جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نمره یک

رامهرمز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز نمره یک

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥١
اذان ظهر: ١٣:١٦:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:١٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:١٤

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نمره یک (شهرستان رامهرمز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر نمره یک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نمره یک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نمره یک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هربرت كاسون
بسیاری از افراد مانند واگن های قطار باید به كار كشانده شوند. تنها عده ی كمی مانند لوكوموتیو هستند كه می توانند خود با اراده و اختیار خود كار كنند و یا دیگران را وادار به كار نمایند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نمره یک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نمره یک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نمره یک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نمره یک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نمره یک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نمره یک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٤:٥٨١٣:١٢:٠٨١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٢٧٠٠:٣٠:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٣:٤٩١٣:١١:٥٤١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٠٨٠٠:٢٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٢:٤٠١٣:١١:٤٠١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٩:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤١:٣٢١٣:١١:٢٦١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٩:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٠:٢٥١٣:١١:١٣١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٨:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٩:١٨١٣:١٠:٥٩١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٨:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٨:١٣١٣:١٠:٤٧١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٨:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٧:٠٧١٣:١٠:٣٥١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٨:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٦:٠٣١٣:١٠:٢٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٧:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:١١٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٠:١١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٧:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٠:٠٠١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٧:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠٩:٥٠١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٦:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٦:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٦:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٩:٢١١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٥:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٩:١٣١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٥:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٥:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٥:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٤:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٤:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٣١٠٠:٢٤:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٤:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٣:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٣:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٠:١١١٣:٠٨:١٩١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٢٧٠٠:٢٣:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٨:١٧١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:١١٠٠:٢٣:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٨:١٥١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٨:١٤١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نمره یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نمره یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نمره یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نمره یک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نمره یک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نمره یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمره یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نمره یک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر نمره یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نمره یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نمره یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نمره یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمره یک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نمره یک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر نمره یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمره یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نمره یک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نمره یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نمره یک شهر نمره یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نمره یک شهر نمره یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نمره یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمره یک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نمره یک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نمره یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمره یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نمره یک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٨:٠١١٣:١٣:٤٥٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:١٥٠٠:٢٥:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٨:١٥١٣:١٣:٥٨٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٥:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٨:٣٠١٣:١٤:١١٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٣٧٠٠:٢٥:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٨:٤٦١٣:١٤:٢٤٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٢٦:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٩:٠٤١٣:١٤:٣٧٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٦:١٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٤:٥٠٢٠:٢٠:١٣٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٢٦:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٥:٠٢٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٠١٠٠:٢٦:٤٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:١٠:٠٣١٣:١٥:١٥٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٢٦:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١٠:٢٤١٣:١٥:٢٧٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٢٧:١٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٠:٤٧١٣:١٥:٣٨٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٢٧:٢٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٦:١١:١١١٣:١٥:٥٠٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٢٧:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١١:٣٥١٣:١٦:٠١٢٠:٢٠:١٩٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٢٧:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٢:٠١١٣:١٦:١٢٢٠:٢٠:١٤٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٨:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٢:٢٧١٣:١٦:٢٣٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٢٨:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٢:٥٤١٣:١٦:٣٣٢٠:٢٠:٠١٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٢٨:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٣:٢٢١٣:١٦:٤٣٢٠:١٩:٥٢٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٢٨:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٣:٥١١٣:١٦:٥٢٢٠:١٩:٤٢٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٩:١٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٤:٢٠١٣:١٧:٠٢٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٠١٠٠:٢٩:٢٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٤:٥١١٣:١٧:١٠٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٢٩:٤٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٥:٢٢١٣:١٧:١٩٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٢٩:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٥:٥٣١٣:١٧:٢٧٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:١١٠٠:٣٠:١١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٦:٢٥١٣:١٧:٣٤٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٣٠:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٦:٥٨١٣:١٧:٤١٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٣٠:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٧:٣٢١٣:١٧:٤٨٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٣٠:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٨:٠٥١٣:١٧:٥٤٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٣١:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٨:٤٠١٣:١٨:٠٠٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٦:١٧٠٠:٣١:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٩:١٥١٣:١٨:٠٥٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣١:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٩:٥٠١٣:١٨:٠٩٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣١:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٠:٢٦١٣:١٨:١٣٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٤:٥١٠٠:٣١:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢١:٠٢١٣:١٨:١٧٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:١٩٠٠:٣٢:٠٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢١:٣٩١٣:١٨:٢٠٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٢:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نمره یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نمره یک شهر نمره یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نمره یک شهر نمره یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نمره یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمره یک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نمره یک

نمره یک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان هفتکل در استان خوزستان ایران است

شهر نمره یک در ویکیپدیا

شهر نمره یک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نمره یک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نمره یک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نمره یک بر روی نقشه

شهر نمره یک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نمره یک
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نمره یک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر نمره یک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نمره یک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نمره یک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نمره یک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نمره یک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نمره یک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نمره یک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نمره یک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نمره یک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نمره یک دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ نمره یک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نمره یک
افق شرعی امروز فردا نمره یک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو