جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نصیرآباد

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نصیرآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٤٣
نیمه شب: ٠٠:١٠:٤٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نصیرآباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای نصیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نصیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نصیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

لورنس جی .
كسی بهتر می‌خندد كه بیشتر بخندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نصیرآباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نصیرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصیرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نصیرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصیرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نصیرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٣:٤٣١٢:٤٦:٢١١٩:١٩:٢٣١٩:٣٦:٤٤٠٠:٠٥:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٢:٤٩١٢:٤٦:١٢١٩:١٩:٥٨١٩:٣٧:٢١٠٠:٠٤:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١١:٥٦١٢:٤٦:٠٢١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٧:٥٧٠٠:٠٤:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١١:٠٤١٢:٤٥:٥٤١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:٣٤٠٠:٠٤:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٠:١٢١٢:٤٥:٤٥١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:١١٠٠:٠٤:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٢:١٧١٩:٣٩:٤٨٠٠:٠٣:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٥:٣٠١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٢٥٠٠:٠٣:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٧:٤٤١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٠٢٠٠:٠٣:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٥:١٨١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٣٩٠٠:٠٣:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٥:١٢١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٣:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٥:٠٧١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٥٤٠٠:٠٢:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤٥:٠٢١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٣١٠٠:٠٢:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤٤:٥٨١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٠٩٠٠:٠٢:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٣:١٤١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٢:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٢:٣٢١٢:٤٤:٥٢١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٢٤٠٠:٠٢:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠١:٥٢١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٢:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠١:١٣١٢:٤٤:٤٨١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠١:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٤:٤٧١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:١٧٠٠:٠١:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٩:٥٩١٢:٤٤:٤٦١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٥٤٠٠:٠١:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠١:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٤:٤٧١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:٠٩٠٠:٠١:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٨:١٦١٢:٤٤:٤٨١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٤٦٠٠:٠١:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٧:٤٥١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٢٣٠٠:٠١:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٧:١٤١٢:٤٤:٥٣١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:٠٠٠٠:٠١:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤٤:٥٦١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٣٧٠٠:٠١:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٦:١٧١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:١٤٠٠:٠١:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٥:٥١١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠١:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٥:٢٦١٢:٤٥:٠٨١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠١:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٥:١٣١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠١:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نصیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نصیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نصیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نصیرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نصیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نصیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نصیرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نصیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نصیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نصیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نصیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نصیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نصیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نصیرآباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٢:٥٧١٢:٥٠:٢١١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٠٤:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٣:١١١٢:٥٠:٣٤١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٠٤:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٥:١١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٣:٤٢١٢:٥١:٠٠١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٥:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٣:٥٩١٢:٥١:١٣١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:١٥٠٠:٠٥:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٤:١٧١٢:٥١:٢٥١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٢١٠٠:٠٥:٥٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٤:٣٥١٢:٥١:٣٨١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٠٦:٠٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥١:٥٠١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٦:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٥:١٦١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٣١٠٠:٠٦:٣٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٢:١٤١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٦:٥١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٣١٠٠:٠٧:٠٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٦:٢٣١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٧:٢١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٠٧:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٧:١١١٢:٥٢:٥٨١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٢١٠٠:٠٧:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٧:٣٦١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:١٥٠٠:٠٨:٠٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٨:٠٢١٢:٥٣:١٩١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٨:١٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٨:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٠٨:٤٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٩:٢٣١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠٨:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٣:٥٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٠٩:١٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٠:١٩١٢:٥٤:٠٢١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٠٩:٢٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٠:٤٨١٢:٥٤:١٠١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٥١٠٠:٠٩:٣٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠١:١٨١٢:٥٤:١٧١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٩:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٠:٠١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٠:١٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٠:٢٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٤:٣٩١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٠:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٠:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٤:٤٧١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٠:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٤:٥٠١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١١:٠٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٥:٢٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١١:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نصیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نصیرآباد روستای نصیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نصیرآباد روستای نصیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نصیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نصیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نصیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نصیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نصیرآباد

روستای نصیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نصیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نصیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نصیرآباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نصیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای نصیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نصیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نصیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نصیرآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نصیرآباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ نصیرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نصیرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق نصیرآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق نصیرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا نصیرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نصیرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ نصیرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نصیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو