جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نوده

نوکند کلا | قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نوده


اذان صبح: ٠٥:١٦:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٢
اذان ظهر: ١٢:١٢:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٣٦

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نوده (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای نوده)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
همواره اندیشه های تازه وجود دارند كه باید كشف شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نوده

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نوده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نوده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٠:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١١:٤٩١٢:٥٦:٢٤١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٠٩:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٠:٣٧١٢:٥٦:١٤١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠٩:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٩:٢٦١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٩:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٨:١٦١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠٨:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٥:٤٠١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٨:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٥:٣٣١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٠٧:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٥:٢٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٧:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٨:١٥٠٠:٠٧:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٥:١٥١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:١٠٠٠:٠٦:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٥:١٠١٩:٥٠:١٦٢٠:١٠:٠٥٠٠:٠٦:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥٥:٠٥١٩:٥١:٠٧٢٠:١١:٠٠٠٠:٠٦:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٥:٠١١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٥٤٠٠:٠٦:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٤٩٠٠:٠٥:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:٤٣٠٠:٠٥:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:٣٧٠٠:٠٥:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٤:٤٩١٢:٥٤:٥١١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٣١٠٠:٠٥:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:١٤٠٥:٥٣:٥٦١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٦:١٣٢٠:١٦:٢٥٠٠:٠٥:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٣:٠٥١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٧:١٨٠٠:٠٤:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٤٦٠٥:٥٢:١٥١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٨:١١٠٠:٠٤:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٣٤٠٥:٥١:٢٦١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٩:٠٤٠٠:٠٤:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٢٤٠٥:٥٠:٣٩١٢:٥٤:٥١١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:٥٧٠٠:٠٤:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٩:٥٣١٢:٥٤:٥٣٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٠٤:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٩:٠٩١٢:٥٤:٥٦٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢١:٤٠٠٠:٠٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٨:٢٦١٢:٥٤:٥٨٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٢:٣١٠٠:٠٣:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٤٧:٤٥١٢:٥٥:٠٢٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٠٣:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٤٧:٠٦١٢:٥٥:٠٦٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٤:١٢٠٠:٠٣:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٤٦:٢٨١٢:٥٥:١١٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٥:٠١٠٠:٠٣:٣٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٤٥:٥٢١٢:٥٥:١٦٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٠٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوده

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نوده

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نوده

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٤:١٦١٢:١١:٠٥١٧:١٨:١٦١٧:٣٧:٥١٢٣:٢٧:١٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٦:٠٥٠٧:٠٣:٣٦١٢:١١:١٧١٧:١٩:٢٠١٧:٣٨:٥٢٢٣:٢٧:٢٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٢:٥٥١٢:١١:٢٨١٧:٢٠:٢٤١٧:٣٩:٥٤٢٣:٢٧:٤١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٢:١٢١٢:١١:٣٩١٧:٢١:٢٩١٧:٤٠:٥٦٢٣:٢٧:٥٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠١:٢٨١٢:١١:٤٩١٧:٢٢:٣٣١٧:٤١:٥٨٢٣:٢٨:٠٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠٠:٤٢١٢:١١:٥٧١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٢:٥٩٢٣:٢٨:٢١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٩:٥٤١٢:١٢:٠٦١٧:٢٤:٤٢١٧:٤٤:٠١٢٣:٢٨:٣٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٢:٢٥٠٦:٥٩:٠٤١٢:١٢:١٣١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٥:٠٣٢٣:٢٨:٤٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٨:١٣١٢:١٢:١٩١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٦:٠٥٢٣:٢٨:٥٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٧:٢١١٢:١٢:٢٥١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٧:٠٦٢٣:٢٩:٠٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٦:٢٧١٢:١٢:٢٩١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٨:٠٧٢٣:٢٩:١١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٥:٣١١٢:١٢:٣٣١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٩:٠٩٢٣:٢٩:١٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٤:٣٤١٢:١٢:٣٦١٧:٣١:٠٥١٧:٥٠:١٠٢٣:٢٩:٢٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٣:٣٦١٢:١٢:٣٩١٧:٣٢:٠٨١٧:٥١:١١٢٣:٢٩:٣٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٢:٣٦١٢:١٢:٤٠١٧:٣٣:١١١٧:٥٢:١١٢٣:٢٩:٣٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥١:٣٥١٢:١٢:٤١١٧:٣٤:١٤١٧:٥٣:١٢٢٣:٢٩:٣٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٠:٣٣١٢:١٢:٤١١٧:٣٥:١٧١٧:٥٤:١٢٢٣:٢٩:٤٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٤٩:٣٠١٢:١٢:٤٠١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:١٢٢٣:٢٩:٤٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٨:٢٥١٢:١٢:٣٩١٧:٣٧:٢١١٧:٥٦:١٢٢٣:٢٩:٤٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٧:١٩١٢:١٢:٣٦١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٧:١٢٢٣:٢٩:٤٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٦:١٢١٢:١٢:٣٣١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٨:١١٢٣:٢٩:٤٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٥:٠٣١٢:١٢:٣٠١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٩:١١٢٣:٢٩:٤٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٣:٥٤١٢:١٢:٢٦١٧:٤١:٢٧١٨:٠٠:١٠٢٣:٢٩:٤٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٢:٤٤١٢:١٢:٢١١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:٠٩٢٣:٢٩:٣٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٦:٥١٠٦:٤١:٣٢١٢:١٢:١٥١٧:٤٣:٢٨١٨:٠٢:٠٧٢٣:٢٩:٣٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٠:٢٠١٢:١٢:٠٩١٧:٤٤:٢٨١٨:٠٣:٠٥٢٣:٢٩:٣١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٩:٠٦١٢:١٢:٠٢١٧:٤٥:٢٨١٨:٠٤:٠٤٢٣:٢٩:٢٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٧:٥٢١٢:١١:٥٤١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٥:٠١٢٣:٢٩:٢٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٦:٣٧١٢:١١:٤٦١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٥:٥٩٢٣:٢٩:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نوده

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤١:٣٢١٢:١٢:١٥١٧:٤٣:٢٨١٨:٠٢:٠٧٢٣:٢٩:٣٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٠:٢٠١٢:١٢:٠٩١٧:٤٤:٢٨١٨:٠٣:٠٥٢٣:٢٩:٣١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٩:٠٦١٢:١٢:٠٢١٧:٤٥:٢٨١٨:٠٤:٠٤٢٣:٢٩:٢٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٧:٥٢١٢:١١:٥٤١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٥:٠١٢٣:٢٩:٢٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٦:٣٧١٢:١١:٤٦١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٥:٥٩٢٣:٢٩:١٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٥:٢١١٢:١١:٣٧١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٦:٥٦٢٣:٢٩:٠٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٤:٠٤١٢:١١:٢٨١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٧:٥٣٢٣:٢٨:٥٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٢:٤٦١٢:١١:١٨١٧:٥٠:٢٢١٨:٠٨:٥٠٢٣:٢٨:٤٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣١:٢٧١٢:١١:٠٧١٧:٥١:٢٠١٨:٠٩:٤٦٢٣:٢٨:٤٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٠:٠٨١٢:١٠:٥٦١٧:٥٢:١٧١٨:١٠:٤٣٢٣:٢٨:٢٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٨:٤٨١٢:١٠:٤٥١٧:٥٣:١٤١٨:١١:٣٨٢٣:٢٨:١٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٧:٢٧١٢:١٠:٣٣١٧:٥٤:١١١٨:١٢:٣٤٢٣:٢٨:٠٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٦:٠٥١٢:١٠:٢٠١٧:٥٥:٠٨١٨:١٣:٣٠٢٣:٢٧:٥٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٤:٤٣١٢:١٠:٠٧١٧:٥٦:٠٤١٨:١٤:٢٥٢٣:٢٧:٤١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٣:٢١١٢:٠٩:٥٣١٧:٥٦:٥٩١٨:١٥:٢٠٢٣:٢٧:٢٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢١:٥٧١٢:٠٩:٣٩١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:١٤٢٣:٢٧:١٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٠:٣٤١٢:٠٩:٢٥١٧:٥٨:٥٠١٨:١٧:٠٩٢٣:٢٦:٥٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٩:٠٩١٢:٠٩:١٠١٧:٥٩:٤٥١٨:١٨:٠٣٢٣:٢٦:٤٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٧:٤٥١٢:٠٨:٥٥١٨:٠٠:٤٠١٨:١٨:٥٧٢٣:٢٦:٢٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٦:١٩١٢:٠٨:٤٠١٨:٠١:٣٤١٨:١٩:٥١٢٣:٢٦:١١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٤:٥٤١٢:٠٨:٢٤١٨:٠٢:٢٨١٨:٢٠:٤٥٢٣:٢٥:٥٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٣:٢٨١٢:٠٨:٠٨١٨:٠٣:٢٢١٨:٢١:٣٨٢٣:٢٥:٣٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٢:٠١١٢:٠٧:٥١١٨:٠٤:١٦١٨:٢٢:٣٢٢٣:٢٥:١٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:٣٥١٢:٠٧:٣٥١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٣:٢٥٢٣:٢٥:٠٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٩:٠٨١٢:٠٧:١٨١٨:٠٦:٠٣١٨:٢٤:١٨٢٣:٢٤:٤١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٧:٤١١٢:٠٧:٠١١٨:٠٦:٥٦١٨:٢٥:١٢٢٣:٢٤:٢٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٦:١٣١٢:٠٦:٤٤١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٦:٠٥٢٣:٢٤:٠٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٤:٤٦١٢:٠٦:٢٦١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٦:٥٨٢٣:٢٣:٤٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٣:١٨١٢:٠٦:٠٩١٨:٠٩:٣٤١٨:٢٧:٥١٢٣:٢٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نوده روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نوده روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نوده

روستای نوده بر روی نقشه

روستای نوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نوده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نوده
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نوده رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ نوده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا نوده دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو