جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نعمتاباد

اسلامیه | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز نعمتاباد

اذان صبح: ٠٤:١٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٥١
اذان ظهر: ١٢:٥١:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٢١
اذان مغرب: ٢٠:١١:٣٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٤:٥٠

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نعمتاباد (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای نعمتاباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نعمتاباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نعمتاباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بنجامین فرانكلین
زود خوابیدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نعمتاباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نعمتاباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعمتاباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نعمتاباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعمتاباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نعمتاباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٠:٤١١٢:٤٦:٥٨١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:١١٠٠:٠٥:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٩:٣٤١٢:٤٦:٤٤١٩:١٤:٢٢١٩:٣١:٥١٠٠:٠٥:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٨:٢٧١٢:٤٦:٢٩١٩:١٥:٠٠١٩:٣٢:٣١٠٠:٠٤:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:٢١١٢:٤٦:١٦١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:١١٠٠:٠٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٦:١٦١٢:٤٦:٠٢١٩:١٦:١٧١٩:٣٣:٥١٠٠:٠٤:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٥:١١١٢:٤٥:٤٩١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:٣٢٠٠:٠٣:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٠١٠٦:١٤:٠٧١٢:٤٥:٣٧١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:١٢٠٠:٠٣:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٣:٠٤١٢:٤٥:٢٤١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٥٣٠٠:٠٣:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:٠١١٢:٤٥:١٢١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٣٤٠٠:٠٣:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٠:٥٩١٢:٤٥:٠١١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:١٥٠٠:٠٢:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٩:٥٩١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٥٦٠٠:٠٢:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٨:٥٨١٢:٤٤:٤٠١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:٣٧٠٠:٠٢:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٧:٥٩١٢:٤٤:٣٠١٩:٢١:٢٧١٩:٣٩:١٨٠٠:٠١:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٤:٢٠١٩:٢٢:٠٦١٩:٤٠:٠٠٠٠:٠١:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٦:٠٣١٢:٤٤:١١١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٤١٠٠:٠١:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤٤:٠٣١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٢٣٠٠:٠١:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٤:١١١٢:٤٣:٥٥١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٢:٠٥٠٠:٠٠:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٣:١٧١٢:٤٣:٤٧١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٠:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٣:٤٠١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٢٩٠٠:٠٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠١:٣١١٢:٤٣:٣٤١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:١١٠٠:٠٠:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٣:٢٨١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٥٣٢٣:٥٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٩:٤٩١٢:٤٣:٢٣١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٥:٣٥٢٣:٥٩:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٣:١٩١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:١٧٢٣:٥٩:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٨:١٢١٢:٤٣:١٥١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:٠٠٢٣:٥٩:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤٣:١١١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٤٢٢٣:٥٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٦:٣٩١٢:٤٣:٠٩١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٥:٥٥١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:٠٦٢٣:٥٨:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٥:١٢١٢:٤٣:٠٥١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٤٩٢٣:٥٨:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٤:٢٩١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٣١٢٣:٥٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نعمتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نعمتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نعمتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نعمتاباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نعمتاباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نعمتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعمتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نعمتاباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای نعمتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نعمتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نعمتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نعمتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعمتاباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نعمتاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای نعمتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعمتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نعمتاباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نعمتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نعمتاباد روستای نعمتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نعمتاباد روستای نعمتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نعمتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعمتاباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نعمتاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعمتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعمتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نعمتاباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٥:٠٧١٢:٤٨:٣٥١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٠:٥٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٥:٢١١٢:٤٨:٤٨١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٤٣٠٠:٠١:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤٩:٠١١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٥٣٠٠:٠١:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٩:١٤١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٢:٠٢٠٠:٠١:٣٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٦:١٠١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٢:٠٩٠٠:٠١:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٦:٢٨١٢:٤٩:٣٩١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:١٥٠٠:٠٢:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٦:٤٨١٢:٤٩:٥٢١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:١٩٠٠:٠٢:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٣٠٥:٤٧:٠٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:٠٢:٣٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٧:٢٩١٢:٥٠:١٦١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٢٣٠٠:٠٢:٥٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٧:٥١١٢:٥٠:٢٨١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٢٣٠٠:٠٣:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٨:١٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٢١٠٠:٠٣:٢٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥٠:٥٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:١٨٠٠:٠٣:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٩:٠٣١٢:٥١:٠١١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:١٣٠٠:٠٣:٥١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٩:٢٩١٢:٥١:١٢١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٠٧٠٠:٠٤:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٩:٥٦١٢:٥١:٢٢١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٥٩٠٠:٠٤:٢١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٠:٢٣١٢:٥١:٣٢١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٥٠٠٠:٠٤:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٠٠٥:٥٠:٥١١٢:٥١:٤٢١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٣٩٠٠:٠٤:٥٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٨٠٥:٥١:٢٠١٢:٥١:٥١١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٢٦٠٠:٠٥:٠٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٢:٠٠١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:١٢٠٠:٠٥:١٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٢:١٩١٢:٥٢:٠٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٥٦٠٠:٠٥:٣٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٢:٥٠١٢:٥٢:١٦١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٣٩٠٠:٠٥:٤٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٣:٢١١٢:٥٢:٢٤١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٥:٥٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٣:٥٣١٢:٥٢:٣١١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٦:١٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٤:٢٥١٢:٥٢:٣٧١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٠٦:٢٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥٢:٤٣١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٦:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٥:٣٢١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٥١٠٠:٠٦:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٢:٥٤١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٧:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٠٧:١٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٠٧:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥٧:٤٩١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٧:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٨:٢٤١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نعمتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نعمتاباد روستای نعمتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نعمتاباد روستای نعمتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نعمتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعمتاباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نعمتاباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نعمتاباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نعمتاباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نعمتاباد

روستای نعمتاباد بر روی نقشه

روستای نعمتاباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نعمتاباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نعمتاباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نعمتاباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نعمتاباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای نعمتاباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نعمتاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نعمتاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نعمتاباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نعمتاباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نعمتاباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ نعمتاباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نعمتاباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نعمتاباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا نعمتاباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نعمتاباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نعمتاباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق نعمتاباد
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ نعمتاباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نعمتاباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو