جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نصورمحله

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز نصورمحله

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٣٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٢٩
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٦

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نصورمحله (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای نصورمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای نصورمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نصورمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام شكسپیر
ما در طول عمرمان مثل بازیگرانی هستیم كه چند لحظه ای روی صحنه ظاهر می شویم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نصورمحله

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نصورمحله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصورمحله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نصورمحله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصورمحله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نصورمحله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٩:١٥١٣:١٤:٢٣١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٨:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٧:٥١١٣:١٤:٠٩١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٦:٢٨١٣:١٣:٥٥١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٢٠٠٠:٢٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٣:٤٢١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٧:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٣:٢٩١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٣:١٦١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٦:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٣١:٠٣١٣:١٣:٠٤١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٥:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٢:٥٢١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٦:١١٠٠:٢٥:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٨:٢٦١٣:١٢:٤١١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٧:٠٩٠٠:٢٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٢:٣٠١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٤:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١١٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٢:١٩١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢٤:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٤:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٢:٠٠٢٠:٠١:١٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٣:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٢٢:٠٨١٣:١١:٥١٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٣:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٢٠:٥٥١٣:١١:٤٢٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٣:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١١٠٦:١٩:٤٤١٣:١١:٣٤٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٢:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٨:٣٤١٣:١١:٢٧٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٢:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٧:٢٥١٣:١١:٢٠٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٢:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٦:١٧١٣:١١:١٤٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢١:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٥:١٠١٣:١١:٠٨٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢١:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٤:٠٤١٣:١١:٠٣٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢١:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١٣:٠٠١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢١:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١١:٥٧١٣:١٠:٥٥٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٠:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٨٠٦:١٠:٥٦١٣:١٠:٥١٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٠:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٠:٤٨٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٠:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٠:٤٦٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٠:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٠:٤٤٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٣٨٠٠:١٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٧:٠٣١٣:١٠:٤٣٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٣٤٠٠:١٩:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٦:٠٨١٣:١٠:٤٣٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٦:٣١٠٠:١٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نصورمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نصورمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نصورمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نصورمحله

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نصورمحله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نصورمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصورمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نصورمحله

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نصورمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نصورمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نصورمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نصورمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصورمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نصورمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای نصورمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصورمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نصورمحله

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نصورمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نصورمحله روستای نصورمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نصورمحله روستای نصورمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نصورمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصورمحله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نصورمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نصورمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصورمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نصورمحله

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٢:١٦١٢:٠٦:٥٨١٨:١١:٠٢١٨:٢٩:٣٧٢٣:٢٣:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٣:٠٨١٢:٠٦:٣٧١٨:٠٩:٢٩١٨:٢٨:٠٣٢٣:٢٣:٣٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٠٦:١٦١٨:٠٧:٥٥١٨:٢٦:٢٩٢٣:٢٣:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٤:٥٢١٢:٠٥:٥٥١٨:٠٦:٢٢١٨:٢٤:٥٦٢٣:٢٢:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٥:٤٤١٢:٠٥:٣٤١٨:٠٤:٤٩١٨:٢٣:٢٢٢٣:٢٢:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٦:٣٦١٢:٠٥:١٤١٨:٠٣:١٦١٨:٢١:٥٠٢٣:٢٢:٢٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٧:٢٨١٢:٠٤:٥٤١٨:٠١:٤٣١٨:٢٠:١٧٢٣:٢٢:٠٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٨:٢١١٢:٠٤:٣٤١٨:٠٠:١١١٨:١٨:٤٥٢٣:٢١:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٩:١٤١٢:٠٤:١٤١٧:٥٨:٣٩١٨:١٧:١٣٢٣:٢١:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٠:٠٧١٢:٠٣:٥٥١٧:٥٧:٠٧١٨:١٥:٤٢٢٣:٢١:١٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:١١:٠٠١٢:٠٣:٣٥١٧:٥٥:٣٦١٨:١٤:١١٢٣:٢٠:٥٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١١:٥٣١٢:٠٣:١٧١٧:٥٤:٠٥١٨:١٢:٤٠٢٣:٢٠:٣٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٢:٤٧١٢:٠٢:٥٨١٧:٥٢:٣٤١٨:١١:١٠٢٣:٢٠:١٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٣:٤١١٢:٠٢:٤٠١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٤١٢٣:١٩:٥٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٤:٣٥١٢:٠٢:٢٢١٧:٤٩:٣٤١٨:٠٨:١٢٢٣:١٩:٤١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٥:٣٠١٢:٠٢:٠٥١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٤٤٢٣:١٩:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٦:٢٥١٢:٠١:٤٨١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٥:١٦٢٣:١٩:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٧:٢٠١٢:٠١:٣٢١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٣:٤٩٢٣:١٨:٥٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٨:١٦١٢:٠١:١٦١٧:٤٣:٤٢١٨:٠٢:٢٣٢٣:١٨:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٩:١١١٢:٠١:٠٠١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٥٨٢٣:١٨:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٠:٠٨١٢:٠٠:٤٥١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٩:٣٣٢٣:١٨:٠٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢١:٠٤١٢:٠٠:٣١١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٨:٠٩٢٣:١٧:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٠١١٢:٠٠:١٧١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٦:٤٦٢٣:١٧:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٢:٥٩١٢:٠٠:٠٤١٧:٣٦:٣٦١٧:٥٥:٢٤٢٣:١٧:١٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٣:٥٦١١:٥٩:٥١١٧:٣٥:١٣١٧:٥٤:٠٢٢٣:١٧:٠٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٤:٥٤١١:٥٩:٣٩١٧:٣٣:٥١١٧:٥٢:٤٢٢٣:١٦:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٥:٥٢١١:٥٩:٢٧١٧:٣٢:٢٩١٧:٥١:٢٢٢٣:١٦:٣٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٥١١١:٥٩:١٦١٧:٣١:٠٩١٧:٥٠:٠٤٢٣:١٦:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٧:٥٠١١:٥٩:٠٦١٧:٢٩:٥٠١٧:٤٨:٤٦٢٣:١٦:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٨:٥٠١١:٥٨:٥٦١٧:٢٨:٣١١٧:٤٧:٢٩٢٣:١٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نصورمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نصورمحله روستای نصورمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نصورمحله روستای نصورمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نصورمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصورمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نصورمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نصورمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نصورمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نصورمحله

روستای نصورمحله بر روی نقشه

روستای نصورمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نصورمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نصورمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نصورمحله
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای نصورمحله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای نصورمحله + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نصورمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نصورمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نصورمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نصورمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نصورمحله رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نصورمحله
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نصورمحله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نصورمحله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق نصورمحله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نصورمحله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نصورمحله
زمان پخش اذان زنده به افق نصورمحله
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نصورمحله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نصورمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو