جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ننقاچی

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ننقاچی

اذان صبح: ٠٤:٥٤:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٤٥
اذان ظهر: ١١:٢٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:١٤
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٨:٤٩

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ننقاچی (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای ننقاچی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای ننقاچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ننقاچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

نیچه
هر كه كوهها را جا به جا كند دره ها و پستی ها را نیز جا به جا می كند. (اگر توانستید از مسائل بزرگ بر بیایید ، حتما از مسائل دیگر نیز موفق بیرون خواهید آمد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای ننقاچی

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ننقاچی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ننقاچی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ننقاچی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ننقاچی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ننقاچی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٣:٢٥١٢:٣٤:٢٩١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٤:٣٩٢٣:٥٠:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٣٤:١٥١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٥:٣٠٢٣:٤٩:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٤:٠١١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٦:٢١٢٣:٤٩:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٣:٤٧١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٧:١٢٢٣:٤٩:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٨:١٧١٢:٣٣:٣٣١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٨:٠٤٢٣:٤٨:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥٧:٠١١٢:٣٣:٢٠١٩:١٠:١٣١٩:٢٨:٥٥٢٣:٤٨:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٥:٤٧١٢:٣٣:٠٨١٩:١١:٠٣١٩:٢٩:٤٧٢٣:٤٨:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٤:٣٣١٢:٣٢:٥٥١٩:١١:٥٢١٩:٣٠:٣٨٢٣:٤٧:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٣:٢٠١٢:٣٢:٤٤١٩:١٢:٤١١٩:٣١:٣٠٢٣:٤٧:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٢:٣٢١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٢٢٢٣:٤٧:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٠:٥٧١٢:٣٢:٢١١٩:١٤:١٩١٩:٣٣:١٤٢٣:٤٦:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:١٩٠٥:٤٩:٤٦١٢:٣٢:١١١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:٠٦٢٣:٤٦:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٨:٣٧١٢:٣٢:٠١١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٥٨٢٣:٤٦:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٧:٢٨١٢:٣١:٥١١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٥٠٢٣:٤٥:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٦:٢١١٢:٣١:٤٢١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:٤٢٢٣:٤٥:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٥:١٤١٢:٣١:٣٤١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:٣٤٢٣:٤٥:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣١:٢٦١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٤:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣١:١٨١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٤:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٢:٠١١٢:٣١:١٢١٩:٢٠:٥٤١٩:٤٠:١١٢٣:٤٤:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣١:٠٥١٩:٢١:٤٣١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٤:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٣٩:٥٨١٢:٣١:٠٠١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:٥٥٢٣:٤٣:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٥:١٤٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٤٧٢٣:٤٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٨:٠٠١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٤٠٢٣:٤٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣٧:٠٢١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٤:٣٢٢٣:٤٣:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٦:٠٦١٢:٣٠:٤٢١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٥:٢٤٢٣:٤٢:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٠٤٠٥:٣٥:١١١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:١٥٢٣:٤٢:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٤٩٠٥:٣٤:١٨١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٧:٠٧٢٣:٤٢:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٣٣:٢٦١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:٥٩٢٣:٤٢:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٣٢:٣٥١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٨:٥٠٢٣:٤٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ننقاچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ننقاچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ننقاچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ننقاچی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای ننقاچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ننقاچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ننقاچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای ننقاچی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ننقاچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای ننقاچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای ننقاچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ننقاچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ننقاچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ننقاچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای ننقاچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ننقاچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ننقاچی

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای ننقاچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ننقاچی روستای ننقاچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ننقاچی روستای ننقاچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ننقاچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ننقاچی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای ننقاچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ننقاچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ننقاچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای ننقاچی

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٥:١٢١١:٢٠:٠٩١٦:٢٤:٤٩١٦:٤٤:١٨٢٢:٣٦:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٦:١٠١١:٢٠:٢٥١٦:٢٤:٢٣١٦:٤٣:٥٤٢٢:٣٧:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٧:٠٧١١:٢٠:٤٢١٦:٢٣:٥٩١٦:٤٣:٣٢٢٢:٣٧:١٦
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٨:٠٥١١:٢٠:٥٩١٦:٢٣:٣٦١٦:٤٣:١٢٢٢:٣٧:٢٩
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٩:٠٢١١:٢١:١٧١٦:٢٣:١٦١٦:٤٢:٥٤٢٢:٣٧:٤٤
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١١٠٦:١٩:٥٨١١:٢١:٣٦١٦:٢٢:٥٨١٦:٤٢:٣٨٢٢:٣٧:٥٩
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٠:٥٤١١:٢١:٥٥١٦:٢٢:٤١١٦:٤٢:٢٤٢٢:٣٨:١٥
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢١:٥٠١١:٢٢:١٦١٦:٢٢:٢٧١٦:٤٢:١١٢٢:٣٨:٣٢
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٢:٤٥١١:٢٢:٣٧١٦:٢٢:١٤١٦:٤٢:٠١٢٢:٣٨:٤٩
١٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٣:٣٩١١:٢٢:٥٨١٦:٢٢:٠٤١٦:٤١:٥٢٢٢:٣٩:٠٧
١١ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٤:٣٣١١:٢٣:٢٠١٦:٢١:٥٥١٦:٤١:٤٥٢٢:٣٩:٢٦
١٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٥:٢٦١١:٢٣:٤٣١٦:٢١:٤٨١٦:٤١:٤١٢٢:٣٩:٤٦
١٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٦:١٩١١:٢٤:٠٧١٦:٢١:٤٤١٦:٤١:٣٨٢٢:٤٠:٠٦
١٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٧:١٠١١:٢٤:٣١١٦:٢١:٤١١٦:٤١:٣٧٢٢:٤٠:٢٨
١٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٨:٠١١١:٢٤:٥٦١٦:٢١:٤٠١٦:٤١:٣٧٢٢:٤٠:٤٩
١٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٨:٥١١١:٢٥:٢١١٦:٢١:٤١١٦:٤١:٤٠٢٢:٤١:١٢
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٩:٤٠١١:٢٥:٤٧١٦:٢١:٤٥١٦:٤١:٤٥٢٢:٤١:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٠:٢٨١١:٢٦:١٣١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:٥١٢٢:٤١:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣١:١٥١١:٢٦:٤٠١٦:٢١:٥٧١٦:٤٢:٠٠٢٢:٤٢:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٢:٠١١١:٢٧:٠٧١٦:٢٢:٠٦١٦:٤٢:١٠٢٢:٤٢:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٢:٤٦١١:٢٧:٣٥١٦:٢٢:١٧١٦:٤٢:٢٢٢٢:٤٣:١٤
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٣:٢٩١١:٢٨:٠٣١٦:٢٢:٣٠١٦:٤٢:٣٦٢٢:٤٣:٤٠
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٤:١٢١١:٢٨:٣١١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:٥٢٢٢:٤٤:٠٧
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٤:٥٣١١:٢٩:٠٠١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٣:١٠٢٢:٤٤:٣٤
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٥:٣٣١١:٢٩:٢٩١٦:٢٣:٢١١٦:٤٣:٢٩٢٢:٤٥:٠٢
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٦:١٢١١:٢٩:٥٨١٦:٢٣:٤١١٦:٤٣:٥٠٢٢:٤٥:٣٠
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٦:٤٩١١:٣٠:٢٧١٦:٢٤:٠٣١٦:٤٤:١٣٢٢:٤٥:٥٨
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٧:٢٤١١:٣٠:٥٧١٦:٢٤:٢٨١٦:٤٤:٣٨٢٢:٤٦:٢٧
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٧:٥٩١١:٣١:٢٧١٦:٢٤:٥٣١٦:٤٥:٠٤٢٢:٤٦:٥٦
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٨:٣١١١:٣١:٥٧١٦:٢٥:٢١١٦:٤٥:٣١٢٢:٤٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ننقاچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای ننقاچی روستای ننقاچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای ننقاچی روستای ننقاچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ننقاچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ننقاچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ننقاچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ننقاچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ننقاچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ننقاچی

روستای ننقاچی بر روی نقشه

روستای ننقاچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ننقاچی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ننقاچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ننقاچی
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای ننقاچی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای ننقاچی + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای ننقاچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ننقاچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ننقاچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ننقاچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ننقاچی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ننقاچی
جدول اوقات شرعی امروز فردا ننقاچی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ننقاچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ننقاچی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ننقاچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ ننقاچی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ننقاچی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ننقاچی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ننقاچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو