جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نقده

نقده | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز نقده


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٣:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٣٢:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٤٨:١٦

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نقده (شهرستان نقده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر نقده)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نقده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نقده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

ژان روستان
من اگر در بهشت باشم، ولی به من بگویند حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح دهی، از آن بهشت بیرون می روم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نقده

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نقده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نقده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نقده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نقده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نقده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٤١:٠٣١٣:٢٦:٢٢٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٤٣٠٠:٣٩:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٩:٤٩١٣:٢٦:١٢٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣٨:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٨:٣٧١٣:٢٦:٠٣٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٣٨:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٧:٢٦١٣:٢٥:٥٤٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٨:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٦:١٦١٣:٢٥:٤٦٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٧:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣٥:٠٧١٣:٢٥:٣٨٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٧:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٣٣:٥٩١٣:٢٥:٣١٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٣٢:٥٣١٣:٢٥:٢٤٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:١٨٠٠:٣٧:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٣١:٤٧١٣:٢٥:١٨٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:١٤٠٠:٣٦:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١١٠٦:٣٠:٤٣١٣:٢٥:١٢٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:١٠٠٠:٣٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٩:٣٩١٣:٢٥:٠٧٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣٦:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٨:٣٧١٣:٢٥:٠٣٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٥:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٤:٥٩٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣٥:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢٤:٥٥٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٣٥:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١١٠٦:٢٥:٣٩١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٣٥:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢٤:٥٠٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٥:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢٤:٤٩٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٣٤:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٣٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٣٤:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٤:٤٧٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٣٤:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٢١:٠٩١٣:٢٤:٤٧٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٤٩:٢٢٠٠:٣٤:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:١٦٠٠:٣٤:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٩:٣٢١٣:٢٤:٤٩٢٠:٣٠:٣٥٢٠:٥١:٠٩٠٠:٣٣:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٤:٥١٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٣٣:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٨:٠٠١٣:٢٤:٥٣٢٠:٣٢:١٤٢٠:٥٢:٥٥٠٠:٣٣:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٧:١٧١٣:٢٤:٥٦٢٠:٣٣:٠٣٢٠:٥٣:٤٧٠٠:٣٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٦:٣٥١٣:٢٥:٠٠٢٠:٣٣:٥١٢٠:٥٤:٣٨٠٠:٣٣:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١٥:٥٥١٣:٢٥:٠٤٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٥:٢٩٠٠:٣٣:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٤٢٠٦:١٥:١٦١٣:٢٥:٠٩٢٠:٣٥:٢٦٢٠:٥٦:١٩٠٠:٣٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٤٢٠٦:١٤:٤٠١٣:٢٥:١٤٢٠:٣٦:١٣٢٠:٥٧:٠٨٠٠:٣٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نقده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نقده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نقده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نقده

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نقده

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر نقده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نقده

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٢:٥٠١٣:٣٤:٠١١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:٥٠:٣٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢١:٢١١٣:٣٣:٤٣١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٥٠:١١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٣:٤١٠٧:١٩:٥٢١٣:٣٣:٢٥١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٤٩:٤٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٢:٠٢٠٧:١٨:٢٣١٣:٣٣:٠٧١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٤٩:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٦:٥٥١٣:٣٢:٤٩١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٥١٠٠:٤٩:٠٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٥:٢٦١٣:٣٢:٣١١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٤٨:٣٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٣:٥٨١٣:٣٢:١٣١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٤٨:١٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٥:٢٧٠٧:١٢:٣٠١٣:٣١:٥٥١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٣٣٠٠:٤٧:٥٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٣:٤٧٠٧:١١:٠٢١٣:٣١:٣٨١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٢٧٠٠:٤٧:٢٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٩:٣٥١٣:٣١:٢٠١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢١٠٠:٤٧:٠٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٨:٠٨١٣:٣١:٠٣١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:١٥٠٠:٤٦:٤٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٦:٤١١٣:٣٠:٤٦١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:١٠٠٠:٤٦:١٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٥:١٤١٣:٣٠:٢٩١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٠٤٠٠:٤٥:٥٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠٣:٤٨١٣:٣٠:١٢١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٥٩٠٠:٤٥:٣٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٢:٢٣١٣:٢٩:٥٦١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٥٣٠٠:٤٥:٠٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٢:١٠٠٧:٠٠:٥٨١٣:٢٩:٤٠١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٤٨٠٠:٤٤:٤٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٩:٣٣١٣:٢٩:٢٤١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٤٣٠٠:٤٤:٢١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٨:٠٩١٣:٢٩:٠٨٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٣٨٠٠:٤٣:٥٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٦:٤٦١٣:٢٨:٥٣٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٤٣:٣٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٥:٢٣١٣:٢٨:٣٨٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٨٠٠:٤٣:١٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٤:٠١١٣:٢٨:٢٤٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٤٢:٥٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥٢:٤٠١٣:٢٨:١٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:١٩٠٠:٤٢:٢٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٥١:١٩١٣:٢٧:٥٦٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:١٤٠٠:٤٢:٠٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٩:٥٩١٣:٢٧:٤٣٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:١٠٠٠:٤١:٤٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٨:٤٠١٣:٢٧:٣٠٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٤١:٢١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٧:٢٢١٣:٢٧:١٧٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٤٠:٥٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٦:٠٤١٣:٢٧:٠٥٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٤٠:٣٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٣٣٠٦:٤٤:٤٧١٣:٢٦:٥٤٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٤٠:١٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥٧٠٦:٤٣:٣٢١٣:٢٦:٤٣٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٣٩:٥٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٤٢:١٧١٣:٢٦:٣٢٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٣٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر نقده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نقده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نقده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نقده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نقده

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر نقده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نقده

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣١:٤٥١٢:٣٥:٤٩١٨:٤٠:٢٨١٨:٥٨:٥١٠٠:٢٢:٤٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٥٨٠٧:٣٠:١٦١٣:٣٥:٣١١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤٥٠٠:٥٢:٢٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٢٣٠٧:٢٨:٤٧١٣:٣٥:١٣١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٥٢:٠١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٤٧٠٧:٢٧:١٨١٣:٣٤:٥٥١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٣٣٠٠:٥١:٣٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:١٠٠٧:٢٥:٤٩١٣:٣٤:٣٧١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٥١:١٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:١٩١٣:٣٤:١٩١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢١٠٠:٥٠:٥٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٢:٥٠١٣:٣٤:٠١١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:٥٠:٣٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢١:٢١١٣:٣٣:٤٣١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٥٠:١١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٤١٠٧:١٩:٥٢١٣:٣٣:٢٥١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٤٩:٤٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٢٠٧:١٨:٢٣١٣:٣٣:٠٧١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٤٩:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٦:٥٥١٣:٣٢:٤٩١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٥١٠٠:٤٩:٠٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٥:٢٦١٣:٣٢:٣١١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٤٨:٣٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٣:٥٨١٣:٣٢:١٣١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٤٨:١٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٧٠٧:١٢:٣٠١٣:٣١:٥٥١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٣٣٠٠:٤٧:٥٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٧٠٧:١١:٠٢١٣:٣١:٣٨١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٢٧٠٠:٤٧:٢٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٩:٣٥١٣:٣١:٢٠١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢١٠٠:٤٧:٠٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٨:٠٨١٣:٣١:٠٣١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:١٥٠٠:٤٦:٤٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٦:٤١١٣:٣٠:٤٦١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:١٠٠٠:٤٦:١٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٥:١٤١٣:٣٠:٢٩١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٠٤٠٠:٤٥:٥٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠٣:٤٨١٣:٣٠:١٢١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٥٩٠٠:٤٥:٣٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٢:٢٣١٣:٢٩:٥٦١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٥٣٠٠:٤٥:٠٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٠٠٧:٠٠:٥٨١٣:٢٩:٤٠١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٤٨٠٠:٤٤:٤٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٩:٣٣١٣:٢٩:٢٤١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٤٣٠٠:٤٤:٢١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٨:٠٩١٣:٢٩:٠٨٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٣٨٠٠:٤٣:٥٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٦:٤٦١٣:٢٨:٥٣٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٤٣:٣٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٥:٢٣١٣:٢٨:٣٨٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٨٠٠:٤٣:١٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٤:٠١١٣:٢٨:٢٤٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٤٢:٥٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥٢:٤٠١٣:٢٨:١٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:١٩٠٠:٤٢:٢٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٥١:١٩١٣:٢٧:٥٦٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:١٤٠٠:٤٢:٠٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٩:٥٩١٣:٢٧:٤٣٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:١٠٠٠:٤١:٤٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٨:٤٠١٣:٢٧:٣٠٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٤١:٢١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نقده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نقده شهر نقده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نقده شهر نقده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نقده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نقده

نَقَده یا سولدوز یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستان نقده است. این شهر در ۹۵ کیلومتری جنوب‌شرق ارومیه واقع شده‌است

شهر نقده در ویکیپدیا

شهر نقده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نقده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نقده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نقده بر روی نقشه

شهر نقده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نقده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نقده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نقده
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نقده + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر نقده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نقده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نقده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نقده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نقده دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نقده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نقده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نقده
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نقده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نقده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا نقده دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نقده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نقده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو