جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نهبندان

نهبندان | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز نهبندان


اذان صبح: ٠٣:٤٨:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٥٢:١٩
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٢٦

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نهبندان (شهرستان نهبندان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر نهبندان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر نهبندان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نهبندان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حجازی
شاعر، سازی است كه استاد طبیعت ساخته و پرداخته و به دست خود گوشمالی داده است و به هر نسیمی كه بر او بوزد، به نوا می آید. ما چون از هیچ باد سختی به صدا نمی آییم، گویندگان را شوریده تصور می كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نهبندان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نهبندان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نهبندان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نهبندان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نهبندان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نهبندان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٢:٤٧١٢:٣٠:٠٧١٨:٥٧:٥٦١٩:١٥:٣٦٢٣:٤٨:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠١:٣٧١٢:٢٩:٥٢١٨:٥٨:٣٧١٩:١٦:١٩٢٣:٤٧:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٠:٢٨١٢:٢٩:٣٨١٨:٥٩:١٧١٩:١٧:٠١٢٣:٤٧:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٩:٢٠١٢:٢٩:٢٤١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٤٤٢٣:٤٧:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٨:١٢١٢:٢٩:١١١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٢٦٢٣:٤٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٠٠٠٥:٥٧:٠٥١٢:٢٨:٥٧١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٠٩٢٣:٤٦:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٥:٥٩١٢:٢٨:٤٥١٩:٠٢:٠٠١٩:١٩:٥٢٢٣:٤٦:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٤:٥٣١٢:٢٨:٣٣١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:٣٥٢٣:٤٥:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٣:٤٨١٢:٢٨:٢١١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:١٨٢٣:٤٥:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٢:٤٤١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٢:٠٢٢٣:٤٥:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥١:٤١١٢:٢٧:٥٨١٩:٠٤:٤٤١٩:٢٢:٤٥٢٣:٤٤:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٠:٣٩١٢:٢٧:٤٨١٩:٠٥:٢٥١٩:٢٣:٢٩٢٣:٤٤:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٥١٠٥:٤٩:٣٧١٢:٢٧:٣٨١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:١٢٢٣:٤٤:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٤٨:٣٧١٢:٢٧:٢٨١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٤:٥٦٢٣:٤٤:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٧:٣٧١٢:٢٧:١٩١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٥:٤٠٢٣:٤٣:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٦:٣٨١٢:٢٧:١١١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٢٤٢٣:٤٣:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٥:٤١١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٧:٠٨٢٣:٤٣:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٤:٤٤١٢:٢٦:٥٥١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:٥٢٢٣:٤٣:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٣:٤٨١٢:٢٦:٤٩١٩:١٠:١٦١٩:٢٨:٣٦٢٣:٤٢:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢٦:٤٢١٩:١٠:٥٨١٩:٢٩:٢١٢٣:٤٢:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٢:٠٠١٢:٢٦:٣٧١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٠٥٢٣:٤٢:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤١:٠٨١٢:٢٦:٣١١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٤٩٢٣:٤٢:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٠:١٦١٢:٢٦:٢٧١٩:١٣:٠٣١٩:٣١:٣٤٢٣:٤١:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٠:٤٢٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٦:٢٣١٩:١٣:٤٥١٩:٣٢:١٨٢٣:٤١:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٣٨:٣٧١٢:٢٦:٢٠١٩:١٤:٢٧١٩:٣٣:٠٣٢٣:٤١:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٦:١٧١٩:١٥:٠٩١٩:٣٣:٤٧٢٣:٤١:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٦:١٤١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٣١٢٣:٤١:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٦:١٣١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:١٥٢٣:٤٠:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٥:٣٤١٢:٢٦:١٢١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٥٩٢٣:٤٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر نهبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر نهبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر نهبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نهبندان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر نهبندان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نهبندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نهبندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر نهبندان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر نهبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر نهبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر نهبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نهبندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نهبندان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نهبندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهبندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نهبندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نهبندان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٢٩:٥٠١٢:٢٦:٢٨١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٣٥٢٣:٣٩:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٢٩:٢٠١٢:٢٦:٣٢١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:١٦٢٣:٣٩:٥١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٦:٣٨١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٣:٥٧٢٣:٣٩:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٢٨:٢٤١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٥:٢١١٩:٤٤:٣٧٢٣:٣٩:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٤٠٥:٢٧:٥٨١٢:٢٦:٤٩١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:١٧٢٣:٣٩:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٢٧:٣٣١٢:٢٦:٥٦١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٥:٥٦٢٣:٣٩:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٨٠٥:٢٧:١٠١٢:٢٧:٠٣١٩:٢٧:١٢١٩:٤٦:٣٥٢٣:٣٩:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٢٠٥:٢٦:٤٩١٢:٢٧:١٠١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:١٣٢٣:٣٩:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٩٠٥:٢٦:٢٩١٢:٢٧:١٨١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٥٠٢٣:٣٩:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٧٠٥:٢٦:١٠١٢:٢٧:٢٧١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٢٦٢٣:٣٩:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٧٠٥:٢٥:٥٣١٢:٢٧:٣٥١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٩:٠٢٢٣:٣٩:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٩٠٥:٢٥:٣٨١٢:٢٧:٤٥١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٣٧٢٣:٣٩:٥٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٣٠٥:٢٥:٢٣١٢:٢٧:٥٤١٩:٣٠:٣٨١٩:٥٠:١١٢٣:٤٠:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٨٠٥:٢٥:١١١٢:٢٨:٠٤١٩:٣١:١٠١٩:٥٠:٤٥٢٣:٤٠:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٦٠٥:٢٥:٠٠١٢:٢٨:١٤١٩:٣١:٤٠١٩:٥١:١٧٢٣:٤٠:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٤:٥٠١٢:٢٨:٢٥١٩:٣٢:١١١٩:٥١:٤٩٢٣:٤٠:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٨:٣٥١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٢:١٩٢٣:٤٠:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١١٠٥:٢٤:٣٥١٢:٢٨:٤٦١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٤٩٢٣:٤٠:٣٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٧٠٥:٢٤:٢٩١٢:٢٨:٥٨١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٣:١٨٢٣:٤٠:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٢٤:٢٦١٢:٢٩:١٠١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٣:٤٥٢٣:٤٠:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٥٠٥:٢٤:٢٣١٢:٢٩:٢١١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٤:١٢٢٣:٤٠:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٢٤:٢٢١٢:٢٩:٣٤١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٣٧٢٣:٤١:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢١٠٥:٢٤:٢٣١٢:٢٩:٤٦١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٠٢٢٣:٤١:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٧٠٥:٢٤:٢٥١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٥:٢٥٢٣:٤١:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٥٠٥:٢٤:٢٨١٢:٣٠:١١١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٥:٤٧٢٣:٤١:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٥٠٥:٢٤:٣٣١٢:٣٠:٢٤١٩:٣٦:١٩١٩:٥٦:٠٧٢٣:٤١:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٤:٣٩١٢:٣٠:٣٧١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٦:٢٧٢٣:٤٢:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٢٠٥:٢٤:٤٦١٢:٣٠:٥٠١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٦:٤٥٢٣:٤٢:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٢٤:٥٥١٢:٣١:٠٣١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:٠٢٢٣:٤٢:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٧٠٥:٢٥:٠٥١٢:٣١:١٦١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:١٨٢٣:٤٢:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٧٠٥:٢٥:١٧١٢:٣١:٢٩١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٧:٣٢٢٣:٤٢:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نهبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نهبندان شهر نهبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نهبندان شهر نهبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نهبندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نهبندان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نهبندان

نِهبَندان، مرکز شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی ایران است. این شهر از مناطق کویری به حساب می‌آید. «نِه» یکی از شهرهای باستانی در زمان سلسله اشکانیان بوده‌است.

شهر نهبندان در ویکیپدیا

شهر نهبندان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نهبندان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نهبندان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نهبندان بر روی نقشه

شهر نهبندان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نهبندان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر نهبندان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر نهبندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نهبندان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نهبندان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نهبندان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نهبندان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نهبندان
زمان پخش اذان زنده به افق نهبندان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نهبندان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا نهبندان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نهبندان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نهبندان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نهبندان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو