جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نور

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نور


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٥١
اذان ظهر: ١٣:٠٥:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٠٣
نیمه شب: ٠٠:١٩:٣٥

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نور (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ شهر نور)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر نور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

مارشا برایتِن باخ
محدودیت شما به اندازه ای است كه خودتان می اندیشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نور

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٥:١٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٣:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٢:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٢:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١١:٣٨١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٢:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٩:١٧١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٨:١١٠٠:١١:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٩:٠٩١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١١:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٩:٠٢١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٠٢٠٠:١١:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥٨:٥٥١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٨:٤٩١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٥٣٠٠:١٠:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٠:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٠:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠٩:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠١:٥٦١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:٠٩:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٢٨٠٠:٠٩:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٨:٢٤١٩:٥٧:١٩٢٠:١٧:٢٢٠٠:٠٩:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:١٧٠٠:٠٨:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:١١٠٠:٠٨:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٨:١٩١٩:٥٩:٥١٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٠٨:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٨:١٨٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٠٨:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٥:٣٤١٢:٥٨:١٨٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٥١٠٠:٠٨:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٤:٤٥١٢:٥٨:١٩٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٠٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٣٤٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥٨:٢٠٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٠٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٢٥٠٥:٥٣:١٢١٢:٥٨:٢٢٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٠٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:١٨٠٥:٥٢:٢٨١٢:٥٨:٢٥٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٥:٢١٠٠:٠٧:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:١٣٠٥:٥١:٤٥١٢:٥٨:٢٨٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٦:١٢٠٠:٠٧:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٥١:٠٤١٢:٥٨:٣١٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٠٧:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٥٠:٢٥١٢:٥٨:٣٥٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٠٧:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٩:٤٧١٢:٥٨:٤٠٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٠٧:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٤٩:١٠١٢:٥٨:٤٥٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٩:٣١٠٠:٠٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نور

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر نور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر نور

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر نور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر نور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر نور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر نور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر نور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر نور

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٨٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٦:٢٨٠٠:١٧:٣٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٦٠٦:٠١:٢١١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٤٢٠٠:١٧:٥٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٥٤٠٠:١٨:٠٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٢٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٨:١٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٨:٢٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٨:٣٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١١٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٨:٢٧٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٨:٤٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٨:٢٥٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٨:٥٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٣٧٠٠:١٩:٠٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٨:٢٠٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٩:١٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٤٠٠٠:١٩:٢١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٨:١٢٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٣٩٠٠:١٩:٢٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٠:٠١١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٣٧٠٠:١٩:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣٤٠٠:١٩:٤٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١١:٣٩١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١٩:٤٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٢٣٠٠:١٩:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٣:١٧١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:١٦٠٠:١٩:٥٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٩:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٩:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٧:١٤١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٩:٥٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٩:٥٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٧:٢١١٣:٠٦:٥٤١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٩:٥٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٨:١٠١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٩:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٩:٥٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٦:١٩١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٣٧٠٠:١٩:٥٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٦:٠٧١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٩:٥٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٩:٤٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٩:٤٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٩:٤٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٥:١٢١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٩:٣٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٤:٥٧١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٩:٢٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر نور شهر نور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر نور شهر نور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نور

نور یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش مرکزی شهرستان نور است. شهری گردشگری که محبوبیت فراوانی میان مسافران داخلی و خارجی دارد

شهر نور در ویکیپدیا

شهر نور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نور
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر نور + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر نور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نور رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا نور دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نور
زمان پخش اذان زنده به افق نور
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ نور دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ نور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو