جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نمین

نمین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز نمین


اذان صبح: ٠٣:٥٩:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٢٤
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٥٩:٣٣
نیمه شب: ٠٠:١٨:٢٠

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نمین (شهرستان نمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر نمین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر نمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تیلر
برای رسیدن به شادی بزرگ باید از شادی های كوچك صرف نظر كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نمین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نمین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نمین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نمین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نمین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نمین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٤١:٤٢١٣:١٦:١٨١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢٩:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٤٠:١٦١٣:١٦:٠٤١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٩:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٨:٥٠١٣:١٥:٤٩١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٩:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٧:٢٦١٣:١٥:٣٦١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٨:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٦:٠٢١٣:١٥:٢٢١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٨:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٤:٣٩١٣:١٥:٠٩١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٧:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣٣:١٧١٣:١٤:٥٦١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٣١:٥٥١٣:١٤:٤٤١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٤:٣٢١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٦:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٩:١٥١٣:١٤:٢١٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٦:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٧:٥٦١٣:١٤:١٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٦:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٤:٠٠٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٥:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٥:٢١١٣:١٣:٥٠٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٥:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٤:٠٥١٣:١٣:٤٠٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٤:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٣:٣١٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٤:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٢١:٣٦١٣:١٣:٢٣٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٤:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٣:١٥٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٣:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:١١٠٦:١٩:١٢١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٣:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٨:٠٢١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٣:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٦:٥٢١٣:١٢:٥٤٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٣:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٥:٤٤١٣:١٢:٤٨٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٢:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٤:٣٧١٣:١٢:٤٣٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٥٠٦:١٣:٣٢١٣:١٢:٣٩٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٢:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٥٥٠٦:١٢:٢٨١٣:١٢:٣٥٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢١:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٢٦٠٦:١١:٢٥١٣:١٢:٣١٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٢١:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:١٠:٢٣١٣:١٢:٢٩٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢١:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٩:٢٣١٣:١٢:٢٦٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢١:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٢:٢٥٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٢٠:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٧:٢٧١٣:١٢:٢٤٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٢٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر نمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر نمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر نمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نمین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر نمین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر نمین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر نمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر نمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر نمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر نمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نمین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٩:٥١١٣:١٢:٤٠٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٧:٢٠٠٠:١٨:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٥٩:١٠١٣:١٢:٤٥٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٨:١٣٠٠:١٨:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٠٠٥:٥٨:٣٠١٣:١٢:٥٠٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٩:٠٥٠٠:١٨:٤٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٥٧:٥٢١٣:١٢:٥٥٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٩:٥٦٠٠:١٨:٣٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٥٧:١٦١٣:١٣:٠١٢٠:٢٩:١١٢٠:٥٠:٤٧٠٠:١٨:٣٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٥٦:٤٢١٣:١٣:٠٨٢٠:٢٩:٥٨٢٠:٥١:٣٧٠٠:١٨:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٥٦:١٠١٣:١٣:١٥٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥٢:٢٦٠٠:١٨:٢١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٥٥:٣٩١٣:١٣:٢٣٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥٣:١٣٠٠:١٨:١٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٥٥:١٠١٣:١٣:٣١٢٠:٣٢:١٣٢٠:٥٤:٠٠٠٠:١٨:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٧٠٥:٥٤:٤٣١٣:١٣:٣٩٢٠:٣٢:٥٦٢٠:٥٤:٤٦٠٠:١٨:١٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٥٤:١٨١٣:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٥:٣١٠٠:١٨:١٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٥٣:٥٤١٣:١٣:٥٧٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٦:١٤٠٠:١٨:١١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٥٣:٣٣١٣:١٤:٠٦٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٦:٥٦٠٠:١٨:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٤٠٥:٥٣:١٣١٣:١٤:١٦٢٠:٣٥:٣٧٢٠:٥٧:٣٧٠٠:١٨:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٥٢:٥٥١٣:١٤:٢٦٢٠:٣٦:١٥٢٠:٥٨:١٧٠٠:١٨:١٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٤٠٥:٥٢:٣٨١٣:١٤:٣٧٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٨:٥٦٠٠:١٨:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٥٢:٢٤١٣:١٤:٤٨٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٩:٣٣٠٠:١٨:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٣٠٥:٥٢:١١١٣:١٤:٥٩٢٠:٣٨:٠٠٢١:٠٠:٠٨٠٠:١٨:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٥٢:٠١١٣:١٥:١٠٢٠:٣٨:٣٣٢١:٠٠:٤٣٠٠:١٨:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٥١:٥٢١٣:١٥:٢٢٢٠:٣٩:٠٤٢١:٠١:١٦٠٠:١٨:٣٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٥١:٤٥١٣:١٥:٣٤٢٠:٣٩:٣٤٢١:٠١:٤٧٠٠:١٨:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٥١:٤٠١٣:١٥:٤٦٢٠:٤٠:٠٢٢١:٠٢:١٧٠٠:١٨:٤٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٥١:٣٦١٣:١٥:٥٨٢٠:٤٠:٢٩٢١:٠٢:٤٥٠٠:١٨:٥٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢١٠٥:٥١:٣٥١٣:١٦:١١٢٠:٤٠:٥٥٢١:٠٣:١٢٠٠:١٩:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٢٠٥:٥١:٣٥١٣:١٦:٢٤٢٠:٤١:١٩٢١:٠٣:٣٧٠٠:١٩:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٥١:٣٧١٣:١٦:٣٦٢٠:٤١:٤١٢١:٠٤:٠٠٠٠:١٩:٢٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٥١:٤١١٣:١٦:٤٩٢٠:٤٢:٠٢٢١:٠٤:٢٢٠٠:١٩:٣٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٥١:٤٧١٣:١٧:٠٢٢٠:٤٢:٢٢٢١:٠٤:٤٢٠٠:١٩:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٥١:٥٤١٣:١٧:١٥٢٠:٤٢:٣٩٢١:٠٥:٠٠٠٠:١٩:٥٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٣٠٥:٥٢:٠٣١٣:١٧:٢٩٢٠:٤٢:٥٥٢١:٠٥:١٦٠٠:٢٠:٠٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٥٢:١٤١٣:١٧:٤٢٢٠:٤٣:١٠٢١:٠٥:٣٠٠٠:٢٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نمین شهر نمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر نمین شهر نمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نمین

نَمین یکی از شهرهای استان اردبیل واقع در شمال غربی ایران است. نمین در منطقه‌ای کوهستانی و در حاشیه دریای خزر، با ارتفاع ۱۷۰۰ متر از سطح دریا قرار دارد. نمین دارای آب و هوایی معتدل، زمستانهایی سرد و تابستانهایی ملایم است

شهر نمین در ویکیپدیا

شهر نمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نمین بر روی نقشه

شهر نمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نمین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نمین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر نمین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر نمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نمین رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نمین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نمین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نمین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نمین
افق شرعی امروز فردا نمین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نمین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نمین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق نمین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو