جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نهبندان

نهبندان | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز نهبندان


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٤
اذان ظهر: ١١:٤٣:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٣٨:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٢٠

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نهبندان (شهرستان نهبندان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر نهبندان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر نهبندان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نهبندان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل چینی
برا ی یافتن زن، می ارزد كه یك كفش بیشتر پاره كنی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نهبندان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نهبندان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نهبندان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نهبندان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نهبندان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نهبندان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥١:٢٦١٢:٢٧:٥٦١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٢:٥٦٢٣:٤٤:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٠:٢٤١٢:٢٧:٤٦١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:٤٠٢٣:٤٤:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٧:٣٦١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٢٤٢٣:٤٤:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:١٨٠٥:٤٨:٢٣١٢:٢٧:٢٧١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٥:٠٨٢٣:٤٤:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٧:٢٤١٢:٢٧:١٨١٩:٠٧:٤١١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٣:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٧:١٠١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٣٦٢٣:٤٣:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٥:٢٨١٢:٢٧:٠٢١٩:٠٩:٠٤١٩:٢٧:٢٠٢٣:٤٣:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٤:٣١١٢:٢٦:٥٥١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٨:٠٤٢٣:٤٢:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:١١٠٥:٤٣:٣٦١٢:٢٦:٤٨١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٤٩٢٣:٤٢:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٦:٤٢١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٣٣٢٣:٤٢:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٦:٣٧١٩:١١:٥١١٩:٣٠:١٧٢٣:٤٢:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:٤٢٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٦:٣٢١٩:١٢:٣٣١٩:٣١:٠١٢٣:٤٢:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٦:٢٧١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٤٦٢٣:٤١:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٦:٢٣١٩:١٣:٥٦١٩:٣٢:٣٠٢٣:٤١:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٦:٢٠١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:١٤٢٣:٤١:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٦:١٧١٩:١٥:١٩١٩:٣٣:٥٨٢٣:٤١:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:١٤٠٥:٣٦:٥٣١٢:٢٦:١٤١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٤٢٢٣:٤١:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:١٢٠٥:٣٦:٠٨١٢:٢٦:١٣١٩:١٦:٤٢١٩:٣٥:٢٦٢٣:٤٠:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٥:٢٤١٢:٢٦:١٢١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٤:٤١١٢:٢٦:١١١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٥٤٢٣:٤٠:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:١٤٠٥:٣٤:٠٠١٢:٢٦:١١١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:٣٧٢٣:٤٠:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:١٧٠٥:٣٣:٢٠١٢:٢٦:١٢١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٠:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٢:٤٢١٢:٢٦:١٣١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤٠:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٦:١٥١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٠:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣١:٢٩١٢:٢٦:١٧١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤٠:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٦:٢٠١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:١١٢٣:٤٠:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٣٠:٢١١٢:٢٦:٢٤١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:٥٣٢٣:٣٩:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٢٩:٥٠١٢:٢٦:٢٨١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٣٥٢٣:٣٩:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٢٩:٢٠١٢:٢٦:٣٢١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:١٦٢٣:٣٩:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٦:٣٨١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٣:٥٧٢٣:٣٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نهبندان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر نهبندان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر نهبندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نهبندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر نهبندان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٥:٥٥١١:٤٢:٢٦١٦:٥٩:١٧١٧:١٧:٣٧٢٣:٠١:٠٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٥:٢٥١١:٤٢:٣٩١٧:٠٠:١٢١٧:١٨:٣٠٢٣:٠١:٢٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٤:٥٣١١:٤٢:٥٠١٧:٠١:٠٦١٧:١٩:٢٣٢٣:٠١:٣٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٤:٢٠١١:٤٣:٠١١٧:٠٢:٠١١٧:٢٠:١٥٢٣:٠١:٥١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٣:٤٥١١:٤٣:١٠١٧:٠٢:٥٦١٧:٢١:٠٨٢٣:٠٢:٠٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٣:٠٩١١:٤٣:١٩١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٠٠٢٣:٠٢:١٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٢:٣١١١:٤٣:٢٧١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٢:٥٢٢٣:٠٢:٢٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢١:٥١١١:٤٣:٣٤١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٣:٤٤٢٣:٠٢:٣٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢١:١١١١:٤٣:٤١١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٤:٣٦٢٣:٠٢:٤٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٠:٢٨١١:٤٣:٤٦١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٥:٢٧٢٣:٠٢:٥٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٨:٢٦٠٦:١٩:٤٥١١:٤٣:٥١١٧:٠٨:١٩١٧:٢٦:١٩٢٣:٠٣:٠٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٩:٠٠١١:٤٣:٥٥١٧:٠٩:١٢١٧:٢٧:١٠٢٣:٠٣:١١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٨:١٤١١:٤٣:٥٨١٧:١٠:٠٥١٧:٢٨:٠٠٢٣:٠٣:١٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٧:٢٦١١:٤٤:٠٠١٧:١٠:٥٨١٧:٢٨:٥١٢٣:٠٣:٢٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٦:٣٧١١:٤٤:٠٢١٧:١١:٥٠١٧:٢٩:٤١٢٣:٠٣:٢٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٥:٤٧١١:٤٤:٠٣١٧:١٢:٤٢١٧:٣٠:٣١٢٣:٠٣:٣٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٤:٥٦١١:٤٤:٠٣١٧:١٣:٣٣١٧:٣١:٢١٢٣:٠٣:٣٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٤:٠٣١١:٤٤:٠٢١٧:١٤:٢٥١٧:٣٢:١٠٢٣:٠٣:٣٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٣:١٠١١:٤٤:٠١١٧:١٥:١٦١٧:٣٢:٥٩٢٣:٠٣:٣٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٢:١٥١١:٤٣:٥٨١٧:١٦:٠٦١٧:٣٣:٤٨٢٣:٠٣:٣٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥١:٠٥٠٦:١١:١٩١١:٤٣:٥٥١٧:١٦:٥٧١٧:٣٤:٣٧٢٣:٠٣:٣٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٠:٢٢١١:٤٣:٥٢١٧:١٧:٤٧١٧:٣٥:٢٥٢٣:٠٣:٣٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٠٩:٢٤١١:٤٣:٤٨١٧:١٨:٣٦١٧:٣٦:١٣٢٣:٠٣:٣١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٠٨:٢٥١١:٤٣:٤٣١٧:١٩:٢٥١٧:٣٧:٠٠٢٣:٠٣:٢٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٧:٢٥١١:٤٣:٣٧١٧:٢٠:١٤١٧:٣٧:٤٨٢٣:٠٣:٢٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٠٦:٢٤١١:٤٣:٣١١٧:٢١:٠٣١٧:٣٨:٣٥٢٣:٠٣:٢٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٥:٢٢١١:٤٣:٢٤١٧:٢١:٥١١٧:٣٩:٢٢٢٣:٠٣:١٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٤:٢٠١١:٤٣:١٦١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٠:٠٨٢٣:٠٣:٠٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٣:١٦١١:٤٣:٠٨١٧:٢٣:٢٦١٧:٤٠:٥٤٢٣:٠٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر نهبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نهبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نهبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نهبندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نهبندان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نهبندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر نهبندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نهبندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نهبندان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٧:٢٥١١:٤٣:٣٧١٧:٢٠:١٤١٧:٣٧:٤٨٢٣:٠٣:٢٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٠٦:٢٤١١:٤٣:٣١١٧:٢١:٠٣١٧:٣٨:٣٥٢٣:٠٣:٢٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٥:٢٢١١:٤٣:٢٤١٧:٢١:٥١١٧:٣٩:٢٢٢٣:٠٣:١٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٤:٢٠١١:٤٣:١٦١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٠:٠٨٢٣:٠٣:٠٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٣:١٦١١:٤٣:٠٨١٧:٢٣:٢٦١٧:٤٠:٥٤٢٣:٠٣:٠٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٢:١٢١١:٤٢:٥٩١٧:٢٤:١٣١٧:٤١:٤٠٢٣:٠٢:٥٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠١:٠٦١١:٤٢:٥٠١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٢:٢٥٢٣:٠٢:٤٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٠:٠٠١١:٤٢:٤٠١٧:٢٥:٤٧١٧:٤٣:١٠٢٣:٠٢:٣٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٥:٥٨:٥٣١١:٤٢:٢٩١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٣:٥٥٢٣:٠٢:٢٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٤٠٥:٥٧:٤٦١١:٤٢:١٨١٧:٢٧:١٨١٧:٤٤:٤٠٢٣:٠٢:١٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٨٠٥:٥٦:٣٨١١:٤٢:٠٧١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٥:٢٤٢٣:٠٢:٠٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٥:٢٩١١:٤١:٥٥١٧:٢٨:٤٨١٧:٤٦:٠٨٢٣:٠١:٥٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٤:١٩١١:٤١:٤٢١٧:٢٩:٣٣١٧:٤٦:٥٢٢٣:٠١:٤٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٣:٠٩١١:٤١:٢٩١٧:٣٠:١٧١٧:٤٧:٣٥٢٣:٠١:٣١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥١:٥٨١١:٤١:١٦١٧:٣١:٠١١٧:٤٨:١٨٢٣:٠١:١٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٠:٤٧١١:٤١:٠٢١٧:٣١:٤٤١٧:٤٩:٠١٢٣:٠١:٠٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٤٩:٣٥١١:٤٠:٤٧١٧:٣٢:٢٨١٧:٤٩:٤٤٢٣:٠٠:٤٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٥:٤٨:٢٢١١:٤٠:٣٢١٧:٣٣:١١١٧:٥٠:٢٦٢٣:٠٠:٣٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٤٧:١٠١١:٤٠:١٧١٧:٣٣:٥٣١٧:٥١:٠٨٢٣:٠٠:١٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٤٥:٥٦١١:٤٠:٠٢١٧:٣٤:٣٦١٧:٥١:٥٠٢٣:٠٠:٠٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٤٤:٤٣١١:٣٩:٤٦١٧:٣٥:١٨١٧:٥٢:٣٢٢٢:٥٩:٤٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٤٣:٢٩١١:٣٩:٣٠١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٣:١٣٢٢:٥٩:٢٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤٢:١٤١١:٣٩:١٤١٧:٣٦:٤١١٧:٥٣:٥٥٢٢:٥٩:١١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٤١:٠٠١١:٣٨:٥٧١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٤:٣٦٢٢:٥٨:٥٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٣٩:٤٥١١:٣٨:٤٠١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٥:١٧٢٢:٥٨:٣٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٧٠٥:٣٨:٣٠١١:٣٨:٢٣١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٥:٥٩٢٢:٥٨:١٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٣٧:١٤١١:٣٨:٠٦١٧:٣٩:٢٦١٧:٥٦:٤٠٢٢:٥٧:٥٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٣٥:٥٩١١:٣٧:٤٨١٧:٤٠:٠٧١٧:٥٧:٢٠٢٢:٥٧:٣٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:١١٠٥:٣٤:٤٣١١:٣٧:٣١١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٨:٠١٢٢:٥٧:١٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نهبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نهبندان شهر نهبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نهبندان شهر نهبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نهبندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نهبندان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نهبندان

نِهبَندان، مرکز شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی ایران است. این شهر از مناطق کویری به حساب می‌آید. «نِه» یکی از شهرهای باستانی در زمان سلسله اشکانیان بوده‌است.

شهر نهبندان در ویکیپدیا

شهر نهبندان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نهبندان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نهبندان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نهبندان بر روی نقشه

شهر نهبندان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نهبندان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر نهبندان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر نهبندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نهبندان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نهبندان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نهبندان
افق شرعی امروز فردا نهبندان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نهبندان
جدول اوقات شرعی امروز فردا نهبندان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نهبندان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نهبندان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نهبندان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نهبندان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو