جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نوبران

ساوه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز نوبران

اذان صبح: ٠٥:٠٦:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٣٩
اذان ظهر: ١١:٥٤:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٥٥

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نوبران (شهرستان ساوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر نوبران)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نوبران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوبران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام شكسپیر
روزگار [ مانند ] دریایی است كه كشتی زندگی ما بر روی آن به طرف ساحل هدف می رود. این دریای بزرگ همیشه در [ حال ] جزر و مد است. اگر امروز آرام باشد، به طور حتم فردا طوفانی خواهد بود. بنابراین وقتی آرام است، [ باید ] فرصت را غنیمت شماریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نوبران

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نوبران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوبران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نوبران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نوبران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نوبران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٠:٢٧١٣:١١:٢٥١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٢٧٠٠:٢٧:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٩:٠٩١٣:١١:١١١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٦:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٧:٥٢١٣:١٠:٥٧١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٢٦:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٠:٤٣١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٦:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٥:٢٠١٣:١٠:٢٩١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٢٥:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٤:٠٥١٣:١٠:١٦١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢٥:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٢:٥١١٣:١٠:٠٤١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٥:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣١:٣٧١٣:٠٩:٥١١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٤:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:١٦٠٠:٢٤:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٩:١٣١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢٤:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٩:١٧١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٣:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٩:٠٧١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٣:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٣:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٢:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٢٦٠٠:٢٢:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٢:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢١:١٥١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٢:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٠:١١١٣:٠٨:١٤١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:٠١٠٠:٢١:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٨:٠٨١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢١:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٨:٠١١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢١:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٧:٥٦١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٠:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٠:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٥٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٤:١١١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٠:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٣:١٥١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٠٥٠٠:١٩:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٢:٢١١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٥٦٠٠:١٩:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:١١٠٦:١١:٢٧١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٩:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٣٠٠٠:١٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوبران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوبران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نوبران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوبران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نوبران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نوبران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوبران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نوبران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نوبران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نوبران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نوبران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نوبران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوبران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوبران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر نوبران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوبران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوبران

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نوبران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوبران شهر نوبران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نوبران شهر نوبران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نوبران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوبران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نوبران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر نوبران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نوبران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نوبران

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٣:٢٣١١:٥٥:٣٥١٧:٢٧:١٨١٧:٤٥:٣٧٢٣:١٤:٠٤
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٤:١٦١١:٥٥:٢٦١٧:٢٦:٠٨١٧:٤٤:٢٩٢٣:١٣:٥٣
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٥:١٠١١:٥٥:١٩١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٣:٢٢٢٣:١٣:٤٣
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٦:٠٤١١:٥٥:١٢١٧:٢٣:٥١١٧:٤٢:١٦٢٣:١٣:٣٤
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٦:٥٨١١:٥٥:٠٥١٧:٢٢:٤٥١٧:٤١:١١٢٣:١٣:٢٥
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٧:٥٣١١:٥٥:٠٠١٧:٢١:٣٩١٧:٤٠:٠٨٢٣:١٣:١٧
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٨:٤٨١١:٥٤:٥٥١٧:٢٠:٣٥١٧:٣٩:٠٦٢٣:١٣:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٩:٤٣١١:٥٤:٥١١٧:١٩:٣٢١٧:٣٨:٠٥٢٣:١٣:٠٢
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٠:٣٩١١:٥٤:٤٨١٧:١٨:٣٠١٧:٣٧:٠٥٢٣:١٢:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣١:٣٥١١:٥٤:٤٥١٧:١٧:٢٩١٧:٣٦:٠٦٢٣:١٢:٥٠
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٢:٣١١١:٥٤:٤٣١٧:١٦:٣٠١٧:٣٥:٠٩٢٣:١٢:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٣:٢٨١١:٥٤:٤٢١٧:١٥:٣٢١٧:٣٤:١٣٢٣:١٢:٤٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٤:٢٤١١:٥٤:٤٢١٧:١٤:٣٥١٧:٣٣:١٩٢٣:١٢:٣٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٥:٢٢١١:٥٤:٤٣١٧:١٣:٤٠١٧:٣٢:٢٦٢٣:١٢:٣٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٦:١٩١١:٥٤:٤٥١٧:١٢:٤٦١٧:٣١:٣٤٢٣:١٢:٣٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٧:١٦١١:٥٤:٤٧١٧:١١:٥٣١٧:٣٠:٤٤٢٣:١٢:٣١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٨:١٤١١:٥٤:٥٠١٧:١١:٠٢١٧:٢٩:٥٦٢٣:١٢:٣١
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٩:١٢١١:٥٤:٥٤١٧:١٠:١٣١٧:٢٩:٠٩٢٣:١٢:٣١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٠:١١١١:٥٤:٥٩١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٨:٢٣٢٣:١٢:٣٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤١:٠٩١١:٥٥:٠٥١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٧:٣٩٢٣:١٢:٣٤
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٢:٠٨١١:٥٥:١٢١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٥٧٢٣:١٢:٣٧
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٣:٠٦١١:٥٥:١٩١٧:٠٧:١١١٧:٢٦:١٦٢٣:١٢:٤١
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١١٠٦:٤٤:٠٥١١:٥٥:٢٨١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٥:٣٧٢٣:١٢:٤٥
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٥:٠٤١١:٥٥:٣٧١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٥:٠٠٢٣:١٢:٥١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٦:٠٣١١:٥٥:٤٧١٧:٠٥:١٢١٧:٢٤:٢٤٢٣:١٢:٥٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٧:٠١١١:٥٥:٥٨١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٣:٥٠٢٣:١٣:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٨:٠٠١١:٥٦:١٠١٧:٠٤:٠١١٧:٢٣:١٨٢٣:١٣:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٨:٥٩١١:٥٦:٢٣١٧:٠٣:٢٨١٧:٢٢:٤٨٢٣:١٣:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٩:٥٧١١:٥٦:٣٦١٧:٠٢:٥٧١٧:٢٢:١٩٢٣:١٣:٣٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٠:٥٥١١:٥٦:٥١١٧:٠٢:٢٧١٧:٢١:٥٢٢٣:١٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نوبران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نوبران شهر نوبران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نوبران شهر نوبران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نوبران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نوبران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نوبران

نوبران شهری است در بخش نوبران شهرستان ساوه استان مرکزی ایران. جمعیت این شهر در سرشماری ۱۳۹۵ برابر با ۲٬۱۷۰ هزارنفر بوده‌است

شهر نوبران در ویکیپدیا

شهر نوبران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نوبران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نوبران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نوبران بر روی نقشه

شهر نوبران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نوبران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نوبران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نوبران
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نوبران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر نوبران + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نوبران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نوبران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نوبران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نوبران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نوبران رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نوبران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ نوبران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نوبران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوبران
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ نوبران دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نوبران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نوبران
زمان پخش اذان مستقیم به افق نوبران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نوبران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو