جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نظرمحمد

چشمه زیارت | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نظرمحمد


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٠٨
اذان ظهر: ١١:١٢:٥٥
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٢٨
اذان مغرب: ١٦:٤٧:٣٥
نیمه شب: ٢٢:٣٢:٢٣

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نظرمحمد (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای نظرمحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نظرمحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نظرمحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
هر اندازه بگذاریم دیگران نیروی خود را بر ما بكار گیرند، پیوندمان با آنچه هستیم و حق ماست، بیشتر گسسته می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نظرمحمد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نظرمحمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نظرمحمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نظرمحمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نظرمحمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نظرمحمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٩:٢٥١٢:٢٤:٤٣١٩:٠٠:٢٧١٩:١٨:٠٧٢٣:٤٢:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٨:٢٩١٢:٢٤:٣٤١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:٤٦٢٣:٤٢:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٧:٣٤١٢:٢٤:٢٥١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٢٦٢٣:٤٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٦:٤٠١٢:٢٤:١٧١٩:٠٢:١٩١٩:٢٠:٠٦٢٣:٤١:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٥:٤٧١٢:٢٤:٠٩١٩:٠٢:٥٧١٩:٢٠:٤٥٢٣:٤١:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٤:٥٤١٢:٢٤:٠٢١٩:٠٣:٣٥١٩:٢١:٢٥٢٣:٤١:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢٣:٥٥١٩:٠٤:١٢١٩:٢٢:٠٥٢٣:٤١:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٣:١٣١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٤٥٢٣:٤٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٢:٢٣١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٣:٢٥٢٣:٤٠:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠١٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٣:٣٨١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٤:٠٦٢٣:٤٠:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٠:٤٨١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٤:٤٦٢٣:٤٠:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٥٨٠٥:٤٠:٠٢١٢:٢٣:٣٠١٩:٠٧:٢١١٩:٢٥:٢٦٢٣:٤٠:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٩:١٧١٢:٢٣:٢٦١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٦:٠٦٢٣:٣٩:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٥٩٠٥:٣٨:٣٣١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٦:٤٦٢٣:٣٩:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٠١٠٥:٣٧:٥١١٢:٢٣:٢١١٩:٠٩:١٤١٩:٢٧:٢٦٢٣:٣٩:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٠٥٠٥:٣٧:٠٩١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٨:٠٦٢٣:٣٩:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٣:١٩١٩:١٠:٣٠١٩:٢٨:٤٦٢٣:٣٩:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:١٥٠٥:٣٥:٥٠١٢:٢٣:١٨١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:٢٦٢٣:٣٩:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٥:١٢١٢:٢٣:١٨١٩:١١:٤٥١٩:٣٠:٠٦٢٣:٣٩:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٣١٠٥:٣٤:٣٦١٢:٢٣:١٩١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٤٦٢٣:٣٩:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٤:٠١١٢:٢٣:٢٠١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٢٦٢٣:٣٨:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٣:٢٢١٩:١٣:٣٧١٩:٣٢:٠٥٢٣:٣٨:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٣:٢٤١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:٤٤٢٣:٣٨:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٣٢:٢٣١٢:٢٣:٢٧١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٨:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣١:٥٣١٢:٢٣:٣١١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:٠٢٢٣:٣٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٥٣٠٥:٣١:٢٥١٢:٢٣:٣٥١٩:١٦:٠٣١٩:٣٤:٤٠٢٣:٣٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:١١٠٥:٣٠:٥٨١٢:٢٣:٣٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:١٨٢٣:٣٨:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٣٠:٣٢١٢:٢٣:٤٤١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٥٦٢٣:٣٨:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٩:٥٤٠٥:٣٠:٠٧١٢:٢٣:٥٠١٩:١٧:٥٠١٩:٣٦:٣٣٢٣:٣٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نظرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نظرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نظرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نظرمحمد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای نظرمحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نظرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نظرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای نظرمحمد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای نظرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نظرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نظرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نظرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نظرمحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نظرمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نظرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نظرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نظرمحمد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٦:٠٨١١:١٢:٥٥١٦:٢٩:٢٨١٦:٤٧:٣٥٢٢:٣٢:٢٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٦:٥٨١١:١٣:١٢١٦:٢٩:١١١٦:٤٧:٢٠٢٢:٣٢:٣٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٧:٤٧١١:١٣:٢٨١٦:٢٨:٥٦١٦:٤٧:٠٧٢٢:٣٢:٥٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٣٠٥:٥٨:٣٥١١:١٣:٤٦١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٦:٥٦٢٢:٣٣:٠٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٩:٢٤١١:١٤:٠٤١٦:٢٨:٣٢١٦:٤٦:٤٦٢٢:٣٣:٢٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٠:١٣١١:١٤:٢٤١٦:٢٨:٢٢١٦:٤٦:٣٨٢٢:٣٣:٣٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠١:٠١١١:١٤:٤٣١٦:٢٨:١٤١٦:٤٦:٣١٢٢:٣٣:٥٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠١:٤٩١١:١٥:٠٤١٦:٢٨:٠٧١٦:٤٦:٢٧٢٢:٣٤:١٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٢:٣٧١١:١٥:٢٥١٦:٢٨:٠٣١٦:٤٦:٢٣٢٢:٣٤:٢٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٣:٢٤١١:١٥:٤٧١٦:٢٧:٥٩١٦:٤٦:٢٢٢٢:٣٤:٤٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٤:١١١١:١٦:١٠١٦:٢٧:٥٨١٦:٤٦:٢٢٢٢:٣٥:٠٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٤:٥٨١١:١٦:٣٣١٦:٢٧:٥٨١٦:٤٦:٢٤٢٢:٣٥:٢٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٥:٤٤١١:١٦:٥٧١٦:٢٨:٠٠١٦:٤٦:٢٧٢٢:٣٥:٤٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٦:٣٠١١:١٧:٢١١٦:٢٨:٠٤١٦:٤٦:٣٢٢٢:٣٦:١١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٧:١٥١١:١٧:٤٦١٦:٢٨:٠٩١٦:٤٦:٣٨٢٢:٣٦:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٧:٥٩١١:١٨:١١١٦:٢٨:١٦١٦:٤٦:٤٦٢٢:٣٦:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٨:٤٣١١:١٨:٣٧١٦:٢٨:٢٤١٦:٤٦:٥٦٢٢:٣٧:٢١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٩:٢٦١١:١٩:٠٤١٦:٢٨:٣٤١٦:٤٧:٠٧٢٢:٣٧:٤٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٠:٠٨١١:١٩:٣٠١٦:٢٨:٤٦١٦:٤٧:٢٠٢٢:٣٨:١٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٠:٥٠١١:١٩:٥٨١٦:٢٩:٠٠١٦:٤٧:٣٤٢٢:٣٨:٣٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:١١:٣١١١:٢٠:٢٥١٦:٢٩:١٤١٦:٤٧:٥٠٢٢:٣٩:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٢:١١١١:٢٠:٥٣١٦:٢٩:٣١١٦:٤٨:٠٧٢٢:٣٩:٢٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٢:٥٠١١:٢١:٢١١٦:٢٩:٤٩١٦:٤٨:٢٦٢٢:٣٩:٥٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٣:٢٨١١:٢١:٥٠١٦:٣٠:٠٩١٦:٤٨:٤٦٢٢:٤٠:٢٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٤:٠٥١١:٢٢:١٩١٦:٣٠:٣٠١٦:٤٩:٠٨٢٢:٤٠:٥٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٤:٤١١١:٢٢:٤٨١٦:٣٠:٥٢١٦:٤٩:٣١٢٢:٤١:١٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٥:١٦١١:٢٣:١٧١٦:٣١:١٧١٦:٤٩:٥٦٢٢:٤١:٤٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٥:٥٠١١:٢٣:٤٧١٦:٣١:٤٢١٦:٥٠:٢٢٢٢:٤٢:١٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٦:٢٣١١:٢٤:١٧١٦:٣٢:٠٩١٦:٥٠:٤٩٢٢:٤٢:٤٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٦:٥٥١١:٢٤:٤٦١٦:٣٢:٣٧١٦:٥١:١٧٢٢:٤٣:١٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نظرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نظرمحمد روستای نظرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نظرمحمد روستای نظرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نظرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نظرمحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نظرمحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نظرمحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نظرمحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نظرمحمد

روستای نظرمحمد بر روی نقشه

روستای نظرمحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نظرمحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نظرمحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نظرمحمد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نظرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای نظرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نظرمحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نظرمحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نظرمحمد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا نظرمحمد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نظرمحمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نظرمحمد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نظرمحمد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نظرمحمد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نظرمحمد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نظرمحمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نظرمحمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نظرمحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو