جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نفت شهر

قصر شیرین | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز نفت شهر

اذان صبح: ٠٥:١٦:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٠٠
اذان ظهر: ١٢:١٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣١:٣٠

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نفت شهر (شهرستان قصر شیرین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر نفت شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نفت شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نفت شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مدارا كردن با مردم، صدقه است. (زیرا انسان مهربانی را به دیگران بذل می¬كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر نفت شهر

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نفت شهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نفت شهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نفت شهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نفت شهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نفت شهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٨:٢٩١٣:٢٨:١٨١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٦:٥٢٠٠:٤٤:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٣١:١١٠٦:٥٧:١٤١٣:٢٨:٠٣١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٤٠٠٠:٤٤:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٦:٠٠١٣:٢٧:٤٩٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٢٨٠٠:٤٤:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٤:٤٦١٣:٢٧:٣٥٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:١٦٠٠:٤٣:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٣:٣٣١٣:٢٧:٢٢٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٤٣:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢٧:٠٩٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٤٣:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥١:٠٩١٣:٢٦:٥٦٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢١:٤٢٠٠:٤٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٩:٥٨١٣:٢٦:٤٤٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٤٢:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٨:٤٨١٣:٢٦:٣٢٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:١٩٠٠:٤٢:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٧:٣٨١٣:٢٦:٢١٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٤١:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٦:٣٠١٣:٢٦:١٠٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٤١:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٥:٢٢١٣:٢٥:٥٩٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٤١:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٤:١٦١٣:٢٥:٤٩٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٤٠:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٣:١٠١٣:٢٥:٤٠٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٤٠:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٤٢:٠٥١٣:٢٥:٣١٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:١٣٠٠:٤٠:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١١:١٠٠٦:٤١:٠١١٣:٢٥:٢٣٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٤٠:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٩:٥٩١٣:٢٥:١٥٢٠:١١:٠١٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٣٩:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٥:٠٧٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٩:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٧:٥٦١٣:٢٥:٠٠٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣١:٣١٠٠:٣٩:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢٤:٥٤٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣٨:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٥:٥٩١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٨:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٥:٠١١٣:٢٤:٤٣٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٣٨:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣٤:٠٦١٣:٢٤:٣٩٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٣٨:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٣:١١١٣:٢٤:٣٥٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٣٨:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣٢:١٧١٣:٢٤:٣١٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣٧:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٤:٢٩٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:١٧٠٠:٣٧:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:١٣٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢٤:٢٦٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٣٧:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٩:٤٤١٣:٢٤:٢٥٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٣٧:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٨:٥٦١٣:٢٤:٢٤٢٠:٢٠:١٨٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نفت شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نفت شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نفت شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نفت شهر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نفت شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نفت شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نفت شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نفت شهر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نفت شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نفت شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نفت شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نفت شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نفت شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نفت شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر نفت شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نفت شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نفت شهر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نفت شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نفت شهر شهر نفت شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نفت شهر شهر نفت شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نفت شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نفت شهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نفت شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر نفت شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نفت شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نفت شهر

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٧٠٦:٣٩:٠٠١٢:١٢:٢٧١٧:٤٥:٢٧١٨:٠٣:٣١٢٣:٣١:٣٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٣٠٦:٣٩:٥١١٢:١٢:١٩١٧:٤٤:٢٠١٨:٠٢:٢٦٢٣:٣١:١٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٠:٤٢١٢:١٢:١١١٧:٤٣:١٤١٨:٠١:٢١٢٣:٣١:٠٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤١:٣٣١٢:١٢:٠٤١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٠:١٨٢٣:٣١:٠٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٢:٢٥١٢:١١:٥٨١٧:٤١:٠٤١٧:٥٩:١٦٢٣:٣٠:٥١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٣:١٧١٢:١١:٥٢١٧:٤٠:٠١١٧:٥٨:١٥٢٣:٣٠:٤٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٤:١٠١٢:١١:٤٨١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٧:١٥٢٣:٣٠:٣٥
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٥:٠٢١٢:١١:٤٤١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٦:١٦٢٣:٣٠:٢٨
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٥:٥٦١٢:١١:٤٠١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٥:١٩٢٣:٣٠:٢٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٦:٤٩١٢:١١:٣٨١٧:٣٦:٠١١٧:٥٤:٢٣٢٣:٣٠:١٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٧:٤٣١٢:١١:٣٦١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٣:٢٨٢٣:٣٠:١١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٨٠٦:٤٨:٣٧١٢:١١:٣٥١٧:٣٤:٠٩١٧:٥٢:٣٤٢٣:٣٠:٠٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٤٩:٣١١٢:١١:٣٥١٧:٣٣:١٥١٧:٥١:٤٢٢٣:٣٠:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٠:٢٦١٢:١١:٣٦١٧:٣٢:٢٢١٧:٥٠:٥٢٢٣:٣٠:٠١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥١:٢١١٢:١١:٣٧١٧:٣١:٣٠١٧:٥٠:٠٢٢٣:٢٩:٥٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٢:١٦١٢:١١:٤٠١٧:٣٠:٤٠١٧:٤٩:١٥٢٣:٢٩:٥٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٣:١٢١٢:١١:٤٣١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٨:٢٨٢٣:٢٩:٥٨
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٤:٠٧١٢:١١:٤٧١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٧:٤٤٢٣:٢٩:٥٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٥:٠٣١٢:١١:٥٢١٧:٢٨:١٩١٧:٤٧:٠٠٢٣:٣٠:٠٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٥:٥٩١٢:١١:٥٨١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٦:١٩٢٣:٣٠:٠٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٦:٥٦١٢:١٢:٠٥١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٥:٣٨٢٣:٣٠:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٧:٥٢١٢:١٢:١٢١٧:٢٦:١٢١٧:٤٥:٠٠٢٣:٣٠:٠٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٨:٤٩١٢:١٢:٢١١٧:٢٥:٣٢١٧:٤٤:٢٣٢٣:٣٠:١٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٩:٤٥١٢:١٢:٣٠١٧:٢٤:٥٥١٧:٤٣:٤٨٢٣:٣٠:١٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٣٠٧:٠٠:٤٢١٢:١٢:٤٠١٧:٢٤:١٩١٧:٤٣:١٤٢٣:٣٠:٢٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠١:٣٩١٢:١٢:٥١١٧:٢٣:٤٥١٧:٤٢:٤٢٢٣:٣٠:٣٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٢:٣٥١٢:١٣:٠٣١٧:٢٣:١٢١٧:٤٢:١٢٢٣:٣٠:٤٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٣:٣٢١٢:١٣:١٦١٧:٢٢:٤١١٧:٤١:٤٤٢٣:٣٠:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠٤:٢٨١٢:١٣:٢٩١٧:٢٢:١٢١٧:٤١:١٧٢٣:٣٠:٥٩
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٥:٢٥١٢:١٣:٤٤١٧:٢١:٤٥١٧:٤٠:٥٢٢٣:٣١:٠٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نفت شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نفت شهر شهر نفت شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نفت شهر شهر نفت شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نفت شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نفت شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نفت شهر

نَفت‌شهر نام روستایی است در غرب استان کرمانشاه ایران؛ و در منطقه‌ای به فاصله ۷۲ کیلومتری جنوب شهرستان قصر شیرین واقع شده‌است، از توابع بخش سومار می‌باشد و در فاصله ۲۹ کیلومتری غرب این بخش قرار دارد

شهر نفت شهر در ویکیپدیا

شهر نفت شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نفت شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نفت شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نفت شهر بر روی نقشه

شهر نفت شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نفت شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نفت شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نفت شهر
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نفت شهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر نفت شهر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نفت شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نفت شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نفت شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نفت شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نفت شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق نفت شهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق نفت شهر
زمان پخش اذان مستقیم به افق نفت شهر
افق شرعی امروز فردا نفت شهر دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ نفت شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نفت شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نفت شهر
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ نفت شهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نفت شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو