جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نصیرآباد

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نصیرآباد


اذان صبح: ٠٤:٢١:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٧:١١
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٠١:٥٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نصیرآباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای نصیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نصیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نصیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
خوش باطنی و نیك سرشتی، سرمایه و بد خلقی، شوم و نیكی در طول عمر (سپری كردن عمر از جوانی تا پیری در اطاعت از خدا) و صدقه از مرگ بد جلوگیری می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نصیرآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نصیرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصیرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نصیرآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصیرآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نصیرآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢٤:٤٢١٢:٤٨:٤٢١٩:١٣:٠٦١٩:٣٠:٠٦٠٠:٠٨:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٣:٤٠١٢:٤٨:٢٧١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:٤١٠٠:٠٨:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٢:٣٩١٢:٤٨:١٣١٩:١٤:١٢١٩:٣١:١٥٠٠:٠٧:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢١:٣٨١٢:٤٧:٥٩١٩:١٤:٤٥١٩:٣١:٥٠٠٠:٠٧:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٠:٣٨١٢:٤٧:٤٦١٩:١٥:١٨١٩:٣٢:٢٥٠٠:٠٧:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:١٤٠٦:١٩:٣٨١٢:٤٧:٣٣١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٠٠٠٠:٠٦:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٠٣٠٦:١٨:٣٩١٢:٤٧:٢٠١٩:١٦:٢٥١٩:٣٣:٣٦٠٠:٠٦:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٧:٤١١٢:٤٧:٠٨١٩:١٦:٥٩١٩:٣٤:١١٠٠:٠٦:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٦:٤٤١٢:٤٦:٥٦١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:٤٧٠٠:٠٦:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٥:٤٧١٢:٤٦:٤٤١٩:١٨:٠٦١٩:٣٥:٢٣٠٠:٠٥:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٤:٥١١٢:٤٦:٣٤١٩:١٨:٤٠١٩:٣٥:٥٩٠٠:٠٥:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٣:٥٦١٢:٤٦:٢٣١٩:١٩:١٤١٩:٣٦:٣٥٠٠:٠٥:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٢٠٦:١٣:٠٢١٢:٤٦:١٣١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:١١٠٠:٠٤:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٢:٠٨١٢:٤٦:٠٤١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٧:٤٧٠٠:٠٤:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١١:١٥١٢:٤٥:٥٥١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:٢٤٠٠:٠٤:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٠:٢٤١٢:٤٥:٤٦١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٠٠٠٠:٠٤:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٩:٣٣١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٣٧٠٠:٠٣:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٨:٤٣١٢:٤٥:٣١١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٣:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٧:٥٤١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٥١٠٠:٠٣:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤٥:١٨١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٢٩٠٠:٠٣:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٦:٢٠١٢:٤٥:١٢١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:٠٦٠٠:٠٣:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٥:٣٤١٢:٤٥:٠٧١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠٢:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٤:٤٩١٢:٤٥:٠٢١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٢١٠٠:٠٢:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٤:٥٨١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٥٩٠٠:٠٢:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٣:٢٣١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:٣٧٠٠:٠٢:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٢:٤٢١٢:٤٤:٥٢١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٢:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٢:٠١١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٥٢٠٠:٠٢:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠١:٢٢١٢:٤٤:٤٨١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٣٠٠٠:٠١:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٠:٤٤١٢:٤٤:٤٧١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠١:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نصیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نصیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نصیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نصیرآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نصیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نصیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نصیرآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای نصیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نصیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نصیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نصیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نصیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصیرآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٥:٥١١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠١:٠٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٥:٢٦١٢:٤٥:٠٨١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠١:٠٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٥:١٣١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠١:٠٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٤:٣٩١٢:٤٥:١٩١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٣٧٠٠:٠١:٠٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٤:١٨١٢:٤٥:٢٥١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:١٢٠٠:٠١:٠٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٥:٣١١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٤٦٠٠:٠١:٠٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٣:٣٩١٢:٤٥:٣٨١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠١:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٣:٢٢١٢:٤٥:٤٦١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٥٤٠٠:٠١:٠٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٣:٠٦١٢:٤٥:٥٤١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:٢٧٠٠:٠١:١١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٢:٥١١٢:٤٦:٠٢١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:٠٠٠٠:٠١:١٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٢:٣٨١٢:٤٦:١١١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠١:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٦:٢٠١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠١:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠١:٢٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٢:٠٦١٢:٤٦:٣٩١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠١:٣٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥١:٥٨١٢:٤٦:٤٩١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٠١:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥١:٥١١٢:٤٧:٠٠١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٠١٠٠:٠١:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥١:٤٥١٢:٤٧:١١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٢٩٠٠:٠١:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥١:٤١١٢:٤٧:٢٢١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٥٦٠٠:٠٢:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥١:٣٨١٢:٤٧:٣٣١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٠٢:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٠٢:٢٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥١:٣٦١٢:٤٧:٥٧١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:١٢٠٠:٠٢:٣٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٨:٠٩١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٠٢:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥١:٣٩١٢:٤٨:٢١١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٢:٥٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥١:٤٣١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٠٣:٠١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٨:٤٧١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٠٣:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥١:٥٤١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٠٣:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٢:٠١١٢:٤٩:١٢١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:١٩٠٠:٠٣:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٢:٠٩١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٣:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٠٤:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٢:٢٩١٢:٤٩:٥٢١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٤:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٠:٠٥١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٠٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نصیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصیرآباد روستای نصیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصیرآباد روستای نصیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نصیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نصیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نصیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نصیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نصیرآباد

روستای نصیرآباد بر روی نقشه

روستای نصیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نصیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نصیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نصیرآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نصیرآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای نصیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نصیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نصیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نصیرآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نصیرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق نصیرآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نصیرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نصیرآباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نصیرآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نصیرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نصیرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نصیرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نصیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو