جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نقنه

بروجن | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز نقنه

اذان صبح: ٠٥:١٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٥٨
اذان ظهر: ١١:٥٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٤٠
اذان مغرب: ١٧:١٩:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٠:٢٨

جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩
١٢ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نقنه (شهرستان بروجن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ آذر ٩٩ شهر نقنه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر نقنه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نقنه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز نیروی دریایی

تام هانا
بردباری و ستایش تفاوتهای فردی، آتشی است كه عشقی جاودان را تشدید می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نقنه

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نقنه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نقنه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نقنه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نقنه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نقنه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٧:١٤١٣:٠٤:٥٩١٩:٣٣:١٤١٩:٥٠:٥٩٠٠:٢٢:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٦:٠٤١٣:٠٤:٤٤١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٤٢٠٠:٢٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٤:٥٤١٣:٠٤:٣٠١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٢٥٠٠:٢٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٣:٤٥١٣:٠٤:١٦١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:٠٩٠٠:٢١:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٤:٠٣١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٥٣٠٠:٢١:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٣:٥٠١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٣٦٠٠:٢١:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٣:٣٧١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٢٠٠٠:٢٠:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠٤٠٠:٢٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٣:١٣١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٤٨٠٠:٢٠:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٣:٠٢١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٣٢٠٠:١٩:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٢:٥١١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:١٧٠٠:١٩:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٠١٠٠:١٩:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠٢:٣٠١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٨:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٢:٢١١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٨:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٢:١٢١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:١٥٠٠:١٨:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٨:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٩:٥٥١٣:٠١:٥٦١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٧:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٨:٥٨١٣:٠١:٤٨١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٢٩٠٠:١٧:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٨:٠١١٣:٠١:٤١١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٧:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٧:٠٦١٣:٠١:٣٥١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٧:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٦:١٢١٣:٠١:٢٩١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٦:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٥:١٩١٣:٠١:٢٤١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٦:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٤:٢٧١٣:٠١:٢٠١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٣:٣٦١٣:٠١:١٦١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٦:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٢:٤٦١٣:٠١:١٢١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٦:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١١:٥٨١٣:٠١:٠٩١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٥:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠١٠٦:١١:١١١٣:٠١:٠٧١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٦٠٠:١٥:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٠:٢٥١٣:٠١:٠٦١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٠٠٠٠:١٥:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠١:٠٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٤٥٠٠:١٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نقنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نقنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نقنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نقنه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر نقنه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نقنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر نقنه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نقنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر نقنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر نقنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نقنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقنه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقنه

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر نقنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقنه

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر نقنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقنه شهر نقنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقنه شهر نقنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نقنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقنه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نقنه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نقنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نقنه

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٨:٤٥١١:٥٠:٣٩١٧:٠٢:١٨١٧:٢٠:٥٧٢٣:٠٩:٠٢
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٩:٣٨١١:٥٠:٥٥١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٣٨٢٣:٠٩:١٤
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٠:٣٠١١:٥١:١٢١٧:٠١:٣٨١٧:٢٠:٢١٢٣:٠٩:٢٧
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٤١:٢٢١١:٥١:٢٩١٧:٠١:٢١١٧:٢٠:٠٦٢٣:٠٩:٤١
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٢:١٥١١:٥١:٤٧١٧:٠١:٠٥١٧:١٩:٥٣٢٣:٠٩:٥٦
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٣:٠٦١١:٥٢:٠٦١٧:٠٠:٥٢١٧:١٩:٤١٢٣:١٠:١٢
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٣:٥٨١١:٥٢:٢٦١٧:٠٠:٤٠١٧:١٩:٣١٢٣:١٠:٢٨
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٤:٤٩١١:٥٢:٤٦١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:٢٣٢٣:١٠:٤٥
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٥:٤٠١١:٥٣:٠٧١٧:٠٠:٢٢١٧:١٩:١٦٢٣:١١:٠٣
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٦:٣٠١١:٥٣:٢٨١٧:٠٠:١٥١٧:١٩:١١٢٣:١١:٢١
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٧:٢٠١١:٥٣:٥١١٧:٠٠:١٠١٧:١٩:٠٨٢٣:١١:٤١
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٨:٠٩١١:٥٤:١٤١٧:٠٠:٠٨١٧:١٩:٠٧٢٣:١٢:٠١
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٨:٥٧١١:٥٤:٣٧١٧:٠٠:٠٦١٧:١٩:٠٧٢٣:١٢:٢٢
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٩:٤٦١١:٥٥:٠١١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:١٠٢٣:١٢:٤٣
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٥:٢٦١٧:٠٠:١٠١٧:١٩:١٤٢٣:١٣:٠٥
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥١:٢٠١١:٥٥:٥١١٧:٠٠:١٤١٧:١٩:١٩٢٣:١٣:٢٨
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥٢:٠٦١١:٥٦:١٧١٧:٠٠:٢٠١٧:١٩:٢٧٢٣:١٣:٥٢
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٢:٥١١١:٥٦:٤٣١٧:٠٠:٢٨١٧:١٩:٣٦٢٣:١٤:١٦
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٣:٣٥١١:٥٧:١٠١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٤٧٢٣:١٤:٤١
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٤:١٩١١:٥٧:٣٧١٧:٠٠:٤٩١٧:١٩:٥٩٢٣:١٥:٠٦
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٥:٠٢١١:٥٨:٠٥١٧:٠١:٠٣١٧:٢٠:١٣٢٣:١٥:٣٢
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٥:٤٣١١:٥٨:٣٣١٧:٠١:١٨١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٥:٥٨
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٦:٢٤١١:٥٩:٠٢١٧:٠١:٣٤١٧:٢٠:٤٧٢٣:١٦:٢٥
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٧:٠٤١١:٥٩:٣٠١٧:٠١:٥٣١٧:٢١:٠٦٢٣:١٦:٥٢
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٧:٤٢١١:٥٩:٥٩١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:٢٧٢٣:١٧:٢٠
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٨:١٩١٢:٠٠:٢٨١٧:٠٢:٣٤١٧:٢١:٤٩٢٣:١٧:٤٨
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٢٠٦:٥٨:٥٦١٢:٠٠:٥٨١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٢:١٢٢٣:١٨:١٧
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٩:٣١١٢:٠١:٢٧١٧:٠٣:٢٣١٧:٢٢:٣٨٢٣:١٨:٤٦
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٠:٠٤١٢:٠١:٥٧١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:٠٤٢٣:١٩:١٥
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٠:٣٦١٢:٠٢:٢٧١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٣٢٢٣:١٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نقنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نقنه شهر نقنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نقنه شهر نقنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نقنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقنه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نقنه

نَقْنِه شهری در شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری، ایران است. این شهر در ۳ کیلومتری شرق بروجن قرار دارد و شرقی‌ترین شهر استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد که هم‌مرز با استان اصفهان است

شهر نقنه در ویکیپدیا

شهر نقنه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نقنه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نقنه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نقنه بر روی نقشه

شهر نقنه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نقنه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نقنه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نقنه
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر نقنه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر نقنه + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر نقنه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نقنه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نقنه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نقنه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نقنه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا نقنه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نقنه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نقنه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ نقنه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نقنه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق نقنه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نقنه
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ نقنه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نقنه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو