جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نودشه

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز نودشه


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٠٣
اذان ظهر: ١٢:١٠:٤١
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٠١
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٢٧:٢٨

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نودشه (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر نودشه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نودشه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نودشه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان ژاك روسو
انسان از مادر، آزاد آفریده شده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نودشه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نودشه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نودشه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نودشه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نودشه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نودشه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٩:٠٩١٣:٢٢:٤٣٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٣٦:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٨:٠١١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٣٦:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٦:٥٤١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٣٦:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٣٦:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٤:٤٣١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣٥:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٣:٣٩١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٥:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٣٢:٣٧١٣:٢١:٥٥٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٠٢٠٠:٣٥:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣١:٣٥١٣:٢١:٤٩٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٥٤٠٠:٣٤:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٢٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢١:٤٤٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٣٤:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٩:٣٥١٣:٢١:٣٩٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٣٤:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٨:٣٧١٣:٢١:٣٤٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٣٤:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٧:٤٠١٣:٢١:٣٠٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٣:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢١:٢٧٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:١٣٠٠:٣٣:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٥:٥٠١٣:٢١:٢٤٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٣٣:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٤:٥٧١٣:٢١:٢٢٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٣٣:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٤:٠٥١٣:٢١:٢٠٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٣:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٣:١٤١٣:٢١:١٩٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٣٨٠٠:٣٢:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٢٢:٢٥١٣:٢١:١٨٢٠:٢٠:٣٩٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٣٢:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢١:٣٨١٣:٢١:١٨٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤١:١٩٠٠:٣٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢١:١٩٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٣٢:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٢:٥٩٠٠:٣٢:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٩:٢٤١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٣٢:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٨:٤٢١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣١:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٨:٠٢١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٣١:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٧:٢٣١٣:٢١:٣١٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣١:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٦:٤٦١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٧:٠١٠٠:٣١:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٦:١٠١٣:٢١:٤٠٢٠:٢٧:٣٣٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٣١:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٥:٣٦١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٨:١٦٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٣١:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٥:٠٤١٣:٢١:٥١٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٢١٠٠:٣١:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نودشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نودشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نودشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نودشه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نودشه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نودشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نودشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نودشه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نودشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نودشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نودشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نودشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نودشه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نودشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر نودشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نودشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نودشه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٧:٢٦١٢:٠٩:١٩١٧:٤٠:٤٤١٧:٥٩:٠٤٢٣:٢٧:٤٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٨:٢٠١٢:٠٩:١١١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٧:٥٦٢٣:٢٧:٣٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٩:١٤١٢:٠٩:٠٣١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٦:٤٩٢٣:٢٧:٢٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٠:٠٨١٢:٠٨:٥٧١٧:٣٧:١٨١٧:٥٥:٤٤٢٣:٢٧:١٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤١:٠٣١٢:٠٨:٥١١٧:٣٦:١١١٧:٥٤:٣٩٢٣:٢٧:٠٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤١:٥٨١٢:٠٨:٤٦١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٣:٣٦٢٣:٢٧:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٢:٥٣١٢:٠٨:٤١١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٢:٣٤٢٣:٢٦:٥٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٣:٤٩١٢:٠٨:٣٧١٧:٣٢:٥٩١٧:٥١:٣٤٢٣:٢٦:٤٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٤:٤٥١٢:٠٨:٣٤١٧:٣١:٥٨١٧:٥٠:٣٤٢٣:٢٦:٤٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٥:٤١١٢:٠٨:٣٢١٧:٣٠:٥٧١٧:٤٩:٣٦٢٣:٢٦:٣٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٦:٣٨١٢:٠٨:٣١١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٨:٣٩٢٣:٢٦:٣٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٧:٣٤١٢:٠٨:٣٠١٧:٢٩:٠١١٧:٤٧:٤٣٢٣:٢٦:٢٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٨:٣٢١٢:٠٨:٣٠١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٦:٤٩٢٣:٢٦:٢٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٤٩:٢٩١٢:٠٨:٣١١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٥:٥٧٢٣:٢٦:٢٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥٠:٢٧١٢:٠٨:٣٣١٧:٢٦:١٥١٧:٤٥:٠٥٢٣:٢٦:١٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥١:٢٤١٢:٠٨:٣٦١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٤:١٦٢٣:٢٦:١٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٢:٢٢١٢:٠٨:٣٩١٧:٢٤:٣٣١٧:٤٣:٢٧٢٣:٢٦:١٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٣:٢٠١٢:٠٨:٤٤١٧:٢٣:٤٣١٧:٤٢:٤٠٢٣:٢٦:١٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٤:١٩١٢:٠٨:٤٩١٧:٢٢:٥٦١٧:٤١:٥٥٢٣:٢٦:١٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٥:١٧١٢:٠٨:٥٥١٧:٢٢:١٠١٧:٤١:١١٢٣:٢٦:٢١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٦:١٦١٢:٠٩:٠١١٧:٢١:٢٥١٧:٤٠:٢٩٢٣:٢٦:٢٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٧:١٤١٢:٠٩:٠٩١٧:٢٠:٤٢١٧:٣٩:٤٩٢٣:٢٦:٢٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٨:١٣١٢:٠٩:١٨١٧:٢٠:٠١١٧:٣٩:١٠٢٣:٢٦:٣٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٩:١٢١٢:٠٩:٢٧١٧:١٩:٢١١٧:٣٨:٣٣٢٣:٢٦:٣٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٤٠٧:٠٠:١٠١٢:٠٩:٣٧١٧:١٨:٤٤١٧:٣٧:٥٨٢٣:٢٦:٤٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٧:٠١:٠٩١٢:٠٩:٤٨١٧:١٨:٠٧١٧:٣٧:٢٤٢٣:٢٦:٥١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٥٠٧:٠٢:٠٨١٢:١٠:٠٠١٧:١٧:٣٣١٧:٣٦:٥٢٢٣:٢٦:٥٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠٣:٠٦١٢:١٠:١٣١٧:١٧:٠٠١٧:٣٦:٢٢٢٣:٢٧:٠٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٤:٠٥١٢:١٠:٢٧١٧:١٦:٣٠١٧:٣٥:٥٤٢٣:٢٧:١٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٥:٠٣١٢:١٠:٤١١٧:١٦:٠١١٧:٣٥:٢٧٢٣:٢٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نودشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نودشه شهر نودشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نودشه شهر نودشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نودشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نودشه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نودشه

نودشه شهری در نقطه صفر مرزی ایران و عراق، در ۱۵۰ کیلومتری شهر کرمانشاه و از توابع شهرستان پاوه یا اورامانات است. «نودشه» در میانه کوه‌هایی بلند، دره‌هایی عمیق و تنگ واقع شده و اطرافش را جنگل‌های بلوط، ون و درختان میوه و چشمه‌های زلال فراگرفته‌است

شهر نودشه در ویکیپدیا

شهر نودشه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نودشه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نودشه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نودشه بر روی نقشه

شهر نودشه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نودشه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نودشه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نودشه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نودشه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر نودشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نودشه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نودشه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نودشه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نودشه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نودشه
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ نودشه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نودشه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نودشه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نودشه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نودشه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نودشه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نودشه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو