جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نوده

مزرعه نو | آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز نوده


اذان صبح: ٠٥:١٦:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٠
اذان ظهر: ١١:٥٣:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٥١
نیمه شب: ٢٣:١١:٢٧

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نوده (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای نوده)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای نوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
تاریخ، از آنِ كسانی‌ست كه رؤیاهای بزرگ در سر دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نوده

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نوده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نوده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٧:١٧١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢١:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٧:٠٨١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٠٣٠٠:٢١:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٦:٥٩١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢١:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٦:٥١١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٤٠٠:٢١:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٠:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٩:٢١١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٠:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٨:١٩١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٠:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٧:١٩١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٠:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٦:١٨١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٩:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٦:١٣١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٩:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٩:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٩:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٦:٠١١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:١٨٠٠:١٨:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١١:٤٢١٣:٠٥:٥٨٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٨:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٤٨٠٠:١٨:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٨:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٧:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٧:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٠٤٠٠:١٧:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٥٣٠٠:١٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٧:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٢٩٠٠:١٧:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٧:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٩:٠٣٠٠:١٧:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٦:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٦:١٤٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٦:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٦:١٩٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٢١٠٠:١٦:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٢:١٩٠٦:٠١:١٣١٣:٠٦:٢٤٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوده

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای نوده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای نوده

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای نوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نوده

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢١:١٤١١:٥٣:٥٣١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٤:١٥٢٣:١٢:٤٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٢:٠٦١١:٥٣:٤٥١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٣:٠٩٢٣:١٢:٣٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٢:٥٩١١:٥٣:٣٧١٧:٢٣:٤٩١٧:٤٢:٠٤٢٣:١٢:٢٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٣:٥٢١١:٥٣:٣١١٧:٢٢:٤٣١٧:٤١:٠٠٢٣:١٢:١٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٤:٤٥١١:٥٣:٢٥١٧:٢١:٣٨١٧:٣٩:٥٧٢٣:١٢:٠٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٥:٣٨١١:٥٣:٢٠١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٨:٥٥٢٣:١١:٥٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٦:٣٢١١:٥٣:١٥١٧:١٩:٣١١٧:٣٧:٥٤٢٣:١١:٤٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٧:٢٦١١:٥٣:١١١٧:١٨:٣٠١٧:٣٦:٥٥٢٣:١١:٤٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٨:٢١١١:٥٣:٠٨١٧:١٧:٣٠١٧:٣٥:٥٧٢٣:١١:٣٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٩:١٦١١:٥٣:٠٦١٧:١٦:٣١١٧:٣٥:٠٠٢٣:١١:٢٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٠:١١١١:٥٣:٠٥١٧:١٥:٣٣١٧:٣٤:٠٥٢٣:١١:٢٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣١:٠٦١١:٥٣:٠٤١٧:١٤:٣٧١٧:٣٣:١٠٢٣:١١:٢٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٢:٠٢١١:٥٣:٠٤١٧:١٣:٤٢١٧:٣٢:١٨٢٣:١١:١٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٢:٥٨١١:٥٣:٠٥١٧:١٢:٤٨١٧:٣١:٢٦٢٣:١١:١٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٣:٥٤١١:٥٣:٠٧١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٣٦٢٣:١١:١٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٤:٥١١١:٥٣:١٠١٧:١١:٠٥١٧:٢٩:٤٨٢٣:١١:١٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣٥:٤٧١١:٥٣:١٣١٧:١٠:١٦١٧:٢٩:٠١٢٣:١١:١١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٦:٤٤١١:٥٣:١٧١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٨:١٥٢٣:١١:١٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٧:٤١١١:٥٣:٢٣١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٧:٣١٢٣:١١:١٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٨:٣٨١١:٥٣:٢٩١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٦:٤٩٢٣:١١:١٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٩:٣٥١١:٥٣:٣٥١٧:٠٧:١٤١٧:٢٦:٠٨٢٣:١١:١٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٠:٣٢١١:٥٣:٤٣١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٥:٢٩٢٣:١١:٢٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤١:٣٠١١:٥٣:٥١١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٤:٥١٢٣:١١:٢٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٢:٢٧١١:٥٤:٠١١٧:٠٥:١٤١٧:٢٤:١٥٢٣:١١:٣٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٣:٢٥١١:٥٤:١١١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٣:٤١٢٣:١١:٣٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٤:٢٢١١:٥٤:٢٢١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٣:٠٨٢٣:١١:٤٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٥:٢٠١١:٥٤:٣٤١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٢:٣٨٢٣:١١:٥٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٦:١٧١١:٥٤:٤٧١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٢:٠٨٢٣:١٢:٠٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٧:١٤١١:٥٥:٠٠١٧:٠٢:٢٨١٧:٢١:٤١٢٣:١٢:١٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٨:١٢١١:٥٥:١٥١٧:٠٢:٠٠١٧:٢١:١٦٢٣:١٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نوده روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نوده روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نوده

روستای نوده بر روی نقشه

روستای نوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نوده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نوده
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نوده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نوده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوده
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ نوده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ نوده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوده
افق شرعی امروز فردا نوده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو