جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نوسود

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز نوسود


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٥٦
غروب آفتاب: ١٨:١١:٤٢
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٠١
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٠٠

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوسود (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر نوسود)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر نوسود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوسود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارگارت یانگ
تو نخست باید آن كسی كه به راستی هستی، باشی، آنگاه برای به دست آوردن چیزهایی كه می خواهی، دست به كار شوی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوسود

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوسود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوسود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نوسود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوسود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوسود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٤٠٦:٤١:٤١١٣:٢٣:١٥٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣٧:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٦٠٦:٤٠:٣١١٣:٢٣:٠٥٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٣٧:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٩:٢٢١٣:٢٢:٥٥٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٣٧:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٨:١٤١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٣٦:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٧:٠٧١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٦:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٦:٠١١٣:٢٢:٢٩٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٣٦:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٤:٥٦١٣:٢٢:٢١٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٣٥:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٣:٥٢١٣:٢٢:١٤٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٢١٠٠:٣٥:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢٢:٠٧٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٥:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٣١:٤٨١٣:٢٢:٠١٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٣٥:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣٠:٤٧١٣:٢١:٥٦٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٣٤:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢١:٥١٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٣٤:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٨:٥٠١٣:٢١:٤٦٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٤١٠٠:٣٤:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢١:٤٢٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٣٤:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٦:٥٧١٣:٢١:٣٩٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٣٣:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢١:٣٦٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:١٥٠٠:٣٣:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٥:١٠١٣:٢١:٣٤٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٣٣:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٤:١٨١٣:٢١:٣٢٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٣٣:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٣:٢٨١٣:٢١:٣١٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٣:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٢:٣٩١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٢:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢١:٥١١٣:٢١:٣٠٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٢٩٠٠:٣٢:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢١:٠٥١٣:٢١:٣١٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٢٠٠٠:٣٢:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٣٢:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٩:٣٧١٣:٢١:٣٤٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣٢:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٨:٥٥١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣٢:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٨:١٥١٣:٢١:٤٠٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٣٢:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٧:٣٦١٣:٢١:٤٣٢٠:٢٦:١٤٢٠:٤٦:٢٤٠٠:٣١:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٦:٥٩١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:١٢٠٠:٣١:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٦:٢٤١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٧:٤٣٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٣١:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٥:٥٠١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٣١:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوسود

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر نوسود

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر نوسود

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٢:٠٢٠٧:٢٨:١٢١٢:٣٧:٤٦١٧:٤٧:٤٢١٨:٠٦:٥٤٢٣:٥٤:٣٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠١:٣٤٠٧:٢٧:٣٥١٢:٣٧:٥٨١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٧:٥٤٢٣:٥٤:٥٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠١:٠٣٠٧:٢٦:٥٦١٢:٣٨:١٠١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٨:٥٣٢٣:٥٥:٠٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٠:٣٢٠٧:٢٦:١٦١٢:٣٨:٢٠١٧:٥٠:٤٦١٨:٠٩:٥٢٢٣:٥٥:٢٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٩:٥٨٠٧:٢٥:٣٤١٢:٣٨:٣٠١٧:٥١:٤٨١٨:١٠:٥١٢٣:٥٥:٣٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٩:٢٣٠٧:٢٤:٥١١٢:٣٨:٣٩١٧:٥٢:٥٠١٨:١١:٥٠٢٣:٥٥:٤٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٨:٤٦٠٧:٢٤:٠٦١٢:٣٨:٤٧١٧:٥٣:٥١١٨:١٢:٤٩٢٣:٥٦:٠٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٣:١٩١٢:٣٨:٥٤١٧:٥٤:٥٢١٨:١٣:٤٨٢٣:٥٦:١٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٢:٣١١٢:٣٩:٠٠١٧:٥٥:٥٤١٨:١٤:٤٧٢٣:٥٦:٢٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢١:٤١١٢:٣٩:٠٦١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٤٦٢٣:٥٦:٢٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٠:٥٠١٢:٣٩:١١١٧:٥٧:٥٦١٨:١٦:٤٤٢٣:٥٦:٣٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٥:١٨٠٧:١٩:٥٨١٢:٣٩:١٤١٧:٥٨:٥٦١٨:١٧:٤٣٢٣:٥٦:٤٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٤:٣٢٠٧:١٩:٠٤١٢:٣٩:١٧١٧:٥٩:٥٧١٨:١٨:٤١٢٣:٥٦:٥٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٣:٤٤٠٧:١٨:٠٩١٢:٣٩:٢٠١٨:٠٠:٥٧١٨:١٩:٣٩٢٣:٥٦:٥٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٥٥٠٧:١٧:١٢١٢:٣٩:٢١١٨:٠١:٥٧١٨:٢٠:٣٦٢٣:٥٧:٠٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٦:١٤١٢:٣٩:٢٢١٨:٠٢:٥٧١٨:٢١:٣٤٢٣:٥٧:٠٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥١:١١٠٧:١٥:١٥١٢:٣٩:٢٢١٨:٠٣:٥٦١٨:٢٢:٣١٢٣:٥٧:٠٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٤:١٤١٢:٣٩:٢١١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٣:٢٨٢٣:٥٧:٠٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٩:٢٢٠٧:١٣:١٣١٢:٣٩:٢٠١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٤:٢٥٢٣:٥٧:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٢:١٠١٢:٣٩:١٧١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٥:٢٢٢٣:٥٧:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٧:٢٨٠٧:١١:٠٦١٢:٣٩:١٤١٨:٠٧:٥١١٨:٢٦:١٨٢٣:٥٧:١٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٦:٢٩٠٧:١٠:٠١١٢:٣٩:١١١٨:٠٨:٤٩١٨:٢٧:١٤٢٣:٥٧:٠٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٥:٢٨٠٧:٠٨:٥٤١٢:٣٩:٠٧١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٨:١٠٢٣:٥٧:٠٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٤:٢٦٠٧:٠٧:٤٧١٢:٣٩:٠٢١٨:١٠:٤٥١٨:٢٩:٠٦٢٣:٥٧:٠٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٦:٣٩١٢:٣٨:٥٦١٨:١١:٤٢١٨:٣٠:٠١٢٣:٥٧:٠٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٥:٣٠١٢:٣٨:٥٠١٨:١٢:٣٩١٨:٣٠:٥٧٢٣:٥٦:٥٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٤:٢٠١٢:٣٨:٤٣١٨:١٣:٣٥١٨:٣١:٥١٢٣:٥٦:٥١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٣:٠٩١٢:٣٨:٣٥١٨:١٤:٣١١٨:٣٢:٤٦٢٣:٥٦:٤٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠١:٥٧١٢:٣٨:٢٧١٨:١٥:٢٧١٨:٣٣:٤٠٢٣:٥٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوسود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نوسود

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نوسود

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٦:٣٩١٢:٣٨:٥٦١٨:١١:٤٢١٨:٣٠:٠١٢٣:٥٧:٠٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٥:٣٠١٢:٣٨:٥٠١٨:١٢:٣٩١٨:٣٠:٥٧٢٣:٥٦:٥٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٤:٢٠١٢:٣٨:٤٣١٨:١٣:٣٥١٨:٣١:٥١٢٣:٥٦:٥١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٣:٠٩١٢:٣٨:٣٥١٨:١٤:٣١١٨:٣٢:٤٦٢٣:٥٦:٤٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠١:٥٧١٢:٣٨:٢٧١٨:١٥:٢٧١٨:٣٣:٤٠٢٣:٥٦:٣٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٠:٤٤١٢:٣٨:١٨١٨:١٦:٢٣١٨:٣٤:٣٤٢٣:٥٦:٣٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٩:٣٠١٢:٣٨:٠٩١٨:١٧:١٨١٨:٣٥:٢٨٢٣:٥٦:٢٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٧٠٦:٥٨:١٦١٢:٣٧:٥٩١٨:١٨:١٣١٨:٣٦:٢٢٢٣:٥٦:١٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٧:٠٠١٢:٣٧:٤٨١٨:١٩:٠٧١٨:٣٧:١٥٢٣:٥٦:٠٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٥:٤٤١٢:٣٧:٣٧١٨:٢٠:٠١١٨:٣٨:٠٨٢٣:٥٥:٥٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٤:٢٧١٢:٣٧:٢٦١٨:٢٠:٥٥١٨:٣٩:٠٠٢٣:٥٥:٤٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٣:١٠١٢:٣٧:١٣١٨:٢١:٤٨١٨:٣٩:٥٣٢٣:٥٥:٣١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥١:٥٢١٢:٣٧:٠١١٨:٢٢:٤١١٨:٤٠:٤٥٢٣:٥٥:١٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٠:٣٣١٢:٣٦:٤٨١٨:٢٣:٣٤١٨:٤١:٣٧٢٣:٥٥:٠٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٩:١٤١٢:٣٦:٣٤١٨:٢٤:٢٧١٨:٤٢:٢٨٢٣:٥٤:٥٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٤٧:٥٤١٢:٣٦:٢٠١٨:٢٥:١٩١٨:٤٣:١٩٢٣:٥٤:٣٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٦:٣٣١٢:٣٦:٠٦١٨:٢٦:١٠١٨:٤٤:١١٢٣:٥٤:٢٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٥:١٢١٢:٣٥:٥١١٨:٢٧:٠٢١٨:٤٥:٠١٢٣:٥٤:٠٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٣:٥١١٢:٣٥:٣٦١٨:٢٧:٥٣١٨:٤٥:٥٢٢٣:٥٣:٥٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٢:٢٩١٢:٣٥:٢٠١٨:٢٨:٤٤١٨:٤٦:٤٣٢٣:٥٣:٣٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤١:٠٧١٢:٣٥:٠٥١٨:٢٩:٣٥١٨:٤٧:٣٣٢٣:٥٣:١٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٣٩:٤٤١٢:٣٤:٤٨١٨:٣٠:٢٦١٨:٤٨:٢٣٢٣:٥٣:٠١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٣٨:٢١١٢:٣٤:٣٢١٨:٣١:١٦١٨:٤٩:١٣٢٣:٥٢:٤٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٣٦:٥٨١٢:٣٤:١٥١٨:٣٢:٠٦١٨:٥٠:٠٣٢٣:٥٢:٢٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٥:٣٥١٢:٣٣:٥٩١٨:٣٢:٥٦١٨:٥٠:٥٣٢٣:٥٢:٠٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣٤:١١١٢:٣٣:٤٢١٨:٣٣:٤٦١٨:٥١:٤٣٢٣:٥١:٤٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٢:٤٧١٢:٣٣:٢٤١٨:٣٤:٣٥١٨:٥٢:٣٣٢٣:٥١:٢٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣١:٢٣١٢:٣٣:٠٧١٨:٣٥:٢٥١٨:٥٣:٢٢٢٣:٥١:٠٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٩:٥٨١٢:٣٢:٤٩١٨:٣٦:١٤١٨:٥٤:١٢٢٣:٥٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نوسود شهر نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نوسود شهر نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوسود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوسود

نوسود یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش نوسود شهرستان پاوه است. فاصله نوسود تا پاوه حدود ۳۵کیلومتر است و در شمال باختری آن واقع شده‌است. شهر کوچک مرزی نوسود ۸۰ سال پیش مقر حکومت جعفر سلطان بود

شهر نوسود در ویکیپدیا

شهر نوسود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوسود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوسود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوسود بر روی نقشه

شهر نوسود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوسود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوسود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوسود
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر نوسود + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر نوسود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نوسود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوسود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوسود رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوسود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوسود
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوسود دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ نوسود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوسود
افق شرعی امروز فردا نوسود دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نوسود
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوسود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوسود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو