جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نفت سفید

رامهرمز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز نفت سفید

اذان صبح: ٠٥:٠١:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:١٥
اذان ظهر: ١١:٥٧:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٥١
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٢١

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نفت سفید (شهرستان رامهرمز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر نفت سفید)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نفت سفید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نفت سفید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
نادانی و پستی یك نفر در گذشته نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نفت سفید

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نفت سفید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نفت سفید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نفت سفید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نفت سفید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نفت سفید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٥:٣٩١٣:١٣:٠٦١٩:٤١:٠٣١٩:٥٨:٤٥٠٠:٣١:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٤:٢٩١٣:١٢:٥٢١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٢٧٠٠:٣٠:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٣:٢٠١٣:١٢:٣٧١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:١٠٠٠:٣٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٢:١١١٣:١٢:٢٤١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٣٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤١:٠٣١٣:١٢:١٠١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٣٦٠٠:٢٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٤٤٠٦:٣٩:٥٦١٣:١١:٥٧١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢٩:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٨:٥٠١٣:١١:٤٤١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٩:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٧:٤٤١٣:١١:٣٢١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٨:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٦:٣٩١٣:١١:٢٠١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٨:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٥:٣٥١٣:١١:٠٩١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢٨:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٤:٣١١٣:١٠:٥٨١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٢٧:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٣:٢٩١٣:١٠:٤٨١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٧:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٢:٢٧١٣:١٠:٣٨١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٧:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣١:٢٦١٣:١٠:٢٨١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٧:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٠:٢٦١٣:١٠:١٩١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٦:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٠:١١١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٦:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٠:٠٣١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٦:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٥:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٥:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٥:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:١٨٠٠:٢٥:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٩:٣١١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٥:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٤:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٩:١٩١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٤:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:١١٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٩:١٧١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٤:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٩:٥١١٣:٠٩:١٤١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٤:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٩:١٣١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٨:٢١١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نفت سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نفت سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نفت سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نفت سفید

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نفت سفید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نفت سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نفت سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر نفت سفید

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نفت سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نفت سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر نفت سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نفت سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نفت سفید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نفت سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر نفت سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نفت سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نفت سفید

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نفت سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نفت سفید شهر نفت سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نفت سفید شهر نفت سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نفت سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نفت سفید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نفت سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر نفت سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نفت سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نفت سفید

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:١٠٠٦:٢١:١٥١١:٥٧:١٥١٧:٣٢:٥١١٧:٥٠:٢٦٢٣:١٧:٢١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٢:٠٠١١:٥٧:٠٧١٧:٣١:٤٩١٧:٤٩:٢٥٢٣:١٧:١٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٢:٤٦١١:٥٦:٥٩١٧:٣٠:٤٨١٧:٤٨:٢٦٢٣:١٧:٠٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٣:٣٢١١:٥٦:٥٢١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٧:٢٨٢٣:١٦:٥١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٤:١٩١١:٥٦:٤٦١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٦:٣١٢٣:١٦:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٥:٠٦١١:٥٦:٤١١٧:٢٧:٥١١٧:٤٥:٣٤٢٣:١٦:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٥:٥٣١١:٥٦:٣٦١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٤:٤٠٢٣:١٦:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٦:٤١١١:٥٦:٣٢١٧:٢٥:٥٩١٧:٤٣:٤٦٢٣:١٦:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٧:٢٩١١:٥٦:٢٨١٧:٢٥:٠٤١٧:٤٢:٥٣٢٣:١٦:١٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٨:١٧١١:٥٦:٢٦١٧:٢٤:١١١٧:٤٢:٠٢٢٣:١٦:٠٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٩:٠٦١١:٥٦:٢٤١٧:٢٣:١٩١٧:٤١:١٢٢٣:١٦:٠٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٢٩:٥٥١١:٥٦:٢٣١٧:٢٢:٢٨١٧:٤٠:٢٣٢٣:١٥:٥٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٠:٤٥١١:٥٦:٢٣١٧:٢١:٣٩١٧:٣٩:٣٦٢٣:١٥:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٣١:٣٥١١:٥٦:٢٤١٧:٢٠:٥١١٧:٣٨:٥٠٢٣:١٥:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٢:٢٥١١:٥٦:٢٥١٧:٢٠:٠٤١٧:٣٨:٠٥٢٣:١٥:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٣:١٥١١:٥٦:٢٨١٧:١٩:١٩١٧:٣٧:٢٢٢٣:١٥:٥١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٤:٠٦١١:٥٦:٣١١٧:١٨:٣٥١٧:٣٦:٤٠٢٣:١٥:٥١
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٤:٥٧١١:٥٦:٣٥١٧:١٧:٥٢١٧:٣٦:٠٠٢٣:١٥:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٥:٤٩١١:٥٦:٤٠١٧:١٧:١١١٧:٣٥:٢١٢٣:١٥:٥٣
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٦٠٦:٣٦:٤٠١١:٥٦:٤٦١٧:١٦:٣٢١٧:٣٤:٤٣٢٣:١٥:٥٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٧:٣٢١١:٥٦:٥٣١٧:١٥:٥٤١٧:٣٤:٠٧٢٣:١٥:٥٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٨:٢٤١١:٥٧:٠٠١٧:١٥:١٧١٧:٣٣:٣٣٢٣:١٦:٠٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٩٠٦:٣٩:١٦١١:٥٧:٠٩١٧:١٤:٤٢١٧:٣٣:٠٠٢٣:١٦:٠٨
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٠:٠٨١١:٥٧:١٨١٧:١٤:٠٩١٧:٣٢:٢٩٢٣:١٦:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٩٠٦:٤١:٠١١١:٥٧:٢٨١٧:١٣:٣٧١٧:٣١:٥٩٢٣:١٦:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤١:٥٣١١:٥٧:٣٩١٧:١٣:٠٧١٧:٣١:٣١٢٣:١٦:٢٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٢:٤٦١١:٥٧:٥١١٧:١٢:٣٨١٧:٣١:٠٥٢٣:١٦:٣٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٣:٣٩١١:٥٨:٠٤١٧:١٢:١٢١٧:٣٠:٤٠٢٣:١٦:٤٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٤:٣١١١:٥٨:١٧١٧:١١:٤٦١٧:٣٠:١٧٢٣:١٦:٥٥
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٥:٢٤١١:٥٨:٣١١٧:١١:٢٣١٧:٢٩:٥٦٢٣:١٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نفت سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نفت سفید شهر نفت سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر نفت سفید شهر نفت سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نفت سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نفت سفید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نفت سفید

نفت سفید نام شهری است که در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۶۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان قرار دارد. در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی این میدان عظیم نفتی با ۳۰۰ میلیون نفت درجا کشف شد

شهر نفت سفید در ویکیپدیا

شهر نفت سفید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نفت سفید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نفت سفید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نفت سفید بر روی نقشه

شهر نفت سفید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نفت سفید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نفت سفید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نفت سفید
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر نفت سفید + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر نفت سفید + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر نفت سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نفت سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نفت سفید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نفت سفید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نفت سفید رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا نفت سفید دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نفت سفید
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نفت سفید
زمان پخش اذان زنده به افق نفت سفید
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ نفت سفید دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نفت سفید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نفت سفید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نفت سفید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نفت سفید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو