جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نهو

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نهو


اذان صبح: ٠٥:٠٤:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٨:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٤٧:١٦
نیمه شب: ٠٠:١٧:٢٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نهو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای نهو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نهو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نهو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

كلود برنار
انسان چیزی نمی‌آموزد، مگر با سفر از شناخته‌ها به ناشناخته‌ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نهو

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نهو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نهو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نهو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نهو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نهو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٩:٢٣١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:١٨٠٠:١١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٢٨١٢:٥٢:١٦١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٥٥٠٠:١٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٣٢٠٠:١٠:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٦:٤١١٢:٥١:٥٨١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٠:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:٤٩١٢:٥١:٥٠١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤٧٠٠:١٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٤:٥٨١٢:٥١:٤٢١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٩:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٤:٠٨١٢:٥١:٣٥١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٠٢٠٠:٠٩:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٣:١٩١٢:٥١:٢٨١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٩:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٢:٣١١٢:٥١:٢٢١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:١٨٠٠:٠٩:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١١:٤٤١٢:٥١:١٦١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٨:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:٥٧١٢:٥١:١١١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:٠٨:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٠:١٢١٢:٥١:٠٧١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١٢٠٠:٠٨:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥١:٠٣١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٥٠٠٠:٠٨:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٨٠٠:٠٨:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٨:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٧:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٢٢٠٠:٠٧:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٠:٥١١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٠٠٠٠:٠٧:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٠:٥١١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٣٨٠٠:٠٧:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٠:٥١١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٧:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٤:١٧١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٧:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٧:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٧:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٢:٤١١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٧:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٢:١٢١٢:٥١:٠٠١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٧:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠١:٤٣١٢:٥١:٠٤١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٦:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠١:١٦١٢:٥١:٠٨١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٠:٥١١٢:٥١:١٢١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥١:١٧١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٥١٠٠:٠٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نهو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نهو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نهو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نهو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نهو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای نهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نهو

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١١:٢٢١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٧:١٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١١:٥٥١٣:٠١:٠١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٧:٢٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٢:٢٨١٣:٠١:٠٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٧:٢٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٣:٠١١٣:٠١:٠٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٧:٣٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٣:٣٤١٣:٠١:٠٢١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٧:٤٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٤:٠٧١٣:٠١:٠١١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٧:٤٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٤:٤٠١٣:٠١:٠٠١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٧:٥٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٥:١٤١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٧:٥٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٨:٠٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٨:٠٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٨:١١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٨:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٨:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١٨:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٠:٢٧١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:١٢٠٠:١٨:١٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٢٣٠٠:١٨:١٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٠:١٣١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٣٣٠٠:١٨:١٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٤١٠٠:١٨:١٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢١:١٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٤٩٠٠:١٨:١٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٧:٢١١٩:٥٤:٥٦٠٠:١٨:١٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٠١٠٠:١٨:٠٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٢:٥٥١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٠٦٠٠:١٨:٠٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٣:٢٧١٢:٥٩:١٦١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:١٠٠٠:١٧:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٩:٠٤١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:١٣٠٠:١٧:٥٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:١٥٠٠:١٧:٤٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٨:٤٠١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:١٦٠٠:١٧:٤١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٥:٣٣١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:١٦٠٠:١٧:٣٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٦:٠٤١٢:٥٨:١٣١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:١٦٠٠:١٧:٢٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٦:٣٥١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:١٤٠٠:١٧:١٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٧:٠٦١٢:٥٧:٤٤١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:١٢٠٠:١٧:١٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٢٧:٣٧١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:١٠٠٠:١٧:٠١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نهو روستای نهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نهو روستای نهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نهو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نهو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نهو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نهو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نهو

روستای نهو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نهو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نهو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نهو
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نهو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای نهو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نهو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نهو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نهو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نهو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نهو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نهو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نهو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نهو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نهو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نهو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ نهو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نهو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو