جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نوده

کلیجان رستاق سفلی | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نوده


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٣١
اذان ظهر: ١١:٤١:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٣١
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٢٦

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نوده (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای نوده)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای نوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
شما در زندگی، فرصت‌های زیادی دارید تا شرایط دشوار را به شرایطی بسیار خوب تبدیل كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نوده

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نوده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نوده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٥:٢٢١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٠٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥٥:١٣١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٥٢٠٠:٠٨:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٥:٠٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٠٧:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٤:٥٦١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٧:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٧:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٤:٤١١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٦:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٠٦:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٦:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٦:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٤:١٧١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٥:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥٤:١٣١٩:٥٠:١٦٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٥:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٤:٠٩١٩:٥١:٠٨٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٥:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٦:٤٣١٢:٥٤:٠٥١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٥٨٠٠:٠٥:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:١١٠٥:٥٥:٤٦١٢:٥٤:٠٣١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٥٣٠٠:٠٤:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥٤:٥٠١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:٤٧٠٠:٠٤:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٣:٥٦١٢:٥٣:٥٩١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:٤١٠٠:٠٤:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:١٩٠٥:٥٣:٠٣١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠٤:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٠٤٠٥:٥٢:١١١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٦:١٣٢٠:١٦:٢٨٠٠:٠٤:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٥١٠٥:٥١:٢١١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٧:٢١٠٠:٠٣:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٣٩٠٥:٥٠:٣٢١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٨:١٤٠٠:٠٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٤٩:٤٥١٢:٥٣:٥٩١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٩:٠٦٠٠:٠٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤٨:٥٩١٢:٥٤:٠١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٥٨٠٠:٠٣:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٤٨:١٥١٢:٥٤:٠٣٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٠٣:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٤٧:٣٢١٢:٥٤:٠٦٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢١:٤١٠٠:٠٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٤٦:٥١١٢:٥٤:١٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٢:٣١٠٠:٠٢:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٤٦:١٢١٢:٥٤:١٤٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٣:٢١٠٠:٠٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٤٥:٣٤١٢:٥٤:١٩٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٤:١١٠٠:٠٢:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٤٤:٥٨١٢:٥٤:٢٤٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٠٢:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠١:٠٩٠٥:٤٤:٢٣١٢:٥٤:٢٩٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٠٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوده

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای نوده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای نوده

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای نوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نوده

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١١:٣٨١١:٤١:٥٨١٧:١١:٤٨١٧:٣٠:٢٨٢٢:٥٩:٤٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٢:٣٥١١:٤١:٥٠١٧:١٠:٣٥١٧:٢٩:١٧٢٢:٥٩:٣٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٣:٣٢١١:٤١:٤٢١٧:٠٩:٢٤١٧:٢٨:٠٧٢٢:٥٩:٢٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٤:٢٩١١:٤١:٣٦١٧:٠٨:١٣١٧:٢٦:٥٩٢٢:٥٩:١٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٥:٢٧١١:٤١:٣٠١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٥:٥١٢٢:٥٩:٠٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٦:٢٥١١:٤١:٢٤١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٤٥٢٢:٥٨:٥٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٧:٢٤١١:٤١:٢٠١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٣:٤٠٢٢:٥٨:٤٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٨:٢٣١١:٤١:١٦١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٢:٣٦٢٢:٥٨:٤٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٩:٢٢١١:٤١:١٣١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٣٣٢٢:٥٨:٣٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٠:٢١١١:٤١:١١١٧:٠١:٣٤١٧:٢٠:٣٢٢٢:٥٨:٣١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢١:٢١١١:٤١:١٠١٧:٠٠:٣٢١٧:١٩:٣٣٢٢:٥٨:٢٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٢:٢١١١:٤١:٠٩١٦:٥٩:٣١١٧:١٨:٣٤٢٢:٥٨:٢٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٣:٢١١١:٤١:٠٩١٦:٥٨:٣١١٧:١٧:٣٧٢٢:٥٨:١٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٤:٢١١١:٤١:١٠١٦:٥٧:٣٣١٧:١٦:٤١٢٢:٥٨:١٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٥:٢٢١١:٤١:١٢١٦:٥٦:٣٧١٧:١٥:٤٧٢٢:٥٨:١٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٦:٢٢١١:٤١:١٥١٦:٥٥:٤٢١٧:١٤:٥٥٢٢:٥٨:١٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٧:٢٣١١:٤١:١٨١٦:٥٤:٤٨١٧:١٤:٠٤٢٢:٥٨:١٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٨:٢٤١١:٤١:٢٢١٦:٥٣:٥٦١٧:١٣:١٤٢٢:٥٨:١٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٩:٢٥١١:٤١:٢٧١٦:٥٣:٠٥١٧:١٢:٢٦٢٢:٥٨:١٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:٢٧١١:٤١:٣٣١٦:٥٢:١٦١٧:١١:٤٠٢٢:٥٨:١٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:٢٨١١:٤١:٤٠١٦:٥١:٢٩١٧:١٠:٥٥٢٢:٥٨:١٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٢:٢٩١١:٤١:٤٨١٦:٥٠:٤٣١٧:١٠:١٢٢٢:٥٨:٢٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٣:٣١١١:٤١:٥٦١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٩:٣١٢٢:٥٨:٢٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٤:٣٢١١:٤٢:٠٦١٦:٤٩:١٧١٧:٠٨:٥١٢٢:٥٨:٣٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٥:٣٣١١:٤٢:١٦١٦:٤٨:٣٧١٧:٠٨:١٣٢٢:٥٨:٣٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٦:٣٥١١:٤٢:٢٧١٦:٤٧:٥٨١٧:٠٧:٣٧٢٢:٥٨:٤٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٧:٣٦١١:٤٢:٣٩١٦:٤٧:٢١١٧:٠٧:٠٣٢٢:٥٨:٥٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٨:٣٧١١:٤٢:٥٢١٦:٤٦:٤٦١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٩:٠١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٦٠٦:٣٩:٣٨١١:٤٣:٠٥١٦:٤٦:١٣١٧:٠٥:٥٩٢٢:٥٩:١١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤٠:٣٨١١:٤٣:٢٠١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٥:٣١٢٢:٥٩:٢١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نوده روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نوده روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نوده

روستای نوده بر روی نقشه

روستای نوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نوده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نوده
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نوده رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوده
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوده
افق شرعی امروز فردا نوده دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نوده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوده دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نوده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو