جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نعلبند

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز نعلبند


اذان صبح: ٠٥:٥٣:١٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٤١

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نعلبند (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای نعلبند)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای نعلبند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نعلبند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
انسان، تازه‌ترین آوازی را كه از دهان آوازه‌خوان بشنود، بیشتر می‌پسندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نعلبند

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نعلبند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعلبند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نعلبند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعلبند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نعلبند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٢:٣٦١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢٤:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٢:٢٦١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٤:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٢:١٦٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٤:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢٣:١٩١٣:١٢:٠٧٢٠:٠١:٣١٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٣:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:٢٢:٠٦١٣:١١:٥٨٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٣:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٠:٥٤١٣:١١:٥٠٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٣:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٩:٤٣١٣:١١:٤٢٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٨:٣٣١٣:١١:٣٥٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٧:٢٤١٣:١١:٢٨٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٢:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٦:١٧١٣:١١:٢٢٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٢:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٥:١٠١٣:١١:١٦٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢١:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١٤:٠٥١٣:١١:١١٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢١:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٣:٠١١٣:١١:٠٧٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٢١:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١١:٥٩١٣:١١:٠٣٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٠:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١١٠٦:١٠:٥٧١٣:١٠:٥٩٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٠:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٩:٥٧١٣:١٠:٥٦٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٠:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٨:٥٩١٣:١٠:٥٤٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢٠:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٠:٥٣٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٥٠٠٠:١٩:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٩:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٦:١٢١٣:١٠:٥١٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٦:٤٣٠٠:١٩:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٥:١٩١٣:١٠:٥١٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٧:٣٩٠٠:١٩:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٤:٢٨١٣:١٠:٥٢٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٨:٣٤٠٠:١٩:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٠٠٦:٠٣:٣٨١٣:١٠:٥٣٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٩:٢٩٠٠:١٨:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١٦٠٦:٠٢:٥٠١٣:١٠:٥٥٢٠:١٩:٢٩٢٠:٤٠:٢٤٠٠:١٨:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٥٠٦:٠٢:٠٤١٣:١٠:٥٧٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤١:١٨٠٠:١٨:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٥٠٦:٠١:١٩١٣:١١:٠٠٢٠:٢١:١٠٢٠:٤٢:١٢٠٠:١٨:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤٧٠٦:٠٠:٣٥١٣:١١:٠٤٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٣:٠٥٠٠:١٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٤٠٠٥:٥٩:٥٤١٣:١١:٠٨٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٣:٥٧٠٠:١٨:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٩:١٤١٣:١١:١٢٢٠:٢٣:٣٧٢٠:٤٤:٤٩٠٠:١٨:٠٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٨:٣٥١٣:١١:١٨٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٥:٤٠٠٠:١٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعلبند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعلبند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعلبند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نعلبند

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نعلبند

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نعلبند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعلبند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نعلبند

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٤٧٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٧:٠٧١٧:٣١:٣٥١٧:٥١:٣٢٢٣:٤٢:٢٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:١٤٠٧:٢٢:٢٠١٢:٢٧:١٩١٧:٣٢:٤٢١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤٢:٤١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢١:٣٦١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٣:٤١٢٣:٤٢:٥٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٠٣٠٧:٢٠:٥٠١٢:٢٧:٤١١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٤:٤٥٢٣:٤٣:١٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٢٥٠٧:٢٠:٠٣١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٥:٥٠٢٣:٤٣:٢٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٩:١٤١٢:٢٧:٥٩١٧:٣٧:١٠١٧:٥٦:٥٤٢٣:٤٣:٣٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٠٣٠٧:١٨:٢٣١٢:٢٨:٠٧١٧:٣٨:١٧١٧:٥٧:٥٩٢٣:٤٣:٤٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٢٠٠٧:١٧:٣١١٢:٢٨:١٥١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٩:٠٣٢٣:٤٣:٥٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١٦:٣٧١٢:٢٨:٢١١٧:٤٠:٣٢١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤٤:٠٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٥:٤١١٢:٢٨:٢٦١٧:٤١:٣٨١٨:٠١:١٢٢٣:٤٤:١٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٥٩٠٧:١٤:٤٤١٢:٢٨:٣١١٧:٤٢:٤٥١٨:٠٢:١٦٢٣:٤٤:٢٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٣:٤٦١٢:٢٨:٣٥١٧:٤٣:٥٢١٨:٠٣:٢٠٢٣:٤٤:٣٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٢:٤٦١٢:٢٨:٣٨١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٤:٢٤٢٣:٤٤:٤١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٢٣٠٧:١١:٤٤١٢:٢٨:٤٠١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٥:٢٨٢٣:٤٤:٤٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٢٨٠٧:١٠:٤٢١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٣٢٢٣:٤٤:٥١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٩:٣٧١٢:٢٨:٤٣١٧:٤٨:١٧١٨:٠٧:٣٥٢٣:٤٤:٥٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٨:٣٢١٢:٢٨:٤٣١٧:٤٩:٢٣١٨:٠٨:٣٩٢٣:٤٤:٥٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٧:٢٥١٢:٢٨:٤٢١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٩:٤٢٢٣:٤٥:٠١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٦:١٧١٢:٢٨:٤٠١٧:٥١:٣٣١٨:١٠:٤٥٢٣:٤٥:٠٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٥:٠٨١٢:٢٨:٣٨١٧:٥٢:٣٨١٨:١١:٤٧٢٣:٤٥:٠٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٣:٥٨١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٣:٤٣١٨:١٢:٥٠٢٣:٤٥:٠٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٢:٤٦١٢:٢٨:٣٢١٧:٥٤:٤٨١٨:١٣:٥٢٢٣:٤٥:٠١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠١:٣٤١٢:٢٨:٢٧١٧:٥٥:٥٢١٨:١٤:٥٥٢٣:٤٤:٥٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٠٦٠٧:٠٠:٢٠١٢:٢٨:٢٢١٧:٥٦:٥٦١٨:١٥:٥٧٢٣:٤٤:٥٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٩:٠٦١٢:٢٨:١٧١٧:٥٧:٥٩١٨:١٦:٥٨٢٣:٤٤:٥٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٧:٥٠١٢:٢٨:١٠١٧:٥٩:٠٣١٨:١٨:٠٠٢٣:٤٤:٤٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٦:٣٣١٢:٢٨:٠٣١٨:٠٠:٠٦١٨:١٩:٠١٢٣:٤٤:٤٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٥:١٦١٢:٢٧:٥٦١٨:٠١:٠٩١٨:٢٠:٠٢٢٣:٤٤:٣٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٣:٥٧١٢:٢٧:٤٨١٨:٠٢:١١١٨:٢١:٠٣٢٣:٤٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نعلبند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نعلبند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نعلبند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نعلبند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعلبند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نعلبند

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای نعلبند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعلبند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نعلبند

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٧٠٧:٢٦:٣٦١٢:٢٥:٣٧١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٥:١٢٢٣:٤٠:٣١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٦:٠٥١٢:٢٥:٥٤١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٦:١٤٢٣:٤٠:٥٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢٥:٣٢١٢:٢٦:١٠١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٧:١٧٢٣:٤١:١٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٥٠٧:٢٤:٥٧١٢:٢٦:٢٥١٧:٢٨:١٥١٧:٤٨:٢١٢٣:٤١:٣١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢٤:٢١١٢:٢٦:٤٠١٧:٢٩:٢١١٧:٤٩:٢٤٢٣:٤١:٥٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٨٠٧:٢٣:٤٢١٢:٢٦:٥٤١٧:٣٠:٢٨١٧:٥٠:٢٨٢٣:٤٢:٠٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٧٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٧:٠٧١٧:٣١:٣٥١٧:٥١:٣٢٢٣:٤٢:٢٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٤٠٧:٢٢:٢٠١٢:٢٧:١٩١٧:٣٢:٤٢١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤٢:٤١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢١:٣٦١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٣:٤١٢٣:٤٢:٥٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٣٠٧:٢٠:٥٠١٢:٢٧:٤١١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٤:٤٥٢٣:٤٣:١٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٥٠٧:٢٠:٠٣١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٥:٥٠٢٣:٤٣:٢٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٩:١٤١٢:٢٧:٥٩١٧:٣٧:١٠١٧:٥٦:٥٤٢٣:٤٣:٣٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٣٠٧:١٨:٢٣١٢:٢٨:٠٧١٧:٣٨:١٧١٧:٥٧:٥٩٢٣:٤٣:٤٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٠٠٧:١٧:٣١١٢:٢٨:١٥١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٩:٠٣٢٣:٤٣:٥٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١٦:٣٧١٢:٢٨:٢١١٧:٤٠:٣٢١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤٤:٠٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٥:٤١١٢:٢٨:٢٦١٧:٤١:٣٨١٨:٠١:١٢٢٣:٤٤:١٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٩٠٧:١٤:٤٤١٢:٢٨:٣١١٧:٤٢:٤٥١٨:٠٢:١٦٢٣:٤٤:٢٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٣:٤٦١٢:٢٨:٣٥١٧:٤٣:٥٢١٨:٠٣:٢٠٢٣:٤٤:٣٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٢:٤٦١٢:٢٨:٣٨١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٤:٢٤٢٣:٤٤:٤١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٣٠٧:١١:٤٤١٢:٢٨:٤٠١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٥:٢٨٢٣:٤٤:٤٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٨٠٧:١٠:٤٢١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٣٢٢٣:٤٤:٥١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٩:٣٧١٢:٢٨:٤٣١٧:٤٨:١٧١٨:٠٧:٣٥٢٣:٤٤:٥٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٨:٣٢١٢:٢٨:٤٣١٧:٤٩:٢٣١٨:٠٨:٣٩٢٣:٤٤:٥٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٧:٢٥١٢:٢٨:٤٢١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٩:٤٢٢٣:٤٥:٠١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٦:١٧١٢:٢٨:٤٠١٧:٥١:٣٣١٨:١٠:٤٥٢٣:٤٥:٠٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٥:٠٨١٢:٢٨:٣٨١٧:٥٢:٣٨١٨:١١:٤٧٢٣:٤٥:٠٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٣:٥٨١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٣:٤٣١٨:١٢:٥٠٢٣:٤٥:٠٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٢:٤٦١٢:٢٨:٣٢١٧:٥٤:٤٨١٨:١٣:٥٢٢٣:٤٥:٠١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠١:٣٤١٢:٢٨:٢٧١٧:٥٥:٥٢١٨:١٤:٥٥٢٣:٤٤:٥٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٧:٠٠:٢٠١٢:٢٨:٢٢١٧:٥٦:٥٦١٨:١٥:٥٧٢٣:٤٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نعلبند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نعلبند روستای نعلبند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نعلبند روستای نعلبند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نعلبند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعلبند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نعلبند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نعلبند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نعلبند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نعلبند

روستای نعلبند بر روی نقشه

روستای نعلبند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نعلبند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نعلبند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نعلبند
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای نعلبند + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای نعلبند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نعلبند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نعلبند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نعلبند رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نعلبند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق نعلبند
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ نعلبند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نعلبند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نعلبند
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نعلبند
زمان پخش اذان مستقیم به افق نعلبند
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نعلبند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نعلبند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو