جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نودشه

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز نودشه

اذان صبح: ٠٥:١٩:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:١٥
اذان مغرب: ١٧:٥١:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٤٨

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نودشه (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر نودشه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نودشه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نودشه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نودشه

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نودشه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نودشه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نودشه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نودشه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نودشه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٤:١١١٣:٢٥:١٣١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:١٩٠٠:٤١:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٢:٥٣١٣:٢٤:٥٩١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:١٠٠٠:٤٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥١:٣٦١٣:٢٤:٤٤١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٠١٠٠:٤٠:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٥٠:١٩١٣:٢٤:٣١١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٥٢٠٠:٤٠:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٩:٠٣١٣:٢٤:١٧٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٤٣٠٠:٣٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:١١٠٦:٤٧:٤٨١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣٩:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٦:٣٤١٣:٢٣:٥٢٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٣٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٥:٢٠١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:١٧٠٠:٣٨:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٤:٠٨١٣:٢٣:٢٧٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٣٨:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٢:٥٦١٣:٢٣:١٦٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٧:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٤١٠٦:٤١:٤٥١٣:٢٣:٠٥٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٣٧:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١٣٠٦:٤٠:٣٤١٣:٢٢:٥٥٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٣٧:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٩:٢٥١٣:٢٢:٤٥٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٦:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٨:١٧١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٣٦:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٦:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٦:٠٣١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣٦:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٢:١٠٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٥:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٣٥:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٢:٥١١٣:٢١:٥٦٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٣٥:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٣١:٤٩١٣:٢١:٤٩٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٤:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣١٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢١:٤٤٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٤:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢١:٣٨٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٤:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٨:٥٠١٣:٢١:٣٤٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:١٦٠٠:٣٤:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢١:٣٠٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٣٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٦:٥٧١٣:٢١:٢٧٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٣:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٦:٠٢١٣:٢١:٢٤٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٣:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٥:٠٩١٣:٢١:٢٢٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٣٣:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢٤:١٧١٣:٢١:٢٠٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٣:٢٦١٣:٢١:١٩٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نودشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نودشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نودشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نودشه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نودشه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نودشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نودشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نودشه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نودشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نودشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نودشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نودشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نودشه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نودشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر نودشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نودشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نودشه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نودشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نودشه شهر نودشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نودشه شهر نودشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نودشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نودشه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نودشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر نودشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نودشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نودشه

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٧:١٥١٢:٠٩:٢٣١٧:٤١:٠٢١٧:٥٩:٢٢٢٣:٢٧:٥١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٨:٠٨١٢:٠٩:١٤١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٨:١٣٢٣:٢٧:٤٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٩:٠٢١٢:٠٩:٠٦١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٧:٠٦٢٣:٢٧:٣٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٩:٥٦١٢:٠٩:٠٠١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٦:٠٠٢٣:٢٧:٢٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٠:٥١١٢:٠٨:٥٣١٧:٣٦:٢٨١٧:٥٤:٥٦٢٣:٢٧:١١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤١:٤٦١٢:٠٨:٤٨١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٣:٥٢٢٣:٢٧:٠٣
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٢:٤١١٢:٠٨:٤٣١٧:٣٤:١٨١٧:٥٢:٥٠٢٣:٢٦:٥٥
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٣:٣٦١٢:٠٨:٣٩١٧:٣٣:١٥١٧:٥١:٤٨٢٣:٢٦:٤٨
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٤:٣٢١٢:٠٨:٣٦١٧:٣٢:١٣١٧:٥٠:٤٩٢٣:٢٦:٤٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١١٠٦:٤٥:٢٨١٢:٠٨:٣٣١٧:٣١:١٢١٧:٤٩:٥٠٢٣:٢٦:٣٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٦:٢٤١٢:٠٨:٣١١٧:٣٠:١٣١٧:٤٨:٥٣٢٣:٢٦:٣١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٧:٢١١٢:٠٨:٣٠١٧:٢٩:١٤١٧:٤٧:٥٧٢٣:٢٦:٢٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٨:١٨١٢:٠٨:٣٠١٧:٢٨:١٨١٧:٤٧:٠٢٢٣:٢٦:٢٣
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٩:١٥١٢:٠٨:٣١١٧:٢٧:٢٢١٧:٤٦:٠٩٢٣:٢٦:٢١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٠:١٢١٢:٠٨:٣٣١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٥:١٧٢٣:٢٦:١٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥١:١٠١٢:٠٨:٣٥١٧:٢٥:٣٦١٧:٤٤:٢٧٢٣:٢٦:١٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٢:٠٨١٢:٠٨:٣٨١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٣:٣٩٢٣:٢٦:١٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٣:٠٦١٢:٠٨:٤٢١٧:٢٣:٥٥١٧:٤٢:٥١٢٣:٢٦:١٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٤:٠٥١٢:٠٨:٤٧١٧:٢٣:٠٧١٧:٤٢:٠٦٢٣:٢٦:١٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٥:٠٣١٢:٠٨:٥٣١٧:٢٢:٢١١٧:٤١:٢٢٢٣:٢٦:٢١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٦:٠٢١٢:٠٩:٠٠١٧:٢١:٣٦١٧:٤٠:٤٠٢٣:٢٦:٢٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:١١٠٦:٥٧:٠١١٢:٠٩:٠٨١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٩:٥٩٢٣:٢٦:٢٧
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٧:٥٩١٢:٠٩:١٦١٧:٢٠:١١١٧:٣٩:٢٠٢٣:٢٦:٣٢
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٨:٥٨١٢:٠٩:٢٥١٧:١٩:٣١١٧:٣٨:٤٢٢٣:٢٦:٣٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٩:٥٧١٢:٠٩:٣٦١٧:١٨:٥٣١٧:٣٨:٠٧٢٣:٢٦:٤٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٤٠٧:٠٠:٥٦١٢:٠٩:٤٧١٧:١٨:١٧١٧:٣٧:٣٣٢٣:٢٦:٥٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٤٠٧:٠١:٥٥١٢:٠٩:٥٨١٧:١٧:٤٢١٧:٣٧:٠٠٢٣:٢٦:٥٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٢:٥٤١٢:١٠:١١١٧:١٧:٠٩١٧:٣٦:٣٠٢٣:٢٧:٠٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٣:٥٢١٢:١٠:٢٥١٧:١٦:٣٨١٧:٣٦:٠١٢٣:٢٧:١٧
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٤:٥١١٢:١٠:٣٩١٧:١٦:٠٩١٧:٣٥:٣٤٢٣:٢٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نودشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نودشه شهر نودشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نودشه شهر نودشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نودشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نودشه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نودشه

نودشه شهری در نقطه صفر مرزی ایران و عراق، در ۱۵۰ کیلومتری شهر کرمانشاه و از توابع شهرستان پاوه یا اورامانات است. «نودشه» در میانه کوه‌هایی بلند، دره‌هایی عمیق و تنگ واقع شده و اطرافش را جنگل‌های بلوط، ون و درختان میوه و چشمه‌های زلال فراگرفته‌است

شهر نودشه در ویکیپدیا

شهر نودشه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نودشه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نودشه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نودشه بر روی نقشه

شهر نودشه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نودشه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نودشه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نودشه
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نودشه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر نودشه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نودشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نودشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نودشه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نودشه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نودشه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نودشه
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ نودشه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نودشه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نودشه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نودشه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا نودشه دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ نودشه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نودشه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نودشه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو