جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نعل بندون

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز نعل بندون


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٤٦
اذان ظهر: ١١:٤٧:١١
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٠٥:١٩

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نعل بندون (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای نعل بندون)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نعل بندون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نعل بندون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .

اوقات شرعی ماه جاری روستای نعل بندون

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نعل بندون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعل بندون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نعل بندون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعل بندون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نعل بندون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣٢:٠٨١٩:١٤:٢٤١٩:٣٣:٢٠٢٣:٤٦:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٩:١٥١٢:٣١:٥٨١٩:١٥:١٤١٩:٣٤:١٢٢٣:٤٦:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١١٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣١:٤٨١٩:١٦:٠٣١٩:٣٥:٠٤٢٣:٤٥:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٤٤٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣١:٣٩١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:٥٧٢٣:٤٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣١:٣٠١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٤٩٢٣:٤٥:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥١٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣١:٢٢١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:٤٢٢٣:٤٤:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣١:١٤١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤٤:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٢:٣٤١٢:٣١:٠٧١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:٢٦٢٣:٤٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤١:٣١١٢:٣١:٠٠١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:١٩٢٣:٤٤:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:١٧٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٠:٥٤١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١١٢٣:٤٣:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٣٩:٢٨١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٢:٠٣٢٣:٤٣:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٣:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤٣:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣٦:٣٣١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:٣٩٢٣:٤٢:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٣٥:٣٧١٢:٣٠:٣١١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:٣١٢٣:٤٢:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٤:٤٢١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٦:٢٣٢٣:٤٢:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:١٠٠٥:٣٣:٤٩١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٢:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٣٢:٥٧١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٨:٠٦٢٣:٤٢:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٣٢:٠٦١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤١:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٣٥٠٥:٣١:١٧١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤١:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٢٦٠٥:٣٠:٢٩١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٣٨٢٣:٤١:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:١٨٠٥:٢٩:٤٣١٢:٣٠:٢٣١٩:٣١:٣١١٩:٥١:٢٩٢٣:٤١:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:١٢٠٥:٢٨:٥٨١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٢:١٨١٩:٥٢:١٩٢٣:٤١:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٢٨:١٤١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٣:٠٨٢٣:٤١:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٢٧:٣٢١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٥٨٢٣:٤٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢٦:٥٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٤٦٢٣:٤٠:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٠٤٠٥:٢٦:١٣١٢:٣٠:٣٥١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٣٥٢٣:٤٠:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:٠٦٠٥:٢٥:٣٥١٢:٣٠:٣٩١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٦:٢٢٢٣:٤٠:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٥:٠٠١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٧:١٠٢٣:٤٠:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:١٦٠٥:٢٤:٢٥١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٧:٥٦٢٣:٤٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعل بندون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعل بندون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعل بندون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نعل بندون

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای نعل بندون

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعل بندون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعل بندون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای نعل بندون

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٩:٤٦١١:٤٧:١١١٧:٢٥:٠٦١٧:٤٣:٢٠٢٣:٠٥:١٩
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٨:٣٢١١:٤٧:٠١١٧:٢٦:٠٢١٧:٤٤:١٤٢٣:٠٥:١١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٧:١٧١١:٤٦:٥١١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٥:٠٧٢٣:٠٥:٠٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٦:٠١١١:٤٦:٤١١٧:٢٧:٥٢١٧:٤٦:٠١٢٣:٠٤:٥٣
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٤:٤٥١١:٤٦:٣٠١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٦:٥٤٢٣:٠٤:٤٢
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٣:٢٨١١:٤٦:١٨١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٧:٤٧٢٣:٠٤:٣١
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٢:١٠١١:٤٦:٠٦١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٨:٤٠٢٣:٠٤:٢٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٠:٥٢١١:٤٥:٥٤١٧:٣١:٢٧١٧:٤٩:٣٢٢٣:٠٤:٠٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٦:٤٨٠٥:٥٩:٣٣١١:٤٥:٤١١٧:٣٢:٢٠١٧:٥٠:٢٤٢٣:٠٣:٥٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٨:١٣١١:٤٥:٢٧١٧:٣٣:١٣١٧:٥١:١٦٢٣:٠٣:٤١
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٦:٥٣١١:٤٥:١٣١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٢:٠٨٢٣:٠٣:٢٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٥:٣٢١١:٤٤:٥٩١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٢:٥٩٢٣:٠٣:١٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٤:١١١١:٤٤:٤٤١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٣:٥٠٢٣:٠٢:٥٧
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٢:٤٩١١:٤٤:٢٩١٧:٣٦:٤١١٧:٥٤:٤١٢٣:٠٢:٤١
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥١:٢٧١١:٤٤:١٣١٧:٣٧:٣٢١٧:٥٥:٣٢٢٣:٠٢:٢٥
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٠:٠٥١١:٤٣:٥٧١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٦:٢٣٢٣:٠٢:٠٨
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٤٨:٤٢١١:٤٣:٤١١٧:٣٩:١٤١٧:٥٧:١٤٢٣:٠١:٥٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٧:١٨١١:٤٣:٢٥١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٨:٠٤٢٣:٠١:٣٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢٣:٠١٠٥:٤٥:٥٥١١:٤٣:٠٨١٧:٤٠:٥٥١٧:٥٨:٥٤٢٣:٠١:١٤
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٤:٣١١١:٤٢:٥٢١٧:٤١:٤٥١٧:٥٩:٤٤٢٣:٠٠:٥٦
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٣:٠٧١١:٤٢:٣٥١٧:٤٢:٣٦١٨:٠٠:٣٤٢٣:٠٠:٣٧
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤١:٤٣١١:٤٢:١٧١٧:٤٣:٢٥١٨:٠١:٢٤٢٣:٠٠:١٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٠:١٨١١:٤٢:٠٠١٧:٤٤:١٥١٨:٠٢:١٤٢٢:٥٩:٥٨
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٣٨:٥٤١١:٤١:٤٢١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٣:٠٤٢٢:٥٩:٣٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٤:١١٠٥:٣٧:٢٩١١:٤١:٢٥١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٣:٥٤٢٣:٢٩:١٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٦:٠٤١٢:٤١:٠٧١٨:٤٦:٤٤١٩:٠٤:٤٤٢٣:٥٨:٥٧
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١١:١٠٠٦:٣٤:٣٩١٢:٤٠:٤٩١٨:٤٧:٣٣١٩:٠٥:٣٤٢٣:٥٨:٣٦
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٣:١٤١٢:٤٠:٣١١٨:٤٨:٢٢١٩:٠٦:٢٣٢٣:٥٨:١٥
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣١:٤٩١٢:٤٠:١٣١٨:٤٩:١١١٩:٠٧:١٣٢٣:٥٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای نعل بندون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای نعل بندون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای نعل بندون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نعل بندون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعل بندون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نعل بندون

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نعل بندون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعل بندون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نعل بندون

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٥:٤٢١١:٤٧:٤٨١٧:٢٠:٢٤١٧:٣٨:٤٥٢٣:٠٥:٤٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٤:٣٣١١:٤٧:٤٢١٧:٢١:٢١١٧:٣٩:٤١٢٣:٠٥:٤٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:٢٢١١:٤٧:٣٥١٧:٢٢:١٨١٧:٤٠:٣٦٢٣:٠٥:٣٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٢:١١١١:٤٧:٢٨١٧:٢٣:١٤١٧:٤١:٣١٢٣:٠٥:٣٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٠:٥٩١١:٤٧:٢٠١٧:٢٤:١٠١٧:٤٢:٢٥٢٣:٠٥:٢٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٩:٤٦١١:٤٧:١١١٧:٢٥:٠٦١٧:٤٣:٢٠٢٣:٠٥:١٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٨:٣٢١١:٤٧:٠١١٧:٢٦:٠٢١٧:٤٤:١٤٢٣:٠٥:١١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٧:١٧١١:٤٦:٥١١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٥:٠٧٢٣:٠٥:٠٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٦:٠١١١:٤٦:٤١١٧:٢٧:٥٢١٧:٤٦:٠١٢٣:٠٤:٥٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٤:٤٥١١:٤٦:٣٠١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٦:٥٤٢٣:٠٤:٤٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٣:٢٨١١:٤٦:١٨١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٧:٤٧٢٣:٠٤:٣١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٢:١٠١١:٤٦:٠٦١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٨:٤٠٢٣:٠٤:٢٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٠:٥٢١١:٤٥:٥٤١٧:٣١:٢٧١٧:٤٩:٣٢٢٣:٠٤:٠٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٨٠٥:٥٩:٣٣١١:٤٥:٤١١٧:٣٢:٢٠١٧:٥٠:٢٤٢٣:٠٣:٥٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٨:١٣١١:٤٥:٢٧١٧:٣٣:١٣١٧:٥١:١٦٢٣:٠٣:٤١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٦:٥٣١١:٤٥:١٣١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٢:٠٨٢٣:٠٣:٢٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٥:٣٢١١:٤٤:٥٩١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٢:٥٩٢٣:٠٣:١٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٤:١١١١:٤٤:٤٤١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٣:٥٠٢٣:٠٢:٥٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٢:٤٩١١:٤٤:٢٩١٧:٣٦:٤١١٧:٥٤:٤١٢٣:٠٢:٤١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥١:٢٧١١:٤٤:١٣١٧:٣٧:٣٢١٧:٥٥:٣٢٢٣:٠٢:٢٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٠:٠٥١١:٤٣:٥٧١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٦:٢٣٢٣:٠٢:٠٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٤٨:٤٢١١:٤٣:٤١١٧:٣٩:١٤١٧:٥٧:١٤٢٣:٠١:٥٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٧:١٨١١:٤٣:٢٥١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٨:٠٤٢٣:٠١:٣٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٥:٤٥:٥٥١١:٤٣:٠٨١٧:٤٠:٥٥١٧:٥٨:٥٤٢٣:٠١:١٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٤:٣١١١:٤٢:٥٢١٧:٤١:٤٥١٧:٥٩:٤٤٢٣:٠٠:٥٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٣:٠٧١١:٤٢:٣٥١٧:٤٢:٣٦١٨:٠٠:٣٤٢٣:٠٠:٣٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤١:٤٣١١:٤٢:١٧١٧:٤٣:٢٥١٨:٠١:٢٤٢٣:٠٠:١٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٠:١٨١١:٤٢:٠٠١٧:٤٤:١٥١٨:٠٢:١٤٢٢:٥٩:٥٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٤١٠٥:٣٨:٥٤١١:٤١:٤٢١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٣:٠٤٢٢:٥٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نعل بندون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نعل بندون روستای نعل بندون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نعل بندون روستای نعل بندون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نعل بندون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعل بندون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نعل بندون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نعل بندون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نعل بندون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نعل بندون

روستای نعل بندون بر روی نقشه

روستای نعل بندون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نعل بندون
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نعل بندون + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای نعل بندون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نعل بندون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نعل بندون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نعل بندون
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ نعل بندون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نعل بندون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نعل بندون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نعل بندون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق نعل بندون
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نعل بندون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نعل بندون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو