جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نمره یک

رامهرمز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز نمره یک


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٠٣
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٢٣
نیمه شب: ٢٣:١٦:١٧

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نمره یک (شهرستان رامهرمز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر نمره یک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نمره یک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نمره یک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
احدی را نیست كه سخنی را كه صاحبش پنهان دارد او نقل كند مگر آنكه علمی باشد كه اظهار آن لازم یا ذكر نیكی‌های آن شخص باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نمره یک

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نمره یک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نمره یک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نمره یک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نمره یک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نمره یک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٩:٣٨١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٦:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٦:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٩:٢١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٥:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٩:١٢١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٥:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٢٥:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٨:٥٧١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٥:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٣١٠٠:٢٤:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:١٥٠٠:٢٤:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٤:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٤:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٤:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:١١٠٠:٢٣:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٣:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٨:١٩١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٣:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٩:١٥١٣:٠٨:١٧١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٣:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٨:١٥١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٣:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٨:١٤١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٢:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٨:١٤١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٢:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٨:١٤٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٢:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٨:١٤٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٢:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٨:١٦٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٢:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٢٤٠٠:٢٢:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٨:٢٠٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٢:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٢:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٨:٢٦٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٢:١٦١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٢:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١١:٤٦١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٢:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١١:١٧١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٢:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نمره یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نمره یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نمره یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نمره یک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نمره یک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نمره یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمره یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نمره یک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نمره یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نمره یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نمره یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نمره یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمره یک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نمره یک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر نمره یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نمره یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نمره یک

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٠:٠٨١١:٥٦:١٤١٧:٣١:٥٦١٧:٤٩:٢٨٢٣:١٦:٢٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٠:٥٣١١:٥٦:٠٦١٧:٣٠:٥٥١٧:٤٨:٢٨٢٣:١٦:١٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢١:٣٨١١:٥٥:٥٩١٧:٢٩:٥٥١٧:٤٧:٣٠٢٣:١٦:٠٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٢:٢٤١١:٥٥:٥٢١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٦:٣٣٢٣:١٥:٥٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٣:١٠١١:٥٥:٤٦١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٥:٣٦٢٣:١٥:٤٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٣:٥٧١١:٥٥:٤١١٧:٢٧:٠١١٧:٤٤:٤١٢٣:١٥:٤١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٤:٤٤١١:٥٥:٣٦١٧:٢٦:٠٥١٧:٤٣:٤٧٢٣:١٥:٣٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٥:٣١١١:٥٥:٣٣١٧:٢٥:١١١٧:٤٢:٥٥٢٣:١٥:٢٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٦:١٩١١:٥٥:٣٠١٧:٢٤:١٧١٧:٤٢:٠٣٢٣:١٥:٢٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٧:٠٧١١:٥٥:٢٧١٧:٢٣:٢٥١٧:٤١:١٣٢٣:١٥:١٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٧:٥٦١١:٥٥:٢٦١٧:٢٢:٣٤١٧:٤٠:٢٤٢٣:١٥:١٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٨:٤٥١١:٥٥:٢٥١٧:٢١:٤٤١٧:٣٩:٣٦٢٣:١٥:٠٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٩:٣٤١١:٥٥:٢٦١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٨:٤٩٢٣:١٥:٠٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٠:٢٣١١:٥٥:٢٧١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٠٤٢٣:١٥:٠٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣١:١٣١١:٥٥:٢٨١٧:١٩:٢٣١٧:٣٧:٢٠٢٣:١٥:٠٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٢:٠٣١١:٥٥:٣١١٧:١٨:٣٨١٧:٣٦:٣٨٢٣:١٥:٠١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٢:٥٣١١:٥٥:٣٤١٧:١٧:٥٥١٧:٣٥:٥٧٢٣:١٥:٠١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٣:٤٤١١:٥٥:٣٩١٧:١٧:١٣١٧:٣٥:١٨٢٣:١٥:٠٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٤:٣٤١١:٥٥:٤٤١٧:١٦:٣٣١٧:٣٤:٣٩٢٣:١٥:٠٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٥:٢٥١١:٥٥:٥٠١٧:١٥:٥٤١٧:٣٤:٠٣٢٣:١٥:٠٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٦:١٦١١:٥٥:٥٧١٧:١٥:١٧١٧:٣٣:٢٨٢٣:١٥:١٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٧:٠٨١١:٥٦:٠٤١٧:١٤:٤١١٧:٣٢:٥٤٢٣:١٥:١٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٧:٥٩١١:٥٦:١٣١٧:١٤:٠٧١٧:٣٢:٢٢٢٣:١٥:١٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٨:٥١١١:٥٦:٢٢١٧:١٣:٣٥١٧:٣١:٥٢٢٣:١٥:٢٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٣٩:٤٣١١:٥٦:٣٢١٧:١٣:٠٤١٧:٣١:٢٣٢٣:١٥:٣١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٠:٣٥١١:٥٦:٤٣١٧:١٢:٣٤١٧:٣٠:٥٦٢٣:١٥:٣٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤١:٢٧١١:٥٦:٥٥١٧:١٢:٠٧١٧:٣٠:٣٠٢٣:١٥:٤٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٢:١٩١١:٥٧:٠٨١٧:١١:٤١١٧:٣٠:٠٦٢٣:١٥:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٣:١١١١:٥٧:٢٢١٧:١١:١٦١٧:٢٩:٤٤٢٣:١٦:٠٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٤:٠٣١١:٥٧:٣٦١٧:١٠:٥٣١٧:٢٩:٢٣٢٣:١٦:١٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نمره یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نمره یک شهر نمره یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر نمره یک شهر نمره یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نمره یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نمره یک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نمره یک

نمره یک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان هفتکل در استان خوزستان ایران است

شهر نمره یک در ویکیپدیا

شهر نمره یک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نمره یک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نمره یک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نمره یک بر روی نقشه

شهر نمره یک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نمره یک
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر نمره یک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر نمره یک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نمره یک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نمره یک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نمره یک
افق شرعی امروز فردا نمره یک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نمره یک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نمره یک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نمره یک
جدول اوقات شرعی امروز فردا نمره یک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ نمره یک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نمره یک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نمره یک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو