جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نمردی

حومه | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز نمردی


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:١٧
اذان ظهر: ١١:٣٠:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٥١:٣١

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نمردی (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای نمردی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای نمردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نمردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناپلئون هیل
هر پیشامد و رویدادی منفی، در درون خود، بذری از كامیابی و شادی بیشتر دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نمردی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نمردی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نمردی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نمردی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نمردی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نمردی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٠:٥١١٢:٣٥:٢٩١٩:١٠:٣١١٩:٢٨:٠٥٢٣:٥٣:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٩:٥٦١٢:٣٥:١٩١٩:١١:٠٨١٩:٢٨:٤٣٢٣:٥٣:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٩:٠٢١٢:٣٥:١١١٩:١١:٤٤١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٣:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٨:٠٩١٢:٣٥:٠٢١٩:١٢:٢١١٩:٣٠:٠١٢٣:٥٢:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٤:٥٥١٩:١٢:٥٧١٩:٣٠:٤٠٢٣:٥٢:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٦:٢٥١٢:٣٤:٤٨١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:١٩٢٣:٥٢:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٥:٣٥١٢:٣٤:٤١١٩:١٤:١١١٩:٣١:٥٨٢٣:٥٢:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٤:٣٥١٩:١٤:٤٨١٩:٣٢:٣٧٢٣:٥٢:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣٤:٢٩١٩:١٥:٢٤١٩:٣٣:١٦٢٣:٥١:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٤:٢٤١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٥٥٢٣:٥١:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣٤:١٩١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٣٤٢٣:٥١:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:١١٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٤:١٥١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:١٣٢٣:٥١:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٠:٥٤١٢:٣٤:١٢١٩:١٧:٥٢١٩:٣٥:٥٣٢٣:٥١:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٠:١١١٢:٣٤:٠٩١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٣٢٢٣:٥٠:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:١٨٠٥:٤٩:٣٠١٢:٣٤:٠٧١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:١١٢٣:٥٠:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٤٨:٤٩١٢:٣٤:٠٥١٩:١٩:٤٣١٩:٣٧:٥٠٢٣:٥٠:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٠:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٧:٣٢١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٠٨٢٣:٥٠:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٤:٠٤١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٤٧٢٣:٥٠:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٦:١٩١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:٢٦٢٣:٥٠:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٢:٤٦١٩:٤١:٠٥٢٣:٥٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٥:١٢١٢:٣٤:٠٧١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٤٤٢٣:٤٩:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٤:٤٠١٢:٣٤:١٠١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٢٢٢٣:٤٩:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٤:١٣١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٠٠٢٣:٤٩:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣٤:١٦١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:٣٨٢٣:٤٩:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:١٦٢٣:٤٩:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٢:٤٦١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٦:٢١١٩:٤٤:٥٣٢٣:٤٩:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٣٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٤:٣٠١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٩:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٧:٣١١٩:٤٦:٠٧٢٣:٤٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نمردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نمردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نمردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نمردی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای نمردی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نمردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نمردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای نمردی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای نمردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای نمردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای نمردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نمردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نمردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای نمردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نمردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نمردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای نمردی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٢٦:١٧١١:٣٠:١٣١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٠:٢٧٢٢:٥١:٣١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٢٦:٤٧١١:٢٩:٥٢١٧:٣٢:٣٠١٧:٤٩:١٤٢٢:٥١:١٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٢٧:١٨١١:٢٩:٣١١٧:٣١:١٨١٧:٤٨:٠٢٢٢:٥٠:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٧٠٥:٢٧:٤٩١١:٢٩:١٠١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٦:٥٠٢٢:٥٠:٣٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠١٠٥:٢٨:٢٠١١:٢٨:٥٠١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٥:٣٨٢٢:٥٠:١٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٤٠٥:٢٨:٥١١١:٢٨:٢٩١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٤:٢٦٢٢:٤٩:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٨٠٥:٢٩:٢٣١١:٢٨:٠٩١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٣:١٥٢٢:٤٩:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤١٠٥:٢٩:٥٤١١:٢٧:٥٠١٧:٢٥:١٩١٧:٤٢:٠٤٢٢:٤٩:١٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٠:٢٦١١:٢٧:٣٠١٧:٢٤:٠٨١٧:٤٠:٥٣٢٢:٤٨:٥٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٧٠٥:٣٠:٥٨١١:٢٧:١١١٧:٢٢:٥٨١٧:٣٩:٤٣٢٢:٤٨:٣٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٠٠٥:٣١:٣١١١:٢٦:٥٢١٧:٢١:٤٨١٧:٣٨:٣٣٢٢:٤٨:٢٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٣٠٥:٣٢:٠٣١١:٢٦:٣٣١٧:٢٠:٣٨١٧:٣٧:٢٤٢٢:٤٨:٠٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٦٠٥:٣٢:٣٦١١:٢٦:١٥١٧:١٩:٢٨١٧:٣٦:١٥٢٢:٤٧:٤٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٩٠٥:٣٣:٠٩١١:٢٥:٥٧١٧:١٨:١٩١٧:٣٥:٠٧٢٢:٤٧:٢٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٢٠٥:٣٣:٤٣١١:٢٥:٣٩١٧:١٧:١١١٧:٣٣:٥٩٢٢:٤٧:٠٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٥٠٥:٣٤:١٦١١:٢٥:٢٢١٧:١٦:٠٣١٧:٣٢:٥٢٢٢:٤٦:٥٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٨٠٥:٣٤:٥٠١١:٢٥:٠٥١٧:١٤:٥٥١٧:٣١:٤٥٢٢:٤٦:٣٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:١١٠٥:٣٥:٢٤١١:٢٤:٤٩١٧:١٣:٤٨١٧:٣٠:٣٩٢٢:٤٦:١٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٤٠٥:٣٥:٥٩١١:٢٤:٣٣١٧:١٢:٤٢١٧:٢٩:٣٣٢٢:٤٦:٠٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٧٠٥:٣٦:٣٤١١:٢٤:١٧١٧:١١:٣٦١٧:٢٨:٢٨٢٢:٤٥:٤٣
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٥:٣٧:٠٩١١:٢٤:٠٢١٧:١٠:٣١١٧:٢٧:٢٤٢٢:٤٥:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٣٧:٤٥١١:٢٣:٤٨١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٦:٢١٢٢:٤٥:١٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٣٨:٢١١١:٢٣:٣٤١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٥:١٨٢٢:٤٤:٥٧
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣١٠٥:٣٨:٥٨١١:٢٣:٢١١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٤:١٦٢٢:٤٤:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٣٩:٣٤١١:٢٣:٠٨١٧:٠٦:١٨١٧:٢٣:١٥٢٢:٤٤:٢٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٤٠:١٢١١:٢٢:٥٦١٧:٠٥:١٦١٧:٢٢:١٥٢٢:٤٤:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٠:٤٩١١:٢٢:٤٤١٧:٠٤:١٦١٧:٢١:١٥٢٢:٤٤:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤١:٢٧١١:٢٢:٣٣١٧:٠٣:١٦١٧:٢٠:١٧٢٢:٤٣:٤٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢١٠٥:٤٢:٠٦١١:٢٢:٢٣١٧:٠٢:١٧١٧:١٩:١٩٢٢:٤٣:٣٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤٢:٤٥١١:٢٢:١٣١٧:٠١:١٩١٧:١٨:٢٣٢٢:٤٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نمردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای نمردی روستای نمردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای نمردی روستای نمردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نمردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نمردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نمردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نمردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نمردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نمردی

روستای نمردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نمردی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نمردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نمردی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای نمردی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای نمردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نمردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نمردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نمردی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نمردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق نمردی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نمردی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نمردی
جدول اوقات شرعی امروز فردا نمردی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نمردی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نمردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نمردی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نمردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو