جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نعلبندان

ری | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز نعلبندان

اذان صبح: ٠٥:٢٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٣٢
اذان ظهر: ١١:٥٤:٢٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:١١
اذان مغرب: ١٧:١٣:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٠:٤٢

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نعلبندان (شهرستان ری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر نعلبندان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر نعلبندان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نعلبندان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

جكسون براون
به گونه ای زندگی كنید كه وقتی فرزندانتان به یاد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان جلوه گر شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نعلبندان

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نعلبندان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نعلبندان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نعلبندان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نعلبندان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نعلبندان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٥:١٧١٣:٠٦:٢١١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٢:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٣:٥٩١٣:٠٦:٠٦١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:١٩٠٠:٢١:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٥:٥٢١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:١٠٠٠:٢١:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣١:٢٥١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٩:٠١٠٠:٢١:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٥:٢٥١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٥٣٠٠:٢٠:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٥:١٢١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٠:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٩:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٩:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٩:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٤:١٢١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٨:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٨:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٨:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٧:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٨:١٥١٣:٠٣:٣٤١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٧:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٣:٢٥١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٧:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٣:١٧١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:١٤٠٠:١٦:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٣:١٠١٩:٥١:٥٣٢٠:١١:٠٦٠٠:١٦:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٦٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٥٨٠٠:١٦:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٦:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١١:٥٢١٣:٠٢:٥١١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٥:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٥:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٢:٤١١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٥:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٢:٣٧١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:١٩٠٠:١٥:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:١١٠٠:١٤:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٢:٣١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٤:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نعلبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نعلبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نعلبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نعلبندان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر نعلبندان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نعلبندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نعلبندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر نعلبندان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نعلبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر نعلبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر نعلبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نعلبندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نعلبندان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نعلبندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر نعلبندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نعلبندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نعلبندان

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر نعلبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نعلبندان شهر نعلبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نعلبندان شهر نعلبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نعلبندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نعلبندان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نعلبندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نعلبندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نعلبندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نعلبندان

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٦:٥٩١١:٥٢:٠١١٦:٥٦:٤٥١٧:١٦:١٣٢٣:٠٨:٤٤
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٧:٥٧١١:٥٢:١٧١٦:٥٦:١٩١٧:١٥:٥٠٢٣:٠٨:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٨:٥٥١١:٥٢:٣٣١٦:٥٥:٥٥١٧:١٥:٢٨٢٣:٠٩:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٩:٥٢١١:٥٢:٥١١٦:٥٥:٣٣١٧:١٥:٠٨٢٣:٠٩:٢٢
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٢٠٦:٥٠:٤٩١١:٥٣:٠٩١٦:٥٥:١٣١٧:١٤:٥٠٢٣:٠٩:٣٧
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥١:٤٥١١:٥٣:٢٨١٦:٥٤:٥٥١٧:١٤:٣٤٢٣:٠٩:٥٢
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٥٢:٤١١١:٥٣:٤٧١٦:٥٤:٣٨١٧:١٤:٢٠٢٣:١٠:٠٨
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥٣:٣٧١١:٥٤:٠٧١٦:٥٤:٢٤١٧:١٤:٠٨٢٣:١٠:٢٥
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٤:٣٢١١:٥٤:٢٨١٦:٥٤:١١١٧:١٣:٥٧٢٣:١٠:٤٢
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥٥:٢٦١١:٥٤:٥٠١٦:٥٤:٠١١٧:١٣:٤٩٢٣:١١:٠٠
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٦:٢٠١١:٥٥:١٢١٦:٥٣:٥٢١٧:١٣:٤٢٢٣:١١:١٩
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٧:١٣١١:٥٥:٣٥١٦:٥٣:٤٦١٧:١٣:٣٧٢٣:١١:٣٩
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٨:٠٥١١:٥٥:٥٩١٦:٥٣:٤١١٧:١٣:٣٤٢٣:١٢:٠٠
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٨:٥٧١١:٥٦:٢٣١٦:٥٣:٣٨١٧:١٣:٣٣٢٣:١٢:٢١
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٩:٤٧١١:٥٦:٤٨١٦:٥٣:٣٨١٧:١٣:٣٤٢٣:١٢:٤٣
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٨٠٧:٠٠:٣٧١١:٥٧:١٣١٦:٥٣:٣٩١٧:١٣:٣٧٢٣:١٣:٠٥
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٢٠٧:٠١:٢٦١١:٥٧:٣٩١٦:٥٣:٤٢١٧:١٣:٤٢٢٣:١٣:٢٩
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٥٠٧:٠٢:١٤١١:٥٨:٠٥١٦:٥٣:٤٨١٧:١٣:٤٨٢٣:١٣:٥٢
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠٣:٠١١١:٥٨:٣٢١٦:٥٣:٥٥١٧:١٣:٥٧٢٣:١٤:١٧
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٣:٤٧١١:٥٨:٥٩١٦:٥٤:٠٤١٧:١٤:٠٧٢٣:١٤:٤٢
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٠٠٧:٠٤:٣٢١١:٥٩:٢٧١٦:٥٤:١٥١٧:١٤:٢٠٢٣:١٥:٠٨
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠٥:١٥١١:٥٩:٥٥١٦:٥٤:٢٨١٧:١٤:٣٤٢٣:١٥:٣٤
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٥:٥٨١٢:٠٠:٢٣١٦:٥٤:٤٣١٧:١٤:٥٠٢٣:١٦:٠١
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٦:٣٩١٢:٠٠:٥٢١٦:٥٥:٠٠١٧:١٥:٠٧٢٣:١٦:٢٨
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٧:١٩١٢:٠١:٢١١٦:٥٥:١٩١٧:١٥:٢٧٢٣:١٦:٥٥
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٧:٥٧١٢:٠١:٥٠١٦:٥٥:٣٩١٧:١٥:٤٨٢٣:١٧:٢٣
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٨:٣٥١٢:٠٢:١٩١٦:٥٦:٠٢١٧:١٦:١١٢٣:١٧:٥٢
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠٩:١٠١٢:٠٢:٤٩١٦:٥٦:٢٦١٧:١٦:٣٥٢٣:١٨:٢٠
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٩:٤٤١٢:٠٣:١٩١٦:٥٦:٥٢١٧:١٧:٠١٢٣:١٨:٤٩
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٧٠٧:١٠:١٧١٢:٠٣:٤٩١٦:٥٧:١٩١٧:١٧:٢٩٢٣:١٩:١٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نعلبندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نعلبندان شهر نعلبندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر نعلبندان شهر نعلبندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نعلبندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نعلبندان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نعلبندان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نعلبندان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نعلبندان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نعلبندان

شهر نعلبندان بر روی نقشه

شهر نعلبندان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نعلبندان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نعلبندان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نعلبندان
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر نعلبندان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر نعلبندان + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر نعلبندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نعلبندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نعلبندان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نعلبندان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نعلبندان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نعلبندان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ نعلبندان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نعلبندان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نعلبندان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق نعلبندان
زمان پخش اذان آنلاین به افق نعلبندان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نعلبندان
افق شرعی امروز فردا نعلبندان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نعلبندان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو