جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نصرت آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نصرت آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نصرت آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای نصرت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نصرت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نصرت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

مثل آفریقائی
رفتار خوب تو، همسایه خوب به وجود می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نصرت آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نصرت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصرت آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نصرت آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصرت آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٦:٤٤١٣:٠٤:٠٦١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٣٨٠٠:٢٢:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٥:٣٤١٣:٠٣:٥١١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٢١٠٠:٢١:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٤:٢٥١٣:٠٣:٣٧١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٠٣٠٠:٢١:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٤٦٠٠:٢١:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٣:١٠١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٢٩٠٠:٢٠:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:١٢٠٠:٢٠:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٢:٤٤١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٥٥٠٠:٢٠:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٣٨٠٠:١٩:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٢:٢٠١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٢١٠٠:١٩:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٢:٠٩١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠٤٠٠:١٩:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠١:٥٨١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٤٨٠٠:١٨:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠١:٤٧١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٣١٠٠:١٨:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠١:٣٧١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:١٥٠٠:١٨:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠١:٢٨١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٥٩٠٠:١٨:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢١:٣٤١٣:٠١:١٩١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٧:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠١:١٠١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٧:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٩:٣٧١٣:٠١:٠٢١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:١١٠٠:١٧:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٨:٤١١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٦:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٦:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١١٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٦:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٠:٣١١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٦:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٤:١٣١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٠:١٩١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٥:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١١:٤٦١٣:٠٠:١٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٥:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٣٠٦:١١:٠٠١٣:٠٠:١٤١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٥:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٠:١٥١٣:٠٠:١٢١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٤:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٠:١١١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٢٠٠:١٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نصرت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نصرت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نصرت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نصرت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نصرت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصرت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نصرت آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای نصرت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نصرت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نصرت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نصرت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصرت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصرت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نصرت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصرت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصرت آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٣:٥٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٣:٥٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٠٠٠٠:١٣:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٤١٠٠:١٣:٤٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٣:٤٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٠:٥٦٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٣:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠١:٠٧١٣:٠١:٠٣٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٣٨٠٠:١٣:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠١:١٠٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:١٦٠٠:١٣:٤٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠١:١٨٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٥٣٠٠:١٣:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٣:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٠٦٠٠:١٣:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٣:٥٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٤:٠٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٤٨٠٠:١٤:٠٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٢١٠٠:١٤:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٤:١٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٤:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٥٢٠٠:١٤:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٤:٣٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٤٩٠٠:١٤:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٣:٢١٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٤:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٤١٠٠:١٥:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٠٥٠٠:١٥:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٥:٢٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٤:١١٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٥:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٤:٢٤٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:١١٠٠:١٥:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٤:٣٧٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٣٠٠٠:١٥:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٤:٥٠٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٤٨٠٠:١٦:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٥:٠٣٢٠:١١:١٦٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٦:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٥:١٦٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٢١٠٠:١٦:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٩:١٤١٣:٠٥:٢٩٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نصرت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصرت آباد روستای نصرت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصرت آباد روستای نصرت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نصرت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصرت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نصرت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نصرت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نصرت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نصرت آباد

روستای نصرت آباد بر روی نقشه

روستای نصرت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نصرت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نصرت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نصرت آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نصرت آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای نصرت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نصرت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نصرت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نصرت آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نصرت آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نصرت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نصرت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نصرت آباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نصرت آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نصرت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نصرت آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نصرت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نصرت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو