جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نور

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نور


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٥٧
اذان ظهر: ١١:٥٥:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٠٧:١٧
نیمه شب: ٢٣:١٠:٤٢

جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
١٦ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نور (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آذر ٩٨ شهر نور)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر نور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریشنا
آنچه مغز و قلب را از آلایش پاك می كند، فقط دانش است؛ آنچه برجای می ماند بی دانشی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نور

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٥:١٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٣:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٢:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٢:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١١:٣٨١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٢:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٩:١٧١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٨:١١٠٠:١١:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٩:٠٩١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١١:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٩:٠٢١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٠٢٠٠:١١:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥٨:٥٥١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٨:٤٩١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٥٣٠٠:١٠:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٠:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٠:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠٩:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠١:٥٦١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:٠٩:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٢٨٠٠:٠٩:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٨:٢٤١٩:٥٧:١٩٢٠:١٧:٢٢٠٠:٠٩:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:١٧٠٠:٠٨:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:١١٠٠:٠٨:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٨:١٩١٩:٥٩:٥١٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٠٨:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٨:١٨٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٠٨:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٥:٣٤١٢:٥٨:١٨٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٥١٠٠:٠٨:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٤:٤٥١٢:٥٨:١٩٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٠٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٣٤٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥٨:٢٠٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٠٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٢٥٠٥:٥٣:١٢١٢:٥٨:٢٢٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٠٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:١٨٠٥:٥٢:٢٨١٢:٥٨:٢٥٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٥:٢١٠٠:٠٧:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:١٣٠٥:٥١:٤٥١٢:٥٨:٢٨٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٦:١٢٠٠:٠٧:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٥١:٠٤١٢:٥٨:٣١٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٠٧:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٥٠:٢٥١٢:٥٨:٣٥٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٠٧:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٩:٤٧١٢:٥٨:٤٠٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٠٧:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٤٩:١٠١٢:٥٨:٤٥٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٩:٣١٠٠:٠٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نور

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر نور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر نور

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر نور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر نور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نور

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٦:٠٨١١:٤٧:٥٦١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٩:١٨٢٣:٠٣:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٧:٠٨١١:٤٨:١٢١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٨:٥٣٢٣:٠٤:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٨:٠٨١١:٤٨:٢٩١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٨:٣٠٢٣:٠٤:١٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٩:٠٨١١:٤٨:٤٧١٦:٤٨:٠٩١٧:٠٨:٠٨٢٣:٠٤:٣٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٥٠:٠٧١١:٤٩:٠٥١٦:٤٧:٤٧١٧:٠٧:٤٩٢٣:٠٤:٤٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٥١:٠٦١١:٤٩:٢٤١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٧:٣١٢٣:٠٥:٠٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٥٢:٠٤١١:٤٩:٤٤١٦:٤٧:٠٩١٧:٠٧:١٦٢٣:٠٥:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥٣:٠١١١:٥٠:٠٥١٦:٤٦:٥٤١٧:٠٧:٠٢٢٣:٠٥:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٥٣:٥٨١١:٥٠:٢٦١٦:٤٦:٤٠١٧:٠٦:٥١٢٣:٠٥:٥١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥٤:٥٤١١:٥٠:٤٨١٦:٤٦:٢٨١٧:٠٦:٤١٢٣:٠٦:٠٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٥:٥٠١١:٥١:١١١٦:٤٦:١٨١٧:٠٦:٣٣٢٣:٠٦:٢٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥٦:٤٥١١:٥١:٣٤١٦:٤٦:١١١٧:٠٦:٢٨٢٣:٠٦:٤٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٧:٣٨١١:٥١:٥٨١٦:٤٦:٠٥١٧:٠٦:٢٤٢٣:٠٧:٠٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٨:٣١١١:٥٢:٢٢١٦:٤٦:٠١١٧:٠٦:٢٢٢٣:٠٧:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٩:٢٣١١:٥٢:٤٧١٦:٤٦:٠٠١٧:٠٦:٢٢٢٣:٠٧:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٧:٠٠:١٤١١:٥٣:١٢١٦:٤٦:٠٠١٧:٠٦:٢٤٢٣:٠٨:١٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٧:٠١:٠٤١١:٥٣:٣٨١٦:٤٦:٠٣١٧:٠٦:٢٨٢٣:٠٨:٣٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٢٠٧:٠١:٥٣١١:٥٤:٠٥١٦:٤٦:٠٧١٧:٠٦:٣٤٢٣:٠٩:٠١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٧:٠٢:٤١١١:٥٤:٣١١٦:٤٦:١٤١٧:٠٦:٤٢٢٣:٠٩:٢٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٨٠٧:٠٣:٢٧١١:٥٤:٥٩١٦:٤٦:٢٢١٧:٠٦:٥٢٢٣:٠٩:٥١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٧:٠٤:١٣١١:٥٥:٢٦١٦:٤٦:٣٣١٧:٠٧:٠٣٢٣:١٠:١٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٧:٠٤:٥٧١١:٥٥:٥٤١٦:٤٦:٤٥١٧:٠٧:١٧٢٣:١٠:٤٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٥:٤٠١١:٥٦:٢٢١٦:٤٧:٠٠١٧:٠٧:٣٢٢٣:١١:٠٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٦:٢١١١:٥٦:٥١١٦:٤٧:١٦١٧:٠٧:٥٠٢٣:١١:٣٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٧:٠١١١:٥٧:٢٠١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٨:٠٩٢٣:١٢:٠٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٧:٤٠١١:٥٧:٤٩١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٨:٣٠٢٣:١٢:٣١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٨:١٧١١:٥٨:١٨١٦:٤٨:١٨١٧:٠٨:٥٣٢٣:١٢:٥٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٨:٥٢١١:٥٨:٤٨١٦:٤٨:٤٢١٧:٠٩:١٧٢٣:١٣:٢٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٩:٢٦١١:٥٩:١٨١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٩:٤٣٢٣:١٣:٥٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٩:٥٩١١:٥٩:٤٧١٦:٤٩:٣٦١٧:١٠:١١٢٣:١٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نور شهر نور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نور شهر نور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نور

نور یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش مرکزی شهرستان نور است. شهری گردشگری که محبوبیت فراوانی میان مسافران داخلی و خارجی دارد

شهر نور در ویکیپدیا

شهر نور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نور بر روی نقشه

شهر نور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نور
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر نور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر نور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نور رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نور
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نور دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق نور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو