جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نور

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نور

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٢٣
اذان ظهر: ١١:٥٣:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٠٤
اذان مغرب: ١٨:١٢:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٢٠

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نور (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر نور)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر كه پیوسته به مسجد رود به یكى از این هشت فایده مى‌رسد: 1ـ نشانه‌اى استوار (فهم آیات الهى) 2ـ دوستى قابل استفاده 3ـ دانشى تازه 4ـ رحمتى مورد انتظار 5ـ سخنى كه به راه راستش كشد 6ـ یا سخنى كه او را از پستى برهاند 7ـ و ترك گناهان به خاطر شرم از خدا 8ـ یا تر

اوقات شرعی ماه جاری شهر نور

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٨:٢١١٣:٠١:٥٩١٩:٣٦:١٤١٩:٥٥:٠٦٠٠:١٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠١:٤٥١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٦:٠١٠٠:١٦:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠١:٣١١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٥:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٤:٢١١٣:٠١:١٧١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٥٠٠٠:١٥:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠١:٠٤١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٥:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٤:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٤:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٩:١٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٤:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٠:١٦١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٣:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٣:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٥:٢٩١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٣:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٤:١٦١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٥:١١٠٠:١٢:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٩:٣٥١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٢:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:١١:٥٤١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٢:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٩:١٨١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١١:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٩:١٠١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١١:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١١:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٨:٥٦١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٤٣٠٠:١١:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٨:٤٩١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٣٨٠٠:١٠:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٠:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٤:١١١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٠:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٤:٣١٢٠:١٤:٢٤٠٠:٠٩:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:١٩٠٠:٠٩:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠١:١١١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٦:١٤٢٠:١٦:١٤٠٠:٠٩:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٨:٢٤١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٧:٠٨٠٠:٠٩:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٩:١٧١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٨:٠٣٠٠:٠٨:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٨:٢٢١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٥٧٠٠:٠٨:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥٨:١٩١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:٥١٠٠:٠٨:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٨:١٨٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٠٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نور

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نور

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نور

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نور

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نور شهر نور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نور شهر نور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نور

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٤٩:٥٧١١:٥٤:٣٣١٧:٥٨:٣٤١٨:١٦:٥٠٢٣:١٢:١٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٠:٤٦١١:٥٤:١٢١٧:٥٧:٠٤١٨:١٥:١٩٢٣:١١:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥١:٣٤١١:٥٣:٥١١٧:٥٥:٣٤١٨:١٣:٤٩٢٣:١١:٣٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٢:٢٣١١:٥٣:٣١١٧:٥٤:٠٤١٨:١٢:١٩٢٣:١١:٢٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٣:١١١١:٥٣:١٠١٧:٥٢:٣٤١٨:١٠:٤٩٢٣:١١:٠١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٤:٠٠١١:٥٢:٥٠١٧:٥١:٠٥١٨:٠٩:١٩٢٣:١٠:٤٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٤:٤٩١١:٥٢:٢٩١٧:٤٩:٣٥١٨:٠٧:٥٠٢٣:١٠:٢٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٥:٣٩١١:٥٢:٠٩١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٦:٢١٢٣:١٠:٠٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٦:٢٨١١:٥١:٥٠١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٤:٥٣٢٣:٠٩:٤٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٧:١٨١١:٥١:٣٠١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٣:٢٥٢٣:٠٩:٢٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٨:٠٨١١:٥١:١١١٧:٤٣:٤١١٨:٠١:٥٧٢٣:٠٩:١١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٨:٥٨١١:٥٠:٥٢١٧:٤٢:١٣١٨:٠٠:٣٠٢٣:٠٨:٥٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٩:٤٨١١:٥٠:٣٤١٧:٤٠:٤٦١٧:٥٩:٠٣٢٣:٠٨:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٠:٣٩١١:٥٠:١٦١٧:٣٩:١٩١٧:٥٧:٣٧٢٣:٠٨:١٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠١:٣٠١١:٤٩:٥٨١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٦:١١٢٣:٠٨:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٢:٢١١١:٤٩:٤١١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:٤٦٢٣:٠٧:٤٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٣:١٣١١:٤٩:٢٤١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٣:٢٢٢٣:٠٧:٢٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٤:٠٥١١:٤٩:٠٧١٧:٣٣:٣٧١٧:٥١:٥٨٢٣:٠٧:٠٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٤:٥٧١١:٤٨:٥١١٧:٣٢:١٣١٧:٥٠:٣٥٢٣:٠٦:٥٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٥:٥٠١١:٤٨:٣٦١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٩:١٣٢٣:٠٦:٣٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٦:٤٣١١:٤٨:٢١١٧:٢٩:٢٧١٧:٤٧:٥١٢٣:٠٦:٢١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٧:٣٦١١:٤٨:٠٦١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٦:٣١٢٣:٠٦:٠٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:٣٠١١:٤٧:٥٢١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٥:١١٢٣:٠٥:٥١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٩:٢٤١١:٤٧:٣٩١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٣:٥٢٢٣:٠٥:٣٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٠:١٨١١:٤٧:٢٦١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٢:٣٤٢٣:٠٥:٢٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤١٠٦:١١:١٣١١:٤٧:١٤١٧:٢٢:٤٥١٧:٤١:١٦٢٣:٠٥:٠٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٢:٠٨١١:٤٧:٠٣١٧:٢١:٢٧١٧:٤٠:٠٠٢٣:٠٤:٥٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٣:٠٣١١:٤٦:٥٢١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٨:٤٤٢٣:٠٤:٤٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٣:٥٩١١:٤٦:٤١١٧:١٨:٥٣١٧:٣٧:٣٠٢٣:٠٤:٣٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٤:٥٥١١:٤٦:٣٢١٧:١٧:٣٨١٧:٣٦:١٦٢٣:٠٤:١٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نور شهر نور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نور شهر نور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نور

نور یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش مرکزی شهرستان نور است. شهری گردشگری که محبوبیت فراوانی میان مسافران داخلی و خارجی دارد

شهر نور در ویکیپدیا

شهر نور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نور بر روی نقشه

شهر نور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نور
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نور + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نور + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نور رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نور
زمان پخش اذان زنده به افق نور
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نور
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نور دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو