جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نفوت

مرکیه | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز نفوت

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:١٦
اذان ظهر: ١٣:١٩:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٢٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:٤٥

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نفوت (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای نفوت)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای نفوت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نفوت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
تنها مادر و پدر خواسته های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نفوت

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نفوت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نفوت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نفوت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نفوت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نفوت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٩:٤٨١٣:١٣:٠٦١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٨:٢٥١٣:١٢:٥٢١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٢٧:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٢:٣٨١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٦:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٥:٤١١٣:١٢:٢٤١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٦:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٤:٢٠١٣:١٢:١٠١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٥:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٣:٠٠١٣:١١:٥٧١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٥:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣١:٤١١٣:١١:٤٥١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٥:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٣٠:٢٢١٣:١١:٣٢١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٣٩٠٠:٢٤:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٩:٠٥١٣:١١:٢٠١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٤:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٧:٤٨١٣:١١:٠٩١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٤:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٠:٥٨١٩:٥٦:٠١٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٣:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٥:١٧١٣:١٠:٤٨١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٣:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٠:٣٨١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٣:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٠:٢٨١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٢:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢١:٣٧١٣:١٠:١٩١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٢:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢٠:٢٦١٣:١٠:١١٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٢:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٩:١٦١٣:١٠:٠٣٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١١٠٠:٢١:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢١:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢١:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٠:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢٠:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٠:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٠:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١١:٣٩١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٥٠٠٠:١٩:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٩:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٩:١٥٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٩:١٣٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٨:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٩:١٢٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نفوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نفوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نفوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نفوت

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای نفوت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نفوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نفوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای نفوت

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای نفوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای نفوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای نفوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نفوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نفوت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نفوت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای نفوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نفوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نفوت

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای نفوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نفوت روستای نفوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نفوت روستای نفوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نفوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نفوت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نفوت

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نفوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نفوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نفوت

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٩:٣٦١٣:١٩:٢٠٢٠:٢٨:٣٨٢٠:٤٩:٢٨٠٠:٢٧:٤٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٦:١٠:٢٢١٣:١٩:٢٢٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٨:٤١٠٠:٢٧:٥٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٦:١١:٠٩١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٧:٥٣٠٠:٢٨:٠٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:١١:٥٦١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٧:٠٣٠٠:٢٨:٢١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:١٢:٤٤١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٦:١١٠٠:٢٨:٣٢
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٦:١٣:٣٢١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٥:١٨٠٠:٢٨:٤٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١٤:٢١١٣:١٩:٢١٢٠:٢٣:٥٢٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٢٨:٥٤
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٥:٠٩١٣:١٩:١٩٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٢٩:٠٤
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٥:٥٨١٣:١٩:١٧٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٢:٢٩٠٠:٢٩:١٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٦:٤٧١٣:١٩:١٤٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:٣٠٠٠:٢٩:٢٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٧:٣٧١٣:١٩:١٠٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٢٩:٣١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٨:٢٦١٣:١٩:٠٥٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٩:٣٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٩:١٦١٣:١٩:٠٠٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٢٩:٤٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٨:٥٥٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٩:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٨:٤٩٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٦:١٣٠٠:٢٩:٥٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٢١:٤٦١٣:١٨:٤٢٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٣٠:٠١
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٨:٣٤٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٠:٠٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٢٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٨:٢٦٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٣٠:٠٩
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٤:١٧١٣:١٨:١٨٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٠:١٢
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢٥:٠٨١٣:١٨:٠٩٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٣٠:١٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٧:٥٩٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٠:١٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٧:٤٩٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٣٠:١٦
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٧:٣٩١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣٠:١٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣٠:١٥
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٩:٢١١٣:١٧:١٥٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٣٠:١٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٣٠:١١١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٣٠:١٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٣١:٠٢١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٣٠٠٠:٣٠:٠٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:٣١:٥٢١٣:١٦:٣٧٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٠:٠٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣٢:٤٣١٣:١٦:٢٣١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٠:٠٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٦:٠٩١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٩:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٥:٥٤١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نفوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نفوت روستای نفوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نفوت روستای نفوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نفوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نفوت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نفوت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نفوت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نفوت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نفوت

روستای نفوت بر روی نقشه

روستای نفوت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نفوت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نفوت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نفوت
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای نفوت + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای نفوت + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای نفوت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نفوت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نفوت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نفوت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نفوت رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نفوت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نفوت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نفوت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نفوت
زمان پخش اذان آنلاین به افق نفوت
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نفوت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نفوت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق نفوت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نفوت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو