جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نهبندان

نهبندان | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز نهبندان


اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٤١
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٠٤:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٢٢:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٣١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نهبندان (شهرستان نهبندان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر نهبندان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نهبندان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نهبندان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

فرناندو پسوا
انسان به هر میزان از مقام برتری برخوردار باشد، باید به همان نسبت از بسیاری از چیزها چشم پوشی كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نهبندان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نهبندان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نهبندان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نهبندان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نهبندان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نهبندان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٠:٢٤١٢:٢٧:٤٦١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:٤٠٢٣:٤٤:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٧:٣٦١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٢٤٢٣:٤٤:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:١٨٠٥:٤٨:٢٣١٢:٢٧:٢٧١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٥:٠٨٢٣:٤٤:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٧:٢٤١٢:٢٧:١٨١٩:٠٧:٤١١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٧:١٠١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٣٦٢٣:٤٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٥:٢٨١٢:٢٧:٠٢١٩:٠٩:٠٤١٩:٢٧:٢٠٢٣:٤٣:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٤:٣١١٢:٢٦:٥٥١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٨:٠٤٢٣:٤٢:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:١١٠٥:٤٣:٣٦١٢:٢٦:٤٨١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٤٩٢٣:٤٢:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٦:٤٢١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٣٣٢٣:٤٢:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٦:٣٧١٩:١١:٥١١٩:٣٠:١٧٢٣:٤٢:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:٤٢٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٦:٣٢١٩:١٢:٣٣١٩:٣١:٠١٢٣:٤٢:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٦:٢٧١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٤٦٢٣:٤١:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٦:٢٣١٩:١٣:٥٦١٩:٣٢:٣٠٢٣:٤١:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٦:٢٠١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:١٤٢٣:٤١:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٦:١٧١٩:١٥:١٩١٩:٣٣:٥٨٢٣:٤١:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:١٤٠٥:٣٦:٥٣١٢:٢٦:١٤١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٤٢٢٣:٤١:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:١٢٠٥:٣٦:٠٨١٢:٢٦:١٣١٩:١٦:٤٢١٩:٣٥:٢٦٢٣:٤٠:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٥:٢٤١٢:٢٦:١٢١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٠:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٤:٤١١٢:٢٦:١١١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٥٤٢٣:٤٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:١٤٠٥:٣٤:٠٠١٢:٢٦:١١١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:٣٧٢٣:٤٠:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:١٧٠٥:٣٣:٢٠١٢:٢٦:١٢١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٠:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٢:٤٢١٢:٢٦:١٣١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤٠:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٦:١٥١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٠:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣١:٢٩١٢:٢٦:١٧١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤٠:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٦:٢٠١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:١١٢٣:٤٠:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٣٠:٢١١٢:٢٦:٢٤١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:٥٣٢٣:٣٩:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٢٩:٥٠١٢:٢٦:٢٨١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٣٥٢٣:٣٩:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٢٩:٢٠١٢:٢٦:٣٢١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:١٦٢٣:٣٩:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٦:٣٨١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٣:٥٧٢٣:٣٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نهبندان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر نهبندان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نهبندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نهبندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر نهبندان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر نهبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر نهبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر نهبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نهبندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نهبندان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نهبندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر نهبندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نهبندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نهبندان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٣٠٥:٥٩:٤١١٢:٣٢:٣٤١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:٤٨٢٣:٥٠:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٢:١٩١٩:٠٣:٥٠١٩:٢١:٣٧٢٣:٥٠:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٢:٠٢١٩:٠٢:٤٠١٩:٢٠:٢٥٢٣:٥٠:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠١:٣٢١٢:٣١:٤٦١٩:٠١:٣٠١٩:١٩:١٣٢٣:٥٠:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٢:٠٩١٢:٣١:٢٩١٩:٠٠:١٩١٩:١٨:٠٠٢٣:٤٩:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٢:٤٦١٢:٣١:١١١٨:٥٩:٠٨١٩:١٦:٤٧٢٣:٤٩:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٣:٢٢١٢:٣٠:٥٤١٨:٥٧:٥٦١٩:١٥:٣٣٢٣:٤٩:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٣:٥٩١٢:٣٠:٣٦١٨:٥٦:٤٣١٩:١٤:١٩٢٣:٤٩:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٤:٣٥١٢:٣٠:١٧١٨:٥٥:٣٠١٩:١٣:٠٤٢٣:٤٩:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٥:١١١٢:٢٩:٥٩١٨:٥٤:١٦١٩:١١:٤٩٢٣:٤٨:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٥:٤٨١٢:٢٩:٣٩١٨:٥٣:٠٢١٩:١٠:٣٣٢٣:٤٨:٣٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٦:٢٤١٢:٢٩:٢٠١٨:٥١:٤٧١٩:٠٩:١٧٢٣:٤٨:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٧:٠٠١٢:٢٩:٠١١٨:٥٠:٣٢١٩:٠٨:٠٠٢٣:٤٨:٠٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٧:٣٥١٢:٢٨:٤١١٨:٤٩:١٦١٩:٠٦:٤٣٢٣:٤٧:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٨:١١١٢:٢٨:٢١١٨:٤٨:٠٠١٩:٠٥:٢٦٢٣:٤٧:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٨:٤٧١٢:٢٨:٠٠١٨:٤٦:٤٤١٩:٠٤:٠٨٢٣:٤٧:٢١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٩:٢٢١٢:٢٧:٤٠١٨:٤٥:٢٧١٩:٠٢:٥٠٢٣:٤٧:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٩:٥٨١٢:٢٧:١٩١٨:٤٤:١٠١٩:٠١:٣٢٢٣:٤٦:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٠:٣٣١٢:٢٦:٥٨١٨:٤٢:٥٣١٩:٠٠:١٣٢٣:٤٦:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١١:٠٩١٢:٢٦:٣٧١٨:٤١:٣٥١٨:٥٨:٥٥٢٣:٤٦:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١١:٤٤١٢:٢٦:١٦١٨:٤٠:١٨١٨:٥٧:٣٦٢٣:٤٥:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٢:٢٠١٢:٢٥:٥٤١٨:٣٩:٠٠١٨:٥٦:١٧٢٣:٤٥:٤٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٢:٥٥١٢:٢٥:٣٣١٨:٣٧:٤١١٨:٥٤:٥٨٢٣:٤٥:٢٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٣:٣٠١٢:٢٥:١١١٨:٣٦:٢٣١٨:٥٣:٣٩٢٣:٤٥:٠٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٤:٠٦١٢:٢٤:٥٠١٨:٣٥:٠٥١٨:٥٢:٢٠٢٣:٤٤:٤٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٤:٤١١٢:٢٤:٢٨١٨:٣٣:٤٦١٨:٥١:٠١٢٣:٤٤:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٥:١٧١٢:٢٤:٠٧١٨:٣٢:٢٨١٨:٤٩:٤٢٢٣:٤٤:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٥:٥٣١٢:٢٣:٤٥١٨:٣١:٠٩١٨:٤٨:٢٢٢٣:٤٣:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٦:٢٨١٢:٢٣:٢٤١٨:٢٩:٥٠١٨:٤٧:٠٣٢٣:٤٣:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١١٠٦:١٧:٠٤١٢:٢٣:٠٣١٨:٢٨:٣٢١٨:٤٥:٤٥٢٣:١٣:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٢٠٥:١٧:٤٠١١:٢٢:٤١١٧:٢٧:١٣١٧:٤٤:٢٦٢٢:٤٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نهبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نهبندان شهر نهبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نهبندان شهر نهبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نهبندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نهبندان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نهبندان

شهرستان نهبندان یکی از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی واقع در شرق ایران است. مرکز آن شهر نهبندان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۵۷٬۲۵۸ نفر بوده‌است

شهر نهبندان در ویکیپدیا

شهر نهبندان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نهبندان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نهبندان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نهبندان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نهبندان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نهبندان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر نهبندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نهبندان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نهبندان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا نهبندان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نهبندان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نهبندان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نهبندان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نهبندان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نهبندان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نهبندان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نهبندان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو