جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نظرمحمد

چشمه زیارت | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نظرمحمد


اذان صبح: ٠٤:١١:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٤٤:١٠
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٤٦

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نظرمحمد (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای نظرمحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نظرمحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نظرمحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
شقی‌ترین مردم پادشاهانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نظرمحمد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نظرمحمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نظرمحمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نظرمحمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نظرمحمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نظرمحمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٠:٢٢١٢:٢٤:٥٣١٨:٥٩:٥٠١٩:١٧:٢٧٢٣:٤٢:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٩:٢٥١٢:٢٤:٤٣١٩:٠٠:٢٧١٩:١٨:٠٧٢٣:٤٢:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٨:٢٩١٢:٢٤:٣٤١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:٤٦٢٣:٤٢:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٧:٣٤١٢:٢٤:٢٥١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٢٦٢٣:٤٢:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٦:٤٠١٢:٢٤:١٧١٩:٠٢:١٩١٩:٢٠:٠٦٢٣:٤١:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٥:٤٧١٢:٢٤:٠٩١٩:٠٢:٥٧١٩:٢٠:٤٥٢٣:٤١:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٤:٥٤١٢:٢٤:٠٢١٩:٠٣:٣٥١٩:٢١:٢٥٢٣:٤١:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢٣:٥٥١٩:٠٤:١٢١٩:٢٢:٠٥٢٣:٤١:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٣:١٣١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٤٥٢٣:٤٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٢:٢٣١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٣:٢٥٢٣:٤٠:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠١٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٣:٣٨١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٤:٠٦٢٣:٤٠:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٠:٤٨١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٤:٤٦٢٣:٤٠:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٥٨٠٥:٤٠:٠٢١٢:٢٣:٣٠١٩:٠٧:٢١١٩:٢٥:٢٦٢٣:٤٠:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٩:١٧١٢:٢٣:٢٦١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٦:٠٦٢٣:٣٩:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٥٩٠٥:٣٨:٣٣١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٦:٤٦٢٣:٣٩:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٠١٠٥:٣٧:٥١١٢:٢٣:٢١١٩:٠٩:١٤١٩:٢٧:٢٦٢٣:٣٩:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٠٥٠٥:٣٧:٠٩١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٨:٠٦٢٣:٣٩:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٣:١٩١٩:١٠:٣٠١٩:٢٨:٤٦٢٣:٣٩:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:١٥٠٥:٣٥:٥٠١٢:٢٣:١٨١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:٢٦٢٣:٣٩:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٥:١٢١٢:٢٣:١٨١٩:١١:٤٥١٩:٣٠:٠٦٢٣:٣٩:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٣١٠٥:٣٤:٣٦١٢:٢٣:١٩١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٤٦٢٣:٣٩:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٤:٠١١٢:٢٣:٢٠١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٢٦٢٣:٣٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٣:٢٢١٩:١٣:٣٧١٩:٣٢:٠٥٢٣:٣٨:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٣:٢٤١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:٤٤٢٣:٣٨:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٣٢:٢٣١٢:٢٣:٢٧١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٨:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣١:٥٣١٢:٢٣:٣١١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:٠٢٢٣:٣٨:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٥٣٠٥:٣١:٢٥١٢:٢٣:٣٥١٩:١٦:٠٣١٩:٣٤:٤٠٢٣:٣٨:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:١١٠٥:٣٠:٥٨١٢:٢٣:٣٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:١٨٢٣:٣٨:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٣٠:٣٢١٢:٢٣:٤٤١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٥٦٢٣:٣٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نظرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نظرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نظرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نظرمحمد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نظرمحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نظرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نظرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نظرمحمد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نظرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نظرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نظرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نظرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نظرمحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نظرمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نظرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نظرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نظرمحمد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١١٠٥:٢٧:٥٧١٢:٢٨:٥٣١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:٠٢٢٣:٤٢:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٢٨:١١١٢:٢٩:٠٦١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٩:١٣٢٣:٤٢:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٢٨:٢٦١٢:٢٩:١٨١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٩:٢٢٢٣:٤٢:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٢٨:٤٢١٢:٢٩:٣١١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٢:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٩٠٥:٢٩:٠٠١٢:٢٩:٤٤١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:٣٨٢٣:٤٣:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٠٠٥:٢٩:١٨١٢:٢٩:٥٧١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤٣:١٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٣٠٥:٢٩:٣٧١٢:٣٠:٠٩١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤٣:٣٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٢٩:٥٨١٢:٣٠:٢١١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٥١٢٣:٤٣:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٣٠:١٩١٢:٣٠:٣٣١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٥٢٢٣:٤٤:٠١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٣٠:٤١١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:٥٣٢٣:٤٤:١٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٣١:٠٤١٢:٣٠:٥٧١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:٥١٢٣:٤٤:٣١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣١:٢٨١٢:٣١:٠٨١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤٤:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣١:٥٢١٢:٣١:١٩١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤٥:٠٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٣٢:١٨١٢:٣١:٣٠١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٩:٣٨٢٣:٤٥:١٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٣٢:٤٤١٢:٣١:٤٠١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٥:٣٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٣٣:١١١٢:٣١:٥٠١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:٢٢٢٣:٤٥:٤٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٩٠٥:٣٣:٣٨١٢:٣٢:٠٠١٩:٣٠:١١١٩:٤٩:١٢٢٣:٤٥:٥٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٦٠٥:٣٤:٠٦١٢:٣٢:٠٩١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٠٠٢٣:٤٦:١٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٣٤:٣٥١٢:٣٢:١٨١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٤٧٢٣:٤٦:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٥:٠٤١٢:٣٢:٢٦١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٨:٣٢٢٣:٤٦:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣٥:٣٤١٢:٣٢:٣٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:١٥٢٣:٤٦:٥٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٣٦:٠٥١٢:٣٢:٤١١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:٥٧٢٣:٤٧:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٦:٣٥١٢:٣٢:٤٨١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٧:٣٨٢٣:٤٧:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥١٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٧:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٣٧:٣٨١٢:٣٣:٠٠١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٥٥٢٣:٤٧:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٩٠٥:٣٨:١٠١٢:٣٣:٠٦١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٦:٣١٢٣:٤٧:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٣٨:٤٣١٢:٣٣:١١١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٠٥٢٣:٤٨:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٣٩:١٦١٢:٣٣:١٥١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٨:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣٣:١٩١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:١٠٢٣:٤٨:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٣:٢٢١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:٤١٢٣:٤٨:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٠٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:١٠٢٣:٤٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نظرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نظرمحمد روستای نظرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نظرمحمد روستای نظرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نظرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نظرمحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نظرمحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نظرمحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نظرمحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نظرمحمد

روستای نظرمحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نظرمحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نظرمحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نظرمحمد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نظرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای نظرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نظرمحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نظرمحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نظرمحمد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نظرمحمد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نظرمحمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نظرمحمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نظرمحمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نظرمحمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا نظرمحمد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ نظرمحمد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نظرمحمد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نظرمحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو