جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نعل بندون

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز نعل بندون


اذان صبح: ٠٣:٥٥:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٠١
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٥٤

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نعل بندون (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای نعل بندون)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نعل بندون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نعل بندون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفسیوس
تو نیكی را از دست مده، دیگران نیز خوب خواهند شد. وجود نیكان همچون باد و [ وجود ] بدان همچون گیاه است. هرجا باد بوزد، گیاه به ناچار سر فرود می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نعل بندون

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نعل بندون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعل بندون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نعل بندون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعل بندون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نعل بندون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٩:١٥١٢:٣١:٥٨١٩:١٥:١٤١٩:٣٤:١٢٢٣:٤٦:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١١٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣١:٤٨١٩:١٦:٠٣١٩:٣٥:٠٤٢٣:٤٥:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٤٤٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣١:٣٩١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:٥٧٢٣:٤٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣١:٣٠١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٤٩٢٣:٤٥:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥١٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣١:٢٢١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:٤٢٢٣:٤٤:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣١:١٤١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤٤:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٢:٣٤١٢:٣١:٠٧١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:٢٦٢٣:٤٤:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤١:٣١١٢:٣١:٠٠١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:١٩٢٣:٤٤:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:١٧٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٠:٥٤١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١١٢٣:٤٣:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٣٩:٢٨١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٢:٠٣٢٣:٤٣:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٣:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤٣:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣٦:٣٣١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:٣٩٢٣:٤٢:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٣٥:٣٧١٢:٣٠:٣١١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:٣١٢٣:٤٢:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٤:٤٢١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٦:٢٣٢٣:٤٢:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:١٠٠٥:٣٣:٤٩١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٢:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٣٢:٥٧١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٨:٠٦٢٣:٤٢:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٣٢:٠٦١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤١:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٣٥٠٥:٣١:١٧١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤١:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٢٦٠٥:٣٠:٢٩١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٣٨٢٣:٤١:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:١٨٠٥:٢٩:٤٣١٢:٣٠:٢٣١٩:٣١:٣١١٩:٥١:٢٩٢٣:٤١:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:١٢٠٥:٢٨:٥٨١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٢:١٨١٩:٥٢:١٩٢٣:٤١:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٢٨:١٤١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٣:٠٨٢٣:٤١:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٢٧:٣٢١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٥٨٢٣:٤٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢٦:٥٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٤٦٢٣:٤٠:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٠٤٠٥:٢٦:١٣١٢:٣٠:٣٥١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٣٥٢٣:٤٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:٠٦٠٥:٢٥:٣٥١٢:٣٠:٣٩١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٦:٢٢٢٣:٤٠:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٥:٠٠١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٧:١٠٢٣:٤٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:١٦٠٥:٢٤:٢٥١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٧:٥٦٢٣:٤٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعل بندون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعل بندون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعل بندون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نعل بندون

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نعل بندون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نعل بندون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعل بندون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نعل بندون

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نعل بندون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نعل بندون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نعل بندون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نعل بندون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعل بندون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نعل بندون

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نعل بندون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعل بندون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نعل بندون

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠١٠٥:١٩:٤٣١٢:٣٥:٥٧١٩:٥٢:١١٢٠:١٣:١٤٢٣:٤٣:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:١٦٠٥:١٩:٥٧١٢:٣٦:١٠١٩:٥٢:٢١٢٠:١٣:٢٥٢٣:٤٣:٢٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٣٠٥:٢٠:١٣١٢:٣٦:٢٣١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٣٤٢٣:٤٣:٤١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٢٠٥:٢٠:٣٠١٢:٣٦:٣٦١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٣:٤١٢٣:٤٣:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:١٤٠٥:٢٠:٤٩١٢:٣٦:٤٩١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٤٦٢٣:٤٤:١١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣٨٠٥:٢١:٠٩١٢:٣٧:٠١١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٣:٥٠٢٣:٤٤:٢٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٤٠٥:٢١:٣٠١٢:٣٧:١٤١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٣:٥٢٢٣:٤٤:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٣٣٠٥:٢١:٥٢١٢:٣٧:٢٦١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٣:٥٢٢٣:٤٤:٥٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٤٠٥:٢٢:١٦١٢:٣٧:٣٨١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٣:٥١٢٣:٤٥:١٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٦٠٥:٢٢:٤١١٢:٣٧:٥٠١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٣:٤٨٢٣:٤٥:٣١
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:١١٠٥:٢٣:٠٧١٢:٣٨:٠١١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٣:٤٢٢٣:٤٥:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٤٧٠٥:٢٣:٣٤١٢:٣٨:١٣١٩:٥٢:٤١٢٠:١٣:٣٦٢٣:٤٦:٠٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٢٦٠٥:٢٤:٠٣١٢:٣٨:٢٤١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٣:٢٧٢٣:٤٦:٢٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٠٦٠٥:٢٤:٣٢١٢:٣٨:٣٥١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٣:١٧٢٣:٤٦:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٩٠٥:٢٥:٠٣١٢:٣٨:٤٥١٩:٥٢:١٤٢٠:١٣:٠٤٢٣:٤٦:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٣٢٠٥:٢٥:٣٤١٢:٣٨:٥٥١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٢:٥٠٢٣:٤٧:١٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:١٨٠٥:٢٦:٠٧١٢:٣٩:٠٥١٩:٥١:٤٨٢٠:١٢:٣٤٢٣:٤٧:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٥٠٥:٢٦:٤٠١٢:٣٩:١٤١٩:٥١:٣٢٢٠:١٢:١٧٢٣:٤٧:٤٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٥٣٠٥:٢٧:١٤١٢:٣٩:٢٢١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٥٧٢٣:٤٧:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤٣٠٥:٢٧:٤٩١٢:٣٩:٣١١٩:٥٠:٥٥٢٠:١١:٣٦٢٣:٤٨:١٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٢٨:٢٥١٢:٣٩:٣٩١٩:٥٠:٣٤٢٠:١١:١٢٢٣:٤٨:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٨٠٥:٢٩:٠٢١٢:٣٩:٤٦١٩:٥٠:١٢٢٠:١٠:٤٧٢٣:٤٨:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٢٠٥:٢٩:٣٩١٢:٣٩:٥٣١٩:٤٩:٤٧٢٠:١٠:٢١٢٣:٤٩:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:١٧٠٥:٣٠:١٧١٢:٣٩:٥٩١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٩:٥٢٢٣:٤٩:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٣٠٥:٣٠:٥٦١٢:٤٠:٠٥١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٩:٢٢٢٣:٤٩:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:١١٠٥:٣١:٣٦١٢:٤٠:١٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٨:٥٠٢٣:٤٩:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٠٩٠٥:٣٢:١٦١٢:٤٠:١٥١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٨:١٦٢٣:٥٠:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٢:٥٦١٢:٤٠:١٩١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٧:٤١٢٣:٥٠:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٣٣:٣٧١٢:٤٠:٢٣١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٧:٠٤٢٣:٥٠:٢٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣٤:١٩١٢:٤٠:٢٦١٩:٤٦:١١٢٠:٠٦:٢٦٢٣:٥٠:٤١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١١٠٥:٣٥:٠١١٢:٤٠:٢٩١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٥٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نعل بندون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نعل بندون روستای نعل بندون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نعل بندون روستای نعل بندون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نعل بندون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعل بندون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نعل بندون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نعل بندون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نعل بندون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نعل بندون

روستای نعل بندون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نعل بندون
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نعل بندون + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای نعل بندون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نعل بندون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نعل بندون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نعل بندون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا نعل بندون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نعل بندون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نعل بندون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نعل بندون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نعل بندون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نعل بندون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نعل بندون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نعل بندون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو