جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نودشه

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز نودشه

اذان صبح: ٠٤:٣٣:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:١٣
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٢٨
اذان مغرب: ٢١:٠٣:١٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:٢٦

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نودشه (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر نودشه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نودشه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نودشه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
زندگی چه باشكوه می شود، اگر تن به استدلال [ =گواه آوردن ] ندهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نودشه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نودشه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نودشه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نودشه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نودشه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نودشه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٤:١١١٣:٢٥:١٣١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:١٩٠٠:٤١:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٢:٥٣١٣:٢٤:٥٩١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:١٠٠٠:٤٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥١:٣٦١٣:٢٤:٤٤١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٠١٠٠:٤٠:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٥٠:١٩١٣:٢٤:٣١١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٥٢٠٠:٤٠:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٩:٠٣١٣:٢٤:١٧٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٤٣٠٠:٣٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:١١٠٦:٤٧:٤٨١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣٩:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٦:٣٤١٣:٢٣:٥٢٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٣٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٥:٢٠١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:١٧٠٠:٣٨:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٤:٠٨١٣:٢٣:٢٧٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٣٨:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٢:٥٦١٣:٢٣:١٦٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٧:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٤١٠٦:٤١:٤٥١٣:٢٣:٠٥٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٣٧:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١٣٠٦:٤٠:٣٤١٣:٢٢:٥٥٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٣٧:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٩:٢٥١٣:٢٢:٤٥٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٦:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٨:١٧١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٣٦:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٦:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٦:٠٣١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣٦:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٢:١٠٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٥:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٣٥:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٢:٥١١٣:٢١:٥٦٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٣٥:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٣١:٤٩١٣:٢١:٤٩٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٤:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣١٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢١:٤٤٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٤:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢١:٣٨٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٤:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٨:٥٠١٣:٢١:٣٤٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:١٦٠٠:٣٤:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢١:٣٠٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٣٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٦:٥٧١٣:٢١:٢٧٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٣:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٦:٠٢١٣:٢١:٢٤٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٣:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٥:٠٩١٣:٢١:٢٢٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٣٣:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢٤:١٧١٣:٢١:٢٠٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٣:٢٦١٣:٢١:١٩٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نودشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نودشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نودشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نودشه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نودشه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نودشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نودشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نودشه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر نودشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نودشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نودشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نودشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نودشه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نودشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر نودشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نودشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نودشه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نودشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نودشه شهر نودشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نودشه شهر نودشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نودشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نودشه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نودشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نودشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نودشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نودشه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٦:١٠:٥٥١٣:٢٦:٥٠٢٠:٤٢:٤٥٢١:٠٣:٤٦٠٠:٣٤:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:١١:٠٩١٣:٢٧:٠٣٢٠:٤٢:٥٦٢١:٠٣:٥٧٠٠:٣٤:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:١١:٢٥١٣:٢٧:١٦٢٠:٤٣:٠٦٢١:٠٤:٠٦٠٠:٣٤:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:١١:٤٢١٣:٢٧:٢٩٢٠:٤٣:١٤٢١:٠٤:١٤٠٠:٣٤:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:١٢:٠٠١٣:٢٧:٤٢٢٠:٤٣:٢٠٢١:٠٤:٢٠٠٠:٣٥:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٦:١٢:١٩١٣:٢٧:٥٥٢٠:٤٣:٢٥٢١:٠٤:٢٤٠٠:٣٥:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:١٢:٤٠١٣:٢٨:٠٧٢٠:٤٣:٢٨٢١:٠٤:٢٧٠٠:٣٥:٤٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:١٣:٠٢١٣:٢٨:٢٠٢٠:٤٣:٣٠٢١:٠٤:٢٧٠٠:٣٥:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٨:٣٢٢٠:٤٣:٣٠٢١:٠٤:٢٦٠٠:٣٦:١٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:١٣:٥٠١٣:٢٨:٤٣٢٠:٤٣:٢٨٢١:٠٤:٢٣٠٠:٣٦:٣١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:١٤:١٦١٣:٢٨:٥٥٢٠:٤٣:٢٥٢١:٠٤:١٨٠٠:٣٦:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٤:٤٣١٣:٢٩:٠٦٢٠:٤٣:١٩٢١:٠٤:١٢٠٠:٣٧:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١٥:١١١٣:٢٩:١٧٢٠:٤٣:١٢٢١:٠٤:٠٣٠٠:٣٧:٢٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:١٥:٤٠١٣:٢٩:٢٨٢٠:٤٣:٠٤٢١:٠٣:٥٣٠٠:٣٧:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١٦:١٠١٣:٢٩:٣٨٢٠:٤٢:٥٤٢١:٠٣:٤١٠٠:٣٧:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:١٦:٤١١٣:٢٩:٤٨٢٠:٤٢:٤٢٢١:٠٣:٢٨٠٠:٣٨:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١٧:١٣١٣:٢٩:٥٧٢٠:٤٢:٢٨٢١:٠٣:١٢٠٠:٣٨:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٧:٤٦١٣:٣٠:٠٦٢٠:٤٢:١٢٢١:٠٢:٥٥٠٠:٣٨:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:١٨:٢٠١٣:٣٠:١٥٢٠:٤١:٥٥٢١:٠٢:٣٦٠٠:٣٨:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٨:٥٤١٣:٣٠:٢٤٢٠:٤١:٣٧٢١:٠٢:١٥٠٠:٣٩:١٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٩:٣٠١٣:٣٠:٣٢٢٠:٤١:١٦٢١:٠١:٥٢٠٠:٣٩:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٢٠:٠٦١٣:٣٠:٣٩٢٠:٤٠:٥٤٢١:٠١:٢٨٠٠:٣٩:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٢٠:٤٣١٣:٣٠:٤٦٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠١:٠٢٠٠:٤٠:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٢١:٢١١٣:٣٠:٥٣٢٠:٤٠:٠٥٢١:٠٠:٣٤٠٠:٤٠:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٢٢:٠٠١٣:٣٠:٥٩٢٠:٣٩:٣٨٢١:٠٠:٠٤٠٠:٤٠:٣١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:٢٢:٣٩١٣:٣١:٠٤٢٠:٣٩:٠٩٢٠:٥٩:٣٣٠٠:٤٠:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٢٣:١٩١٣:٣١:١٠٢٠:٣٨:٣٩٢٠:٥٩:٠٠٠٠:٤١:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٢٤:٠٠١٣:٣١:١٤٢٠:٣٨:٠٧٢٠:٥٨:٢٥٠٠:٤١:١٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٢٤:٤١١٣:٣١:١٨٢٠:٣٧:٣٣٢٠:٥٧:٤٩٠٠:٤١:٢٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٢٥:٢٢١٣:٣١:٢٢٢٠:٣٦:٥٨٢٠:٥٧:١١٠٠:٤١:٤١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٦:٠٥١٣:٣١:٢٥٢٠:٣٦:٢١٢٠:٥٦:٣٢٠٠:٤١:٥٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نودشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نودشه شهر نودشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نودشه شهر نودشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نودشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نودشه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نودشه

نودشه شهری در نقطه صفر مرزی ایران و عراق، در ۱۵۰ کیلومتری شهر کرمانشاه و از توابع شهرستان پاوه یا اورامانات است. «نودشه» در میانه کوه‌هایی بلند، دره‌هایی عمیق و تنگ واقع شده و اطرافش را جنگل‌های بلوط، ون و درختان میوه و چشمه‌های زلال فراگرفته‌است

شهر نودشه در ویکیپدیا

شهر نودشه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نودشه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نودشه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نودشه بر روی نقشه

شهر نودشه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نودشه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نودشه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نودشه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نودشه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر نودشه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نودشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نودشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نودشه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نودشه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نودشه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نودشه
جدول اوقات شرعی امروز فردا نودشه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نودشه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نودشه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نودشه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نودشه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نودشه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا نودشه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نودشه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو