جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نوده

افین | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز نوده


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٥٦
اذان ظهر: ١١:٢٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٢٤:٥٤
اذان مغرب: ١٦:٤٤:٣٣
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٠٠

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نوده (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای نوده)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً دهان شما راهی برای (بیان و فهماندن) قرآن است پس با مسواك زدن، دهان‌های خود را پاكیزه كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نوده

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نوده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نوده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٠:٢٩١٢:٢٩:٤٠١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٥١٢٣:٤٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٩:٣٠١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٣٩٢٣:٤٥:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٥٦٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٩:٢٠١٩:١٠:٥٤١٩:٢٩:٢٨٢٣:٤٤:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٩:١١١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:١٦٢٣:٤٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٦:١٠١٢:٢٩:٠٢١٩:١٢:٢٥١٩:٣١:٠٤٢٣:٤٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢٨:٥٤١٩:١٣:١١١٩:٣١:٥٣٢٣:٤٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٨:٤٦١٩:١٣:٥٧١٩:٣٢:٤١٢٣:٤٣:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٣:٠٦١٢:٢٨:٣٩١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:٢٩٢٣:٤٣:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٩٠٥:٤٢:٠٦١٢:٢٨:٣٣١٩:١٥:٢٨١٩:٣٤:١٨٢٣:٤٣:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤١:٠٨١٢:٢٨:٢٦١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:٠٦٢٣:٤٢:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٠:١١١٢:٢٨:٢١١٩:١٦:٥٩١٩:٣٥:٥٥٢٣:٤٢:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٨:١٦١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:٤٣٢٣:٤٢:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٣٨:٢٠١٢:٢٨:١١١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٢:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٣٧:٢٦١٢:٢٨:٠٧١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:١٩٢٣:٤١:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٦:٣٤١٢:٢٨:٠٤١٩:٢٠:٠١١٩:٣٩:٠٧٢٣:٤١:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٥:٤٣١٢:٢٨:٠١١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:٥٥٢٣:٤١:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣٤:٥٣١٢:٢٧:٥٩١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٤٣٢٣:٤١:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٤:٠٤١٢:٢٧:٥٧١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٣١٢٣:٤١:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٠١٠٥:٣٣:١٧١٢:٢٧:٥٦١٩:٢٣:٠١١٩:٤٢:١٨٢٣:٤٠:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٣٢:٣١١٢:٢٧:٥٥١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:٠٦٢٣:٤٠:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٥٣٠٥:٣١:٤٦١٢:٢٧:٥٥١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٣:٥٣٢٣:٤٠:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٥١٠٥:٣١:٠٣١٢:٢٧:٥٦١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٤٠٢٣:٤٠:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٠:٢١١٢:٢٧:٥٧١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٥:٢٧٢٣:٤٠:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٥١٠٥:٢٩:٤١١٢:٢٧:٥٩١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٦:١٣٢٣:٤٠:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٢٩:٠٢١٢:٢٨:٠١١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٥٩٢٣:٤٠:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٢٨:٢٤١٢:٢٨:٠٤١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:٤٤٢٣:٤٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:٠٣٠٥:٢٧:٤٨١٢:٢٨:٠٨١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٣٠٢٣:٤٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥١:١١٠٥:٢٧:١٤١٢:٢٨:١٢١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٩:١٤٢٣:٣٩:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٠:٢٠٠٥:٢٦:٤١١٢:٢٨:١٧١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:٥٩٢٣:٣٩:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٢٦:٠٩١٢:٢٨:٢٢١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٤٢٢٣:٣٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوده

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نوده

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای نوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نوده

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٤:٢٩١١:١٩:٢١١٦:٢٣:٥٩١٦:٤٣:١٤٢٢:٣٦:٣٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٥:٢٢١١:١٩:٤١١٦:٢٣:٤٧١٦:٤٣:٠٤٢٢:٣٦:٥٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٦:١٥١١:٢٠:٠٣١٦:٢٣:٣٨١٦:٤٢:٥٦٢٢:٣٧:١١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٧:٠٧١١:٢٠:٢٥١٦:٢٣:٣٠١٦:٤٢:٥٠٢٢:٣٧:٣٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٧:٥٩١١:٢٠:٤٧١٦:٢٣:٢٤١٦:٤٢:٤٦٢٢:٣٧:٤٩
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٨:٥٠١١:٢١:١٠١٦:٢٣:٢٠١٦:٤٢:٤٣٢٢:٣٨:١٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٩:٤٠١١:٢١:٣٤١٦:٢٣:١٧١٦:٤٢:٤٣٢٢:٣٨:٣٠
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٠:٣٠١١:٢١:٥٨١٦:٢٣:١٧١٦:٤٢:٤٤٢٢:٣٨:٥٢
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢١:١٨١١:٢٢:٢٣١٦:٢٣:١٩١٦:٤٢:٤٧٢٢:٣٩:١٤
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٢:٠٦١١:٢٢:٤٩١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٢:٥٢٢٢:٣٩:٣٧
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٢:٥٤١١:٢٣:١٥١٦:٢٣:٢٧١٦:٤٢:٥٨٢٢:٤٠:٠١
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٣:٤٠١١:٢٣:٤١١٦:٢٣:٣٤١٦:٤٣:٠٦٢٢:٤٠:٢٥
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٤:٢٥١١:٢٤:٠٨١٦:٢٣:٤٣١٦:٤٣:١٧٢٢:٤٠:٤٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٥:٠٩١١:٢٤:٣٥١٦:٢٣:٥٤١٦:٤٣:٢٨٢٢:٤١:١٤
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٥:٥٣١١:٢٥:٠٣١٦:٢٤:٠٦١٦:٤٣:٤٢٢٢:٤١:٤٠
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٦:٣٥١١:٢٥:٣٠١٦:٢٤:٢٠١٦:٤٣:٥٧٢٢:٤٢:٠٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٧:١٦١١:٢٥:٥٩١٦:٢٤:٣٧١٦:٤٤:١٤٢٢:٤٢:٣٣
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٧:٥٦١١:٢٦:٢٧١٦:٢٤:٥٤١٦:٤٤:٣٣٢٢:٤٣:٠٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٨:٣٥١١:٢٦:٥٦١٦:٢٥:١٤١٦:٤٤:٥٣٢٢:٤٣:٢٨
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٩:١٢١١:٢٧:٢٥١٦:٢٥:٣٦١٦:٤٥:١٥٢٢:٤٣:٥٦
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٩:٤٨١١:٢٧:٥٥١٦:٢٥:٥٩١٦:٤٥:٣٨٢٢:٤٤:٢٤
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٠:٢٣١١:٢٨:٢٤١٦:٢٦:٢٣١٦:٤٦:٠٣٢٢:٤٤:٥٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٠:٥٧١١:٢٨:٥٤١٦:٢٦:٥٠١٦:٤٦:٣٠٢٢:٤٥:٢٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣١:٢٩١١:٢٩:٢٤١٦:٢٧:١٨١٦:٤٦:٥٨٢٢:٤٥:٥٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٢:٠٠١١:٢٩:٥٤١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٧:٢٨٢٢:٤٦:٢١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٢:٢٩١١:٣٠:٢٤١٦:٢٨:١٩١٦:٤٧:٥٩٢٢:٤٦:٥١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٢:٥٧١١:٣٠:٥٤١٦:٢٨:٥٢١٦:٤٨:٣٢٢٢:٤٧:٢١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٣:٢٣١١:٣١:٢٤١٦:٢٩:٢٦١٦:٤٩:٠٦٢٢:٤٧:٥١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٣:٤٨١١:٣١:٥٣١٦:٣٠:٠٢١٦:٤٩:٤١٢٢:٤٨:٢١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٤:١١١١:٣٢:٢٣١٦:٣٠:٣٩١٦:٥٠:١٨٢٢:٤٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نوده

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٩:٠٢١١:١٧:٣٣١٦:٢٥:٤٧١٦:٤٤:٤٩٢٢:٣٥:٠٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٩:٥٧١١:١٧:٤٩١٦:٢٥:٢٤١٦:٤٤:٢٩٢٢:٣٥:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٠:٥٢١١:١٨:٠٦١٦:٢٥:٠٤١٦:٤٤:١٠٢٢:٣٥:٣٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١١:٤٦١١:١٨:٢٣١٦:٢٤:٤٥١٦:٤٣:٥٣٢٢:٣٥:٤٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٢:٤١١١:١٨:٤٢١٦:٢٤:٢٨١٦:٤٣:٣٨٢٢:٣٦:٠٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٣:٣٥١١:١٩:٠١١٦:٢٤:١٢١٦:٤٣:٢٥٢٢:٣٦:١٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٤:٢٩١١:١٩:٢١١٦:٢٣:٥٩١٦:٤٣:١٤٢٢:٣٦:٣٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٥:٢٢١١:١٩:٤١١٦:٢٣:٤٧١٦:٤٣:٠٤٢٢:٣٦:٥٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٦:١٥١١:٢٠:٠٣١٦:٢٣:٣٨١٦:٤٢:٥٦٢٢:٣٧:١١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٧:٠٧١١:٢٠:٢٥١٦:٢٣:٣٠١٦:٤٢:٥٠٢٢:٣٧:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٧:٥٩١١:٢٠:٤٧١٦:٢٣:٢٤١٦:٤٢:٤٦٢٢:٣٧:٤٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٨:٥٠١١:٢١:١٠١٦:٢٣:٢٠١٦:٤٢:٤٣٢٢:٣٨:١٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٩:٤٠١١:٢١:٣٤١٦:٢٣:١٧١٦:٤٢:٤٣٢٢:٣٨:٣٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٠:٣٠١١:٢١:٥٨١٦:٢٣:١٧١٦:٤٢:٤٤٢٢:٣٨:٥٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢١:١٨١١:٢٢:٢٣١٦:٢٣:١٩١٦:٤٢:٤٧٢٢:٣٩:١٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٢:٠٦١١:٢٢:٤٩١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٢:٥٢٢٢:٣٩:٣٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٢:٥٤١١:٢٣:١٥١٦:٢٣:٢٧١٦:٤٢:٥٨٢٢:٤٠:٠١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٣:٤٠١١:٢٣:٤١١٦:٢٣:٣٤١٦:٤٣:٠٦٢٢:٤٠:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٤:٢٥١١:٢٤:٠٨١٦:٢٣:٤٣١٦:٤٣:١٧٢٢:٤٠:٤٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٥:٠٩١١:٢٤:٣٥١٦:٢٣:٥٤١٦:٤٣:٢٨٢٢:٤١:١٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٥:٥٣١١:٢٥:٠٣١٦:٢٤:٠٦١٦:٤٣:٤٢٢٢:٤١:٤٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٦:٣٥١١:٢٥:٣٠١٦:٢٤:٢٠١٦:٤٣:٥٧٢٢:٤٢:٠٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٧:١٦١١:٢٥:٥٩١٦:٢٤:٣٧١٦:٤٤:١٤٢٢:٤٢:٣٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٧:٥٦١١:٢٦:٢٧١٦:٢٤:٥٤١٦:٤٤:٣٣٢٢:٤٣:٠٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٨:٣٥١١:٢٦:٥٦١٦:٢٥:١٤١٦:٤٤:٥٣٢٢:٤٣:٢٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٩:١٢١١:٢٧:٢٥١٦:٢٥:٣٦١٦:٤٥:١٥٢٢:٤٣:٥٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٩:٤٨١١:٢٧:٥٥١٦:٢٥:٥٩١٦:٤٥:٣٨٢٢:٤٤:٢٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٠:٢٣١١:٢٨:٢٤١٦:٢٦:٢٣١٦:٤٦:٠٣٢٢:٤٤:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٠:٥٧١١:٢٨:٥٤١٦:٢٦:٥٠١٦:٤٦:٣٠٢٢:٤٥:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣١:٢٩١١:٢٩:٢٤١٦:٢٧:١٨١٦:٤٦:٥٨٢٢:٤٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نوده روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نوده روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نوده

روستای نوده بر روی نقشه

روستای نوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نوده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نوده
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نوده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نوده
زمان پخش اذان آنلاین به افق نوده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نوده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو