جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نقده

نقده | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز نقده


اذان صبح: ٠٤:٥٠:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٢١:١٧
غروب آفتاب: ١٨:٢٦:١١
اذان مغرب: ١٨:٤٤:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٤٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نقده (شهرستان نقده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر نقده)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نقده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نقده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

هنری وادزورث لانگ‌فلو
زمانی كه روحیه ی شما سست می شود و ناامید می گردید، به یاد آورید: پایین تر جزر است كه مد را ایجاد می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نقده

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نقده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نقده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نقده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نقده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نقده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٩:٤٩١٣:٢٦:١٢٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٨:٣٧١٣:٢٦:٠٣٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٣٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٧:٢٦١٣:٢٥:٥٤٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٨:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٦:١٦١٣:٢٥:٤٦٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣٥:٠٧١٣:٢٥:٣٨٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٣٣:٥٩١٣:٢٥:٣١٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣٧:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٣٢:٥٣١٣:٢٥:٢٤٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:١٨٠٠:٣٧:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٣١:٤٧١٣:٢٥:١٨٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:١٤٠٠:٣٦:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١١٠٦:٣٠:٤٣١٣:٢٥:١٢٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:١٠٠٠:٣٦:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٩:٣٩١٣:٢٥:٠٧٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣٦:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٨:٣٧١٣:٢٥:٠٣٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٥:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٤:٥٩٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣٥:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢٤:٥٥٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٣٥:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١١٠٦:٢٥:٣٩١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٣٥:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢٤:٥٠٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٥:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢٤:٤٩٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٣٤:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٣٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٣٤:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٤:٤٧٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٣٤:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٢١:٠٩١٣:٢٤:٤٧٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٤٩:٢٢٠٠:٣٤:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:١٦٠٠:٣٤:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٩:٣٢١٣:٢٤:٤٩٢٠:٣٠:٣٥٢٠:٥١:٠٩٠٠:٣٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٤:٥١٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٣٣:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٨:٠٠١٣:٢٤:٥٣٢٠:٣٢:١٤٢٠:٥٢:٥٥٠٠:٣٣:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٧:١٧١٣:٢٤:٥٦٢٠:٣٣:٠٣٢٠:٥٣:٤٧٠٠:٣٣:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٦:٣٥١٣:٢٥:٠٠٢٠:٣٣:٥١٢٠:٥٤:٣٨٠٠:٣٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١٥:٥٥١٣:٢٥:٠٤٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٥:٢٩٠٠:٣٣:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٤٢٠٦:١٥:١٦١٣:٢٥:٠٩٢٠:٣٥:٢٦٢٠:٥٦:١٩٠٠:٣٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٤٢٠٦:١٤:٤٠١٣:٢٥:١٤٢٠:٣٦:١٣٢٠:٥٧:٠٨٠٠:٣٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٤٥٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٥:١٩٢٠:٣٦:٥٨٢٠:٥٧:٥٧٠٠:٣٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نقده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نقده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نقده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نقده

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر نقده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نقده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر نقده

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر نقده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر نقده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر نقده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نقده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نقده

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر نقده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نقده

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٥١:٢٦١٣:٣١:١٠٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٤٥:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٥٢:١٥١٣:٣٠:٥٤٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٠١٠٠:٤٥:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٥٣:٠٤١٣:٣٠:٣٨٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٤٥:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥٣:٥٤١٣:٣٠:٢١٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:١٢٠٠:٤٥:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥٤:٤٣١٣:٣٠:٠٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٤٥:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٥:٣٢١٣:٢٩:٤٧٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٤٤:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٦:٢١١٣:٢٩:٢٩٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٤٤:٤٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٧:١٠١٣:٢٩:١١٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٢٦٠٠:٤٤:٣٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٧:٥٩١٣:٢٨:٥٢١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٥٨٠٠:٤٤:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٨:٤٨١٣:٢٨:٣٤١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٣٠٠٠:٤٤:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٩:٣٧١٣:٢٨:١٥١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٠١٠٠:٤٣:٥٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٧:٠٠:٢٥١٣:٢٧:٥٥١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٣٢٠٠:٤٣:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٧:٠١:١٤١٣:٢٧:٣٦١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٠٢٠٠:٤٣:٣٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٧٠٧:٠٢:٠٢١٣:٢٧:١٦١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٣٢٠٠:٤٣:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٩٠٧:٠٢:٥١١٣:٢٦:٥٦١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٤٣:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٣:٣٩١٣:٢٦:٣٥١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٣١٠٠:٤٢:٥٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠٤:٢٨١٣:٢٦:١٥١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٤٢:٣٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥١٠٧:٠٥:١٦١٣:٢٥:٥٤١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٤٢:٢٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠٦:٠٤١٣:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٤٢:٠٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٦:٥٢١٣:٢٥:١٢١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٢٥٠٠:٤١:٥٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٧:٤١١٣:٢٤:٥١١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٥٣٠٠:٤١:٣٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٨:٢٩١٣:٢٤:٢٩١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٢١٠٠:٤١:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٩:١٧١٣:٢٤:٠٨١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٤٩٠٠:٤١:٠٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٣٠٧:١٠:٠٦١٣:٢٣:٤٧١٩:٣٦:٥١١٩:٥٥:١٧٠٠:٤٠:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤١٠٧:١٠:٥٤١٣:٢٣:٢٥١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:٤٥٠٠:٤٠:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٨٠٧:١١:٤٣١٣:٢٣:٠٤١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:١٣٠٠:٤٠:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٥٠٧:١٢:٣١١٣:٢٢:٤٢١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٤٠٠٠:٣٩:٥٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٣:٢٠١٣:٢٢:٢١١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٩:٠٨٠٠:٣٩:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١٤:٠٨١٣:٢١:٥٩١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٣٦٠٠:٣٩:١٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١٤:٥٧١٣:٢١:٣٨١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٠٤٠٠:٠٩:٠٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٥:٤٦١٢:٢١:١٧١٨:٢٦:١١١٨:٤٤:٣٢٢٣:٣٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نقده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نقده شهر نقده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نقده شهر نقده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نقده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نقده

نَقَده یا سولدوز یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستان نقده است. این شهر در ۹۵ کیلومتری جنوب‌شرق ارومیه واقع شده‌است

شهر نقده در ویکیپدیا

شهر نقده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نقده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نقده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نقده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نقده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نقده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نقده
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نقده + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر نقده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نقده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نقده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نقده رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نقده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نقده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نقده
جدول اوقات شرعی امروز فردا نقده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نقده دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نقده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نقده
زمان پخش اذان آنلاین به افق نقده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نقده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو