جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نه ای

ناصریه | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز نه ای


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٥٩
اذان ظهر: ١١:٢٩:٠٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٠٠
اذان مغرب: ١٦:٥٨:٢٣
نیمه شب: ٢٢:٤٨:٠٢

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نه ای (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای نه ای)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نه ای)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نه ای)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
اینها ضعفا هستند كه اراده به سوی قدرت خودشان را به این صورت مخفی می كنند كه جهان دیگری بسازند؛ در حقیقت جهان افلاطونی همین است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نه ای

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نه ای در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نه ای ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نه ای (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نه ای ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نه ای ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٠:١٢١٢:٣٣:٣٠١٩:٠٧:١٢١٩:٢٤:٣٨٢٣:٥٢:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٣٠٥:٥٩:١٧١٢:٣٣:٢٠١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٥:١٦٢٣:٥١:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٣:١١١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٥:٥٣٢٣:٥١:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٧:٢٩١٢:٣٣:٠٢١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٦:٣١٢٣:٥١:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:٠٩٢٣:٥١:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٢:٤٦١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:٤٧٢٣:٥٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٤:٥٥١٢:٣٢:٣٩١٩:١٠:٤٦١٩:٢٨:٢٥٢٣:٥٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣٢:٣٢١٩:١١:٢٢١٩:٢٩:٠٣٢٣:٥٠:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٣:١٧١٢:٣٢:٢٦١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٤٢٢٣:٥٠:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٢:٢٠١٩:١٢:٣٤١٩:٣٠:٢٠٢٣:٤٩:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥١:٤٣١٢:٣٢:١٥١٩:١٣:١٠١٩:٣٠:٥٨٢٣:٤٩:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥٠:٥٧١٢:٣٢:١٠١٩:١٣:٤٦١٩:٣١:٣٧٢٣:٤٩:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٠:١٣١٢:٣٢:٠٦١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:١٥٢٣:٤٩:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٤٩:٣٠١٢:٣٢:٠٣١٩:١٤:٥٨١٩:٣٢:٥٣٢٣:٤٩:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٨:٤٨١٢:٣٢:٠٠١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:٣٢٢٣:٤٩:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣١:٥٨١٩:١٦:١١١٩:٣٤:١٠٢٣:٤٨:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣١:٥٦١٩:١٦:٤٧١٩:٣٤:٤٩٢٣:٤٨:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣١:٥٥١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٢٧٢٣:٤٨:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٦:١١١٢:٣١:٥٥١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٠٦٢٣:٤٨:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣١:٥٥١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٤٤٢٣:٤٨:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣١:٥٥١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٢٢٢٣:٤٨:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣١:٥٧١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:٠٠٢٣:٤٨:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣١:٥٨١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٨:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤٣:٢٢١٢:٣٢:٠١١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:١٦٢٣:٤٨:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٢:٥٢١٢:٣٢:٠٤١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٥٣٢٣:٤٧:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٢:٢٤١٢:٣٢:٠٧١٩:٢٢:٠٩١٩:٤٠:٣١٢٣:٤٧:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٤١٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٢:١١١٩:٢٢:٤٣١٩:٤١:٠٨٢٣:٤٧:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤١:٣١١٢:٣٢:١٦١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:٤٤٢٣:٤٧:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤١:٠٦١٢:٣٢:٢١١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٢١٢٣:٤٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نه ای

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نه ای

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نه ای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نه ای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نه ای

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نه ای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نه ای برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نه ای

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نه ای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نه ای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نه ای

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٢:٥٦١١:٢١:٣٢١٦:٣٩:٥٤١٦:٥٧:٤٩٢٢:٤١:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٣:٤٤١١:٢١:٤٨١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٧:٣٦٢٢:٤١:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٤:٣٢١١:٢٢:٠٥١٦:٣٩:٢٥١٦:٥٧:٢٤٢٢:٤١:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٥:١٩١١:٢٢:٢٣١٦:٣٩:١٣١٦:٥٧:١٤٢٢:٤٢:٠٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٦:٠٧١١:٢٢:٤١١٦:٣٩:٠٣١٦:٥٧:٠٦٢٢:٤٢:١٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٦:٥٤١١:٢٣:٠٠١٦:٣٨:٥٤١٦:٥٦:٥٩٢٢:٤٢:٣٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٧:٤١١١:٢٣:٢٠١٦:٣٨:٤٧١٦:٥٦:٥٣٢٢:٤٢:٥٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٨:٢٨١١:٢٣:٤١١٦:٣٨:٤٢١٦:٥٦:٥٠٢٢:٤٣:١٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٠٩:١٥١١:٢٤:٠٢١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٦:٤٧٢٢:٤٣:٢٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٠:٠١١١:٢٤:٢٤١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٤٧٢٢:٤٣:٤٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٠:٤٧١١:٢٤:٤٧١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٤٨٢٢:٤٤:٠٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١١:٣٣١١:٢٥:١٠١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٦:٥١٢٢:٤٤:٢٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٢:١٨١١:٢٥:٣٣١٦:٣٨:٤٠١٦:٥٦:٥٥٢٢:٤٤:٤٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٣:٠٣١١:٢٥:٥٨١٦:٣٨:٤٤١٦:٥٧:٠٠٢٢:٤٥:١١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٣:٤٧١١:٢٦:٢٣١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٧:٠٨٢٢:٤٥:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٤:٣١١١:٢٦:٤٨١٦:٣٨:٥٨١٦:٥٧:١٧٢٢:٤٥:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:١٤١١:٢٧:١٤١٦:٣٩:٠٧١٦:٥٧:٢٧٢٢:٤٦:٢١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٥:٥٦١١:٢٧:٤٠١٦:٣٩:١٨١٦:٥٧:٣٩٢٢:٤٦:٤٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٦:٣٨١١:٢٨:٠٧١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٧:٥٢٢٢:٤٧:١٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٧:١٩١١:٢٨:٣٤١٦:٣٩:٤٤١٦:٥٨:٠٧٢٢:٤٧:٣٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٧:٥٩١١:٢٩:٠٢١٦:٤٠:٠٠١٦:٥٨:٢٣٢٢:٤٨:٠٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٨:٣٩١١:٢٩:٣٠١٦:٤٠:١٧١٦:٥٨:٤١٢٢:٤٨:٢٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٩:١٧١١:٢٩:٥٨١٦:٤٠:٣٥١٦:٥٩:٠٠٢٢:٤٨:٥٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٩:٥٥١١:٣٠:٢٧١٦:٤٠:٥٥١٦:٥٩:٢١٢٢:٤٩:٢٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٠:٣٢١١:٣٠:٥٦١٦:٤١:١٧١٦:٥٩:٤٣٢٢:٤٩:٥١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢١:٠٨١١:٣١:٢٥١٦:٤١:٣٩١٧:٠٠:٠٦٢٢:٥٠:١٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢١:٤٢١١:٣١:٥٤١٦:٤٢:٠٤١٧:٠٠:٣١٢٢:٥٠:٤٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٢:١٦١١:٣٢:٢٤١٦:٤٢:٣٠١٧:٠٠:٥٧٢٢:٥١:١٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٢:٤٩١١:٣٢:٥٣١٦:٤٢:٥٧١٧:٠١:٢٤٢٢:٥١:٤٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٣:٢١١١:٣٣:٢٣١٦:٤٣:٢٥١٧:٠١:٥٣٢٢:٥٢:١٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نه ای روستای نه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نه ای روستای نه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نه ای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نه ای برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نه ای

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نه ای موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نه ای برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نه ای

روستای نه ای بر روی نقشه

روستای نه ای بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نه ای

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نه ای است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نه ای
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نه ای + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای نه ای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نه ای + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نه ای

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نه ای رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نه ای
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نه ای دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نه ای دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نه ای
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نه ای
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نه ای دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نه ای دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نه ای

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نه ای یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو