جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نوخنج

باقران | بیرجند | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز نوخنج


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٤١
غروب آفتاب: ١٨:٥٣:١١
اذان مغرب: ١٩:١٠:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٥٥:١١

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نوخنج (شهرستان بیرجند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای نوخنج)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای نوخنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوخنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

جبران خلیل جبران
اگر یكی از شما بخواهد با نام دادگری بر درخت بدی تیشه زند، در آغاز باید نگاهی به ریشه‌ی آن بیندازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نوخنج

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نوخنج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوخنج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نوخنج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوخنج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوخنج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥١:٤٣١٢:٣٠:٥٠١٩:١٠:٢٧١٩:٢٨:٤٨٢٣:٤٦:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٠:٣٩١٢:٣٠:٤٠١٩:١١:١١١٩:٢٩:٣٤٢٣:٤٦:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٥٤٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٠:٣١١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٢١٢٣:٤٦:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٠:٢٢١٩:١٢:٣٩١٩:٣١:٠٨٢٣:٤٥:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٠:١٤١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٥٥٢٣:٤٥:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٠٠٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٠:٠٦١٩:١٤:٠٨١٩:٣٢:٤٢٢٣:٤٥:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٥:٣٤١٢:٢٩:٥٩١٩:١٤:٥٢١٩:٣٣:٢٨٢٣:٤٥:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٤:٣٦١٢:٢٩:٥٢١٩:١٥:٣٦١٩:٣٤:١٥٢٣:٤٤:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢٩:٤٦١٩:١٦:٢١١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٤:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢٩:٤٠١٩:١٧:٠٥١٩:٣٥:٤٩٢٣:٤٤:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٤٩٠٥:٤١:٤٩١٢:٢٩:٣٥١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٣٦٢٣:٤٤:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٩:٣٠١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٢٣٢٣:٤٤:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٩:٢٦١٩:١٩:١٧١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٣:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:١٨٠٥:٣٩:١٢١٢:٢٩:٢٣١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٥٦٢٣:٤٣:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:١٠٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢٩:٢٠١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٤٣٢٣:٤٣:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣٧:٣٤١٢:٢٩:١٨١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤٣:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٦:٤٦١٢:٢٩:١٦١٩:٢٢:١٢١٩:٤١:١٥٢٣:٤٣:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٩:١٥١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٠٢٢٣:٤٢:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٣٥:١٦١٢:٢٩:١٥١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:٤٨٢٣:٤٢:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٤٩٠٥:٣٤:٣٢١٢:٢٩:١٥١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٣٣٢٣:٤٢:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٣:٥٠١٢:٢٩:١٥١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٣٣:١٠١٢:٢٩:١٧١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٥:٠٤٢٣:٤٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٢:٣٠١٢:٢٩:١٨١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:٤٩٢٣:٤٢:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣١:٥٢١٢:٢٩:٢١١٩:٢٧:١٢١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٢:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣١:١٦١٢:٢٩:٢٤١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:١٩٢٣:٤٢:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:١١٠٥:٣٠:٤١١٢:٢٩:٢٧١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:٠٣٢٣:٤١:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:٢٠٠٥:٣٠:٠٨١٢:٢٩:٣١١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٤٦٢٣:٤١:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٤:٣١٠٥:٢٩:٣٦١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٢٩٢٣:٤١:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٤٣٠٥:٢٩:٠٥١٢:٢٩:٤١١٩:٣٠:٣٧١٩:٥٠:١٢٢٣:٤١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوخنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوخنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوخنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوخنج

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای نوخنج

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوخنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوخنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای نوخنج

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٨:٣٤١٢:٣٨:٢٩١٨:٤٨:٥٥١٩:٠٦:٢٧٢٣:٥٧:٢٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٧:١٥١٢:٣٨:١١١٨:٤٩:٣٨١٩:٠٧:١٠٢٣:٥٧:٠١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٥:٥٧١٢:٣٧:٥٣١٨:٥٠:٢١١٩:٠٧:٥٤٢٣:٥٦:٣٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٤:٣٨١٢:٣٧:٣٥١٨:٥١:٠٤١٩:٠٨:٣٧٢٣:٥٦:١٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٣:١٩١٢:٣٧:١٧١٨:٥١:٤٦١٩:٠٩:٢١٢٣:٥٥:٥٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٢:٠١١٢:٣٦:٥٩١٨:٥٢:٢٩١٩:١٠:٠٥٢٣:٥٥:٣٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٠:٤٣١٢:٣٦:٤١١٨:٥٣:١١١٩:١٠:٤٨٢٣:٥٥:١١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٧:١١٠٦:١٩:٢٥١٢:٣٦:٢٤١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٣٢٢٣:٥٤:٤٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٨:٠٧١٢:٣٦:٠٦١٨:٥٤:٣٦١٩:١٢:١٦٢٣:٥٤:٢٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٥٠١٢:٣٥:٤٩١٨:٥٥:١٩١٩:١٢:٥٩٢٣:٥٤:٠٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٥:٣٣١٢:٣٥:٣١١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:٤٣٢٣:٥٣:٤٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:١٦١٢:٣٥:١٤١٨:٥٦:٤٤١٩:١٤:٢٧٢٣:٥٣:٢٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٣:٠٠١٢:٣٤:٥٧١٨:٥٧:٢٧١٩:١٥:١١٢٣:٥٢:٥٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١١:٤٤١٢:٣٤:٤١١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:٥٥٢٣:٥٢:٣٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٠:٢٨١٢:٣٤:٢٤١٨:٥٨:٥٢١٩:١٦:٤٠٢٣:٥٢:١٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٩:١٣١٢:٣٤:٠٨١٨:٥٩:٣٤١٩:١٧:٢٤٢٣:٥١:٥٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٧:٥٨١٢:٣٣:٥٢١٩:٠٠:١٧١٩:١٨:٠٩٢٣:٥١:٣٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٦:٤٤١٢:٣٣:٣٧١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:٥٣٢٣:٥١:٠٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٥:٣١١٢:٣٣:٢١١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:٣٨٢٣:٥٠:٤٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٤:١٨١٢:٣٣:٠٦١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٢٣٢٣:٥٠:٢٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٣:٠٦١٢:٣٢:٥٢١٩:٠٣:٠٩١٩:٢١:٠٨٢٣:٥٠:٠٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠١:٥٤١٢:٣٢:٣٨١٩:٠٣:٥٣١٩:٢١:٥٣٢٣:٤٩:٤٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٠:٤٣١٢:٣٢:٢٤١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٣٩٢٣:٤٩:٢٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٢:١١١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٢٥٢٣:٤٩:٠٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣١:٥٨١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:١٠٢٣:٤٨:٤٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٧:١٤١٢:٣١:٤٥١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٤:٥٦٢٣:٤٨:٢٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٦:٠٦١٢:٣١:٣٣١٩:٠٧:٣١١٩:٢٥:٤٢٢٣:٤٨:٠٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٤:٥٩١٢:٣١:٢٢١٩:٠٨:١٥١٩:٢٦:٢٨٢٣:٤٧:٤٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٣:٥٣١٢:٣١:١٠١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٧:١٥٢٣:٤٧:٢٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣١:٠٠١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٠١٢٣:٤٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای نوخنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای نوخنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای نوخنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نوخنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوخنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نوخنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوخنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوخنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نوخنج

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٣٦:٢٨١١:٤٠:١٧١٧:٤٤:٣٧١٨:٠٢:٠٥٢٣:٢٩:٢٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٥:٠٩١٢:٣٩:٥٩١٨:٤٥:٢٠١٩:٠٢:٤٩٢٣:٥٩:٠٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٣:٥٠١٢:٣٩:٤١١٨:٤٦:٠٣١٩:٠٣:٣٢٢٣:٥٨:٤٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٢:٣١١٢:٣٩:٢٣١٨:٤٦:٤٧١٩:٠٤:١٦٢٣:٥٨:٢٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣١:١٢١٢:٣٩:٠٥١٨:٤٧:٣٠١٩:٠٥:٠٠٢٣:٥٨:٠٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٢٩:٥٣١٢:٣٨:٤٧١٨:٤٨:١٣١٩:٠٥:٤٣٢٣:٥٧:٤٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٨:٣٤١٢:٣٨:٢٩١٨:٤٨:٥٥١٩:٠٦:٢٧٢٣:٥٧:٢٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٧:١٥١٢:٣٨:١١١٨:٤٩:٣٨١٩:٠٧:١٠٢٣:٥٧:٠١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٥:٥٧١٢:٣٧:٥٣١٨:٥٠:٢١١٩:٠٧:٥٤٢٣:٥٦:٣٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٤:٣٨١٢:٣٧:٣٥١٨:٥١:٠٤١٩:٠٨:٣٧٢٣:٥٦:١٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٣:١٩١٢:٣٧:١٧١٨:٥١:٤٦١٩:٠٩:٢١٢٣:٥٥:٥٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٢:٠١١٢:٣٦:٥٩١٨:٥٢:٢٩١٩:١٠:٠٥٢٣:٥٥:٣٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٠:٤٣١٢:٣٦:٤١١٨:٥٣:١١١٩:١٠:٤٨٢٣:٥٥:١١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١١٠٦:١٩:٢٥١٢:٣٦:٢٤١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٣٢٢٣:٥٤:٤٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٨:٠٧١٢:٣٦:٠٦١٨:٥٤:٣٦١٩:١٢:١٦٢٣:٥٤:٢٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٥٠١٢:٣٥:٤٩١٨:٥٥:١٩١٩:١٢:٥٩٢٣:٥٤:٠٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٥:٣٣١٢:٣٥:٣١١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:٤٣٢٣:٥٣:٤٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:١٦١٢:٣٥:١٤١٨:٥٦:٤٤١٩:١٤:٢٧٢٣:٥٣:٢٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٣:٠٠١٢:٣٤:٥٧١٨:٥٧:٢٧١٩:١٥:١١٢٣:٥٢:٥٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١١:٤٤١٢:٣٤:٤١١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:٥٥٢٣:٥٢:٣٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٠:٢٨١٢:٣٤:٢٤١٨:٥٨:٥٢١٩:١٦:٤٠٢٣:٥٢:١٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٩:١٣١٢:٣٤:٠٨١٨:٥٩:٣٤١٩:١٧:٢٤٢٣:٥١:٥٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٧:٥٨١٢:٣٣:٥٢١٩:٠٠:١٧١٩:١٨:٠٩٢٣:٥١:٣٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٦:٤٤١٢:٣٣:٣٧١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:٥٣٢٣:٥١:٠٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٥:٣١١٢:٣٣:٢١١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:٣٨٢٣:٥٠:٤٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٤:١٨١٢:٣٣:٠٦١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٢٣٢٣:٥٠:٢٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٣:٠٦١٢:٣٢:٥٢١٩:٠٣:٠٩١٩:٢١:٠٨٢٣:٥٠:٠٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠١:٥٤١٢:٣٢:٣٨١٩:٠٣:٥٣١٩:٢١:٥٣٢٣:٤٩:٤٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٠:٤٣١٢:٣٢:٢٤١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٣٩٢٣:٤٩:٢٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٢:١١١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٢٥٢٣:٤٩:٠٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣١:٥٨١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:١٠٢٣:٤٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نوخنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نوخنج روستای نوخنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نوخنج روستای نوخنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نوخنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوخنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نوخنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نوخنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نوخنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نوخنج

روستای نوخنج بر روی نقشه

روستای نوخنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نوخنج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نوخنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نوخنج
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای نوخنج + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای نوخنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوخنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نوخنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نوخنج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا نوخنج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نوخنج
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوخنج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوخنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوخنج
زمان پخش اذان زنده به افق نوخنج
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوخنج
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نوخنج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نوخنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو