جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نقندر

جاغرق | بینالود | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز نقندر


اذان صبح: ٠٣:٢٩:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:١٥:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٣١:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٥٥

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نقندر (شهرستان بینالود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای نقندر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نقندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نقندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
بنده¬ای كه مطیع پدر و مادر و پروردگار خود است، در بهشت در مكان‌های بالا به سر می¬برد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نقندر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نقندر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نقندر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نقندر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نقندر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نقندر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٣:٠٤١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٤:٤٣٢٣:٤٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٢:٥٠١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤٧:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٨:٠٨١٢:٣٢:٣٦١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٦:٣١٢٣:٤٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٢:٢٢١٩:٠٨:٣١١٩:٢٧:٢٥٢٣:٤٧:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٢:٠٨١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٨:١٩٢٣:٤٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٤:١٢١٢:٣١:٥٥١٩:١٠:١٤١٩:٢٩:١٣٢٣:٤٦:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٢:٥٥١٢:٣١:٤٣١٩:١١:٠٦١٩:٣٠:٠٧٢٣:٤٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥١:٣٩١٢:٣١:٣١١٩:١١:٥٨١٩:٣١:٠٢٢٣:٤٥:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣١:١٩١٩:١٢:٤٩١٩:٣١:٥٦٢٣:٤٥:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣١:٠٧١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٥١٢٣:٤٤:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٠:٥٦١٩:١٤:٣٣١٩:٣٣:٤٥٢٣:٤٤:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٠:٤٦١٩:١٥:٢٥١٩:٣٤:٤٠٢٣:٤٤:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٠:٣٦١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:٣٥٢٣:٤٣:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٤:١٩١٢:٣٠:٢٦١٩:١٧:٠٨١٩:٣٦:٢٩٢٣:٤٣:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣٠:١٧١٩:١٨:٠٠١٩:٣٧:٢٤٢٣:٤٣:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٠:٠٩١٩:١٨:٥٢١٩:٣٨:١٩٢٣:٤٢:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣٠:٠١١٩:١٩:٤٤١٩:٣٩:١٤٢٣:٤٢:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٣٩:٤٥١٢:٢٩:٥٣١٩:٢٠:٣٦١٩:٤٠:٠٩٢٣:٤٢:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٩:٤٧١٩:٢١:٢٧١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٣٧:٣٥١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٥٨٢٣:٤١:٤٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:١٤٠٥:٣٦:٣١١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٣:١١١٩:٤٢:٥٣٢٣:٤١:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٣٥:٢٩١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤١:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٠:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٣:٢٨١٢:٢٩:٢١١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤٠:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٣٢:٣٠١٢:٢٩:١٧١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٦:٣١٢٣:٤٠:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٩:١٥١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٧:٢٦٢٣:٤٠:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٩:١٢١٩:٢٨:١٨١٩:٤٨:٢٠٢٣:٤٠:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:٤٨٠٥:٢٩:٤٣١٢:٢٩:١١١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٩:١٤٢٣:٣٩:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٣٢٠٥:٢٨:٥٠١٢:٢٩:١٠١٩:٢٩:٥٩١٩:٥٠:٠٧٢٣:٣٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نقندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نقندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نقندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نقندر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نقندر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نقندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نقندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نقندر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای نقندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نقندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نقندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نقندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نقندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نقندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نقندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نقندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نقندر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٣٠٥:٢١:٤٩١٢:٢٩:٢٦١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٨:٠٤٢٣:٣٨:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٤٠٥:٢١:١٢١٢:٢٩:٣٠١٩:٣٨:١٤١٩:٥٨:٥٣٢٣:٣٨:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٦٠٥:٢٠:٣٦١٢:٢٩:٣٦١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٩:٤٢٢٣:٣٨:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١١٠٥:٢٠:٠٢١٢:٢٩:٤١١٩:٣٩:٤٤٢٠:٠٠:٢٩٢٣:٣٨:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٧٠٥:١٩:٢٩١٢:٢٩:٤٧١٩:٤٠:٢٨٢٠:٠١:١٦٢٣:٣٧:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٦٠٥:١٨:٥٨١٢:٢٩:٥٤١٩:٤١:١٢٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٣٧:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٦٠٥:١٨:٢٨١٢:٣٠:٠١١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٢:٤٨٢٣:٣٧:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٩٠٥:١٨:٠١١٢:٣٠:٠٨١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٣:٣٣٢٣:٣٧:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٤٠٥:١٧:٣٥١٢:٣٠:١٦١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٤:١٦٢٣:٣٧:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢١٠٥:١٧:١٠١٢:٣٠:٢٥١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٤:٥٩٢٣:٣٧:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٠٠٥:١٦:٤٨١٢:٣٠:٣٣١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٥:٤١٢٣:٣٧:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٠١٠٥:١٦:٢٧١٢:٣٠:٤٣١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٦:٢١٢٣:٣٧:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٥٠٥:١٦:٠٧١٢:٣٠:٥٢١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٧:٠١٢٣:٣٧:٥٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥١٠٥:١٥:٥٠١٢:٣١:٠٢١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٧:٤٠٢٣:٣٧:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٠٠٥:١٥:٣٤١٢:٣١:١٢١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٨:١٧٢٣:٣٧:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥١٠٥:١٥:٢٠١٢:٣١:٢٣١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٨:٥٣٢٣:٣٨:٠٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٤٠٥:١٥:٠٧١٢:٣١:٣٣١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٩:٢٨٢٣:٣٨:٠٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٠٠٥:١٤:٥٧١٢:٣١:٤٤١٩:٤٨:٤٥٢٠:١٠:٠٢٢٣:٣٨:١٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٣٨٠٥:١٤:٤٨١٢:٣١:٥٦١٩:٤٩:١٦٢٠:١٠:٣٤٢٣:٣٨:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:١٩٠٥:١٤:٤٠١٢:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٤٥٢٠:١١:٠٥٢٣:٣٨:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٠٣٠٥:١٤:٣٥١٢:٣٢:١٩١٩:٥٠:١٤٢٠:١١:٣٥٢٣:٣٨:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٩٠٥:١٤:٣١١٢:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٤١٢٠:١٢:٠٤٢٣:٣٨:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٨٠٥:١٤:٢٩١٢:٣٢:٤٤١٩:٥١:٠٧٢٠:١٢:٣١٢٣:٣٨:٤٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٩٠٥:١٤:٢٩١٢:٣٢:٥٦١٩:٥١:٣٢٢٠:١٢:٥٦٢٣:٣٨:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٣٠٥:١٤:٣٠١٢:٣٣:٠٩١٩:٥١:٥٥٢٠:١٣:٢٠٢٣:٣٩:٠٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:١٩٠٥:١٤:٣٣١٢:٣٣:٢٢١٩:٥٢:١٦٢٠:١٣:٤٣٢٣:٣٩:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:١٨٠٥:١٤:٣٧١٢:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٤:٠٤٢٣:٣٩:٢٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٠٠٥:١٤:٤٤١٢:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٤:٢٣٢٣:٣٩:٤٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٤٠٥:١٤:٥١١٢:٣٤:٠١١٩:٥٣:١٣٢٠:١٤:٤١٢٣:٣٩:٥٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣١٠٥:١٥:٠١١٢:٣٤:١٤١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٤:٥٧٢٣:٤٠:٠٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤١٠٥:١٥:١٢١٢:٣٤:٢٧١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٥:١١٢٣:٤٠:١٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نقندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نقندر روستای نقندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نقندر روستای نقندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نقندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نقندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نقندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نقندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نقندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نقندر

روستای نقندر بر روی نقشه

روستای نقندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نقندر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نقندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نقندر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نقندر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای نقندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نقندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نقندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نقندر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا نقندر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نقندر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نقندر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نقندر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق نقندر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نقندر
جدول اوقات شرعی امروز فردا نقندر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نقندر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نقندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو