جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نقده

نقده | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز نقده

اذان صبح: ٠٥:٢١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٤١
اذان ظهر: ١٢:١٢:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٥٥:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٣٥

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نقده (شهرستان نقده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر نقده)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نقده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نقده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
در یك شهر به‌سامان، دادگری، بی‌شك وجود خواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نقده

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نقده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نقده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نقده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نقده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نقده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٥:٤٣١٣:٢٨:٤٢٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:١٤٠٠:٤٣:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:١٨٠٦:٥٤:٢١١٣:٢٨:٢٧٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:١٠٠٠:٤٢:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٥٣:٠٠١٣:٢٨:١٣٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٤٢:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٥١:٣٩١٣:٢٧:٥٩٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٠١٠٠:٤٢:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٢٣٠٦:٥٠:١٩١٣:٢٧:٤٦٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٤١:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٨:٥٩١٣:٢٧:٣٣٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٤١:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٧:٤١١٣:٢٧:٢٠٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٤١:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٦:٢٣١٣:٢٧:٠٨٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٤٠:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٥:٠٦١٣:٢٦:٥٦٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٤٠:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٢٠٠٦:٤٣:٤٩١٣:٢٦:٤٥٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٤٠:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٤٢:٣٤١٣:٢٦:٣٤٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٣٩:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:١٠٠٦:٤١:٢٠١٣:٢٦:٢٣٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٩:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٤٠:٠٦١٣:٢٦:١٣٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٨:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٨:٥٤١٣:٢٦:٠٤٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٢١٠٠:٣٨:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٧:٤٣١٣:٢٥:٥٥٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:١٧٠٠:٣٨:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٥:٤٧٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٤٠٠:٣٨:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٥:٢٣١٣:٢٥:٣٩٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:١٠٠٠:٣٧:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٤:١٥١٣:٢٥:٣١٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٣٧:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٣:٠٨١٣:٢٥:٢٤٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٣٧:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢٥:١٨٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٣٦:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣١٠٦:٣٠:٥٧١٣:٢٥:١٢٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣٦:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٩:٥٣١٣:٢٥:٠٧٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٥١٠٠:٣٦:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٨:٥١١٣:٢٥:٠٣٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٤٨٠٠:٣٦:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٧:٥٠١٣:٢٤:٥٩٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٤٤٠٠:٣٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٤:٥٥٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٥:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٥:٥٢١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٣٥:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٤:٥٥١٣:٢٤:٥٠٢٠:٢٥:١٧٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٤:٠٠١٣:٢٤:٤٩٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٣٤:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٢٣:٠٦١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٧:٢٠٠٠:٣٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نقده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نقده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نقده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نقده

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نقده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نقده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نقده

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نقده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نقده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نقده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نقده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقده

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر نقده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقده

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نقده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقده شهر نقده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقده شهر نقده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نقده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نقده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر نقده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نقده

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٢:٤٩١٢:١٢:٥١١٧:٤٢:٢٣١٨:٠١:٠٩٢٣:٣٠:٢٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٣:٤٧١٢:١٢:٤٣١٧:٤١:٠٩١٧:٥٩:٥٧٢٣:٣٠:١٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٤:٤٥١٢:١٢:٣٥١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٨:٤٦٢٣:٣٠:٠٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٥:٤٣١٢:١٢:٢٨١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٧:٣٦٢٣:٢٩:٥٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٦:٤٢١٢:١٢:٢٢١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٦:٢٧٢٣:٢٩:٤٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٧:٤١١٢:١٢:١٦١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٥:١٩٢٣:٢٩:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٨:٤٠١٢:١٢:١٢١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:١٣٢٣:٢٩:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٩:٤٠١٢:١٢:٠٨١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٣:٠٧٢٣:٢٩:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥٠:٤٠١٢:١٢:٠٤١٧:٣٣:٠١١٧:٥٢:٠٤٢٣:٢٩:١٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥١:٤٠١٢:١٢:٠٢١٧:٣١:٥٦١٧:٥١:٠١٢٣:٢٩:٠٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٢:٤١١٢:١٢:٠٠١٧:٣٠:٥٢١٧:٥٠:٠٠٢٣:٢٩:٠٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٣:٤١١٢:١١:٥٩١٧:٢٩:٥٠١٧:٤٩:٠٠٢٣:٢٨:٥٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٤:٤٢١٢:١١:٥٩١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٨:٠٢٢٣:٢٨:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٥:٤٣١٢:١٢:٠٠١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٧:٠٥٢٣:٢٨:٥١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٦:٤٥١٢:١٢:٠١١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٦:٠٩٢٣:٢٨:٤٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٧:٤٧١٢:١٢:٠٤١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٥:١٥٢٣:٢٨:٤٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٨:٤٨١٢:١٢:٠٧١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٤:٢٣٢٣:٢٨:٤٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٩:٥٠١٢:١٢:١١١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٣:٣٢٢٣:٢٨:٤٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٧٠٧:٠٠:٥٣١٢:١٢:١٦١٧:٢٣:١٥١٧:٤٢:٤٣٢٣:٢٨:٤٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠١:٥٥١٢:١٢:٢٢١٧:٢٢:٢٥١٧:٤١:٥٥٢٣:٢٨:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٥٠٧:٠٢:٥٧١٢:١٢:٢٩١٧:٢١:٣٧١٧:٤١:١٠٢٣:٢٨:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٤:٠٠١٢:١٢:٣٦١٧:٢٠:٥٠١٧:٤٠:٢٥٢٣:٢٨:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٥:٠٢١٢:١٢:٤٥١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٩:٤٣٢٣:٢٩:٠٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٦:٠٥١٢:١٢:٥٤١٧:١٩:٢١١٧:٣٩:٠٢٢٣:٢٩:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٧:٠٧١٢:١٣:٠٤١٧:١٨:٤٠١٧:٣٨:٢٣٢٣:٢٩:١٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٨:٠٩١٢:١٣:١٥١٧:١٨:٠٠١٧:٣٧:٤٦٢٣:٢٩:١٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٩:١٢١٢:١٣:٢٧١٧:١٧:٢٢١٧:٣٧:١٠٢٣:٢٩:٢٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٠٠٧:١٠:١٤١٢:١٣:٤٠١٧:١٦:٤٥١٧:٣٦:٣٧٢٣:٢٩:٣٤
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١١:١٦١٢:١٣:٥٣١٧:١٦:١١١٧:٣٦:٠٥٢٣:٢٩:٤٤
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٦٠٧:١٢:١٧١٢:١٤:٠٨١٧:١٥:٣٩١٧:٣٥:٣٥٢٣:٢٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نقده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نقده شهر نقده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نقده شهر نقده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نقده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نقده

نَقَده یا سولدوز یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستان نقده است. این شهر در ۹۵ کیلومتری جنوب‌شرق ارومیه واقع شده‌است

شهر نقده در ویکیپدیا

شهر نقده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نقده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نقده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نقده بر روی نقشه

شهر نقده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نقده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نقده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نقده
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نقده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر نقده + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نقده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نقده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نقده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نقده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نقده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ نقده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نقده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نقده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق نقده
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نقده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نقده دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نقده
افق شرعی امروز فردا نقده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نقده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو