جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نعل بندون

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز نعل بندون

اذان صبح: ٠٤:٥٤:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٤٠
اذان ظهر: ١١:٢٢:٢٥
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٥٧
اذان مغرب: ١٦:٤١:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٨:٣٦

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نعل بندون (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای نعل بندون)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای نعل بندون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نعل بندون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

دی اچ لارسن
آنچه صادقانه باور داری، نادرست نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نعل بندون

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نعل بندون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعل بندون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نعل بندون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعل بندون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نعل بندون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٣:١١١٢:٣٤:١٨١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٤:٣١٢٣:٥٠:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:١١٠٦:٠١:٥٣١٢:٣٤:٠٣١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٥:٢٢٢٣:٤٩:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٣:٤٩١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٦:١٣٢٣:٤٩:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٩:١٨١٢:٣٣:٣٥١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٧:٠٥٢٣:٤٩:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٨:٠٢١٢:٣٣:٢٢١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٥٦٢٣:٤٨:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٦:٤٧١٢:٣٣:٠٩١٩:١٠:٠٥١٩:٢٨:٤٨٢٣:٤٨:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٢:٥٦١٩:١٠:٥٥١٩:٢٩:٣٩٢٣:٤٧:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٤:١٨١٢:٣٢:٤٤١٩:١١:٤٤١٩:٣٠:٣١٢٣:٤٧:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣٢:٣٢١٩:١٢:٣٣١٩:٣١:٢٣٢٣:٤٧:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٢:٢١١٩:١٣:٢٢١٩:٣٢:١٥٢٣:٤٦:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٠:٤٢١٢:٣٢:١٠١٩:١٤:١٢١٩:٣٣:٠٧٢٣:٤٦:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٩:٣١١٢:٣١:٥٩١٩:١٥:٠١١٩:٣٣:٥٩٢٣:٤٦:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣١:٤٩١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٥١٢٣:٤٥:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٧:١٣١٢:٣١:٤٠١٩:١٦:٤٠١٩:٣٥:٤٣٢٣:٤٥:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٦:٠٥١٢:٣١:٣١١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٣٥٢٣:٤٥:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:١١٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣١:٢٢١٩:١٨:١٩١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٥:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣١:١٤١٩:١٩:٠٨١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٤:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٢:٤٩١٢:٣١:٠٧١٩:١٩:٥٨١٩:٣٩:١٢٢٣:٤٤:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤١:٤٥١٢:٣١:٠٠١٩:٢٠:٤٧١٩:٤٠:٠٤٢٣:٤٤:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٠:٥٤١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:٥٧٢٣:٤٣:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:١٤٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٤٩٢٣:٤٣:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٣٨:٤٢١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:٤١٢٣:٤٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٧:٤٣١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٣:٣٤٢٣:٤٣:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٦:٤٦١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٢٦٢٣:٤٢:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٣٥:٥٠١٢:٣٠:٣١١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٥:١٨٢٣:٤٢:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٤:٥٥١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٦:٣١١٩:٤٦:١٠٢٣:٤٢:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٣٤:٠١١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٧:٠٢٢٣:٤٢:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:٥٣٢٣:٤٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٢:١٨١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٤٥٢٣:٤١:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نعل بندون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نعل بندون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نعل بندون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نعل بندون

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای نعل بندون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نعل بندون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعل بندون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای نعل بندون

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نعل بندون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای نعل بندون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای نعل بندون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نعل بندون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعل بندون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نعل بندون

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای نعل بندون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعل بندون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نعل بندون

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای نعل بندون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نعل بندون روستای نعل بندون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نعل بندون روستای نعل بندون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نعل بندون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعل بندون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای نعل بندون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعل بندون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعل بندون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای نعل بندون

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٥:٠٦١١:١٩:٥٨١٦:٢٤:٣١١٦:٤٤:٠١٢٢:٣٦:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٦:٠٤١١:٢٠:١٣١٦:٢٤:٠٥١٦:٤٣:٣٨٢٢:٣٦:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٧:٠٢١١:٢٠:٣٠١٦:٢٣:٤١١٦:٤٣:١٦٢٢:٣٧:٠٣
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٧:٥٩١١:٢٠:٤٧١٦:٢٣:١٩١٦:٤٢:٥٦٢٢:٣٧:١٦
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١٨:٥٦١١:٢١:٠٦١٦:٢٢:٥٩١٦:٤٢:٣٨٢٢:٣٧:٣١
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٩:٥٣١١:٢١:٢٤١٦:٢٢:٤٠١٦:٤٢:٢١٢٢:٣٧:٤٦
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٠:٤٩١١:٢١:٤٤١٦:٢٢:٢٤١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٨:٠٢
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢١:٤٥١١:٢٢:٠٤١٦:٢٢:٠٩١٦:٤١:٥٥٢٢:٣٨:١٩
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٢:٤٠١١:٢٢:٢٥١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:٤٤٢٢:٣٨:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٣:٣٤١١:٢٢:٤٧١٦:٢١:٤٦١٦:٤١:٣٥٢٢:٣٨:٥٤
١١ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٤:٢٨١١:٢٣:٠٩١٦:٢١:٣٧١٦:٤١:٢٨٢٢:٣٩:١٣
١٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٥:٢١١١:٢٣:٣٢١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٩:٣٣
١٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٦:١٣١١:٢٣:٥٥١٦:٢١:٢٦١٦:٤١:٢٠٢٢:٣٩:٥٣
١٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٧:٠٥١١:٢٤:١٩١٦:٢١:٢٣١٦:٤١:١٩٢٢:٤٠:١٥
١٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٧:٥٦١١:٢٤:٤٤١٦:٢١:٢٢١٦:٤١:٢٠٢٢:٤٠:٣٧
١٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٨:٤٦١١:٢٥:٠٩١٦:٢١:٢٣١٦:٤١:٢٣٢٢:٤٠:٥٩
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٩:٣٥١١:٢٥:٣٥١٦:٢١:٢٧١٦:٤١:٢٨٢٢:٤١:٢٢
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٠:٢٣١١:٢٦:٠٢١٦:٢١:٣٢١٦:٤١:٣٤٢٢:٤١:٤٦
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣١:١٠١١:٢٦:٢٨١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:٤٣٢٢:٤٢:١١
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣١:٥٦١١:٢٦:٥٦١٦:٢١:٤٨١٦:٤١:٥٣٢٢:٤٢:٣٦
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٢:٤١١١:٢٧:٢٣١٦:٢١:٥٩١٦:٤٢:٠٥٢٢:٤٣:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٣:٢٥١١:٢٧:٥١١٦:٢٢:١٢١٦:٤٢:١٩٢٢:٤٣:٢٧
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٤:٠٧١١:٢٨:٢٠١٦:٢٢:٢٧١٦:٤٢:٣٥٢٢:٤٣:٥٤
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٤:٤٨١١:٢٨:٤٨١٦:٢٢:٤٤١٦:٤٢:٥٢٢٢:٤٤:٢١
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٥:٢٨١١:٢٩:١٧١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٣:١٢٢٢:٤٤:٤٩
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٦:٠٧١١:٢٩:٤٧١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٣:٣٣٢٢:٤٥:١٧
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٦:٤٤١١:٣٠:١٦١٦:٢٣:٤٥١٦:٤٣:٥٦٢٢:٤٥:٤٥
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٧:٢٠١١:٣٠:٤٦١٦:٢٤:٠٩١٦:٤٤:٢٠٢٢:٤٦:١٤
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٧:٥٤١١:٣١:١٥١٦:٢٤:٣٥١٦:٤٤:٤٦٢٢:٤٦:٤٣
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٨:٢٧١١:٣١:٤٥١٦:٢٥:٠٣١٦:٤٥:١٤٢٢:٤٧:١٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نعل بندون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای نعل بندون روستای نعل بندون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای نعل بندون روستای نعل بندون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نعل بندون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعل بندون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نعل بندون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نعل بندون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نعل بندون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نعل بندون

روستای نعل بندون بر روی نقشه

روستای نعل بندون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نعل بندون
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای نعل بندون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای نعل بندون + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای نعل بندون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نعل بندون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نعل بندون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نعل بندون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نعل بندون
زمان پخش اذان زنده به افق نعل بندون
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ نعل بندون دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نعل بندون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نعل بندون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نعل بندون
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نعل بندون
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ نعل بندون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو