جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نمین

نمین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز نمین


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:١٢
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٥٣
غروب آفتاب: ١٨:١٣:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٢٥:٢٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نمین (شهرستان نمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر نمین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

آبراهام مازلو
یك پیشه می‌تواند ابزاری برای هدف‌های پنهان و سركوب شده باشد، به همان سادگی كه می‌تواند فی‌نفسه، خود هدف باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نمین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نمین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نمین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نمین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نمین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نمین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٥:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٤:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٤:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢١:٢٠١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٤:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٣:١٤٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٣:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٨:٥٦١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٣:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٧:٤٦١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٣:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٦:٣٧١٣:١٢:٥٤٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٢٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٥:٢٩١٣:١٢:٤٨٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٢:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٤:٢٢١٣:١٢:٤٣٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٢:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٣:١٧١٣:١٢:٣٩٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٢:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٤٠٦:١٢:١٣١٣:١٢:٣٥٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢١:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:١١:١١١٣:١٢:٣١٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٢١:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣٨٠٦:١٠:٠٩١٣:١٢:٢٩٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢١:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٢:٢٦٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢١:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٨:١١١٣:١٢:٢٥٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٠:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٧:١٤١٣:١٢:٢٤٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٢٠:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٦:١٨١٣:١٢:٢٣٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٢٠:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٥:٢٤١٣:١٢:٢٣٢٠:١٩:٥٤٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٢٠:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٢١٠٦:٠٤:٣٢١٣:١٢:٢٤٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤١:٤٩٠٠:١٩:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٤٠٦:٠٣:٤١١٣:١٢:٢٥٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤٢:٤٦٠٠:١٩:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٤٨٠٦:٠٢:٥٢١٣:١٢:٢٧٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٣:٤٢٠٠:١٩:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٣٤٠٦:٠٢:٠٤١٣:١٢:٢٩٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:٣٧٠٠:١٩:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢١٠٦:٠١:١٨١٣:١٢:٣٢٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٥:٣٢٠٠:١٩:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١١٠٦:٠٠:٣٣١٣:١٢:٣٦٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٦:٢٦٠٠:١٩:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٩:٥١١٣:١٢:٤٠٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٧:٢٠٠٠:١٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٥٥٠٥:٥٩:١٠١٣:١٢:٤٥٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٨:١٣٠٠:١٨:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٥٠٠٥:٥٨:٣٠١٣:١٢:٥٠٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٩:٠٥٠٠:١٨:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٥٧:٥٢١٣:١٢:٥٥٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٩:٥٦٠٠:١٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نمین

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر نمین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر نمین

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر نمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر نمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر نمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر نمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نمین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٧:٠٠١٣:١٨:٤٦١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٢٦٠٠:٣٢:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٨:٣٠١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٥٨٠٠:٣١:٥٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٨:٤٦١٣:١٨:١٤١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٣٠٠٠:٣١:٤٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٩:٣٩١٣:١٧:٥٧١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٠١٠٠:٣١:٤٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٤٠:٣٢١٣:١٧:٤٠١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٣٢٠٠:٣١:٣٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٤١:٢٥١٣:١٧:٢٣١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:٠٢٠٠:٣١:٢٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٤٢:١٧١٣:١٧:٠٥١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٣١٠٠:٣١:١٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٦٠٦:٤٣:١٠١٣:١٦:٤٧١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٣١:٠٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤٤:٠٣١٣:١٦:٢٩١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٣٠:٥٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٤:٥٥١٣:١٦:١٠١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٣٠:٤٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٥:٤٨١٣:١٥:٥١١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٣٠:٣٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٦:٤٠١٣:١٥:٣٢١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٥١٠٠:٣٠:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٧:٣٢١٣:١٥:١٢١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:١٧٠٠:٣٠:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٨:٢٥١٣:١٤:٥٢١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٤٣٠٠:٢٩:٥٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٩:١٧١٣:١٤:٣٢١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٩:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٥٠:٠٩١٣:١٤:١٢١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٣٤٠٠:٢٩:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٥١:٠١١٣:١٣:٥١١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٩:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٥١:٥٣١٣:١٣:٣٠١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٤٠٠:٢٩:٠١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٥٢:٤٥١٣:١٣:٠٩١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٤٩٠٠:٢٨:٤٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥٣:٣٧١٣:١٢:٤٨١٩:٣١:٢١١٩:٥٠:١٤٠٠:٢٨:٣١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٤:٢٩١٣:١٢:٢٧١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:٣٨٠٠:٢٨:١٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٥:٢١١٣:١٢:٠٦١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:٠٢٠٠:٢٨:٠٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٦:١٣١٣:١١:٤٤١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٢٦٠٠:٢٧:٤٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٧:٠٥١٣:١١:٢٣١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٥٠٠٠:٢٧:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٧:٥٧١٣:١١:٠١١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٢:١٤٠٠:٢٧:١٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٨:٥٠١٣:١٠:٤٠١٩:٢١:٥٢١٩:٤٠:٣٨٠٠:٢٦:٥٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٩:٤٢١٣:١٠:١٨١٩:٢٠:١٦١٩:٣٩:٠٢٠٠:٢٦:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٥٠٧:٠٠:٣٤١٣:٠٩:٥٧١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:٢٦٠٠:٢٦:١٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٦٠٧:٠١:٢٧١٣:٠٩:٣٥١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٥٠٠٠:٢٦:٠١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠٢:٢٠١٣:٠٩:١٤١٩:١٥:٣١١٩:٣٤:١٤٢٣:٥٥:٤٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٣:١٢١٢:٠٨:٥٣١٨:١٣:٥٦١٨:٣٢:٣٩٢٣:٢٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نمین شهر نمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نمین شهر نمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نمین

نَمین یکی از شهرهای استان اردبیل واقع در شمال غربی ایران است. نمین در منطقه‌ای کوهستانی و در حاشیه دریای خزر، با ارتفاع ۱۷۰۰ متر از سطح دریا قرار دارد. نمین دارای آب و هوایی معتدل، زمستانهایی سرد و تابستانهایی ملایم است

شهر نمین در ویکیپدیا

شهر نمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نمین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نمین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نمین + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر نمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نمین رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نمین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نمین
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نمین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نمین دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نمین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نمین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نمین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نمین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو