جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نواران

قنوات | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز نواران

اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٠٦
اذان ظهر: ١١:٥٨:٣٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٣٧
اذان مغرب: ١٨:٢١:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٢١

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نواران (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای نواران)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای نواران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نواران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
از فقر و عیال‌مندی (پر جمعیّت بودن از نظر فرزند) و از ظلم كردن و ظلم دیدن به خدا پناه ببرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نواران

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نواران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نواران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نواران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نواران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نواران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٤:١٥١٣:٠٥:٤٢١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٠٥٠٠:٢١:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٥:٢٨١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٥٤٠٠:٢١:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٥:١٤١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٤٤٠٠:٢١:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٠:٣٠١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٠:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٤:٣٥١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٤:٢٢١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٩:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٤:١١١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٩:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٨:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٨:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٣٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٨:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٣:١٨١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٧:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٧:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٣:٠١١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٧:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٦:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٦:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٢:٣٩١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:١٩٠٠:١٦:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:١٠٠٠:١٦:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٠١٠٠:١٥:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١١:٣٦١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٥:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٢:١٧١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٥:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٢:١٣١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٥:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٢:١٠١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:١٤٠٠:١٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٤:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٤:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٤:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٢:٠١١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نواران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نواران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نواران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نواران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نواران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای نواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نواران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نواران روستای نواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نواران روستای نواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نواران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای نواران

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای نواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای نواران

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٨٠٠:٢٤:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٨:١٣١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٤:٢٥
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٣:٠٥١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٤:١٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٣:٤٩١٣:٠٧:٤١١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢٣٠٠:٢٤:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٤:٣٢١٣:٠٧:٢٤١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٣:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٥:١٦١٣:٠٧:٠٦١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٤٤٠٠:٢٣:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٥:٥٩١٣:٠٦:٤٩١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٢٣٠٠:٢٣:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٦:٤٢١٣:٠٦:٣٠١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٠١٠٠:٢٣:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٧:٢٥١٣:٠٦:١٢١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٣٩٠٠:٢٣:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٨:٠٨١٣:٠٥:٥٣١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:١٧٠٠:٢٣:٠١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٨:٥١١٣:٠٥:٣٤١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٥٤٠٠:٢٢:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٩:٣٤١٣:٠٥:١٥١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٣١٠٠:٢٢:٣٥
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٠:١٧١٣:٠٤:٥٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٠٧٠٠:٢٢:٢١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٠:٥٩١٣:٠٤:٣٥١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:٤٣٠٠:٢٢:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤١:٤٢١٣:٠٤:١٥١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:١٨٠٠:٢١:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٢:٢٤١٣:٠٣:٥٥١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٥٤٠٠:٢١:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤٣:٠٧١٣:٠٣:٣٤١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٢٩٠٠:٢١:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٣:٤٩١٣:٠٣:١٣١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:٠٣٠٠:٢١:٠٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٤:٣٢١٣:٠٢:٥٢١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٨:٣٨٠٠:٢٠:٥١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٥:١٤١٣:٠٢:٣١١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:١٢٠٠:٢٠:٣٥
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٥:٥٧١٣:٠٢:١٠١٩:١٧:٥٠١٩:٣٥:٤٦٠٠:٢٠:١٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٦:٤٠١٣:٠١:٤٩١٩:١٦:٢٥١٩:٣٤:٢١٠٠:٢٠:٠١
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٧:٢٢١٣:٠١:٢٨١٩:١٥:٠٠١٩:٣٢:٥٤٠٠:١٩:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٨:٠٥١٣:٠١:٠٧١٩:١٣:٣٥١٩:٣١:٢٨٠٠:١٩:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٩٠٦:٤٨:٤٨١٣:٠٠:٤٥١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٠٢٠٠:١٩:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٩:٣٠١٣:٠٠:٢٤١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:٣٦٠٠:١٨:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٠:١٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:١٠٠٠:١٨:٣٤
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٠:٥٦١٢:٥٩:٤١١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٥:٤٤٠٠:١٨:١٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥١:٣٩١٢:٥٩:٢٠١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:١٨٠٠:١٧:٥٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٢:٢٢١٢:٥٨:٥٩١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٢:٥٢٢٣:٤٧:٣٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٣:٠٦١١:٥٨:٣٧١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٢٦٢٣:١٧:٢١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای نواران روستای نواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای نواران روستای نواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نواران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نواران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نواران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نواران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نواران

روستای نواران بر روی نقشه

روستای نواران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نواران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نواران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نواران
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای نواران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای نواران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نواران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نواران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نواران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نواران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نواران رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نواران
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نواران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نواران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نواران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نواران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نواران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا نواران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نواران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نواران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو