جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت

تاکستان | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز نهاوند خرمدشت

اذان صبح: ٠٥:٠٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٠٩
اذان ظهر: ١١:٥٦:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٤:٣٦

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت (شهرستان تاکستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر نهاوند خرمدشت)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نهاوند خرمدشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نهاوند خرمدشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كازوبون
انسان اگر ناخوش باشد و كار كند، بهتر از این است كه سلامت باشد و بیكار بنشیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نهاوند خرمدشت

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نهاوند خرمدشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نهاوند خرمدشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نهاوند خرمدشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نهاوند خرمدشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٣٠٦:٤٠:٢١١٣:١٢:١١١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:١٧٠٠:٢٧:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٩:٠٢١٣:١١:٥٦١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢٧:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٧:٤٣١٣:١١:٤٢١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢٦:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٦:٢٤١٣:١١:٢٨١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٦:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٥:٠٧١٣:١١:١٥١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٢٦:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٣:٥٠١٣:١١:٠٢١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٥:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٠:٤٩١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢٥:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣١:١٨١٣:١٠:٣٧١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٥:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣٠:٠٤١٣:١٠:٢٥١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٤:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٨:٥٠١٣:١٠:١٤١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:١٥٠٠:٢٤:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٠:٠٣١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٠٨٠٠:٢٣:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٣:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٣:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٤٩٠٠:٢٣:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٢:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٩:١٥١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٢:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٢:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢١:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:١٨٠٠:٢١:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢١:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٨:٤١٢٠:٠١:٣١٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٠:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٠:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٠:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٠:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٠:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١١:٣٠١٣:٠٨:٢١٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥١٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٨:١٨٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٢٠٠٠:١٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نهاوند خرمدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نهاوند خرمدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نهاوند خرمدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نهاوند خرمدشت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نهاوند خرمدشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نهاوند خرمدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نهاوند خرمدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نهاوند خرمدشت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نهاوند خرمدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نهاوند خرمدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نهاوند خرمدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نهاوند خرمدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نهاوند خرمدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر نهاوند خرمدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نهاوند خرمدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نهاوند خرمدشت

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نهاوند خرمدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نهاوند خرمدشت شهر نهاوند خرمدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نهاوند خرمدشت شهر نهاوند خرمدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نهاوند خرمدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نهاوند خرمدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نهاوند خرمدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نهاوند خرمدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نهاوند خرمدشت

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٩:٥٨١٢:٠٤:٣١١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٦:٣٦٢٣:٢٢:٣٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٠:٤٥١٢:٠٤:١٠١٨:٠٧:٠١١٨:٢٥:٠٧٢٣:٢٢:١٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠١:٣٢١٢:٠٣:٤٩١٨:٠٥:٣٢١٨:٢٣:٣٨٢٣:٢١:٥٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٢:١٩١٢:٠٣:٢٨١٨:٠٤:٠٤١٨:٢٢:١٠٢٣:٢١:٣٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٣:٠٦١٢:٠٣:٠٨١٨:٠٢:٣٦١٨:٢٠:٤١٢٣:٢١:٢٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٣:٥٣١٢:٠٢:٤٧١٨:٠١:٠٨١٨:١٩:١٤٢٣:٢١:٠١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٤:٤٠١٢:٠٢:٢٧١٧:٥٩:٤٠١٨:١٧:٤٦٢٣:٢٠:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٥:٢٨١٢:٠٢:٠٧١٧:٥٨:١٣١٨:١٦:١٩٢٣:٢٠:٢٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٦:١٦١٢:٠١:٤٧١٧:٥٦:٤٥١٨:١٤:٥٢٢٣:٢٠:٠٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٧:٠٤١٢:٠١:٢٨١٧:٥٥:١٨١٨:١٣:٢٥٢٣:١٩:٤٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٧:٥٢١٢:٠١:٠٩١٧:٥٣:٥٢١٨:١١:٥٩٢٣:١٩:٢٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٨:٤١١٢:٠٠:٥٠١٧:٥٢:٢٦١٨:١٠:٣٤٢٣:١٩:١١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٩:٢٩١٢:٠٠:٣١١٧:٥١:٠٠١٨:٠٩:٠٩٢٣:١٨:٥٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٠:١٨١٢:٠٠:١٣١٧:٤٩:٣٥١٨:٠٧:٤٤٢٣:١٨:٣٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١١:٠٨١١:٥٩:٥٥١٧:٤٨:١٠١٨:٠٦:٢٠٢٣:١٨:١٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١١:٥٧١١:٥٩:٣٨١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٤:٥٧٢٣:١٨:٠١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٢:٤٧١١:٥٩:٢١١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٣:٣٤٢٣:١٧:٤٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٣:٣٨١١:٥٩:٠٥١٧:٤٤:٠٠١٨:٠٢:١٢٢٣:١٧:٢٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٤:٢٨١١:٥٨:٤٩١٧:٤٢:٣٧١٨:٠٠:٥٠٢٣:١٧:١١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٥:١٩١١:٥٨:٣٣١٧:٤١:١٥١٧:٥٩:٣٠٢٣:١٦:٥٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٦:١١١١:٥٨:١٨١٧:٣٩:٥٤١٧:٥٨:١٠٢٣:١٦:٣٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٧:٠٢١١:٥٨:٠٤١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٦:٥١٢٣:١٦:٢٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٧:٥٥١١:٥٧:٥٠١٧:٣٧:١٤١٧:٥٥:٣٢٢٣:١٦:٠٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٨:٤٧١١:٥٧:٣٧١٧:٣٥:٥٥١٧:٥٤:١٥٢٣:١٥:٥٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٩:٤٠١١:٥٧:٢٤١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٢:٥٨٢٣:١٥:٤٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٠:٣٣١١:٥٧:١٢١٧:٣٣:٢٠١٧:٥١:٤٢٢٣:١٥:٢٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢١:٢٦١١:٥٧:٠٠١٧:٣٢:٠٤١٧:٥٠:٢٧٢٣:١٥:١٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٢:٢٠١١:٥٦:٤٩١٧:٣٠:٤٨١٧:٤٩:١٤٢٣:١٥:٠٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٣:١٤١١:٥٦:٣٩١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٨:٠١٢٣:١٤:٤٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٤:٠٩١١:٥٦:٢٩١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٦:٤٩٢٣:١٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نهاوند خرمدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نهاوند خرمدشت شهر نهاوند خرمدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نهاوند خرمدشت شهر نهاوند خرمدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نهاوند خرمدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نهاوند خرمدشت

خرمدشت شهری است در بخش خرمدشت شهرستان تاکستان استان قزوین ایران است. نام قدیمی خرمدشت نهاوند می باشد زبان مردم تاتی و ترکی اذربایجانی و شغل مردم کشاورزی می باشد از جمله محصولات کشاورزی خرمدشت می توان به انگور گوجه فرنگی هندوانه و غیره اشاره نمود

شهر نهاوند خرمدشت در ویکیپدیا

شهر نهاوند خرمدشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نهاوند خرمدشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نهاوند خرمدشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نهاوند خرمدشت بر روی نقشه

شهر نهاوند خرمدشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نهاوند خرمدشت
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نهاوند خرمدشت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر نهاوند خرمدشت + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نهاوند خرمدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نهاوند خرمدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نهاوند خرمدشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نهاوند خرمدشت
زمان پخش اذان آنلاین به افق نهاوند خرمدشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نهاوند خرمدشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نهاوند خرمدشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نهاوند خرمدشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا نهاوند خرمدشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نهاوند خرمدشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نهاوند خرمدشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نهاوند خرمدشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو