جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نوج

شاخنات | بیرجند | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز نوج


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٥٢:٥٢
اذان مغرب: ١٩:١٠:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٢٢

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نوج (شهرستان بیرجند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای نوج)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای نوج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

اسمایلز
مردم با اخلاق معمولاً دارای وجدانی پاك هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نوج

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نوج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نوج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نوج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٠:١٥١٩:١٠:٣٢١٩:٢٨:٥٩٢٣:٤٥:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٠:٠٦١٩:١١:١٧١٩:٢٩:٤٧٢٣:٤٥:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٨:٢١١٢:٢٩:٥٦١٩:١٢:٠٢١٩:٣٠:٣٥٢٣:٤٥:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٧:١٨١٢:٢٩:٤٨١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:٢٣٢٣:٤٥:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٦:١٦١٢:٢٩:٣٩١٩:١٣:٣٣١٩:٣٢:١٠٢٣:٤٤:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٥:١٥١٢:٢٩:٣٢١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:٥٨٢٣:٤٤:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٤:١٥١٢:٢٩:٢٤١٩:١٥:٠٣١٩:٣٣:٤٦٢٣:٤٤:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٣:١٦١٢:٢٩:١٨١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٣٤٢٣:٤٤:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٢:١٩١٢:٢٩:١١١٩:١٦:٣٣١٩:٣٥:٢٢٢٣:٤٣:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤١:٢٢١٢:٢٩:٠٦١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٣:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٠:٢٦١٢:٢٩:٠١١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:٥٧٢٣:٤٣:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٣٩:٣٢١٢:٢٨:٥٦١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٤٥٢٣:٤٣:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٨:٥٢١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٢:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:١١٠٥:٣٧:٤٧١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٢٠٢٣:٤٢:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٦:٥٦١٢:٢٨:٤٦١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٢:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٣٦:٠٧١٢:٢٨:٤٤١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:٥٥٢٣:٤٢:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٣٥:١٨١٢:٢٨:٤٢١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:٤٢٢٣:٤٢:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣٤:٣٢١٢:٢٨:٤١١٩:٢٣:١٦١٩:٤٢:٢٩٢٣:٤١:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٣:٤٦١٢:٢٨:٤٠١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٣:١٦٢٣:٤١:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٣٣:٠٢١٢:٢٨:٤٠١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٤:٠٣٢٣:٤١:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٣٢:١٩١٢:٢٨:٤١١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٤٩٢٣:٤١:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٣١:٣٨١٢:٢٨:٤٢١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٣٦٢٣:٤١:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٠:٥٨١٢:٢٨:٤٤١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤١:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٠:١٩١٢:٢٨:٤٧١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٧:٠٧٢٣:٤١:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤١٠٥:٢٩:٤٢١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:٥٢٢٣:٤١:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٤٨٠٥:٢٩:٠٦١٢:٢٨:٥٣١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٨:٣٧٢٣:٤٠:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٢٨:٣٢١٢:٢٨:٥٧١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٩:٢١٢٣:٤٠:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٦٠٥:٢٧:٥٩١٢:٢٩:٠٢١٩:٣٠:٢٥١٩:٥٠:٠٥٢٣:٤٠:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١٧٠٥:٢٧:٢٨١٢:٢٩:٠٧١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٤٩٢٣:٤٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوج

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای نوج

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای نوج

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٧:٥٢١٢:٣٧:٥٥١٨:٤٨:٢٩١٩:٠٦:٠٦٢٣:٥٦:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٦:٣٢١٢:٣٧:٣٧١٨:٤٩:١٣١٩:٠٦:٥١٢٣:٥٦:١٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٥:١٢١٢:٣٧:١٩١٨:٤٩:٥٧١٩:٠٧:٣٥٢٣:٥٥:٥١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٣:٥٣١٢:٣٧:٠١١٨:٥٠:٤١١٩:٠٨:٢٠٢٣:٥٥:٢٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٢:٣٣١٢:٣٦:٤٣١٨:٥١:٢٤١٩:٠٩:٠٥٢٣:٥٥:٠٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢١:١٤١٢:٣٦:٢٥١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:٤٩٢٣:٥٤:٤٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٥٤١٢:٣٦:٠٧١٨:٥٢:٥٢١٩:١٠:٣٤٢٣:٥٤:٢٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٨:٣٥١٢:٣٥:٤٩١٨:٥٣:٣٥١٩:١١:١٩٢٣:٥٤:٠٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٧:١٧١٢:٣٥:٣٢١٨:٥٤:١٩١٩:١٢:٠٤٢٣:٥٣:٣٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٥:٥٨١٢:٣٥:١٤١٨:٥٥:٠٢١٩:١٢:٤٩٢٣:٥٣:١٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٤:٤٠١٢:٣٤:٥٧١٨:٥٥:٤٦١٩:١٣:٣٤٢٣:٥٢:٥٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٣:٢٢١٢:٣٤:٤٠١٨:٥٦:٣٠١٩:١٤:١٩٢٣:٥٢:٣٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٢:٠٥١٢:٣٤:٢٣١٨:٥٧:١٣١٩:١٥:٠٤٢٣:٥٢:٠٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٠:٤٨١٢:٣٤:٠٦١٨:٥٧:٥٧١٩:١٥:٤٩٢٣:٥١:٤٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٩:٣١١٢:٣٣:٥٠١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:٣٤٢٣:٥١:٢٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٨:١٥١٢:٣٣:٣٤١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:٢٠٢٣:٥١:٠٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٦:٥٩١٢:٣٣:١٨١٩:٠٠:٠٨١٩:١٨:٠٥٢٣:٥٠:٤٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤١:١١٠٦:٠٥:٤٤١٢:٣٣:٠٢١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:٥١٢٣:٥٠:١٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٤:٣٠١٢:٣٢:٤٧١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:٣٧٢٣:٤٩:٥٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٣:١٦١٢:٣٢:٣٢١٩:٠٢:٢٠١٩:٢٠:٢٣٢٣:٤٩:٣٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٢:٠٣١٢:٣٢:١٨١٩:٠٣:٠٤١٩:٢١:٠٩٢٣:٤٩:١٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٢:٠٤١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:٥٦٢٣:٤٨:٥٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣١:٥٠١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٢:٤٢٢٣:٤٨:٣٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣١:٣٦١٩:٠٥:١٨١٩:٢٣:٢٩٢٣:٤٨:١٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٧:١٦١٢:٣١:٢٣١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٤:١٦٢٣:٤٧:٥٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٦:٠٦١٢:٣١:١١١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:٠٣٢٣:٤٧:٣٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٠:٥٩١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٥:٥٠٢٣:٤٧:١٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٣:٤٩١٢:٣٠:٤٧١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٣٧٢٣:٤٦:٥٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٠:٣٦١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٢٤٢٣:٤٦:٣٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥١:٣٥١٢:٣٠:٢٥١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:١٢٢٣:٤٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای نوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای نوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای نوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نوج

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٩٠٥:٣٥:٥٢١١:٣٩:٤٢١٧:٤٤:٠٤١٨:٠١:٣٨٢٣:٢٨:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٤:٣٢١٢:٣٩:٢٥١٨:٤٤:٤٩١٩:٠٢:٢٣٢٣:٥٨:١٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٣:١٢١٢:٣٩:٠٧١٨:٤٥:٣٣١٩:٠٣:٠٧٢٣:٥٧:٥٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣١:٥٢١٢:٣٨:٤٩١٨:٤٦:١٧١٩:٠٣:٥٢٢٣:٥٧:٣٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٠:٣٢١٢:٣٨:٣١١٨:٤٧:٠١١٩:٠٤:٣٧٢٣:٥٧:١٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٩:١٢١٢:٣٨:١٣١٨:٤٧:٤٥١٩:٠٥:٢١٢٣:٥٦:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٧:٥٢١٢:٣٧:٥٥١٨:٤٨:٢٩١٩:٠٦:٠٦٢٣:٥٦:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٦:٣٢١٢:٣٧:٣٧١٨:٤٩:١٣١٩:٠٦:٥١٢٣:٥٦:١٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٥:١٢١٢:٣٧:١٩١٨:٤٩:٥٧١٩:٠٧:٣٥٢٣:٥٥:٥١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٣:٥٣١٢:٣٧:٠١١٨:٥٠:٤١١٩:٠٨:٢٠٢٣:٥٥:٢٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٢:٣٣١٢:٣٦:٤٣١٨:٥١:٢٤١٩:٠٩:٠٥٢٣:٥٥:٠٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢١:١٤١٢:٣٦:٢٥١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:٤٩٢٣:٥٤:٤٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٥٤١٢:٣٦:٠٧١٨:٥٢:٥٢١٩:١٠:٣٤٢٣:٥٤:٢٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٨:٣٥١٢:٣٥:٤٩١٨:٥٣:٣٥١٩:١١:١٩٢٣:٥٤:٠٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٧:١٧١٢:٣٥:٣٢١٨:٥٤:١٩١٩:١٢:٠٤٢٣:٥٣:٣٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٥:٥٨١٢:٣٥:١٤١٨:٥٥:٠٢١٩:١٢:٤٩٢٣:٥٣:١٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٤:٤٠١٢:٣٤:٥٧١٨:٥٥:٤٦١٩:١٣:٣٤٢٣:٥٢:٥٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٣:٢٢١٢:٣٤:٤٠١٨:٥٦:٣٠١٩:١٤:١٩٢٣:٥٢:٣٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٢:٠٥١٢:٣٤:٢٣١٨:٥٧:١٣١٩:١٥:٠٤٢٣:٥٢:٠٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٠:٤٨١٢:٣٤:٠٦١٨:٥٧:٥٧١٩:١٥:٤٩٢٣:٥١:٤٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٩:٣١١٢:٣٣:٥٠١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:٣٤٢٣:٥١:٢٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٨:١٥١٢:٣٣:٣٤١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:٢٠٢٣:٥١:٠٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٦:٥٩١٢:٣٣:١٨١٩:٠٠:٠٨١٩:١٨:٠٥٢٣:٥٠:٤٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:٠٥:٤٤١٢:٣٣:٠٢١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:٥١٢٣:٥٠:١٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٤:٣٠١٢:٣٢:٤٧١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:٣٧٢٣:٤٩:٥٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٣:١٦١٢:٣٢:٣٢١٩:٠٢:٢٠١٩:٢٠:٢٣٢٣:٤٩:٣٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٢:٠٣١٢:٣٢:١٨١٩:٠٣:٠٤١٩:٢١:٠٩٢٣:٤٩:١٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٢:٠٤١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:٥٦٢٣:٤٨:٥٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣١:٥٠١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٢:٤٢٢٣:٤٨:٣٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣١:٣٦١٩:٠٥:١٨١٩:٢٣:٢٩٢٣:٤٨:١٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٧:١٦١٢:٣١:٢٣١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٤:١٦٢٣:٤٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نوج روستای نوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نوج روستای نوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نوج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نوج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نوج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نوج

روستای نوج بر روی نقشه

روستای نوج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نوج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نوج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نوج
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای نوج + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای نوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نوج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نوج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نوج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نوج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نوج
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نوج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نوج
افق شرعی امروز فردا نوج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نوج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نوج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو