠٧:٠٧:٢١١٣:٢٠:٣٥١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:١٧٠٠:٣٨:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٨٠٧:٠٨:٠٥١٣:٢٠:١٤١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٤٩٠٠:٣٨:١٩
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٠٠٧:٠٨:٤٩١٣:١٩:٥٣١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٢١٠٠:٣٨:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٢٠٧:٠٩:٣٤١٣:١٩:٣١١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٥٤٠٠:٣٧:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٠:١٨١٣:١٩:١٠١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٢٦٠٠:٣٧:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٤٠٧:١١:٠٢١٣:١٨:٤٩١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٥٩٠٠:٣٧:٠٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٥٠٧:١١:٤٧١٣:١٨:٢٧١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٦:٥٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٢:٣١١٢:١٨:٠٦١٨:٢٣:٠٨١٨:٤١:٠٤٢٣:٣٦:٣١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نوسود شهر نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نوسود شهر نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوسود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوسود

نوسود یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش نوسود شهرستان پاوه است. فاصله نوسود تا پاوه حدود ۳۵کیلومتر است و در شمال باختری آن واقع شده‌است. شهر کوچک مرزی نوسود ۸۰ سال پیش مقر حکومت جعفر سلطان بود

شهر نوسود در ویکیپدیا

شهر نوسود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوسود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوسود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوسود بر روی نقشه

شهر نوسود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوسود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوسود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوسود
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر نوسود + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نوسود + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نوسود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوسود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نوسود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوسود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوسود رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نوسود
افق شرعی امروز فردا نوسود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نوسود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ نوسود دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوسود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوسود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوسود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوسود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوسود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو