جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نمره یک

رامهرمز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز نمره یک

اذان صبح: ٠٤:٤٣:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٠٤
اذان مغرب: ١٨:٢٠:١٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٠

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نمره یک (شهرستان رامهرمز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر نمره یک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نمره یک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نمره یک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
قبل از خریدن خانه به دنبال همسایه‌ی خوب باشید (و بعد از آن كه از همسایه‌ی خود مطمئن شدید، اقدام به خریدن خانه كنید) و قبل از رفتن به راهی (سفر)، دوست پیدا كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نمره یک

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نمره یک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نمره یک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نمره یک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نمره یک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نمره یک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٣:٤٩١٣:١١:٥٤١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٠٨٠٠:٢٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٢:٤٠١٣:١١:٤٠١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٩:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤١:٣٢١٣:١١:٢٦١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٩:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٠:٢٥١٣:١١:١٣١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٨:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٩:١٨١٣:١٠:٥٩١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٨:١٣١٣:١٠:٤٧١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٨:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٧:٠٧١٣:١٠:٣٥١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٨:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٦:٠٣١٣:١٠:٢٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٧:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:١١٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٠:١١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٧:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٠:٠٠١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٧:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠٩:٥٠١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٦:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٦:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٦:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٩:٢١١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٥:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٩:١٣١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٥:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٥:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٥:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٤:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٤:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٤:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٣١٠٠:٢٤:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٤:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٣:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٣:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٠:١١١٣:٠٨:١٩١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٢٧٠٠:٢٣:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٨:١٧١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:١١٠٠:٢٣:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٨:١٥١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٨:١٤١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٣:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٧:١٤١٣:٠٨:١٤١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نمره یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نمره یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نمره یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نمره یک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نمره یک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نمره یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمره یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نمره یک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نمره یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نمره یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نمره یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نمره یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمره یک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نمره یک

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نمره یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمره یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نمره یک

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نمره یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نمره یک شهر نمره یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نمره یک شهر نمره یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نمره یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمره یک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نمره یک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نمره یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمره یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نمره یک

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٠:١٣١٢:٠٤:٢٨١٨:٠٨:١٥١٨:٢٥:٢٥٢٣:٢٤:٤٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٠:٤٩١٢:٠٤:٠٧١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٤:٠٧٢٣:٢٤:٢٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠١:٢٥١٢:٠٣:٤٧١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٢:٤٩٢٣:٢٤:٠٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٢:٠١١٢:٠٣:٢٦١٨:٠٤:٢٢١٨:٢١:٣١٢٣:٢٣:٤٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٢:٣٨١٢:٠٣:٠٥١٨:٠٣:٠٤١٨:٢٠:١٤٢٣:٢٣:٣٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٣:١٤١٢:٠٢:٤٥١٨:٠١:٤٧١٨:١٨:٥٧٢٣:٢٣:١١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٣:٥١١٢:٠٢:٢٥١٨:٠٠:٣٠١٨:١٧:٤٠٢٣:٢٢:٥٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٤:٢٨١٢:٠٢:٠٥١٧:٥٩:١٣١٨:١٦:٢٣٢٣:٢٢:٣٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٥:٠٥١٢:٠١:٤٥١٧:٥٧:٥٧١٨:١٥:٠٧٢٣:٢٢:١٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٥:٤٢١٢:٠١:٢٥١٧:٥٦:٤١١٨:١٣:٥١٢٣:٢١:٥٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٦:١٩١٢:٠١:٠٦١٧:٥٥:٢٥١٨:١٢:٣٦٢٣:٢١:٣٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٠٦:٥٧١٢:٠٠:٤٧١٧:٥٤:١٠١٨:١١:٢١٢٣:٢١:١٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٠٧:٣٥١٢:٠٠:٢٩١٧:٥٢:٥٥١٨:١٠:٠٧٢٣:٢١:٠٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٠٨:١٣١٢:٠٠:١١١٧:٥١:٤٠١٨:٠٨:٥٣٢٣:٢٠:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٠٨:٥٢١١:٥٩:٥٣١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٧:٣٩٢٣:٢٠:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٠٩:٣١١١:٥٩:٣٦١٧:٤٩:١٣١٨:٠٦:٢٧٢٣:٢٠:٠٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٠:١٠١١:٥٩:١٩١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٥:١٥٢٣:١٩:٤٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٠:٥٠١١:٥٩:٠٢١٧:٤٦:٤٨١٨:٠٤:٠٣٢٣:١٩:٣٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١١:٣٠١١:٥٨:٤٦١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٢:٥٢٢٣:١٩:١٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٢:١٠١١:٥٨:٣١١٧:٤٤:٢٥١٨:٠١:٤٢٢٣:١٩:٠٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٢:٥١١١:٥٨:١٦١٧:٤٣:١٤١٨:٠٠:٣٣٢٣:١٨:٤٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٣:٣٢١١:٥٨:٠١١٧:٤٢:٠٤١٧:٥٩:٢٤٢٣:١٨:٢٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٤:١٣١١:٥٧:٤٨١٧:٤٠:٥٥١٧:٥٨:١٦٢٣:١٨:١٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٤:٥٥١١:٥٧:٣٤١٧:٣٩:٤٧١٧:٥٧:٠٩٢٣:١٧:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:١٥:٣٧١١:٥٧:٢١١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٦:٠٣٢٣:١٧:٤٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٦:٢٠١١:٥٧:٠٩١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٤:٥٧٢٣:١٧:٣١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٧:٠٣١١:٥٦:٥٨١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٣:٥٣٢٣:١٧:١٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٧:٤٦١١:٥٦:٤٧١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٢:٤٩٢٣:١٧:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٨:٣٠١١:٥٦:٣٧١٧:٣٤:١٨١٧:٥١:٤٦٢٣:١٦:٥٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:١٩:١٤١١:٥٦:٢٧١٧:٣٣:١٤١٧:٥٠:٤٤٢٣:١٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نمره یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نمره یک شهر نمره یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نمره یک شهر نمره یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نمره یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمره یک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نمره یک

نمره یک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان هفتکل در استان خوزستان ایران است

شهر نمره یک در ویکیپدیا

شهر نمره یک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نمره یک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نمره یک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نمره یک بر روی نقشه

شهر نمره یک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نمره یک
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نمره یک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نمره یک + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نمره یک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نمره یک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نمره یک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نمره یک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نمره یک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نمره یک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نمره یک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نمره یک
زمان پخش اذان مستقیم به افق نمره یک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نمره یک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نمره یک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نمره یک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو