جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نقاب

سبزوار | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز نقاب

اذان صبح: ٠٤:٠٥:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٤٤
اذان ظهر: ١١:٣١:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٩:٣٧

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نقاب (شهرستان سبزوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر نقاب)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نقاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نقاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
براى دنیایت چنان كار كن كه گویا همیشه زندگى می‌كنى، و براى آخرتت به گونه‌اى كاركن كه گویا فردا خواهى مُرد، و اگر عزّتى بدون بستگان و شكوهى بدون سلطنت خواهى، از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجلَّ درآى

اوقات شرعی ماه جاری شهر نقاب

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نقاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نقاب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نقاب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نقاب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نقاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٦:٣٤١٢:٤٠:٢١١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:٣٨٢٣:٥٥:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٥:١٤١٢:٤٠:٠٦١٩:١٥:٣٦١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥٤:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٣:٥٣١٢:٣٩:٥٣١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:٢٨٢٣:٥٤:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٢:٣٤١٢:٣٩:٣٩١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥٣:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠١:١٥١٢:٣٩:٢٦١٩:١٨:١٤١٩:٣٧:١٨٢٣:٥٣:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٩:٥٧١٢:٣٩:١٤١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:١٤٢٣:٥٣:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٨:٤٠١٢:٣٩:٠١١٩:١٩:٥٩١٩:٣٩:٠٩٢٣:٥٢:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٧:٢٣١٢:٣٨:٤٩١٩:٢٠:٥١١٩:٤٠:٠٤٢٣:٥٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٦:٠٨١٢:٣٨:٣٨١٩:٢١:٤٤١٩:٤١:٠٠٢٣:٥٢:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٤:٥٣١٢:٣٨:٢٧١٩:٢٢:٣٧١٩:٤١:٥٥٢٣:٥١:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٣:٣٩١٢:٣٨:١٧١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٢:٥١٢٣:٥١:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٢:٢٦١٢:٣٨:٠٧١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٤٦٢٣:٥١:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٥٠٠٥:٥١:١٥١٢:٣٧:٥٧١٩:٢٥:١٥١٩:٤٤:٤٢٢٣:٥٠:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٧:٤٨١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٥:٣٧٢٣:٥٠:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣٧:٤٠١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٣٣٢٣:٥٠:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:١٧٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٩:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١١:٤٨٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٧:٢٤١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٢٤٢٣:٤٩:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٧:١٧١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:٢٠٢٣:٤٩:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣٧:١١١٩:٣٠:٣٠١٩:٥٠:١٦٢٣:٤٨:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٧:٠٥١٩:٣١:٢٣١٩:٥١:١١٢٣:٤٨:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٤٢:١٩١٢:٣٧:٠٠١٩:٣٢:١٥١٩:٥٢:٠٧٢٣:٤٨:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٤١:١٧١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٣:٠٢٢٣:٤٨:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٠:١٦١٢:٣٦:٥٢١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٣:٥٨٢٣:٤٧:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٥٠٠٥:٣٩:١٧١٢:٣٦:٤٨١٩:٣٤:٥١١٩:٥٤:٥٣٢٣:٤٧:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٣٨:١٩١٢:٣٦:٤٥١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٥:٤٨٢٣:٤٧:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٣٧:٢٣١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٤٣٢٣:٤٧:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٦:٤٢١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٧:٣٨٢٣:٤٧:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٣٣٠٥:٣٥:٣٤١٢:٣٦:٤٠١٩:٣٨:١٧١٩:٥٨:٣٢٢٣:٤٦:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:١٨٠٥:٣٤:٤٢١٢:٣٦:٤٠١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:٢٦٢٣:٤٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نقاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نقاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نقاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نقاب

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نقاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نقاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نقاب

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نقاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نقاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نقاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نقاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نقاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقاب

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نقاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقاب شهر نقاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نقاب شهر نقاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نقاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نقاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نقاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نقاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نقاب

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٢٨:١٨١١:٣٢:٥٥١٧:٣٦:٥٨١٧:٥٥:١٥٢٢:٥٠:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٢٩:٠٦١١:٣٢:٣٤١٧:٣٥:٢٧١٧:٥٣:٤٤٢٢:٥٠:١٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٢٩:٥٥١١:٣٢:١٣١٧:٣٣:٥٧١٧:٥٢:١٤٢٢:٤٩:٥٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٣٠:٤٤١١:٣١:٥٣١٧:٣٢:٢٦١٧:٥٠:٤٣٢٢:٤٩:٣٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٣١:٣٣١١:٣١:٣٢١٧:٣٠:٥٦١٧:٤٩:١٣٢٢:٤٩:١٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤١٠٥:٣٢:٢٢١١:٣١:١٢١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٧:٤٣٢٢:٤٩:٠٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٣:١٢١١:٣٠:٥١١٧:٢٧:٥٧١٧:٤٦:١٣٢٢:٤٨:٤٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٣٤:٠١١١:٣٠:٣١١٧:٢٦:٢٧١٧:٤٤:٤٤٢٢:٤٨:٢٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٣٤:٥١١١:٣٠:١٢١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٣:١٥٢٢:٤٨:٠٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٢٠٥:٣٥:٤١١١:٢٩:٥٢١٧:٢٣:٢٩١٧:٤١:٤٧٢٢:٤٧:٤٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٤٠٥:٣٦:٣١١١:٢٩:٣٣١٧:٢٢:٠١١٧:٤٠:١٩٢٢:٤٧:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٦٠٥:٣٧:٢٢١١:٢٩:١٤١٧:٢٠:٣٣١٧:٣٨:٥١٢٢:٤٧:١٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٨٠٥:٣٨:١٢١١:٢٨:٥٦١٧:١٩:٠٥١٧:٣٧:٢٤٢٢:٤٦:٥٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٠٠٥:٣٩:٠٣١١:٢٨:٣٧١٧:١٧:٣٨١٧:٣٥:٥٨٢٢:٤٦:٣٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٣٩:٥٥١١:٢٨:٢٠١٧:١٦:١١١٧:٣٤:٣٢٢٢:٤٦:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٠:٤٦١١:٢٨:٠٢١٧:١٤:٤٥١٧:٣٣:٠٧٢٢:٤٦:٠٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٥٠٥:٤١:٣٨١١:٢٧:٤٥١٧:١٣:٢٠١٧:٣١:٤٢٢٢:٤٥:٤٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٢:٣١١١:٢٧:٢٩١٧:١١:٥٥١٧:٣٠:١٨٢٢:٤٥:٢٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٣:٢٣١١:٢٧:١٣١٧:١٠:٣٠١٧:٢٨:٥٥٢٢:٤٥:١٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٤:١٦١١:٢٦:٥٨١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٧:٣٢٢٢:٤٤:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٥:٠٩١١:٢٦:٤٣١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٦:١٠٢٢:٤٤:٣٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٦:٠٣١١:٢٦:٢٨١٧:٠٦:٢١١٧:٢٤:٤٩٢٢:٤٤:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٦:٥٧١١:٢٦:١٤١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٣:٢٩٢٢:٤٤:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٤٧:٥١١١:٢٦:٠١١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٢:٠٩٢٢:٤٣:٥٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٨:٤٦١١:٢٥:٤٨١٧:٠٢:١٩١٧:٢٠:٥١٢٢:٤٣:٤٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٩:٤١١١:٢٥:٣٦١٧:٠١:٠٠١٧:١٩:٣٣٢٢:٤٣:٢٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٠:٣٧١١:٢٥:٢٤١٦:٥٩:٤١١٧:١٨:١٦٢٢:٤٣:١٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥١:٣٢١١:٢٥:١٣١٦:٥٨:٢٤١٧:١٧:٠١٢٢:٤٣:٠٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٢:٢٨١١:٢٥:٠٣١٦:٥٧:٠٧١٧:١٥:٤٦٢٢:٤٢:٤٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٣:٢٥١١:٢٤:٥٣١٦:٥٥:٥٢١٧:١٤:٣٢٢٢:٤٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نقاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نقاب شهر نقاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نقاب شهر نقاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نقاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نقاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نقاب

نقاب شهری در استان خراسان رضوی در شرق ایران است. این شهر مرکز شهرستان جوین است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۷۳، روستای نقاب مرکز بخش جوین به عنوان شهر شناخته شد

شهر نقاب در ویکیپدیا

شهر نقاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نقاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نقاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نقاب بر روی نقشه

شهر نقاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نقاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نقاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نقاب
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نقاب + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نقاب + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نقاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نقاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نقاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نقاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نقاب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نقاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نقاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نقاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نقاب
زمان پخش اذان آنلاین به افق نقاب
جدول اوقات شرعی امروز فردا نقاب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نقاب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نقاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نقاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو