جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نصرت آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نصرت آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٤

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نصرت آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای نصرت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نصرت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نصرت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
هر آنچه آدمی به گونه ای ژرف، احساس، یا به روشنی مجسم كند، بر ذهن نیمه هشیار اثر می گذارد و مو به مو در صحنه ی زندگی پدیدار می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نصرت آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نصرت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصرت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نصرت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصرت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٤:٢١١٣:٠١:٤٦١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٨:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠١:٣٦١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٢٧٠٠:١٨:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠١:٢٧١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:١١٠٠:١٨:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢١:٢٠١٣:٠١:١٨١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٧:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠١:١٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٧:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٩:٢٥١٣:٠١:٠٢١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٢٣٠٠:١٧:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٨٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٠٧٠٠:١٦:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٦:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٦:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٠٠٠:١٦:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٠:٣١١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٦:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٥:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٣:١٢١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٥:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٠:١٩١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٥:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٢٠٦:١١:٣٦١٣:٠٠:١٦١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٥:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٥:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٠:١٢١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٤:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٠:١١١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:١٣٠٠:١٤:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٠:١١١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٠:١١١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٤٠٠٠:١٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٠:١٢١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٠:١٣١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٤:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٠:١٥١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٤:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٠:١٧١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:١٥٠٠:١٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٣:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٣:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٠٠٠٠:١٣:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نصرت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نصرت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نصرت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نصرت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نصرت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصرت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نصرت آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نصرت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نصرت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نصرت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نصرت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصرت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نصرت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نصرت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصرت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نصرت آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٥٠٠٠:١٧:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٠١٠٠:١٧:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠٦:١٢٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:١١٠٠:١٧:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٦:٢٤٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٧:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠٦:٣٧٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٢٥٠٠:١٨:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٦:٥٠٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٨:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠١:١٢١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٨:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٧:١٤٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٨:٤٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٧:٢٦٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٩:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٩:١٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٣٠٠:١٩:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٨:٠١٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٩:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٨:١٢٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٠:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٠:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٠:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٠:٥٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢١:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٢٩٠٠:٢١:٢٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٩:١١٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:١٤٠٠:٢١:٣٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٩:١٩٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢١:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٩:٢٧٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٢:٠٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٢:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٩:٤١٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٢:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٢٢:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٢:٥٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٠:١٨١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٢٣:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٠:٥٣١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٣:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١١:٢٩١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٣:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٢:٠٥١٣:١٠:١٢٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٣:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٢:٤١١٣:١٠:١٥٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٣:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٣:١٨١٣:١٠:١٧٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٢٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نصرت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نصرت آباد روستای نصرت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نصرت آباد روستای نصرت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نصرت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصرت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نصرت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نصرت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نصرت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نصرت آباد

روستای نصرت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نصرت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نصرت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نصرت آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نصرت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای نصرت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نصرت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نصرت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نصرت آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نصرت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا نصرت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نصرت آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نصرت آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نصرت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نصرت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نصرت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق نصرت آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نصرت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو