جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نعلبند

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز نعلبند

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:١٦
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٣٧
اذان مغرب: ١٨:٢٨:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٤٦

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نعلبند (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای نعلبند)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای نعلبند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نعلبند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

عنصرالمعالی
بسیار [ اتفاق ] افتد كه ابهت و شجاعت سود ندارد و هر دانش كه بدانی روزی به كار آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نعلبند

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نعلبند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعلبند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نعلبند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نعلبند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نعلبند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٤:٣١١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٨:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٨:٠٤١٣:١٤:١٧١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٦:٤١١٣:١٤:٠٣١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٢٢٠٠:٢٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٥:١٩١٣:١٣:٥٠١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢٧:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٣:٣٧١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:١٨٠٠:٢٦:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٣:٢٤١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٣١:١٧١٣:١٣:١٢١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٦:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٣:٠٠١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٨:٣٩١٣:١٢:٤٩١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:١٠٠٠:٢٥:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٢:٣٨١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٥:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٢:٢٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٤:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٤:٥٠١٣:١٢:١٧٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٤:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٢:٠٨٢٠:٠١:١٧٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٣:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٢:٢٢١٣:١١:٥٩٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٣:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٢١:١٠١٣:١١:٥٠٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٣:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٩:٥٩١٣:١١:٤٣٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٣:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٨:٤٩١٣:١١:٣٥٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٢:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٧:٤٠١٣:١١:٢٨٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٢:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٦:٣٢١٣:١١:٢٢٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٢:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٥:٢٥١٣:١١:١٦٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٢١:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٤:٢٠١٣:١١:١١٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢١:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٣:١٦١٣:١١:٠٧٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢١:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٢:١٣١٣:١١:٠٣٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٠:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣١٠٦:١١:١١١٣:١٠:٥٩٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٠:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١٠:١١١٣:١٠:٥٦٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٠:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٩:١٢١٣:١٠:٥٤٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٠:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٨:١٥١٣:١٠:٥٣٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٧:١٩١٣:١٠:٥٢٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٣٣٠٠:١٩:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٦:٢٥١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نعلبند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نعلبند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نعلبند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نعلبند

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نعلبند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نعلبند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعلبند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نعلبند

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نعلبند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نعلبند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نعلبند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نعلبند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعلبند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نعلبند

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای نعلبند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعلبند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نعلبند

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نعلبند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نعلبند روستای نعلبند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نعلبند روستای نعلبند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نعلبند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعلبند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نعلبند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نعلبند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نعلبند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نعلبند

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:٢٥١٢:٠٧:٠٦١٨:١١:١٠١٨:٢٩:٤٤٢٣:٢٤:٠٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٣:١٦١٢:٠٦:٤٥١٨:٠٩:٣٧١٨:٢٨:١٠٢٣:٢٣:٤٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٤:٠٨١٢:٠٦:٢٤١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٦:٣٦٢٣:٢٣:٢٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٥:٠٠١٢:٠٦:٠٣١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٥:٠٣٢٣:٢٣:٠٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٥:٥٢١٢:٠٥:٤٣١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٣:٣٠٢٣:٢٢:٥١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٦:٤٤١٢:٠٥:٢٢١٨:٠٣:٢٥١٨:٢١:٥٧٢٣:٢٢:٣٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٧:٣٦١٢:٠٥:٠٢١٨:٠١:٥٢١٨:٢٠:٢٥٢٣:٢٢:١٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٨:٢٨١٢:٠٤:٤٢١٨:٠٠:٢٠١٨:١٨:٥٣٢٣:٢١:٥٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٩:٢١١٢:٠٤:٢٢١٧:٥٨:٤٨١٨:١٧:٢١٢٣:٢١:٣٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٠:١٤١٢:٠٤:٠٣١٧:٥٧:١٦١٨:١٥:٥٠٢٣:٢١:٢٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١١:٠٧١٢:٠٣:٤٤١٧:٥٥:٤٥١٨:١٤:١٩٢٣:٢١:٠٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٢:٠٠١٢:٠٣:٢٥١٧:٥٤:١٤١٨:١٢:٤٩٢٣:٢٠:٤٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٢:٥٣١٢:٠٣:٠٦١٧:٥٢:٤٤١٨:١١:١٩٢٣:٢٠:٢٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٣:٤٧١٢:٠٢:٤٨١٧:٥١:١٤١٨:٠٩:٥٠٢٣:٢٠:٠٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٤:٤١١٢:٠٢:٣٠١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٨:٢١٢٣:١٩:٥١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٥:٣٦١٢:٠٢:١٣١٧:٤٨:١٦١٨:٠٦:٥٣٢٣:١٩:٣٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٦:٣١١٢:٠١:٥٦١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٥:٢٦٢٣:١٩:١٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٧:٢٦١٢:٠١:٤٠١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٣:٥٩٢٣:١٩:٠١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٨:٢١١٢:٠١:٢٤١٧:٤٣:٥٢١٨:٠٢:٣٣٢٣:١٨:٤٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٩:١٧١٢:٠١:٠٨١٧:٤٢:٢٦١٨:٠١:٠٨٢٣:١٨:٢٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٠:١٣١٢:٠٠:٥٣١٧:٤١:٠٠١٧:٥٩:٤٣٢٣:١٨:١٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢١:٠٩١٢:٠٠:٣٩١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٨:١٩٢٣:١٧:٥٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٢:٠٦١٢:٠٠:٢٥١٧:٣٨:١١١٧:٥٦:٥٦٢٣:١٧:٤٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٣:٠٣١٢:٠٠:١٢١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:٣٤٢٣:١٧:٢٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٤:٠١١١:٥٩:٥٩١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٤:١٣٢٣:١٧:١٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٤:٥٩١١:٥٩:٤٧١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٢:٥٣٢٣:١٧:٠٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٥:٥٧١١:٥٩:٣٥١٧:٣٢:٤١١٧:٥١:٣٣٢٣:١٦:٤٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٦:٥٥١١:٥٩:٢٤١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:١٥٢٣:١٦:٣٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٧:٥٤١١:٥٩:١٤١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٨:٥٧٢٣:١٦:٢٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٨:٥٣١١:٥٩:٠٤١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٧:٤١٢٣:١٦:١٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نعلبند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نعلبند روستای نعلبند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نعلبند روستای نعلبند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نعلبند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نعلبند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نعلبند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نعلبند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نعلبند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نعلبند

روستای نعلبند بر روی نقشه

روستای نعلبند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نعلبند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نعلبند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نعلبند
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای نعلبند + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای نعلبند + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نعلبند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نعلبند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نعلبند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نعلبند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نعلبند رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نعلبند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نعلبند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق نعلبند
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نعلبند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نعلبند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نعلبند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نعلبند
جدول اوقات شرعی امروز فردا نعلبند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نعلبند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو