جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نواران

قنوات | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز نواران


اذان صبح: ٠٥:٢١:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:١٥
اذان ظهر: ١٢:١٩:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٤١
اذان مغرب: ١٨:١٢:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٣٩

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نواران (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای نواران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نواران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نواران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
دوست هر كس عقل او، و دشمنش جهل اوست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نواران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نواران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نواران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نواران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نواران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نواران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٨:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٨:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٨:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٣:١٧١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٧:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٣:٠٨١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٧:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٧:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٦:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٤:٢١١٣:٠٢:٣٨١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٦:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٦٠٦:١٣:٢١١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٢٤٠٠:١٦:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٢:٢١١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:١٥٠٠:١٥:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١١:٢٣١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٥:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٢:١٧١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٥:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٢:١٣١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٥:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٢:١٠١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٤:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٤:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:١٧٠٠:١٤:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٤:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٥:١١١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٤:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٣:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١٣:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:٢٤٠٠:١٣:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:١٣٠٠:١٣:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٣:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٢:١١٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣٦٠٠:١٣:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٣:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٢:٥٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٤١٠٠:١٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نواران

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نواران

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نواران

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٠١٠٧:٠٧:٣٤١٢:١٨:١٧١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٨:٢٤٢٣:٣٥:٢٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٦:٥٩١٢:١٨:٢٩١٧:٣٠:٢١١٧:٤٩:٢٢٢٣:٣٥:٤٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٦:٢١١٢:١٨:٤٠١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٢٠٢٣:٣٥:٥٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٥:٤٢١٢:١٨:٥١١٧:٣٢:٢٢١٧:٥١:١٨٢٣:٣٦:١٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٠٢٠٧:٠٥:٠٢١٢:١٩:٠١١٧:٣٣:٢٢١٧:٥٢:١٦٢٣:٣٦:٢٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٤:١٩١٢:١٩:١٠١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٣:١٤٢٣:٣٦:٣٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٣:٣٥١٢:١٩:١٨١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٤:١٢٢٣:٣٦:٤٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٢:٥٠١٢:١٩:٢٥١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٥:١٠٢٣:٣٦:٥٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٢:٠٣١٢:١٩:٣١١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٦:٠٨٢٣:٣٧:٠٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠١:١٥١٢:١٩:٣٧١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٧:٠٥٢٣:٣٧:١٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠٠:٢٥١٢:١٩:٤١١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٨:٠٣٢٣:٣٧:٢٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٩:٣٤١٢:١٩:٤٥١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٩:٠٠٢٣:٣٧:٣٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٨:٤١١٢:١٩:٤٨١٧:٤١:٢١١٧:٥٩:٥٧٢٣:٣٧:٣٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٧:٤٧١٢:١٩:٥١١٧:٤٢:٢٠١٨:٠٠:٥٣٢٣:٣٧:٤٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٦:٥٢١٢:١٩:٥٢١٧:٤٣:١٩١٨:٠١:٥٠٢٣:٣٧:٤٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٥:٥٥١٢:١٩:٥٣١٧:٤٤:١٧١٨:٠٢:٤٦٢٣:٣٧:٥٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٤:٥٧١٢:١٩:٥٣١٧:٤٥:١٥١٨:٠٣:٤٢٢٣:٣٧:٥٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٣:٥٨١٢:١٩:٥٢١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٣٨٢٣:٣٧:٥٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٢:٥٨١٢:١٩:٥١١٧:٤٧:١١١٨:٠٥:٣٤٢٣:٣٧:٥٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥١:٥٦١٢:١٩:٤٨١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٦:٢٩٢٣:٣٧:٥٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٠:٥٣١٢:١٩:٤٦١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٢٤٢٣:٣٧:٥٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٤٩:٥٠١٢:١٩:٤٢١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٨:١٩٢٣:٣٧:٥٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٤٨:٤٥١٢:١٩:٣٨١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٩:١٤٢٣:٣٧:٥٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٧:٣٩١٢:١٩:٣٣١٧:٥١:٥٥١٨:١٠:٠٨٢٣:٣٧:٥٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٦:٣٢١٢:١٩:٢٧١٧:٥٢:٥٠١٨:١١:٠٢٢٣:٣٧:٤٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٥:٢٤١٢:١٩:٢١١٧:٥٣:٤٦١٨:١١:٥٦٢٣:٣٧:٤٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٤:١٥١٢:١٩:١٤١٧:٥٤:٤١١٨:١٢:٤٩٢٣:٣٧:٣٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٣:٠٦١٢:١٩:٠٦١٧:٥٥:٣٦١٨:١٣:٤٣٢٣:٣٧:٣٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٩:٣١٠٦:٤١:٥٥١٢:١٨:٥٨١٧:٥٦:٣٠١٨:١٤:٣٦٢٣:٣٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نواران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نواران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نواران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٦:٣٢١٢:١٩:٢٧١٧:٥٢:٥٠١٨:١١:٠٢٢٣:٣٧:٤٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٥:٢٤١٢:١٩:٢١١٧:٥٣:٤٦١٨:١١:٥٦٢٣:٣٧:٤٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٤:١٥١٢:١٩:١٤١٧:٥٤:٤١١٨:١٢:٤٩٢٣:٣٧:٣٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٣:٠٦١٢:١٩:٠٦١٧:٥٥:٣٦١٨:١٣:٤٣٢٣:٣٧:٣٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣١٠٦:٤١:٥٥١٢:١٨:٥٨١٧:٥٦:٣٠١٨:١٤:٣٦٢٣:٣٧:٢٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٠:٤٤١٢:١٨:٤٩١٧:٥٧:٢٤١٨:١٥:٢٨٢٣:٣٧:١٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٣٩:٣١١٢:١٨:٤٠١٧:٥٨:١٨١٨:١٦:٢١٢٣:٣٧:١١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٨:١٨١٢:١٨:٣٠١٧:٥٩:١١١٨:١٧:١٣٢٣:٣٧:٠٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٧:٠٤١٢:١٨:١٩١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:٠٥٢٣:٣٦:٥٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٥:٥٠١٢:١٨:٠٨١٨:٠٠:٥٧١٨:١٨:٥٦٢٣:٣٦:٤٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٤:٣٤١٢:١٧:٥٧١٨:٠١:٥٠١٨:١٩:٤٧٢٣:٣٦:٣١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٣:١٨١٢:١٧:٤٥١٨:٠٢:٤٢١٨:٢٠:٣٨٢٣:٣٦:٢٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٢:٠٢١٢:١٧:٣٢١٨:٠٣:٣٣١٨:٢١:٢٩٢٣:٣٦:٠٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٠:٤٤١٢:١٧:١٩١٨:٠٤:٢٥١٨:٢٢:١٩٢٣:٣٥:٥٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٩:٢٦١٢:١٧:٠٥١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:١٠٢٣:٣٥:٤١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٨:٠٨١٢:١٦:٥١١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٤:٠٠٢٣:٣٥:٢٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٦:٤٩١٢:١٦:٣٧١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٤:٤٩٢٣:٣٥:١٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٥:٢٩١٢:١٦:٢٢١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٥:٣٩٢٣:٣٤:٥٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٤:٠٩١٢:١٦:٠٧١٨:٠٨:٣٧١٨:٢٦:٢٨٢٣:٣٤:٤١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٢:٤٩١٢:١٥:٥٢١٨:٠٩:٢٦١٨:٢٧:١٧٢٣:٣٤:٢٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢١:٢٨١٢:١٥:٣٦١٨:١٠:١٦١٨:٢٨:٠٦٢٣:٣٤:٠٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٠:٠٧١٢:١٥:٢٠١٨:١١:٠٥١٨:٢٨:٥٥٢٣:٣٣:٥١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٨:٤٥١٢:١٥:٠٣١٨:١١:٥٤١٨:٢٩:٤٤٢٣:٣٣:٣٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٧:٢٣١٢:١٤:٤٧١٨:١٢:٤٢١٨:٣٠:٣٢٢٣:٣٣:١٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٦:٠١١٢:١٤:٣٠١٨:١٣:٣١١٨:٣١:٢١٢٣:٣٢:٥٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٤:٣٩١٢:١٤:١٣١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:٠٩٢٣:٣٢:٣٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٣:١٦١٢:١٣:٥٦١٨:١٥:٠٨١٨:٣٢:٥٧٢٣:٣٢:١٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١١:٥٤١٢:١٣:٣٨١٨:١٥:٥٦١٨:٣٣:٤٦٢٣:٣١:٥٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٠:٣١١٢:١٣:٢١١٨:١٦:٤٤١٨:٣٤:٣٤٢٣:٣١:٣٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نواران روستای نواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نواران روستای نواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نواران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نواران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نواران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نواران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نواران

روستای نواران بر روی نقشه

روستای نواران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نواران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نواران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نواران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نواران + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای نواران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نواران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نواران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نواران رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا نواران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نواران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نواران
زمان پخش اذان زنده به افق نواران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نواران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ نواران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نواران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نواران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نواران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو