جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نوردوز

جلفا | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز نوردوز


اذان صبح: ٠٤:١١:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٣٤
اذان مغرب: ٢١:٠٤:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٤٣

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوردوز (شهرستان جلفا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر نوردوز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر نوردوز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوردوز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل انگلیسی
قمار، مشروب و زن بد، خنده را از لبان مرد دور می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوردوز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوردوز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوردوز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نوردوز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوردوز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوردوز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٣٩٠٦:٥٠:١٨١٣:٢٥:٢٥٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٤١٠٠:٣٨:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٨:٥١١٣:٢٥:١١٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٨:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٧:٢٥١٣:٢٤:٥٦٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٣٧:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٣٠٦:٤٥:٥٩١٣:٢٤:٤٣٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٣٧:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٣٨٠٦:٤٤:٣٤١٣:٢٤:٢٩٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٣٦:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٤٣:١٠١٣:٢٤:١٦٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٦:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٤١:٤٧١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٦:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٤٠:٢٤١٣:٢٣:٥١٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٩:٠٢١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٥:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٧:٤٢١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣٥:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣٦:٢٢١٣:٢٣:١٧٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٣٤:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣٥:٠٣١٣:٢٣:٠٧٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣٤:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢٢:٥٧٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٥١٠٠:٣٤:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٣٠٦:٣٢:٢٨١٣:٢٢:٤٧٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٣:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٣١:١٢١٣:٢٢:٣٨٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٣:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٩:٥٧١٣:٢٢:٣٠٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٣٢:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٨:٤٣١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٣٢:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢٧:٣٠١٣:٢٢:١٤٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٣٢:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٢٦:١٩١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٣١:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢٥:٠٨١٣:٢٢:٠١٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٣١:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢٣:٥٩١٣:٢١:٥٦٢٠:٢٠:٢٨٢٠:٤١:٠٠٠٠:٣١:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:١٥٠٦:٢٢:٥٢١٣:٢١:٥٠٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٣١:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٢١:٤٥١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤٣:٠١٠٠:٣٠:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٠٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢١:٤٢٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٤:٠٢٠٠:٣٠:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٩:٣٦١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٣٠:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٨:٣٤١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٦:٠٢٠٠:٢٩:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٧:٣٣١٣:٢١:٣٤٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٢٩:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:١٥٠٦:١٦:٣٣١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٨:٠١٠٠:٢٩:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٤٩٠٦:١٥:٣٥١٣:٢١:٣١٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٩:٠١٠٠:٢٩:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر نوردوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر نوردوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر نوردوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوردوز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر نوردوز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوردوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوردوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر نوردوز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر نوردوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر نوردوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر نوردوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوردوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوردوز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نوردوز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوردوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوردوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نوردوز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٧:٥٠١٣:٢١:٤٧٢٠:٣٦:١٢٢٠:٥٧:٤٦٠٠:٢٧:٢٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٦:٠٧:٠٨١٣:٢١:٥٢٢٠:٣٧:٠٣٢٠:٥٨:٤٠٠٠:٢٧:٢٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٦:٠٦:٢٨١٣:٢١:٥٧٢٠:٣٧:٥٣٢٠:٥٩:٣٣٠٠:٢٧:١٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٢٠٦:٠٥:٥٠١٣:٢٢:٠٣٢٠:٣٨:٤٢٢١:٠٠:٢٥٠٠:٢٧:٠٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٠٠٦:٠٥:١٣١٣:٢٢:٠٩٢٠:٣٩:٣٠٢١:٠١:١٦٠٠:٢٧:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٦:٠٤:٣٨١٣:٢٢:١٥٢٠:٤٠:١٧٢١:٠٢:٠٧٠٠:٢٦:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٢٠٦:٠٤:٠٥١٣:٢٢:٢٢٢٠:٤١:٠٤٢١:٠٢:٥٦٠٠:٢٦:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٧٠٦:٠٣:٣٤١٣:٢٢:٣٠٢٠:٤١:٤٩٢١:٠٣:٤٥٠٠:٢٦:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٣٠٦:٠٣:٠٤١٣:٢٢:٣٨٢٠:٤٢:٣٤٢١:٠٤:٣٢٠٠:٢٦:٤٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٦:٠٢:٣٦١٣:٢٢:٤٦٢٠:٤٣:١٧٢١:٠٥:١٩٠٠:٢٦:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٤٠٦:٠٢:١٠١٣:٢٢:٥٥٢٠:٤٤:٠٠٢١:٠٦:٠٤٠٠:٢٦:٣٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٦:٠١:٤٦١٣:٢٣:٠٤٢٠:٤٤:٤١٢١:٠٦:٤٨٠٠:٢٦:٣٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٥٠٦:٠١:٢٤١٣:٢٣:١٤٢٠:٤٥:٢٢٢١:٠٧:٣١٠٠:٢٦:٣٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٦:٠١:٠٤١٣:٢٣:٢٣٢٠:٤٦:٠١٢١:٠٨:١٢٠٠:٢٦:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٦٠٦:٠٠:٤٥١٣:٢٣:٣٤٢٠:٤٦:٣٩٢١:٠٨:٥٣٠٠:٢٦:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤١٠٦:٠٠:٢٩١٣:٢٣:٤٤٢٠:٤٧:١٦٢١:٠٩:٣٢٠٠:٢٦:٤٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٨٠٦:٠٠:١٤١٣:٢٣:٥٥٢٠:٤٧:٥١٢١:١٠:٠٩٠٠:٢٦:٤٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٨٠٦:٠٠:٠١١٣:٢٤:٠٦٢٠:٤٨:٢٥٢١:١٠:٤٥٠٠:٢٦:٤٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٥٩:٥٠١٣:٢٤:١٧٢٠:٤٨:٥٨٢١:١١:٢٠٠٠:٢٦:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٥٩:٤٠١٣:٢٤:٢٩٢٠:٤٩:٣٠٢١:١١:٥٣٠٠:٢٦:٥٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٥٩:٣٣١٣:٢٤:٤١٢٠:٥٠:٠٠٢١:١٢:٢٥٠٠:٢٧:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٥٩:٢٨١٣:٢٤:٥٣٢٠:٥٠:٢٩٢١:١٢:٥٥٠٠:٢٧:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٥٩:٢٤١٣:٢٥:٠٦٢٠:٥٠:٥٦٢١:١٣:٢٤٠٠:٢٧:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٥٩:٢٢١٣:٢٥:١٨٢٠:٥١:٢٢٢١:١٣:٥١٠٠:٢٧:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٥٩:٢٢١٣:٢٥:٣١٢٠:٥١:٤٦٢١:١٤:١٦٠٠:٢٧:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٥٩:٢٤١٣:٢٥:٤٤٢٠:٥٢:٠٩٢١:١٤:٣٩٠٠:٢٧:٤٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٥٩:٢٨١٣:٢٥:٥٧٢٠:٥٢:٣٠٢١:١٥:٠١٠٠:٢٧:٥٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٥٩:٣٤١٣:٢٦:١٠٢٠:٥٢:٤٩٢١:١٥:٢١٠٠:٢٨:٠٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٥٩:٤١١٣:٢٦:٢٣٢٠:٥٣:٠٧٢١:١٥:٣٩٠٠:٢٨:١٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٥٩:٥٠١٣:٢٦:٣٦٢٠:٥٣:٢٣٢١:١٥:٥٦٠٠:٢٨:٣١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٩٠٦:٠٠:٠١١٣:٢٦:٤٩٢٠:٥٣:٣٨٢١:١٦:١٠٠٠:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نوردوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نوردوز شهر نوردوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نوردوز شهر نوردوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوردوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوردوز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوردوز

نوردوز یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که از حوالی روستای دوزال بخش سیه‌رود شهرستان جلفا واقع شده‌است. این روستا در کنار رودخانه ارس در مرز ارمنستان واقع شده‌است و دارای یک بازارچه پایانه مرزی بزرگ و مجهز به مساحت ۸ هکتار است

شهر نوردوز در ویکیپدیا

شهر نوردوز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوردوز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوردوز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوردوز بر روی نقشه

شهر نوردوز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوردوز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوردوز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوردوز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر نوردوز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر نوردوز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوردوز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوردوز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوردوز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نوردوز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوردوز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوردوز
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نوردوز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوردوز
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوردوز
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نوردوز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوردوز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوردوز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو