جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نظرآباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نظرآباد


اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٧
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢١

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نظرآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای نظرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نظرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نظرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ثعالبی شیرازی
پایان نگر كسی است كه آنچه را در دست دارد، نگاه داشته و كار امروز را به فردا نسپارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نظرآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نظرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نظرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نظرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نظرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نظرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٤:١٧١٣:٠١:٤٥١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٨:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٣:١٥١٣:٠١:٣٥١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٣١٠٠:١٨:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٢:١٥١٣:٠١:٢٦١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:١٥٠٠:١٧:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢١:١٦١٣:٠١:١٧١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٧:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٠:١٧١٣:٠١:٠٩١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٧:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٩:٢٠١٣:٠١:٠١١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٧:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٦:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٦:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٠:٤١١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٦:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٦:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٥:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٥:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٥:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٢:١٧١٣:٠٠:١٩١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٥:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١١:٣٠١٣:٠٠:١٦١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٥:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٠:١٣١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٥:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٠:١٢١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٤:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٠:١١١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:١٩٠٠:١٤:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٠:١٠١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٢٠٠:١٤:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٠:١٠١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٤٦٠٠:١٤:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٧:١١١٣:٠٠:١١١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٠:١٢١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:١٣٠٠:١٤:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٠:١٤١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٤:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٠:١٦١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٠:١٩١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٢١٠٠:١٣:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٤:١١١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٣:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٣:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نظرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نظرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نظرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نظرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نظرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نظرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نظرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نظرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نظرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نظرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نظرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نظرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نظرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نظرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای نظرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نظرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نظرآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٣:٤٨١٣:١٠:١٩٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٢٤:١١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٤:٢٥١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٤:٢١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٥:٠٣١٣:١٠:٢١٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٤:٣٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٥:٤١١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٤:٣٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٦:١٩١٣:١٠:٢١٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٤:٤٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٦:٥٧١٣:١٠:٢١٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٤:٥٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٧:٣٦١٣:١٠:١٩٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٥:٠٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٨:١٤١٣:١٠:١٧٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٥:٠٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٨:٥٣١٣:١٠:١٥٢٠:٠١:١٣٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٥:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:٣٢١٣:١٠:١٢٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٥:١٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٠:١١١٣:١٠:٠٨١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٥:٢٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٠:٠٣١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٥:٢٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٥:٢٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢٥:٣٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٥:٣٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٥:٣٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٥:٣٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٤:٤٣١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٥:٣٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٩:١٥١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٠١٠٠:٢٥:٣٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٩:٠٦١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٥:٣٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٥:٣١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٨:٤٦١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٥:٢٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٥:٢٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٥:٢١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٩:١٣١٣:٠٨:١١١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢٥:١٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٤١٠٠:٢٥:١٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٠:٢٩١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٢٥:٠٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٤:٥٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٧:١٨١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٤:٥٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٢:٢٢١٣:٠٧:٠٤١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:١٠٠٠:٢٤:٤٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٠١٠٠:٢٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نظرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نظرآباد روستای نظرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نظرآباد روستای نظرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نظرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نظرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نظرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نظرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نظرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نظرآباد

روستای نظرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نظرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نظرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نظرآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نظرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای نظرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نظرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نظرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نظرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ نظرآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نظرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نظرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق نظرآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق نظرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا نظرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نظرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نظرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نظرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو