جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت

تاکستان | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز نهاوند خرمدشت


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٣٧
اذان ظهر: ١٣:١٥:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٠٧
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٠٢

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت (شهرستان تاکستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر نهاوند خرمدشت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نهاوند خرمدشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نهاوند خرمدشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

گابریل گارسیا ماركز
انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین بنگرد كه ناگزیر است او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نهاوند خرمدشت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نهاوند خرمدشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نهاوند خرمدشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نهاوند خرمدشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نهاوند خرمدشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٩:٥١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٣:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٩:٤١١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٣:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٢:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٢:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٩:١٥١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٢:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:١١٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٢:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢١:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٨:١٥١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢١:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٧:١٢١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢١:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣١٠٦:١٦:١٠١٣:٠٨:٤١٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٠:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٠:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٠:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٣:١٠١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٠:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٢:١٣١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٩:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١١:١٧١٣:٠٨:٢١٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٩:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٣٣٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٤٠٠٠:١٩:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٣٣٠٠:١٩:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:٢٥٠٠:١٩:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:١٧٠٠:١٨:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٨:١٦٢٠:١٠:٠٢٢٠:٣٠:٠٩٠٠:١٨:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٨:١٧٢٠:١٠:٥١٢٠:٣١:٠١٠٠:١٨:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٨:١٨٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٥٢٠٠:١٨:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٤:٤٠١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٨:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٨:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٨:٢٥٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٤:٢٣٠٠:١٨:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٥٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٥:١٢٠٠:١٧:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٦٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٦:٠١٠٠:١٧:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٦:٥٠٠٠:١٧:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:١٢٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٣٧٠٠:١٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهاوند خرمدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهاوند خرمدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهاوند خرمدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نهاوند خرمدشت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نهاوند خرمدشت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهاوند خرمدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نهاوند خرمدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نهاوند خرمدشت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٦:٣٩١٣:١٧:٣٠١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٠٨٠٠:٣٤:٤٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٥:١٣١٣:١٧:١٢١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٥٩٠٠:٣٤:١٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٣:٤٦١٣:١٦:٥٤١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٥٠٠٠:٣٣:٥٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٢:٢٠١٣:١٦:٣٦١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٤١٠٠:٣٣:٣٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٠:٥٤١٣:١٦:١٨١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٣٣٠٠:٣٣:١١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٤:٠٤٠٦:٥٩:٢٨١٣:١٦:٠٠١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٢٤٠٠:٣٢:٤٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٨:٠٣١٣:١٥:٤٢١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:١٥٠٠:٣٢:٢٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٦:٣٧١٣:١٥:٢٤١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٠٧٠٠:٣٢:٠٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:١٢١٣:١٥:٠٧١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٥٨٠٠:٣١:٣٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٣:٤٧١٣:١٤:٤٩١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٥٠٠٠:٣١:١٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥٢:٢٣١٣:١٤:٣٢١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٤١٠٠:٣٠:٥٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٠:٥٩١٣:١٤:١٥١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٣٣٠٠:٣٠:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٩:٣٥١٣:١٣:٥٨١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٢٤٠٠:٣٠:٠٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٨:١١١٣:١٣:٤١١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:١٦٠٠:٢٩:٤٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٦:٤٩١٣:١٣:٢٥١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٠٨٠٠:٢٩:٢٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٥:٢٦١٣:١٣:٠٩١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢٨:٥٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٤:٠٤١٣:١٢:٥٣١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٢٨:٣٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٢:٤٣١٣:١٢:٣٧١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٨:١١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٣:١٥٠٦:٤١:٢٢١٣:١٢:٢٢١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٢٧:٤٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٠٠٦:٤٠:٠٢١٣:١٢:٠٧١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢٧:٢٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٨:٤٢١٣:١١:٥٣١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٧:٠٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٧:٢٤١٣:١١:٣٩١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٦:٤٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٦:٠٥١٣:١١:٢٥١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٢٦:٢٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٤:٤٨١٣:١١:١٢١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٥:٥٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٣:٣١١٣:١٠:٥٩١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٢٥:٣٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٢:١٥١٣:١٠:٤٦١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢٥:١٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣١:٠٠١٣:١٠:٣٤١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٤:٥٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٩:٤٦١٣:١٠:٢٣١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٤:٣٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٠:١١١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٤:١٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٠:٠١١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر نهاوند خرمدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نهاوند خرمدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نهاوند خرمدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نهاوند خرمدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نهاوند خرمدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهاوند خرمدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نهاوند خرمدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نهاوند خرمدشت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٨٠٦:١٥:١٨١٢:١٩:١٨١٨:٢٣:٥٢١٨:٤٢:٠٠٠٠:٠٦:٤٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٦٠٧:١٣:٥٢١٣:١٩:٠٠١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:٥١٠٠:٣٦:٢٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٣٠٧:١٢:٢٥١٣:١٨:٤٢١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:٤٣٠٠:٣٦:٠٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤١٠٧:١٠:٥٩١٣:١٨:٢٤١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٣٤٠٠:٣٥:٤٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٧٠٧:٠٩:٣٢١٣:١٨:٠٦١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٢٥٠٠:٣٥:٢٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٨:٠٦١٣:١٧:٤٨١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:١٦٠٠:٣٥:٠٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٦:٣٩١٣:١٧:٣٠١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٠٨٠٠:٣٤:٤٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٥:١٣١٣:١٧:١٢١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٥٩٠٠:٣٤:١٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٣:٤٦١٣:١٦:٥٤١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٥٠٠٠:٣٣:٥٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٢:٢٠١٣:١٦:٣٦١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٤١٠٠:٣٣:٣٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٠:٥٤١٣:١٦:١٨١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٣٣٠٠:٣٣:١١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٤٠٦:٥٩:٢٨١٣:١٦:٠٠١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٢٤٠٠:٣٢:٤٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٨:٠٣١٣:١٥:٤٢١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:١٥٠٠:٣٢:٢٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٦:٣٧١٣:١٥:٢٤١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٠٧٠٠:٣٢:٠٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:١٢١٣:١٥:٠٧١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٥٨٠٠:٣١:٣٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٣:٤٧١٣:١٤:٤٩١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٥٠٠٠:٣١:١٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥٢:٢٣١٣:١٤:٣٢١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٤١٠٠:٣٠:٥٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٠:٥٩١٣:١٤:١٥١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٣٣٠٠:٣٠:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٩:٣٥١٣:١٣:٥٨١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٢٤٠٠:٣٠:٠٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٨:١١١٣:١٣:٤١١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:١٦٠٠:٢٩:٤٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٦:٤٩١٣:١٣:٢٥١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٠٨٠٠:٢٩:٢٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٥:٢٦١٣:١٣:٠٩١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢٨:٥٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٤:٠٤١٣:١٢:٥٣١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٢٨:٣٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٢:٤٣١٣:١٢:٣٧١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٨:١١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٥٠٦:٤١:٢٢١٣:١٢:٢٢١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٢٧:٤٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٤٠:٠٢١٣:١٢:٠٧١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢٧:٢٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٨:٤٢١٣:١١:٥٣١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٧:٠٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٧:٢٤١٣:١١:٣٩١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٦:٤٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٦:٠٥١٣:١١:٢٥١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٢٦:٢٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٤:٤٨١٣:١١:١٢١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٥:٥٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٣:٣١١٣:١٠:٥٩١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٢٥:٣٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نهاوند خرمدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نهاوند خرمدشت شهر نهاوند خرمدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نهاوند خرمدشت شهر نهاوند خرمدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نهاوند خرمدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نهاوند خرمدشت

خرمدشت شهری است در بخش خرمدشت شهرستان تاکستان استان قزوین ایران است. نام قدیمی خرمدشت نهاوند می باشد زبان مردم تاتی و ترکی اذربایجانی و شغل مردم کشاورزی می باشد از جمله محصولات کشاورزی خرمدشت می توان به انگور گوجه فرنگی هندوانه و غیره اشاره نمود

شهر نهاوند خرمدشت در ویکیپدیا

شهر نهاوند خرمدشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نهاوند خرمدشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نهاوند خرمدشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نهاوند خرمدشت بر روی نقشه

شهر نهاوند خرمدشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نهاوند خرمدشت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نهاوند خرمدشت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر نهاوند خرمدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نهاوند خرمدشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نهاوند خرمدشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نهاوند خرمدشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق نهاوند خرمدشت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نهاوند خرمدشت
زمان پخش اذان مستقیم به افق نهاوند خرمدشت
زمان پخش اذان زنده به افق نهاوند خرمدشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نهاوند خرمدشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نهاوند خرمدشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو