جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نورآباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نورآباد


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٢
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نورآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای نورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
فقط كافی‌ست برخیزید و وارد میدان كارزار زندگی شوید تا كار، كامل شود و به پایان برسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نورآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نورآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نورآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نورآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نورآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نورآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٢:٠٠١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٠٢٠٠:١٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٣:٣١١٣:٠١:٥١١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٢:٣١١٣:٠١:٤١١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٨:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢١:٣١١٣:٠١:٣٣١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠١:٢٤١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٥٨٠٠:١٧:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٩:٣٥١٣:٠١:١٧١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٧:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٨:٣٩١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٧:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٧:٤٣١٣:٠١:٠٣١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:١١٠٠:١٦:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٥٥٠٠:١٦:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٠:٥١١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٦:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٦:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٤:١٢١٣:٠٠:٤١١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٥:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٥:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٨٠٦:١١:٤٦١٣:٠٠:٣١١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٥:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٥٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٥:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٠:١٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٥:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٠:٢٦١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٤:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:١٧٠٠:١٤:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٠١٠٠:١٤:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٤:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٤:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٦:١١١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:١١٠٠:١٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٤:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٤:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:١٨٠٠:١٤:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٤١٠٠:١٤:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نورآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نورآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نورآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای نورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نورآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٦:١٤:٠٤١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٤:٢٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٤:٤١١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٤:٣٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٥:١٩١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٤:٤٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٥:٥٧١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٢٤:٥٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٦:٣٥١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٥:٠٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٧:١٣١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٥:٠٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٧:٥٢١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٥:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٨:٣٠١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٥:٢٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٩:٠٩١٣:١٠:٣٠٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢٥:٢٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٩:٤٨١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٥:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٠:٢٣١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٥:٣٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢١:٠٦١٣:١٠:١٩١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٤٤٠٠:٢٥:٤١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢١:٤٥١٣:١٠:١٤١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٥:٤٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٠:٠٨١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٥:٤٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٠:٠٢١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٥:٤٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٥:٥٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٥:٥١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٥:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٩:٣١١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:١٦٠٠:٢٥:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:١٦٠٠:٢٥:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٩:١٢١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٥:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٩:٠١١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:١٤٠٠:٢٥:٤٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٥:٤١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٢٥:٣٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢٥:٣٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٨:١٤١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٥:٢٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٨:٠١١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٢٥:٢١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٤٣٠٠:٢٥:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٥:٠٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٧:١٩١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٢٦٠٠:٢٥:٠٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:١٦٠٠:٢٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نورآباد روستای نورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نورآباد روستای نورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نورآباد

روستای نورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نورآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نورآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای نورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نورآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نورآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نورآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ نورآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نورآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نورآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نورآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نورآباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ نورآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو