جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نورآباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نورآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٢٧
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٧

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نورآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای نورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

بن جانسون
زبان، بیش از هر چیز دیگری انسان را نشان می دهد؛ حرف بزن تا تو را ببینم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نورآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نورآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نورآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نورآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نورآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نورآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٦:٥٦١٣:٠٤:٢١١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٥٦٠٠:٢٢:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٥:٤٦١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٣٩٠٠:٢٢:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٢١٠٠:٢١:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٣:٢٩١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٠٤٠٠:٢١:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢١:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣١:١٤١٣:٠٣:١٢١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٣٠٠٠:٢٠:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٠:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٩:٠٢١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢٠:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٤٠٠٠:١٩:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٩:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٢:١٣١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٠٧٠٠:١٩:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٥٠٠٠:١٨:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠١:٥٢١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٣٤٠٠:١٨:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠١:٤٣١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:١٨٠٠:١٨:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢١:٤٥١٣:٠١:٣٤١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٧:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠١:٢٥١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٧:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٩:٤٨١٣:٠١:١٧١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٧:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤١٠٦:١٨:٥١١٣:٠١:١٠١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٧:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:٠٣١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٦:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٧:٠١١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٦:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٠:٥١١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٦:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٥:١٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٦:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٠:٤١١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٦:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٥:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٥:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١١:٥٦١٣:٠٠:٣١١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٥:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٩٠٦:١١:١٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٥:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٠:٢٦١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نورآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نورآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نورآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای نورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نورآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٤:٠٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٤١٠٠:١٤:٠٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٤:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٠٢٠٠:١٣:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٣:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠١:٣٩١٣:٠١:١١٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٣:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠١:١٦١٣:٠١:١٨٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٣:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٣٨٠٠:١٤:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٤:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٠:١٦١٣:٠١:٤١٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٥١٠٠:١٤:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٤:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥٩:٤٣١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٠٢٠٠:١٤:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٤:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٩:١٦١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٤:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٤٢٠٠:١٤:٢٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:١٤٠٠:١٤:٣٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٤:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٤:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٤٣٠٠:١٤:٥٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:١١٠٠:١٥:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٥:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٠٣٠٠:١٥:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٢٧٠٠:١٥:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٤:١٣٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٥:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٤:٢٦٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:١٢٠٠:١٥:٤٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٦:٠٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٤:٥٢٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٥٢٠٠:١٦:١٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٥:٠٥٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:١١٠٠:١٦:٢٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٥:١٨٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٦:٣٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٩:١١١٣:٠٥:٣١٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٤٣٠٠:١٦:٤٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نورآباد روستای نورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نورآباد روستای نورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نورآباد

روستای نورآباد بر روی نقشه

روستای نورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نورآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نورآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای نورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نورآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق نورآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نورآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا نورآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نورآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نورآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نورآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نورآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نورآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو