جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نه ای

ناصریه | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز نه ای

اذان صبح: ٠٤:١٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٤١:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٣٢

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نه ای (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ روستای نه ای)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نه ای)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نه ای)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

امام سجاد (ع)
چنانچه مردم منافع و فضایل تحصیل علوم را مى دانستند هر آینه آن را تحصیل مى كردند گرچه با ریخته شدن و یا فرو رفتن زیر آب ها در گرداب هاى خطرناك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نه ای

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نه ای در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نه ای ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نه ای (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نه ای ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نه ای
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:٢٥٠٦:١١:٢٣١٢:٣٥:٥٠١٩:٠٠:٤٣١٩:١٧:٤٨٢٣:٥٥:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:١١٠٦:١٠:٢٠١٢:٣٥:٣٥١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٢٤٢٣:٥٥:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٩:١٧١٢:٣٥:٢١١٩:٠١:٥١١٩:١٩:٠٠٢٣:٥٤:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٨:١٥١٢:٣٥:٠٧١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٣٦٢٣:٥٤:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٧:١٤١٢:٣٤:٥٤١٩:٠٢:٥٩١٩:٢٠:١٢٢٣:٥٤:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٦:١٣١٢:٣٤:٤١١٩:٠٣:٣٤١٩:٢٠:٤٨٢٣:٥٣:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٥:١٣١٢:٣٤:٢٨١٩:٠٤:٠٨١٩:٢١:٢٤٢٣:٥٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٤:١٤١٢:٣٤:١٦١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٢:٠١٢٣:٥٣:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٣:١٦١٢:٣٤:٠٤١٩:٠٥:١٨١٩:٢٢:٣٨٢٣:٥٢:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٢:١٨١٢:٣٣:٥٣١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٣:١٤٢٣:٥٢:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠١:٢١١٢:٣٣:٤٢١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٣:٥١٢٣:٥٢:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٠:٢٥١٢:٣٣:٣١١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٤:٢٨٢٣:٥٢:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٠٨٠٥:٥٩:٢٩١٢:٣٣:٢١١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٥:٠٦٢٣:٥١:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٨:٣٥١٢:٣٣:١٢١٩:٠٨:١٣١٩:٢٥:٤٣٢٣:٥١:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٣:٠٣١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٦:٢١٢٣:٥١:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٦:٥٨٢٣:٥١:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٥:٥٧١٢:٣٢:٤٦١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:٣٦٢٣:٥٠:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٥:٠٦١٢:٣٢:٣٩١٩:١٠:٣٦١٩:٢٨:١٤٢٣:٥٠:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٤:١٦١٢:٣٢:٣٢١٩:١١:١١١٩:٢٨:٥٢٢٣:٥٠:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٣:٢٧١٢:٣٢:٢٦١٩:١١:٤٧١٩:٢٩:٣١٢٣:٥٠:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٢:٤٠١٢:٣٢:٢٠١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٠٩٢٣:٤٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٢:١٥١٩:١٣:٠٠١٩:٣٠:٤٨٢٣:٤٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥١:٠٧١٢:٣٢:١٠١٩:١٣:٣٦١٩:٣١:٢٦٢٣:٤٩:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٢:٠٦١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٠٥٢٣:٤٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٢:٠٣١٩:١٤:٤٩١٩:٣٢:٤٣٢٣:٤٩:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٨:٥٧١٢:٣٢:٠٠١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٢٢٢٣:٤٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٨:١٦١٢:٣١:٥٨١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٨:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣١:٥٦١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٣٩٢٣:٤٨:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٥١٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣١:٥٥١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:١٨٢٣:٤٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نه ای

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نه ای

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نه ای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نه ای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نه ای

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای نه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نه ای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نه ای برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نه ای

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای نه ای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نه ای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نه ای

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نه ای روستای نه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نه ای روستای نه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نه ای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نه ای برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نه ای

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نه ای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نه ای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نه ای

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣١٠٥:٣٨:٤٧١٢:٣٧:٢٦١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥١:٢٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٩:٠١١٢:٣٧:٣٩١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:١٦٢٣:٥١:٣٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٩:١٦١٢:٣٧:٥٢١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٥:٢٦٢٣:٥١:٥٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٩:٣٢١٢:٣٨:٠٥١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٢:٠٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣٨:١٨١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٤٣٢٣:٥٢:٢١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤٠:٠٧١٢:٣٨:٣١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٥:٤٩٢٣:٥٢:٣٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٤٠:٢٦١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٥٤٢٣:٥٢:٥٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٠:٤٥١٢:٣٨:٥٥١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:٥٨٢٣:٥٣:٠٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤١:٠٦١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٠٠٢٣:٥٣:١٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤١:٢٧١٢:٣٩:١٩١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٦:٠١٢٣:٥٣:٣٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠١٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٩:٣١١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٦:٠٠٢٣:٥٣:٤٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٢:١٢١٢:٣٩:٤٢١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٥٨٢٣:٥٤:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٥٤٢٣:٥٤:١٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣١٠٥:٤٣:٠٠١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٤٩٢٣:٥٤:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٣:٢٦١٢:٤٠:١٤١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٤٣٢٣:٥٤:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٣:٥١١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٤:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٤:١٨١٢:٤٠:٣٣١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٢٦٢٣:٥٥:١٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٤:٤٥١٢:٤٠:٤٢١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:١٥٢٣:٥٥:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٥:١٣١٢:٤٠:٥١١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:٠٣٢٣:٥٥:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٥:٤١١٢:٤١:٠٠١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٤٩٢٣:٥٥:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٦:١٠١٢:٤١:٠٨١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٣٤٢٣:٥٦:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٦:٣٩١٢:٤١:١٥١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:١٨٢٣:٥٦:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٧:٠٩١٢:٤١:٢٢١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥٦:٣٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤١:٢٩١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٦:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٨:١٠١٢:٤١:٣٥١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٣:٢٠٢٣:٥٦:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٨:٤١١٢:٤١:٤٠١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٥٨٢٣:٥٧:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٩:١٣١٢:٤١:٤٦١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥٧:١٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٩:٤٤١٢:٤١:٥٠١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٢:٠٩٢٣:٥٧:٣٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٠:١٧١٢:٤١:٥٤١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٤٢٢٣:٥٧:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤١:٥٨١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:١٥٢٣:٥٧:٥٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٢:٠١١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٤٥٢٣:٥٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نه ای روستای نه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نه ای روستای نه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نه ای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نه ای برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نه ای

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نه ای موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نه ای برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نه ای

روستای نه ای بر روی نقشه

روستای نه ای بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نه ای

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نه ای است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نه ای
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نه ای + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای نه ای + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نه ای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نه ای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نه ای + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نه ای

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نه ای رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نه ای ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نه ای دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نه ای
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نه ای
افق شرعی امروز فردا نه ای دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نه ای
زمان پخش اذان مستقیم به افق نه ای
جدول اوقات شرعی امروز فردا نه ای دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نه ای یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو